Câu đúng của các chất sau là :
A.  Dầu ăn là este của glixerol.
B.  Dầu ăn là este của grixerol và axit béo.
C.  Dầu ăn là este của axit axetic và grixerol.
D.  Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của grixerol và các axit béo.

Chọn $D$.

Thẻ

× 1419
× 85
× 18
× 459

Lượt xem

984
Chat chit và chém gió
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ngủ đk ngủ từ nãy òi 5/5/2016 11:55:26 PM
 • vũ phong: wave 5/5/2016 11:55:30 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ko mai lên 5/5/2016 11:55:35 PM
 • vũ phong: ko onl 5/5/2016 11:55:41 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ko lên là thôi lun đó 5/5/2016 11:55:43 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: mai lên\ 5/5/2016 11:55:51 PM
 • vũ phong: thôi j 5/5/2016 11:55:53 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: nhớ 5/5/2016 11:55:56 PM
 • vũ phong: ko 5/5/2016 11:56:00 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: thôi ko giúp hk hóa nữa 5/5/2016 11:56:08 PM
 • vũ phong: thi xong r 5/5/2016 11:56:19 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: mai phải lên 5/5/2016 11:56:26 PM
 • vũ phong: ko 5/5/2016 11:56:29 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ko thì ko cô trò gì nữa 5/5/2016 11:56:38 PM
 • vũ phong: kệ 5/5/2016 11:56:50 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: nhớ nhá... 5/5/2016 11:57:03 PM
 • vũ phong: ko là ko 5/5/2016 11:57:13 PM
 • vũ phong: ngủ đây 5/5/2016 11:57:53 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: mai lên.... 5/5/2016 11:58:09 PM
 • vũ phong: wave 5/5/2016 11:58:10 PM
 • vũ phong: ko 5/5/2016 11:58:13 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: thức hk 5/5/2016 11:58:13 PM
 • vũ phong: ns mãi 5/5/2016 11:58:16 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: bài.. 5/5/2016 11:58:17 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ko thôi...ctay 5/5/2016 11:58:25 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: oki 5/5/2016 11:58:38 PM
 • vũ phong: oki 5/5/2016 11:58:41 PM
 • vũ phong: ctay đi 5/5/2016 11:58:46 PM
 • .: confused 5/5/2016 11:58:52 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ko ctay đk 5/5/2016 11:58:55 PM
 • vũ phong: anh kiên 5/5/2016 11:59:04 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: quá khó để quên một người 5/5/2016 11:59:17 PM
 • vũ phong: đồ điên 5/5/2016 11:59:29 PM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: đang điên đấy 5/5/2016 11:59:42 PM
 • vũ phong: ngủ đây 5/6/2016 12:00:26 AM
 • vũ phong: mai có tiết ktra 5/6/2016 12:00:33 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: đi ngủ đi 5/6/2016 12:00:35 AM
 • vũ phong: wave 5/6/2016 12:00:40 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ngủ ngon mơ tùng ...oki 5/6/2016 12:00:43 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ná ná 5/6/2016 12:00:50 AM
 • vũ phong: 2 tuần nz gặp 5/6/2016 12:00:52 AM
 • vũ phong: ko 5/6/2016 12:00:54 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ừa... 5/6/2016 12:00:59 AM
 • vũ phong: no no no 5/6/2016 12:00:59 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: mơ tùng 5/6/2016 12:01:02 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: hihi 5/6/2016 12:01:07 AM
 • vũ phong: mơ sehun 5/6/2016 12:01:07 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: ọe ọe 5/6/2016 12:01:15 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: tùng ẹp trai hưn 5/6/2016 12:01:23 AM
 • vũ phong: rolling_on_the_floor 5/6/2016 12:01:25 AM
 • vũ phong: ẹc 5/6/2016 12:01:30 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: mơ tùng đi 5/6/2016 12:01:31 AM
 • vũ phong: ATSM 5/6/2016 12:01:34 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: hêhe 5/6/2016 12:01:38 AM
 • vũ phong: mơ tùng là ác mộng r còn j 5/6/2016 12:01:53 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: AATSM từ bé òi 5/6/2016 12:01:54 AM
 • vũ phong: rolling_on_the_floor 5/6/2016 12:02:01 AM
 • vũ phong: wave 5/6/2016 12:02:08 AM
 • vũ phong: nn nhá 5/6/2016 12:02:12 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: mơ tùng mà gặp ác mộng 5/6/2016 12:02:15 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: là ngủ ngàn thu lun 5/6/2016 12:02:23 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: hehe 5/6/2016 12:02:27 AM
 • vũ phong: ẹc 5/6/2016 12:02:43 AM
 • vũ phong: mất cả buổi đêm 5/6/2016 12:02:50 AM
 • vũ phong: lm đc có 2 bài 5/6/2016 12:02:56 AM
 • vũ phong: tự hk còn hơn 5/6/2016 12:03:07 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: hehe 5/6/2016 12:03:17 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: cả buổi.. 5/6/2016 12:03:27 AM
 • vũ phong: he cái con khỉ 5/6/2016 12:03:30 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: hai bài là đk òi 5/6/2016 12:03:33 AM
 • vũ phong: v thì thi thố j 5/6/2016 12:03:45 AM
 • vũ phong: à mà 5/6/2016 12:03:56 AM
 • vũ phong: ko ngủ 5/6/2016 12:03:58 AM
 • vũ phong: qua học vs duy 5/6/2016 12:04:05 AM
 • vũ phong: pp 5/6/2016 12:04:46 AM
 • vũ phong: wave 5/6/2016 12:04:50 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: lượn đi 5/6/2016 12:05:02 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: đi hk vs trai 5/6/2016 12:05:08 AM
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪: wen cả bồ à 5/6/2016 12:05:15 AM
 • .: worried 5/6/2016 3:54:21 AM
 • .: có ai k 5/6/2016 8:07:44 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/6/2016 8:13:51 AM
 • vũ văn trí kiên: ahjhj 5/6/2016 9:45:24 AM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: come back big_grin 5/6/2016 10:18:57 AM
 • .: confused 5/6/2016 10:24:18 AM
 • .: LINH CHỘT NGU 5/6/2016 10:28:59 AM
 • dieulinhcute1102: im ngay angry yaaaaaaaaa,....... lão già điên frustrated 5/6/2016 10:33:00 AM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor 5/6/2016 10:33:02 AM
 • .: rolling_on_the_floor 5/6/2016 10:33:07 AM
 • dieulinhcute1102: not_listening đồ điên 5/6/2016 10:33:48 AM
 • dieulinhcute1102: laughing 5/6/2016 10:33:50 AM
 • .: LINH ĐIÊN? 5/6/2016 10:41:11 AM
 • .: rolling_on_the_floor 5/6/2016 10:41:13 AM
 • dieulinhcute1102: lão già angry tại ông mà Trí tưởng tôi nói cậu ý kia kìa angry Đồ thô thiểnrolling_on_the_floor 5/6/2016 10:42:37 AM
 • vũ văn trí kiên: haiz 5/6/2016 10:43:14 AM
 • dieulinhcute1102: ??? who are you ? 5/6/2016 10:43:39 AM
 • .: confused 5/6/2016 10:52:05 AM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10360/%C3%A6beoxd 5/6/2016 11:55:33 AM
 • .: confused 5/6/2016 12:03:39 PM
 • .: praying 5/6/2016 12:17:55 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • vanussauto
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ♚
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • CongMinh
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Bé'sS Choảnh'sS
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • phuonghoagcs
 • manhcuong1999x
 • Vy851998