0
phiếu
0đáp án
6 lượt xem

Giúp e với mng ơiiiii :((

Nhỏ 60gam dung dịch NaOH 10% vào 40gam dung dịch HCl chưa biết nồng độ được dung dịch X có nồng độ phần trăm NaCl là 5,85%. Tính nồng độ phần...
0
phiếu
2đáp án
19 lượt xem

mn ơi ! giúp e đi!!!!!!!!!!!!!!!1

Cho 200 g dd Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 120 dd HCl. sau phản ứng dd sau cùng có nồng độ là 20%.Tính nồng độ% của 2 dd chất ban đầu?
0
phiếu
0đáp án
6 lượt xem

+2000
lop 11

Cho hỗn hợp A gồm KCl và KBr tác dụng với AgNO3 . Khối lượng sinh ra bằng m . Tính phần trăm mKCl, mKBr
0
phiếu
2đáp án
23 lượt xem

ION

1 hỗn hợp gồm $Al_{2}(SO_{4})_{3}; K_{2}SO_{4}$ trong đó số nguyên tử $O$ chiếm $\frac{20}{31}$ tổng số nguyên tử có trong hỗn hợp. Hòa tan hỗn...
0
phiếu
0đáp án
6 lượt xem

help me.........

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Mg, Cu vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 70% đặc nóng, thu được 1,12 lít SO2 và dung dịch B. CHo B...
0
phiếu
0đáp án
3 lượt xem

+1000
giúp mk với mn ơi...............

trộn m (g) bột sắt với p (g) bột lưu huỳnh rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí thu được hỗn hợp A . hoà tan A vào dung dịch HCl dư thì có...
0
phiếu
0đáp án
4 lượt xem

+1000
lm nhanh nha mn ........... cô sắp kt ruj

Hai bình kín A,B đều có dung tích không đổi 9,96 lít chứa không khí ( 21% oxi và 79% nitơ về thể tích) ở 27,3 độ C và 752,4 mmHg. Cho...
0
phiếu
0đáp án
6 lượt xem

ai giúp mình với , mình chưa hiểu đề lắm

Điều chế cùng số mol Al2(SO4)3 và CuO từ hợp chất tương ứng của mỗi kim loại đó . Khối lượng muối thu được khác nhau là 7,28 . Tính khối lượng...
0
phiếu
0đáp án
7 lượt xem

công thức electron

viết CT e của các hợp chất sauP2O3, P2O5, NO2, N2O5, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, H3PO4, H3PO3,HNO3, H2CO3, H2SO4, H2SO3
0
phiếu
1đáp án
19 lượt xem

giúp mình với mai thi rồi

cho 47,2 gam hỗn hợp k2co3 và na2co3 tác dụng vừa đủ với dung dịch h2so4 9.8% thu được dung dịch A và 8,96 lít khí co2 (đktc) a, tính % theo khối...
0
phiếu
0đáp án
0 lượt xem

!

Đề : Cho $5,85$g kim loại kiềm $A$ tác dụng hết với nước có $0,15$g thoát ra và dd thu đc có nồng độ $20$%. Xác định kim loại $A$ và tính khối...
0
phiếu
1đáp án
13 lượt xem

Thuyết MO, VSEPR, VB

Các bạn cho mình biết về nội dung các thuyết MO, VB, VSEPR và ứng dụng của các thuyết này dùng để làm gì được không ạ?
0
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

giúp m với

Hiđrat ho| hoàn toàn 1,56 gam một ankin (A) thu được một anđehit (B). Trộn (B) với một anđehit đơn chức (C). Thêm nước để được một 0,1 lit dd (D)...
0
phiếu
1đáp án
21 lượt xem

giuo minh voi

hoa tan 24,3 g Al vao dd HNO3 loang du thu duoc V lit khi hon hop gon NO va N2O co ti khoi so voi H2 la 20,25. Tinh V
0
phiếu
1đáp án
24 lượt xem

help!

1) Khi hòa tan hoàn toàn $12,4$g một hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì kế tiếp nhau thuộc cùng nhóm $IA$ vào $100$g nước (dư) thu được $4,48l$ khí...

