28.09cd Câu 14: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là

    A.8,3 và 7,2.                   B. 11,3 và 7,8.                        C. 13,3 và 3,9.                        D. 8,2 và 7,8.

29.09cd Câu 20: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

    A.19,7.                                                   B. 39,4.                    C. 17,1.                               D. 15,5.

30.09cd Câu 38: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là

    A.Fe3O4 và 0,224.             B. Fe3O4 và 0,448.           C. FeO và 0,224.          D. Fe2O3 và 0,448.

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 10:20:46 PM
 • Rubic: chỉ hâm mộ thôi 4/29/2016 10:20:53 PM
 • Rubic: happy 4/29/2016 10:20:59 PM
 • Nhok Clover: lừa tình 4/29/2016 10:21:02 PM
 • Rubic: nhok nói bậy kìa e 4/29/2016 10:21:14 PM
 • Nhok Clover: sự thật nó luôn phũ phàng 4/29/2016 10:21:27 PM
 • Rubic: à nhok sáng t xuông mượn vở tin với toán hình nhen 4/29/2016 10:21:46 PM
 • Nhok Clover: no cho mượn 4/29/2016 10:22:02 PM
 • Nhok Clover: shame_on_you 4/29/2016 10:22:09 PM
 • Rubic: t lấy 4/29/2016 10:22:10 PM
 • Rubic: sợ gì 4/29/2016 10:22:16 PM
 • Nhok Clover: con này nay giỏi nhen 4/29/2016 10:22:27 PM
 • Nhok Clover: sáng t đóng cửa ngủ 4/29/2016 10:22:32 PM
 • Rubic: happy 4/29/2016 10:22:33 PM
 • Nhok Clover: cấm làm phiền 4/29/2016 10:22:35 PM
 • tasfuskau: ? 4/29/2016 10:22:35 PM
 • tasfuskau: KHOAN ĐÃ 4/29/2016 10:22:39 PM
 • Rubic: happy 4/29/2016 10:22:39 PM
 • tasfuskau: 2 CHỊ 4/29/2016 10:22:42 PM
 • Rubic: s e 4/29/2016 10:22:43 PM
 • tasfuskau: biết nhau ạ? 4/29/2016 10:22:46 PM
 • Nhok Clover:4/29/2016 10:22:51 PM
 • Rubic: nhà 2 chị 4/29/2016 10:22:55 PM
 • Nhok Clover: nó đệ tử c đó e 4/29/2016 10:22:55 PM
 • Nhok Clover: rolling_on_the_floor 4/29/2016 10:23:00 PM
 • Rubic: đi bộ 3p 4/29/2016 10:23:02 PM
 • tasfuskau: oh 4/29/2016 10:23:03 PM
 • Rubic: xe đạp 1p 4/29/2016 10:23:08 PM
 • tasfuskau: chị bic có sư phụ ạ 4/29/2016 10:23:14 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 10:23:15 PM
 • Nhok Clover: đệ tử láo quá 4/29/2016 10:23:16 PM
 • Nhok Clover: uhm,e 4/29/2016 10:23:21 PM
 • Rubic: k p đâu 4/29/2016 10:23:25 PM
 • tasfuskau: vậy chắc sư phụ chị bic giỏi lắm 4/29/2016 10:23:26 PM
 • Nhok Clover: nó ngại nên k nói đó 4/29/2016 10:23:27 PM
 • Nhok Clover: laughing 4/29/2016 10:23:29 PM
 • tasfuskau: dạ 4/29/2016 10:23:31 PM
 • Rubic: nhok hoang tưởng á 4/29/2016 10:23:32 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 10:23:33 PM
 • Nhok Clover: bình thường hè e 4/29/2016 10:23:36 PM
 • Rubic: happy 4/29/2016 10:23:39 PM
 • tasfuskau: confused 4/29/2016 10:23:41 PM
 • Nhok Clover: thật mà 4/29/2016 10:23:41 PM
 • tasfuskau: người ngoài hành tinh 4/29/2016 10:23:46 PM
 • tasfuskau: hay hoang tưởng lắm 4/29/2016 10:23:52 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 10:23:54 PM
