28.09cd Câu 14: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là

    A.8,3 và 7,2.                   B. 11,3 và 7,8.                        C. 13,3 và 3,9.                        D. 8,2 và 7,8.

29.09cd Câu 20: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

    A.19,7.                                                   B. 39,4.                    C. 17,1.                               D. 15,5.

30.09cd Câu 38: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là

    A.Fe3O4 và 0,224.             B. Fe3O4 và 0,448.           C. FeO và 0,224.          D. Fe2O3 và 0,448.

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Jin zhi: thui em bận dui 8/29/2015 9:58:04 PM
 • Jin zhi: wave 8/29/2015 9:58:09 PM
 • Ruanyu Jian:8/29/2015 9:58:23 PM
 • Ruanyu Jian: em gái ngủ ngon 8/29/2015 9:58:28 PM
 • Ruanyu Jian: wave 8/29/2015 9:58:36 PM
 • Nhok Clover: có ai hem?? 8/29/2015 10:18:12 PM
 • trangjn10: happy 8/29/2015 10:25:04 PM
 • Nhok Clover: cũng nhanh nhể 8/29/2015 10:27:10 PM
 • trangjn10: chuyện 8/29/2015 10:27:52 PM
 • Nhok Clover: chuyện quan ăn hối lộ hả? 8/29/2015 10:28:57 PM
 • Nhok Clover: big_grin 8/29/2015 10:29:02 PM
 • trangjn10: này 8/29/2015 10:30:22 PM
 • trangjn10: bịa vừa 8/29/2015 10:30:25 PM
 • trangjn10: thanh liêm chính trực đây ko bao giờ ăn hối lộ cyẩi 8/29/2015 10:31:08 PM
 • Nhok Clover: ôi ôi 8/29/2015 10:31:49 PM
 • Nhok Clover: đừng có mà trắng trợn 8/29/2015 10:31:57 PM
 • Nhok Clover: hồi sáng dân vừa đi qua cổng nhà quan 8/29/2015 10:32:10 PM
 • Nhok Clover: thấy quan nhận hối lộ của tên kia đó 8/29/2015 10:32:23 PM
 • trangjn10: ơ 8/29/2015 10:33:17 PM
 • trangjn10: tên nào 8/29/2015 10:33:20 PM
 • trangjn10: chắc dân nhìn lầm đó 8/29/2015 10:33:35 PM
 • Nhok Clover: ta không biết 8/29/2015 10:33:43 PM
 • trangjn10: sáng nay quan ngủ ở nhà 8/29/2015 10:33:49 PM
 • Nhok Clover: rõ ràng thấy hắn dúi vào túi quan mà 8/29/2015 10:33:54 PM
 • trangjn10: chiều mới dậy 8/29/2015 10:33:56 PM
 • Nhok Clover: không 8/29/2015 10:34:04 PM
 • trangjn10: đâu ra mà đứng trước cổng 8/29/2015 10:34:07 PM
 • Nhok Clover: quan đứng ngoài cổng đàng hoàng 8/29/2015 10:34:14 PM
 • Nhok Clover: quan thấy dân vội né đi 8/29/2015 10:34:22 PM
 • trangjn10: đứa nào mà giống quan 8/29/2015 10:34:32 PM
 • Nhok Clover: không 8/29/2015 10:35:26 PM
 • Nhok Clover: rõ ràng là quan 8/29/2015 10:35:30 PM
 • Nhok Clover: dân có đi với 1 người nữa 8/29/2015 10:35:35 PM
 • Nhok Clover: người đó có thể làm chứng gimf 8/29/2015 10:35:46 PM
 • Nhok Clover: giùm 8/29/2015 10:35:48 PM
 • trangjn10: chắc ai PTTM cho giống ta đấy 8/29/2015 10:36:02 PM
 • trangjn10: tại ta đẹp quá mà 8/29/2015 10:36:11 PM
 • Nhok Clover: ặc ặc 8/29/2015 10:36:45 PM
 • Nhok Clover: không ai dỗi hơi thế 8/29/2015 10:36:52 PM
 • trangjn10: đúng rồi còn gì 8/29/2015 10:37:17 PM
 • Nhok Clover: mà k ai dám giả dạng quan để lừa đâu 8/29/2015 10:37:43 PM
 • Nhok Clover: tội này bị xử chém đó 8/29/2015 10:37:53 PM
 • trangjn10: dân ai cũng phải ghen tị về vẻ đẹp tự nhiên trời phúvà siêu hiếm có của quan 8/29/2015 10:37:55 PM
 • Nhok Clover: big_grin 8/29/2015 10:37:55 PM
 • Nhok Clover: dân thường chúng tôi s dám đc 8/29/2015 10:37:56 PM
 • trangjn10: chắc dân cũng gato vs quan chớ gì 8/29/2015 10:37:56 PM
 • trangjn10: tội nghiệp 8/29/2015 10:38:16 PM
 • Nhok Clover: ọe ọe 8/29/2015 10:38:31 PM
 • Nhok Clover: gato á 8/29/2015 10:38:36 PM
 • Nhok Clover: đời này xưa nay 8/29/2015 10:38:41 PM
 • Nhok Clover: dân chưa biết gato là gì 8/29/2015 10:38:49 PM
 • Nhok Clover: big_grin 8/29/2015 10:38:50 PM
 • trangjn10:8/29/2015 10:39:38 PM
 • trangjn10: vậy sao 8/29/2015 10:39:42 PM
 • trangjn10: quan còn lâu mứoi tim 8/29/2015 10:39:51 PM
 • Nhok Clover:8/29/2015 10:41:00 PM
 • Nhok Clover: uề 8/29/2015 10:41:03 PM
 • Nhok Clover: ai bảo quan tin 8/29/2015 10:41:08 PM
 • Nhok Clover: big_grin 8/29/2015 10:41:11 PM
 • trangjn10: cười gì 8/29/2015 10:41:52 PM
 • trangjn10: ai cho mà cười 8/29/2015 10:42:09 PM
 • Nhok Clover: thích thế 8/29/2015 10:43:46 PM
 • trangjn10: ko cho thích 8/29/2015 10:44:19 PM
 • trangjn10: cấm nốt 8/29/2015 10:44:23 PM
 • trangjn10: Hợp chất X có dạng AB2 có tổng số hạt trong phân tử là 164, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối A nhiều hơn số khối B là 5. Trong phân tử AB2 , A chiếm 36,036% khối lượng. Xác định A , B. 8/29/2015 10:45:19 PM
 • trangjn10: bài đó 8/29/2015 10:45:23 PM
 • Nhok Clover: cũng dễ nhỉ 8/29/2015 10:46:40 PM
 • Nhok Clover: phân tích ra là xong 8/29/2015 10:46:48 PM
 • Nhok Clover: giải hệ phương trình 8/29/2015 10:46:54 PM
 • trangjn10: um 8/29/2015 10:47:27 PM
 • trangjn10: ra Ca vs Cl thì phải 8/29/2015 10:47:41 PM
 • trangjn10: nhưng cái đó là suy ra từ A nên chắc cũng đuwọc nhở 8/29/2015 10:48:05 PM
 • Nhok Clover: ơ 8/29/2015 10:48:27 PM
 • Nhok Clover: đặt A và B lun chứ 8/29/2015 10:48:39 PM
 • Nhok Clover: tìm 2 cái ra lun 8/29/2015 10:48:47 PM
 • trangjn10: ko 8/29/2015 10:48:52 PM
 • trangjn10: ý nói là CA và Cl tìm ra bằng cách suy ra từ sso khối của chúng 8/29/2015 10:49:22 PM
 • trangjn10: như thế dc ko 8/29/2015 10:49:30 PM
 • Nhok Clover: không 8/29/2015 10:50:34 PM
 • Nhok Clover: tìm số p của A,B 8/29/2015 10:50:43 PM
 • Nhok Clover: mới suy ra được 8/29/2015 10:50:49 PM
 • trangjn10: làm cách nào 8/29/2015 10:51:00 PM
 • trangjn10: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/9554/h-10 8/29/2015 10:51:10 PM
 • trangjn10: lick đấy 8/29/2015 10:51:16 PM
 • trangjn10: khi nào ranh vào giải dùm 8/29/2015 10:51:26 PM
 • Nhok Clover: ok 8/29/2015 10:52:22 PM
 • Nhok Clover: chứ dựa vào số khối thì Ca=40 8/29/2015 10:52:37 PM
 • Nhok Clover: 40-5=35 8/29/2015 10:52:44 PM
 • Nhok Clover: mà Cl thì 35,5 8/29/2015 10:52:51 PM
 • Nhok Clover: không đúng 8/29/2015 10:52:55 PM
 • trangjn10: thế thì chịu 8/29/2015 10:53:11 PM
 • trangjn10: mai giải nhá 8/29/2015 10:53:56 PM
 • trangjn10: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/9554/h-10 8/29/2015 10:54:02 PM
 • Nhok Clover: ok 8/29/2015 10:54:52 PM
 • Nhok Clover: sẽ gửi sớm 8/29/2015 10:54:59 PM
 • Nhok Clover: giờ ngủ đã 8/29/2015 10:55:05 PM
 • Nhok Clover: mai giải cho 8/29/2015 10:55:08 PM
 • Nhok Clover: wave 8/29/2015 10:55:12 PM
 • Ruanyu Jian: wave 8/29/2015 10:56:29 PM
 • trangjn10: wave 8/29/2015 10:58:03 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ BQT
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Jang GD
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • bahai1966
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • andeptrai_thichreus
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Pé's Píp's kHùng's
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MyNguyễn