28.09cd Câu 14: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là

    A.8,3 và 7,2.                   B. 11,3 và 7,8.                        C. 13,3 và 3,9.                        D. 8,2 và 7,8.

29.09cd Câu 20: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

    A.19,7.                                                   B. 39,4.                    C. 17,1.                               D. 15,5.

30.09cd Câu 38: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là

    A.Fe3O4 và 0,224.             B. Fe3O4 và 0,448.           C. FeO và 0,224.          D. Fe2O3 và 0,448.

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜღBossღ๖ۣۜ๖ۣۜ: a kiên nhân có trinh ở đây ae mik chém trinh đê 9/28/2016 11:52:41 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:52:41 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: đê 9/28/2016 11:52:47 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:52:49 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: ố thế chém trinh vậy trinh chết 9/28/2016 11:53:00 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: thf gọi là j dk nhỉ? 9/28/2016 11:53:07 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: confused 9/28/2016 11:53:13 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:53:16 PM
 • VinZoi: lại thua caro -_- 9/28/2016 11:53:43 PM
 • TrinhᵔᴥᵔBee。♥‿♥。: straight_facetalk_to_the_hand táng xéo h** h 9/28/2016 11:53:43 PM
 • ๖ۣۜღBossღ๖ۣۜ๖ۣۜ: laughing 9/28/2016 11:53:44 PM
 • VinZoi: Jian chơi k 9/28/2016 11:53:46 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:53:50 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: chơi 9/28/2016 11:53:51 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:53:53 PM
 • ๖ۣۜღBossღ๖ۣۜ๖ۣۜ: dại dột 9/28/2016 11:53:54 PM
 • ๖ۣۜღBossღ๖ۣۜ๖ۣۜ: laughing 9/28/2016 11:53:57 PM
 • VinZoi: http://www.playok.com/vi/cocaro/#137 9/28/2016 11:54:01 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: chưi cá như em Long đê 9/28/2016 11:54:02 PM
 • ๖ۣۜღBossღ๖ۣۜ๖ۣۜ: chem vitzoi đi a 9/28/2016 11:54:02 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:54:03 PM
 • ๖ۣۜღBossღ๖ۣۜ๖ۣۜ: laughing 9/28/2016 11:54:07 PM
 • VinZoi: cá gì ? 9/28/2016 11:54:09 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: vizol là yến đấy 9/28/2016 11:54:12 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:54:14 PM
 • solider76 :3: cá cc -_- 9/28/2016 11:54:16 PM
 • VinZoi: thế này nhá laughing 9/28/2016 11:54:19 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:54:22 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: sao 9/28/2016 11:54:23 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:54:25 PM
 • VinZoi: e thắng a gọi e = chị 9/28/2016 11:54:25 PM
 • VinZoi: e thua 9/28/2016 11:54:27 PM
 • VinZoi: e cọi a = anh 9/28/2016 11:54:31 PM
 • VinZoi: laughing 9/28/2016 11:54:32 PM
 • VinZoi: gọi 9/28/2016 11:54:34 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: no no 9/28/2016 11:54:35 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:54:36 PM
 • VinZoi: oki 9/28/2016 11:54:38 PM
 • VinZoi: #@# 9/28/2016 11:54:41 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: lâu nay gọi anh rùi 9/28/2016 11:54:42 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: k cs chuyện đó 9/28/2016 11:54:47 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:54:48 PM
 • VinZoi: -_- 9/28/2016 11:54:53 PM
 • VinZoi: vầy cá gì 9/28/2016 11:54:57 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: thế khác j em lời 9/28/2016 11:55:00 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:55:02 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: thì em thắng 9/28/2016 11:55:12 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: anh gọi em là chị 9/28/2016 11:55:17 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: em thua thì k dk nói bậy 9/28/2016 11:55:25 PM
 • VinZoi: oki 9/28/2016 11:55:26 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:55:27 PM
 • VinZoi: #@ 9/28/2016 11:55:30 PM
