0
phiếu
0đáp án
2 lượt xem

Bài tập về pH

Tính PH của các dung dịch...

0
phiếu
0đáp án
6 lượt xem

giúp em vs

Điện phân nóng chảy hoàn toàn 8.75g muối clorua của kim loại hóa trị 1 thu được 1.68 lít khí ở anot(đktc).Vậy lim loại đó làA .Li ...
0
phiếu
0đáp án
18 lượt xem

giúp mk vs

biết 1 lít hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon CxH2x+2 và õi nặng 1,488g. Sau khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon trong hỗn hợp trên, cho hơi nước ngưng...
0
phiếu
0đáp án
8 lượt xem

hóa 9

một nguyên tố A thuộc chu kì 2 nhóm 4 , tạo thành hợp chất khí với Hidro. biết rằng tỉ khối của hợp chất so với oxi bằng 0.5 . xác định tên nguyên...
0
phiếu
0đáp án
7 lượt xem

XÁC ĐỊNH CTHH CỦA HỢP CHẤT DỰA VÀO CÁCH BIỆN LUẬN HÓA TRỊ

Một phi kim R tạo với Oxi 2 oxit .Trong đó ; khối lượng Oxi trong mỗi oxit là 50% và 60%.Tìm tên nguyên tố R và CTHH của hai Oxit trên.
0
phiếu
0đáp án
6 lượt xem

hóa 8

Đốt cháy hoàn toàn 68 gam hỗn hợp khí X gồm hidro và cacbon oxit , người ta dùng hết 89,6 lít khí oxi(đktc) ,tính thành phần phần trăm thể tích...
0
phiếu
0đáp án
14 lượt xem

hóa 9

Hòa tan 40 gam SO3 vào nước tạo 200 gam dung dịch Aa,dung dịch A làm quỳ tím đổi sang màu gì?Giải thích và viết phương trình hóa học.Tính nồng độ...
0
phiếu
0đáp án
24 lượt xem

Hóa 8

Cho từ từ 9ml dung dịch H2SO4 98%; d=1,84 gam/ml (dung dịch X) vào 900ml dung dịch H2SO4 1,2M (dung dịch Y) và khuấy đều , ta được dung dịch Z. ...
0
phiếu
1đáp án
35 lượt xem

hóa 10

Nguyên tố R thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn trong oxit cao nhất r chiếm 25,9% về khối lượng. Tính thành phần % về khối lượng của nguyên tố R...
0
phiếu
1đáp án
37 lượt xem

Cứu em bài này vs ạ

Sục 2.24 lít Co2 đktc vaf0 100ml dd chứa koh 1M và Ba(oh)2 0.75M. Sau pư thu đc m gam kết tủa. Tính m?
0
phiếu
0đáp án
30 lượt xem

Cho 230g hỗn hợp ACO3, B2CO3, R2CO3 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thấy thoát ra 0,896l CO2(đktc). Cô cạn dung dịch sẽ thu được một lượng muối khan có khối lượng (gam)

Cho 230g hỗn hợp ACO3, B2CO3, R2CO3 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thấy thoát ra 0,896l CO2(đktc). Cô cạn dung dịch sẽ thu được một lượng muối...
0
phiếu
0đáp án
25 lượt xem

hóa 8

Đốt cháy Ca được CaOa, lập ptpư và tính mCa? 1,6 và 5,6.Biết khối lương O2 và CaO lần lượt là 1,6 và 5,6(g)b, Tính VO2 đã phản ứng? biết khối...
0
phiếu
0đáp án
31 lượt xem

1 +1 = mấy?

1+1= mấy giúp em với
0
phiếu
1đáp án
30 lượt xem

Giúp tơ với ạ !!1

Tại 300K , dưới áp suất p = 1atm, phản ứng N2O4 (k)
0
phiếu
0đáp án
36 lượt xem

đề học sinh giỏi hóa 9 tp pleiku 2012-2013

cho 41.175 kl Na và Ba tác dụng với 59.725 g nước thu được dung dịch X và có 10.08 lít khí thoát ra.trộn 400 ml dung dịch A (chứa hcl) với 100 ml...