 • Nhok Clover: ôi trời 4/29/2016 10:24:04 PM
 • Rubic: thôi 2 chị e nói tiếp đi chị off đẫ 4/29/2016 10:24:04 PM
 • Nhok Clover: s e biết thế 4/29/2016 10:24:08 PM
 • tasfuskau: dạ 4/29/2016 10:24:11 PM
 • tasfuskau: em biết chứ 4/29/2016 10:24:16 PM
 • Nhok Clover: đi đâu á rubic 4/29/2016 10:24:18 PM
 • Nhok Clover: s e biết? 4/29/2016 10:24:24 PM
 • Nhok Clover: nói c nghe 4/29/2016 10:24:26 PM
 • tasfuskau: off rồi thì phải 4/29/2016 10:24:29 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 10:24:30 PM
 • tasfuskau: thì em gặp rồi mà 4/29/2016 10:24:38 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 10:24:40 PM
 • tasfuskau: chị nhok 4/29/2016 10:25:20 PM
 • Nhok Clover: c đây 4/29/2016 10:25:36 PM
 • Nhok Clover: e gặp r à 4/29/2016 10:25:41 PM
 • Nhok Clover: ai ?? 4/29/2016 10:25:43 PM
 • tasfuskau: chị bic đang đợi ai trên đây ak? 4/29/2016 10:26:37 PM
 • tasfuskau: em gặp trong mơ chị 4/29/2016 10:26:45 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 10:26:46 PM
 • Nhok Clover: oh 4/29/2016 10:26:50 PM
 • Nhok Clover: mơ hả 4/29/2016 10:26:52 PM
 • Nhok Clover: ai thế? 4/29/2016 10:26:54 PM
 • Nhok Clover: nói tên đc k 4/29/2016 10:26:57 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 10:28:00 PM
 • tasfuskau: chịu 4/29/2016 10:28:03 PM
 • tasfuskau: người ngoài hành tinh k cho biết 4/29/2016 10:28:11 PM
 • tasfuskau: alien 4/29/2016 10:28:21 PM
 • Nhok Clover: oh,ra thế 4/29/2016 10:29:10 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 10:29:45 PM
 • tasfuskau: e đi ngủ đây 4/29/2016 10:30:21 PM
 • tasfuskau: bye chị 4/29/2016 10:30:24 PM
 • Nhok Clover: người ngoài hành tinh còn có khi bình thường hơn người Trái Đất 4/29/2016 10:30:25 PM
 • tasfuskau: tý chị nn 4/29/2016 10:30:28 PM
 • Nhok Clover: e ngủ sớm thế 4/29/2016 10:30:31 PM
 • tasfuskau: winking 4/29/2016 10:30:33 PM
 • tasfuskau: dạ 4/29/2016 10:30:35 PM
 • tasfuskau: 10h e ngủ 4/29/2016 10:30:39 PM
 • tasfuskau: hôm nay quá rồi 4/29/2016 10:30:43 PM
 • tasfuskau: sad 4/29/2016 10:30:45 PM
 • tasfuskau: rolling_eyes 4/29/2016 10:30:50 PM
 • tasfuskau: yawn 4/29/2016 10:30:52 PM
 • Nhok Clover: à 4/29/2016 10:30:52 PM
 • Nhok Clover: pp e 4/29/2016 10:30:54 PM
 • tasfuskau: sleepy 4/29/2016 10:30:55 PM
 • Nhok Clover: ngủ sớm đi 4/29/2016 10:30:56 PM
 • tasfuskau: pp c 4/29/2016 10:30:59 PM
 • tasfuskau: wave 4/29/2016 10:31:01 PM
 • Nhok Clover: pp e 4/29/2016 10:31:33 PM
 • Nhok Clover: wave 4/29/2016 10:31:37 PM
 • .: confused 4/29/2016 10:35:46 PM
 • danius99qn: ly 4/29/2016 10:40:18 PM
 • danius99qn: ơi~ 4/29/2016 10:40:22 PM
 • .: ? 4/29/2016 11:19:16 PM
 • .: praying 4/30/2016 2:30:42 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • *QuỲnh*MuUn*
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • HY
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • phuonghoagcs
 • manhcuong1999x