12345...359Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • con cu huy diet: nẩu 8/28/2016 11:34:42 AM
 • Thu Hà: xạo 8/28/2016 11:34:47 AM
 • Thu Hà: haha 8/28/2016 11:34:52 AM
 • con cu huy diet: lên bàn thờ ăn gà zs ông bà rùi laughing 8/28/2016 11:34:59 AM
 • Thu Hà: hôm nay nhà cháu làm giỗ cho cụ đó 8/28/2016 11:35:22 AM
 • con cu huy diet: happy 8/28/2016 11:35:40 AM
 • Thu Hà: nhà ông ở đâu hôm nào cháu vào ăn ké 8/28/2016 11:35:44 AM
 • Thu Hà: rolling_on_the_floor 8/28/2016 11:35:59 AM
 • con cu huy diet: cháu qua đây lên bàn thờ ăn gà zs ông 8/28/2016 11:36:35 AM
 • con cu huy diet: ngon lém lun 8/28/2016 11:36:40 AM
 • con cu huy diet: ^^ 8/28/2016 11:36:42 AM
 • Thu Hà: vâng 8/28/2016 11:36:44 AM
 • Thu Hà: ông ăn chuối xanh ngắm gà khỏa thân 8/28/2016 11:37:21 AM
 • con cu huy diet: rolling_on_the_floor 8/28/2016 11:37:33 AM
 • con cu huy diet: hô hô hô 8/28/2016 11:37:36 AM
 • Thu Hà: rolling_on_the_floor 8/28/2016 11:37:41 AM
 • con cu huy diet: gợi cảm đến từng xen ti mét 8/28/2016 11:37:43 AM
 • con cu huy diet: rolling_on_the_floor 8/28/2016 11:37:45 AM
 • Thu Hà: ông cho cháu ảnh đi 8/28/2016 11:38:07 AM
 • con cu huy diet: chi 8/28/2016 11:38:14 AM
 • Thu Hà: xem mặt làm ảnh thờ 8/28/2016 11:38:26 AM
 • Thu Hà: haha 8/28/2016 11:38:32 AM
 • Thu Hà: đi mà 8/28/2016 11:38:55 AM
 • con gián biết bay: mún xem ảnh ông phỏng 8/28/2016 11:38:58 AM
 • Thu Hà: zâng 8/28/2016 11:39:05 AM
 • con gián biết bay: chắc chưa 8/28/2016 11:39:06 AM
 • con gián biết bay: chắc chắn chưa 8/28/2016 11:39:10 AM
 • Thu Hà: chắc 8/28/2016 11:39:14 AM
 • con gián biết bay: ảnh ông ở đâu cx thấy hết á 8/28/2016 11:39:21 AM
 • con gián biết bay: ok đợi ông tý 8/28/2016 11:39:27 AM
 • Thu Hà: ông gián sợ dép lê 8/28/2016 11:39:34 AM
 • Thu Hà: cháu ko xem ảnh gián đâu nha 8/28/2016 11:39:54 AM
 • con gián biết bay: kakaka 8/28/2016 11:40:10 AM
 • con gián biết bay: đang định làm thé thì 8/28/2016 11:40:16 AM
 • con gián biết bay: lộ bài rồi 8/28/2016 11:40:19 AM
 • con gián biết bay: laughing 8/28/2016 11:40:21 AM
 • Thu Hà: crying 8/28/2016 11:41:23 AM
 • Thu Hà: ông bắt nạt cháu 8/28/2016 11:41:38 AM
 • Thu Hà: crying 8/28/2016 11:41:43 AM
 • con gián biết bay: bà Snow đâu 8/28/2016 11:41:54 AM
 • con gián biết bay: cháu nó khóc zô zỗ cháu đi noè 8/28/2016 11:42:03 AM
 • Thu Hà: đi ăn cơm òi cụ nấu cách đây 30 phút 8/28/2016 11:42:31 AM
 • con gián biết bay: sao mờ lâu thế nhể 8/28/2016 11:42:45 AM
 • Thu Hà: cụ kb vs cháu chưa 8/28/2016 11:42:47 AM
 • con gián biết bay: àh 8/28/2016 11:43:04 AM
 • Thu Hà: ông nhớ cụ à 8/28/2016 11:43:06 AM
 • con gián biết bay: nik này chưa 8/28/2016 11:43:12 AM
 • Thu Hà: iu rồi haha 8/28/2016 11:43:15 AM
 • con gián biết bay: hởm 8/28/2016 11:43:18 AM
 • Thu Hà: haha 8/28/2016 11:43:23 AM
 • con gián biết bay: nâu 8/28/2016 11:43:34 AM
 • Thu Hà: cụ là girl hả 8/28/2016 11:43:50 AM
 • con gián biết bay: nâu 8/28/2016 11:43:56 AM
 • con gián biết bay: bậy 8/28/2016 11:43:57 AM
 • con gián biết bay: gay cơ 8/28/2016 11:44:00 AM