 • VinZoi: -__- 9/28/2016 11:55:32 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: gọi vẫn như cũ 9/28/2016 11:55:33 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:55:34 PM
 • VinZoi: éo 9/28/2016 11:55:38 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:55:42 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: k dk ak 9/28/2016 11:55:47 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: công bằng còn j 9/28/2016 11:55:51 PM
 • VinZoi: từ trc ts h có ns bậy âu 9/28/2016 11:55:53 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:55:53 PM
 • VinZoi: -_- 9/28/2016 11:55:55 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: điêu 9/28/2016 11:55:59 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:56:01 PM
 • VinZoi: -_- thật 9/28/2016 11:56:17 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: em giải thích hộ anh cái từ mé... là j laughing 9/28/2016 11:56:26 PM
 • VinZoi: méo ? 9/28/2016 11:56:34 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: uk 9/28/2016 11:56:38 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:56:39 PM
 • VinZoi: cùng nghiac với từ đếch 9/28/2016 11:56:44 PM
 • VinZoi: = không 9/28/2016 11:56:48 PM
 • VinZoi: ok big_grin 9/28/2016 11:56:50 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: điêu 9/28/2016 11:56:51 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:56:53 PM
 • VinZoi: ? 9/28/2016 11:57:03 PM
 • VinZoi: v nghĩ sao ? 9/28/2016 11:57:08 PM
 • VinZoi: nghĩa nó như thế mà 9/28/2016 11:57:14 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: anh chịu, nhưng nghe nhiều người nói từ đó nghĩa bậy 9/28/2016 11:57:26 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:57:28 PM
 • VinZoi: laughing vầy là họ nghĩ bậy 9/28/2016 11:57:37 PM
 • VinZoi: rìa lí ? laughing 9/28/2016 11:57:44 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: thì em k nói mấy từ mé, cc, đ,.... 9/28/2016 11:58:12 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: là dk 9/28/2016 11:58:14 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:58:16 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: ok 9/28/2016 11:58:17 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:58:19 PM
 • VinZoi: laughing toàn từ chong xáng 9/28/2016 11:58:45 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:58:51 PM
 • VinZoi: cục cưng laughing 9/28/2016 11:58:52 PM
 • ๖ۣۜღBossღ๖ۣۜ๖ۣۜ: laughing 9/28/2016 11:58:53 PM
 • VinZoi: định mệnh laughing 9/28/2016 11:58:58 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:59:01 PM
 • VinZoi: sao phải bỏ nhể 9/28/2016 11:59:05 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: vậy là Jian cục cưng ak 9/28/2016 11:59:33 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:59:35 PM
 • VinZoi: sặc ==" cạn lời 9/28/2016 11:59:51 PM
 • VinZoi: lúc đó rolling_on_the_floor 9/28/2016 11:59:58 PM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: laughing 9/28/2016 11:59:59 PM
 • VinZoi: là Jian con cóc rolling_on_the_floor 9/29/2016 12:00:03 AM
 • VinZoi: laughing 9/29/2016 12:00:06 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ Sâu ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • Kem CUTE
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • pekun273
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Hoài Sherry
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Dan
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nga.nhu852
 • 민 호앙를 수행
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • Nothing Special
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • Mỹ Diệu
 • vienvien
 • ๖ۣۜღBossღ๖ۣۜ๖ۣۜ
 • ღD1102ღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Thảo Vân
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Brain lag .-.
 • ngdthqvbn
 • đừng có nói
 • Sống để ước mơ
 • TrinhᵔᴥᵔBee。♥‿♥。
 • con gián phập phồng
 • ๖ۣۜH
 • ๖ۣۜLostღ
 • solider76 :3
 • ngocnguyen3061999
 • lekhoa190
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7
 • ๖ۣۜN
 • HY
 • VinZoi
 • lain