12345...470Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: chào bé ngọc nha 1/15/2018 9:57:02 PM
 • Vk y : K phải đâu a 1/15/2018 9:57:02 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: nhìn là biết rùi 1/15/2018 9:57:25 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: straight_face 1/15/2018 9:57:28 PM
 • Vk y : E cùng đứa con mà ra đi 1/15/2018 9:57:30 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: surprise 1/15/2018 9:57:34 PM
 • ๖ۣۜAlone: ra đi đến chân trời xa tít ? 1/15/2018 9:58:04 PM
 • ๖ۣۜAlone: cơ mà ... e chs trò gđ à 1/15/2018 9:58:18 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: thinking 1/15/2018 9:59:14 PM
 • ๖ۣۜAlone: vui đấy -_- 1/15/2018 9:59:47 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: ukm nhìn có vẻ vui thật 1/15/2018 9:59:58 PM
 • ๖ۣۜAlone: ờ vui 1/15/2018 10:00:44 PM
 • ST: có j vui thế 1/15/2018 10:01:04 PM
 • ๖ۣۜAlone: e nhắc atr trc ... cuộc đời khó lường , có j cái núi lửa mà cj2 tạo ra a tự hứng nhá 1/15/2018 10:01:04 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: ờ a biết tùi 1/15/2018 10:01:56 PM
 • Vk y : ....a s d d gvhv jhu 1/15/2018 10:02:16 PM
 • Vk y : Vui lắm cj 1/15/2018 10:02:23 PM
 • Vk y : E xl 1/15/2018 10:02:36 PM
 • Vk y : Máy lác 1/15/2018 10:02:42 PM
 • Triệu Tử Long: chào all 1/15/2018 10:02:50 PM
 • ๖ۣۜAlone: lag kinh á -_- 1/15/2018 10:02:53 PM
 • Titania: núi lửa j hả e đọc chẳng hiểu j cả 1/15/2018 10:02:56 PM
 • ๖ۣۜAlone: chào ak 1/15/2018 10:02:58 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: ukm eg 1/15/2018 10:02:59 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: lag ghê 1/15/2018 10:03:10 PM
 • ๖ۣۜAlone: ờm ... lag qá 1/15/2018 10:03:16 PM
 • Titania: ủa chỗ e ko lag 1/15/2018 10:03:25 PM
 • Triệu Tử Long:1/15/2018 10:03:30 PM
 • ๖ۣۜAlone: ờ , chỗ cj cx có lag đâu 1/15/2018 10:03:34 PM
 • Vk y : Thiệt mà cj 1/15/2018 10:03:50 PM
 • Mặc Uyên: vk y ? 1/15/2018 10:03:56 PM
 • Mặc Uyên: ai v 1/15/2018 10:03:58 PM
 • ๖ۣۜAlone: ngọc 1/15/2018 10:04:01 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: bé ngọc đó 1/15/2018 10:04:04 PM
 • ST:1/15/2018 10:04:08 PM
 • ST: cháu t đây 1/15/2018 10:04:12 PM
 • Vk y : .......... 1/15/2018 10:04:16 PM
 • ST: đâu 1/15/2018 10:04:17 PM
 • Mặc Uyên: uk 1/15/2018 10:04:18 PM
 • Triệu Tử Long: straight_face 1/15/2018 10:04:21 PM
 • ST: cháu t đâu 1/15/2018 10:04:29 PM
 • Mặc Uyên: t đi đây 1/15/2018 10:04:34 PM
 • Vk y : . 1/15/2018 10:04:34 PM
 • ๖ۣۜAlone: cj2 1/15/2018 10:04:41 PM
 • Vk y : Lác quá 1/15/2018 10:04:51 PM
 • Mặc Uyên: ơi 1/15/2018 10:04:53 PM
 • ๖ۣۜAlone: giận ít th - nta sẽ k thik cg giận nhiều 1/15/2018 10:04:54 PM
 • Vk y : E ngou 1/15/2018 10:05:01 PM
 • Vk y : Xem 1/15/2018 10:05:06 PM