 • con gián biết bay: laughing 8/28/2016 11:44:03 AM
 • Thu Hà: laughing 8/28/2016 11:45:21 AM
 • Thu Hà: bye ông 8/28/2016 11:46:19 AM
 • con gián biết bay: ui 8/28/2016 11:46:24 AM
 • Thu Hà: cháu bận òi 8/28/2016 11:46:28 AM
 • con gián biết bay: sao thăng sớm chế 8/28/2016 11:46:30 AM
 • con gián biết bay: khì 8/28/2016 11:46:33 AM
 • Thu Hà: ông......................... 8/28/2016 11:46:37 AM
 • con gián biết bay: pai pai cháu nka 8/28/2016 11:46:39 AM
 • con gián biết bay: ^^ 8/28/2016 11:46:41 AM
 • Thu Hà: paipai ông iu dấu 8/28/2016 11:46:51 AM
 • con gián biết bay: hô hô hô 8/28/2016 11:46:57 AM
 • con gián biết bay: pai pai =) 8/28/2016 11:47:01 AM
 • Thu Hà: wave 8/28/2016 11:47:18 AM
 • Thu Hà: rolling_on_the_floor 8/28/2016 11:47:24 AM
 • Thu Hà: kiss 8/28/2016 11:47:30 AM
 • Thu Hà: winking 8/28/2016 11:47:39 AM
 • con gián biết bay: happy 8/28/2016 11:50:06 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): straight_face 8/28/2016 12:23:04 PM
 • ghetchinhmik: smug 8/28/2016 12:23:12 PM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): laughing 8/28/2016 12:23:16 PM
 • ghetchinhmik: laughing 8/28/2016 12:23:17 PM
 • ghetchinhmik: xin chào Trinh 8/28/2016 12:23:24 PM
 • ghetchinhmik: big_hugkiss 8/28/2016 12:23:31 PM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): hú ngokbig_hugkiss 8/28/2016 12:23:52 PM
 • ghetchinhmik: laughing 8/28/2016 12:25:03 PM
 • ghetchinhmik: cái tên bà đẹp thiệt 8/28/2016 12:25:14 PM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): laughing 8/28/2016 12:26:17 PM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): bee 8/28/2016 12:26:27 PM
 • ghetchinhmik: bug 8/28/2016 12:26:59 PM
 • ghetchinhmik: loser 8/28/2016 12:27:03 PM
 • ghetchinhmik: laughing 8/28/2016 12:27:05 PM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): laughing 8/28/2016 12:28:17 PM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): biệt đội cảm tử chưa có trên mạng 8/28/2016 12:28:51 PM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): bực gê lun 8/28/2016 12:28:58 PM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): angry 8/28/2016 12:29:01 PM
 • ghetchinhmik: a Nam 8/28/2016 12:52:58 PM
 • ghetchinhmik: like hộ e cái cmt 8/28/2016 12:53:04 PM
 • ghetchinhmik: ui 8/28/2016 12:58:53 PM
 • zzz02042001: wave 8/28/2016 2:39:38 PM
 • inuyashahacker123: cc 8/28/2016 2:39:41 PM
 • inuyashahacker123: fuck you all bitches 8/28/2016 2:41:25 PM
 • zzz02042001: wave 8/28/2016 3:32:20 PM
 • zzz02042001: wave 8/28/2016 3:32:26 PM
 • zzz02042001: wave 8/28/2016 3:32:27 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande zôn
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • DuDu
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • ๖ۣۜSuperღ
 • Thanh Niên Sống Ảo
 • băng
 • ๖ۣۜConan٩(^‿^)۶๖ۣۜDoyle(✿◠‿◠)
 • kaito kid
 • Susu Anh
 • bóng ma đường baker
 • JTR
 • ๖ۣۜSnowღ
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。)
 • KKKkhiem
 • khanhpino2011
 • ☻_♥♥_๖ۣۜTäø ๖ۣۜKhïnh_♥♥_☻
 • zzz02042001