Câu đúng của các chất sau là :
A.  Dầu ăn là este của glixerol.
B.  Dầu ăn là este của grixerol và axit béo.
C.  Dầu ăn là este của axit axetic và grixerol.
D.  Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của grixerol và các axit béo.

Chọn $D$.

Thẻ

× 1419
× 85
× 18
× 459

Lượt xem

519
Chat chit và chém gió
 • han: han ra dk o 8/2/2015 9:29:11 AM
 • Ruanyu Jian: em 8/2/2015 9:29:25 AM
 • han: um 8/2/2015 9:29:35 AM
 • Ruanyu Jian: sao k trl ank ha 8/2/2015 9:29:35 AM
 • han: hả 8/2/2015 9:29:42 AM
 • han: a có nhắn tin cho e ak 8/2/2015 9:29:49 AM
 • Ruanyu Jian: anh goi khan co dj ma 8/2/2015 9:29:58 AM
 • Ruanyu Jian: tuc qua 8/2/2015 9:30:08 AM
 • Ruanyu Jian: amh dj lun day 8/2/2015 9:30:16 AM
 • Ruanyu Jian: huhuhu 8/2/2015 9:30:19 AM
 • han: thế ak chắc có lẽ lúc đó e đang măm măm bánh bao đó 8/2/2015 9:30:20 AM
 • han: ngon ơi là ngon 8/2/2015 9:30:33 AM
 • Ruanyu Jian: hjxhjx 8/2/2015 9:30:43 AM
 • han: h mún có thêm 1 cái nữa quá drooling 8/2/2015 9:30:52 AM
 • Ruanyu Jian: em do hon chua? 8/2/2015 9:30:53 AM
 • han: um đỡ cảm hơn rùi 8/2/2015 9:31:06 AM
 • han: nhưng mà 8/2/2015 9:31:09 AM
 • Ruanyu Jian: ? 8/2/2015 9:31:12 AM
 • han: mắt nó vẫn cứ đỏ 8/2/2015 9:31:17 AM
 • Ruanyu Jian: hjx 8/2/2015 9:31:23 AM
 • han: tra thuốc rùi mà o dk j cả 8/2/2015 9:31:30 AM
 • Ruanyu Jian: tui e qua 8/2/2015 9:31:33 AM
 • Ruanyu Jian: hjx 8/2/2015 9:31:53 AM
 • han: hjx o cần bỉu cảm quá thế đâu 8/2/2015 9:32:10 AM
 • han: hehe 8/2/2015 9:32:15 AM
 • Ruanyu Jian: 👳 8/2/2015 9:32:35 AM
 • han: kí tự j vậy 8/2/2015 9:32:58 AM
 • Ruanyu Jian: k 8/2/2015 9:33:07 AM
 • Ruanyu Jian: vao chat rieng di 8/2/2015 9:33:26 AM
 • Ruanyu Jian: 👳👽 8/2/2015 7:52:30 PM
 • Hoàng Anh: shin ơi e có đây k 8/2/2015 9:05:37 PM
 • Nhok Clover: có ai ở đây k 8/2/2015 9:31:24 PM
 • Magneto: a nhô 8/2/2015 9:45:41 PM
 • Nhok Clover: đây 8/2/2015 9:45:48 PM
 • Magneto: post link 8/2/2015 9:45:54 PM
 • Magneto: please 8/2/2015 9:45:59 PM
 • Nhok Clover: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/9525/hoa-9-help-me 8/2/2015 9:46:06 PM
 • Nhok Clover: đó 8/2/2015 9:46:07 PM
 • Nhok Clover: nhìn xem đáp án sai chỗ nào k 8/2/2015 9:46:18 PM
 • Magneto: đợi xem có biết ko đa 8/2/2015 9:46:26 PM
 • Hoàng Anh: uầy tận 2k sò cơ á 8/2/2015 9:46:34 PM
 • Nhok Clover: k 8/2/2015 9:46:42 PM
 • Nhok Clover: nó đang bị khiếu nại nên k cần trả sò đâu 8/2/2015 9:46:57 PM
 • Magneto: hơ anh đánh hết tiền vào chỗ bài lý rồi 8/2/2015 9:47:00 PM
 • Nhok Clover: nNaOH=0,05.2=0,1 mol mHCl=200.10,95/100=21,9g nHCl=21,9/36,5=0,6 mol CaCO3+2HCl-->CaCl2+CO2+H2O 0,25 0,5 0,25 0,25 nHClpứ=0,6-0,1=0,5 mol mCaCO3=0,25.100=25g VCO2=0,25.22,4=5,6l mddsaupứ=25+200-0,25.44=214g C%CaCl2=(0,25.111)/214.100=12,97% C%HCl dư=(0,1.36,5)/214.100=1,7% 8/2/2015 9:47:23 PM
 • Hoàng Anh: nó bảo đang khiếu nại k vào đk 8/2/2015 9:47:28 PM
 • Nhok Clover: đáp án đó 8/2/2015 9:47:30 PM
 • Magneto: anh đã làm đâu sao mà biết đc 8/2/2015 9:48:46 PM
 • Ruanyu Jian: 👹💀👽 8/2/2015 9:48:57 PM
 • Nhok Clover: nhìn đáp án thử đi 8/2/2015 9:49:03 PM
 • Nhok Clover: a jian lên r 8/2/2015 9:49:08 PM
 • Nhok Clover: ca ơi 8/2/2015 9:49:10 PM