 • Mặc Uyên: ko thích 1/15/2018 10:05:10 PM
 • Mặc Uyên: thì bỏ 1/15/2018 10:05:13 PM
 • Triệu Tử Long: chào uyên 1/15/2018 10:05:15 PM
 • ๖ۣۜAlone: happy chuyện k đáng giận thì k nên giận , ng` # sẽ rất mệt mỏi 1/15/2018 10:05:20 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: straight_face 1/15/2018 10:05:26 PM
 • ST: nghe kìa Đ 1/15/2018 10:05:27 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: ơi ơi 1/15/2018 10:05:32 PM
 • Titania: vụ j nx hả cj gái 1/15/2018 10:05:33 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: nghe j 1/15/2018 10:05:34 PM
 • ๖ۣۜAlone: cj2 - cj2 trẻ con quá r nka happy 1/15/2018 10:05:44 PM
 • ST: ko thik thì bỏ 1/15/2018 10:05:50 PM
 • Vk y : Like 1/15/2018 10:05:59 PM
 • Triệu Tử Long: straight_face 1/15/2018 10:06:09 PM
 • Vk y : E đi đây 1/15/2018 10:06:14 PM
 • Mặc Uyên: pp e 1/15/2018 10:06:20 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: pp e 1/15/2018 10:06:20 PM
 • Vk y : Pp mmn 1/15/2018 10:06:22 PM
 • ๖ۣۜAlone: pp e 1/15/2018 10:06:26 PM
 • Vk y : 2 tháng sau e on 1/15/2018 10:06:40 PM
 • Mặc Uyên: kệ cj 1/15/2018 10:06:57 PM
 • ๖ۣۜAlone: okay 1/15/2018 10:06:57 PM
 • Mặc Uyên: uk e 1/15/2018 10:06:57 PM
 • ๖ۣۜAlone: goodluck 1/15/2018 10:07:02 PM
 • ๖ۣۜAlone: cj2 - từ khi nào cj bt giận nhìu z 1/15/2018 10:07:31 PM
 • Mặc Uyên: từ khi yêu 1/15/2018 10:07:53 PM
 • ST: yohohoho 1/15/2018 10:08:05 PM
 • Triệu Tử Long: mn nói j mà sao nghe chả hiểu j thế 1/15/2018 10:08:06 PM
 • ๖ۣۜAlone: ò , e cx nghĩ thế rolling_on_the_floor 1/15/2018 10:08:08 PM
 • Titania: cj L bt giận hả 1/15/2018 10:08:27 PM
 • ๖ۣۜAlone: cái điệu cười mới à nghen aS 1/15/2018 10:08:28 PM
 • Mặc Uyên: Dữ dội và dịu êm 1/15/2018 10:08:35 PM
 • ST: big_grin 1/15/2018 10:08:52 PM
 • ๖ۣۜAlone: ... eg , giận miết đó mà h e bảo cjL bt giận hả thì cj lạy e 1/15/2018 10:08:53 PM
 • ๖ۣۜAlone: có xíu cx giận hà , bữa nào pải hok cj2 rolling_on_the_floor 1/15/2018 10:09:10 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: rolling_on_the_floor 1/15/2018 10:09:41 PM
 • Triệu Tử Long: straight_face 1/15/2018 10:09:57 PM
 • Titania: uây giận là để ăn vaj ạ rolling_on_the_floor 1/15/2018 10:09:57 PM
 • ๖ۣۜAlone: no_talking haha , nhức óc phết 1/15/2018 10:10:52 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: laughing 1/15/2018 10:11:03 PM
 • ๖ۣۜAlone: atr - nãy cj giận 1/15/2018 10:11:37 PM
 • Titania: sao tự dưng giận nhỉ cj gái trẻ con qá 1/15/2018 10:11:38 PM
 • ๖ۣۜAlone: vì qa hóa mà k gọi cj @@ , e là e thua cj2 r đó atr 1/15/2018 10:11:56 PM
 • ๖ۣۜAlone: e bảo mn ib bảo cj qa mà k thấy cj thưa . Cj bảo , chả thấy ai 1/15/2018 10:12:20 PM
 • ๖ۣۜAlone: gọi ~~~ 1/15/2018 10:12:27 PM
 • Titania: e thấy qá vô lí 1/15/2018 10:13:15 PM
 • ๖ۣۜAlone: coffee giận đơn giản là vầy thui 1/15/2018 10:13:53 PM
 • Titania: có mỗi vậyh th cx giận 1/15/2018 10:14:12 PM
 • ๖ۣۜAlone: tội , cứ cái đà này thì aĐ nằm ngoài đường dài dài 1/15/2018 10:14:15 PM
 • Titania: nếu là e thì để vụ nào lớn giận 1 thể cho nhanh 1/15/2018 10:14:33 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: straight_face\ 1/15/2018 10:15:28 PM
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần: thôi a xin 1/15/2018 10:15:32 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Zôn
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • tran85295
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Hi i'm Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Salim
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • thaiviptn1201
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • Hàn Thiên Dii
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • Yêu Tatoo
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • hainam0905
 • Hoài Sherry
 • Another
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nguyenlamnich
 • Lionel Messi
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ๖ۣۜQueenღ
 • [_đéo_có_tên_]
 • vienvien
 • ღComPuncTionღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Moss
 • Băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • không có tên
 • D U C K F A N Y
 • Kim Thưởng
 • ♥thắng♥ys
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • linhblabla284
 • Kaito kid
 • svvodoi7
 • thuyduong99
 • ๖ۣۜDemonღ
 • luongthitramy2001
 • thienphucqaz
 • rin47
 • cherry_pjs107
 • ♂KKK♂
 • thingvql
 • Kh'Anh
 • Chinh Cherry
 • tuandanghoang2002
 • Amen :3
 • ngocnghech
 • ngngoc24400
 • Lê Giang
 • goodjob
 • Only One
 • .....
 • maitran12336
 • VioletBurBle
 • ncsonnbi234
 • SKTelecomT1
 • ...
 • minhanlc310
 • skyyst57
 • thuyvan
 • Tiểu Nhị Lang
 • Mặt Trời Bé
 • sói tuyết
 • 17.10
 • dangsrb14
 • minh.anh.dong2001
 • ,
 • cô chủ của osin
 • lovekarry219
 • Tuyết Linh
 • Khánh-h Hạ-a
 • roypham2000
 • Tiểu Hi
 • thu.anhpb
 • linhduonghy
 • Tiểu Linh
 • huynhandi
 • nghi.0402
 • Gin
 • doraemonkun75
 • daothihuong2001
 • Capricorn
 • jhfghfgjtfj
 • K
 • leduydung
 • haolevakk
 • thao2632111
 • phamvankieu92
 • :))
 • Fan SooBin
 • leqang1512
 • thuphuong
 • bestbana01
 • Donald Trump
 • killer2991999
 • gggtrangtrang1245
 • theboy_vip96
 • lebahoaidongson
 • Đức Vỹ
 • manhdung1267
 • htphong19
 • letiendat10a1nc1
 • domanhcuong21082000
 • hmt2232001
 • vinu3007
 • hacphapsu96
 • chuotcondangyeu07082004
 • quynhmaisnowangle
 • hiennguyen295295
 • nguyensuong2399
 • dotuyen632001
 • thanhtruc2004k
 • dthieu13701
 • Ntiem1078
 • milavihan
 • khanhhung4869
 • duongquy2404
 • ngocank2001
 • phanchau456