 • Nhok Clover: nhìn đáp án mụi xem sai chỗ nào 8/2/2015 9:49:19 PM
 • Nhok Clover: đang bị khiếu nại đó 8/2/2015 9:49:28 PM
 • Ruanyu Jian: cai j? 8/2/2015 9:49:31 PM
 • Ruanyu Jian: dap an nao? 8/2/2015 9:49:41 PM
 • Nhok Clover: kéo lên đi 8/2/2015 9:50:09 PM
 • Ruanyu Jian: ? 8/2/2015 9:50:11 PM
 • Ruanyu Jian: de dau? 8/2/2015 9:50:25 PM
 • Nhok Clover: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/9525/hoa-9-help-me 8/2/2015 9:51:05 PM
 • Nhok Clover: vào link đây ca 8/2/2015 9:51:15 PM
 • Nhok Clover: ca ơi 8/2/2015 9:53:44 PM
 • Nhok Clover: s r?? 8/2/2015 9:53:48 PM
 • Ruanyu Jian: uk 8/2/2015 9:54:25 PM
 • Ruanyu Jian: dung ma 8/2/2015 9:54:34 PM
 • Nhok Clover: v mak có người khiếu nại e đó 8/2/2015 9:55:05 PM
 • Nhok Clover: thế có tức k crying 8/2/2015 9:55:14 PM
 • Ruanyu Jian: ai? 8/2/2015 9:55:33 PM
 • Nhok Clover: thytruong gì đó 8/2/2015 9:56:27 PM
 • Nhok Clover: e quên mất r 8/2/2015 9:56:34 PM
 • Ruanyu Jian: uk 8/2/2015 9:57:17 PM
 • Nhok Clover: chán thật 8/2/2015 9:57:33 PM
 • Nhok Clover: e mak gặp pải hỏi cho ra lẽ mới đc 8/2/2015 9:57:46 PM
 • Ruanyu Jian: k sao dau 8/2/2015 9:57:46 PM
 • Ruanyu Jian: pan j k? 8/2/2015 9:58:13 PM
 • Nhok Clover: k ca 8/2/2015 9:58:22 PM
 • Ruanyu Jian: qua lam ly de 8/2/2015 9:58:33 PM
 • Ruanyu Jian: nay 8/2/2015 10:01:53 PM
 • Ruanyu Jian: qua ly de 8/2/2015 10:02:14 PM
 • Ruanyu Jian: nkoc 8/3/2015 8:11:11 AM
 • Ruanyu Jian: lam bai cua e gai a dj 8/3/2015 8:11:24 AM
 • Ruanyu Jian: nkoc 8/3/2015 8:12:09 AM
 • Ruanyu Jian: 😖🙇🙇😶 8/3/2015 3:01:02 PM
 • vutrangquewppq: 222 8/3/2015 4:12:56 PM
 • vutrangquewppq: ó ai giải cho mình bài này với chi tiết vào nha A là dung dịch HCl đặc, B là dung dịch HNO3 đặc. Trộn 200g dung dịch A với 50 g dung dịch B, được dung dịch C. lấy 5g dd C hòa tan vào 495 d nước thu được dung dịch D. Để trung hòa 50 g dung dịch D cần 50 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0,319 g muối khan. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A và B. Vì đây là bài khó nên mong mọi người giải chi tiết giùm mình nha 8/3/2015 4:14:07 PM
 • Ruanyu Jian: 😲😗😒😖😟😵😲😲😨😨 8/3/2015 4:31:59 PM
 • công chúa gia linh: chiơilaughing 8/3/2015 7:23:20 PM
 • Ruanyu Jian: 💅💅💃👯 8/3/2015 7:29:39 PM
 • Ruanyu Jian: 💃👳👯👼👹👂 8/3/2015 9:12:38 PM
 • sea dragon: hế lô 8/3/2015 9:13:05 PM
 • Ruanyu Jian: 👹 8/3/2015 10:15:48 PM
 • Moon: cái bạn vutrangque gì gì ơi 8/3/2015 10:17:10 PM
 • Moon: bạn k hiểu chỗ nào ns rõ để mk còn giảng chứ 8/3/2015 10:17:29 PM
 • Ruanyu Jian: 👹 8/3/2015 10:20:19 PM
 • Moon: jian 8/3/2015 10:23:40 PM
 • Ruanyu Jian: ? 8/3/2015 10:25:24 PM
 • Moon: anh lm lý cho em chưa vậy? 8/3/2015 10:26:21 PM
 • Ruanyu Jian: 👹💀👿👽 8/4/2015 7:52:10 AM
 • Ruanyu Jian: 👹 8/4/2015 8:03:13 AM
 • Ruanyu Jian: su de 8/4/2015 8:59:54 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ BQT
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Jang GD
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • quynhpham16598
 • huynguyenhuu657
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • bahai1966
 • hangphuong74
 • han
 • Sam Tats
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen