25

bài giảng

Chat chit và chém gió
 • Shinichi: bây giờ đang đói 11/28/2015 8:37:33 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: big_grin 11/28/2015 8:39:57 PM
 • DuDu: woa để chữ đẹp thế 11/28/2015 8:40:15 PM
 • DuDu: làm sao hay thế? 11/28/2015 8:40:28 PM
 • Nhok Clover: loằn ngoằn thế 11/28/2015 8:40:39 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: big_grin 11/28/2015 8:41:02 PM
 • DuDu: đẹp mà nhỉ ^^ 11/28/2015 8:42:33 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: thinking 11/28/2015 8:42:45 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: du có biết đổi tên ko/ 11/28/2015 8:42:52 PM
 • tiectime: chào cả nhà !!! 11/28/2015 8:43:37 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: du ơi 11/28/2015 8:43:45 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: đây này 11/28/2015 8:43:50 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: copy và vào đổi tên nha 11/28/2015 8:44:02 PM
 • Shinichi: hypnotized 11/28/2015 8:44:17 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: ๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ ( 11/28/2015 8:45:53 PM
 • DuDu: ^^ 11/28/2015 8:45:56 PM
 • DuDu: mà cho Du hỏi 11/28/2015 8:45:59 PM
 • DuDu: đổi tên làm sao? 11/28/2015 8:46:03 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: -_- 11/28/2015 8:46:06 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: bây h du kéo chột lên 11/28/2015 8:46:16 PM
 • DuDu: rồi 11/28/2015 8:46:32 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: thấy tên du bên trên chưa 11/28/2015 8:46:42 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: chữ màu trắng đó 11/28/2015 8:46:51 PM
 • DuDu: rồi 11/28/2015 8:47:01 PM
 • DuDu: bấm vào đúng hông 11/28/2015 8:47:05 PM
 • DuDu: rồi lun 11/28/2015 8:47:07 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: ở trên cùng đó 11/28/2015 8:47:08 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: uk 11/28/2015 8:47:09 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: bấm vô 11/28/2015 8:47:12 PM
 • DuDu: sao nữa 11/28/2015 8:47:15 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: ok chưa 11/28/2015 8:47:16 PM
 • DuDu: rồi 11/28/2015 8:47:37 PM
 • DuDu: sao nữa 11/28/2015 8:47:41 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: ok 11/28/2015 8:48:06 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: r thấy trên cùng bên tayphair 11/28/2015 8:48:17 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: có tên của du 11/28/2015 8:48:22 PM
 • DuDu: òi 11/28/2015 8:48:23 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: cho chuột vào đó 11/28/2015 8:48:34 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: đùng có bấm 11/28/2015 8:48:38 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: nó hiện ra 1 bảng đóa 11/28/2015 8:48:47 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: rồi 11/28/2015 8:48:59 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: ^^ 11/28/2015 8:49:02 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: đẹp phết 11/28/2015 8:49:04 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: thấy chỉnh sửa tông tiên chưa 11/28/2015 8:49:11 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: thông tin 11/28/2015 8:49:16 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: thấy hông ^^ 11/28/2015 8:49:37 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: laughinguk 11/28/2015 8:49:45 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: big_grin 11/28/2015 8:49:46 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: big_grin 11/28/2015 8:49:50 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: thanks bim nhé! ^^ 11/28/2015 8:50:36 PM
 • Nhok Clover: hypnotized 11/28/2015 8:50:55 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: big_grinno vấn đề 11/28/2015 8:51:02 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: big_grin 11/28/2015 8:51:25 PM
 • ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam: big_grin 11/28/2015 8:51:30 PM
 • Nhok Clover: ờ thoy 11/28/2015 8:52:34 PM
 • Nhok Clover: nhok k hợp với mấy cái này 11/28/2015 8:52:43 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: ^^ 11/28/2015 8:52:46 PM
 • Nhok Clover: off đây 11/28/2015 8:52:47 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: ==' 11/28/2015 8:52:50 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: big_grin 11/28/2015 8:52:51 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: pp nhóc 11/28/2015 8:52:53 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: ==' đổi tên thật 11/28/2015 8:53:00 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: ko thích à 11/28/2015 8:53:12 PM
 • Nhok Clover: laughing 11/28/2015 8:53:16 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: thế thì lại đổ 11/28/2015 8:53:18 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: laughing 11/28/2015 8:53:23 PM
 • Nhok Clover: chấp nhận bim bim 11/28/2015 8:53:25 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: lại đủi thành sapm vậy 11/28/2015 8:53:31 PM
 • ๖ۣۜDu๖ۣۜDu: ==' mà công nhận chữ này nhìn loằng ngoằn thiệt ==' 11/28/2015 8:53:37 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: hôm nay ít n quá 11/28/2015 8:54:11 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: ๖ۣۜVua๖ۣۜSpam 11/28/2015 8:54:18 PM
 • DuDu: đơn giản mà đẹp ^^ 11/28/2015 8:54:27 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: -_- 11/28/2015 8:54:44 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: lại bt rồi à 11/28/2015 8:54:50 PM
 • DuDu: ^^ sau khi xem xét thấy bình thường là đẹp 11/28/2015 8:55:05 PM
 • ๖ۣۜBim๖ۣۜBim: thinking 11/28/2015 8:56:35 PM
 • ko tên ko tuổi: uk 11/28/2015 8:57:09 PM
 • ko tên ko tuổi: tên bt là đẹp nhất 11/28/2015 8:57:15 PM
 • DuDu: ==' 11/28/2015 8:57:49 PM
 • ko tên ko tuổi: big_grin 11/28/2015 8:58:13 PM
 • DuDu: tên gì xấu hoắc 11/28/2015 8:58:33 PM
 • DuDu: ==' 11/28/2015 8:58:36 PM
 • ko tên ko tuổi: laughing 11/28/2015 8:58:51 PM
 • ko tên ko tuổi: xấu nhưng kết cấu nó đệp 11/28/2015 8:58:59 PM
 • Shinichi: vắng thế này 11/28/2015 8:59:39 PM
 • DuDu: đẹp nhưng sợ nó hay bị dẹt ^^ 11/28/2015 8:59:40 PM
 • Shinichi: chán thế 11/28/2015 8:59:42 PM
 • ko tên ko tuổi: sang toán đi 11/28/2015 9:00:03 PM
 • ko tên ko tuổi: có n đó 11/28/2015 9:00:07 PM
 • Shinichi: có sapm k?? 11/28/2015 9:01:43 PM
 • ko tên ko tuổi: ko 11/28/2015 9:02:25 PM
 • ko tên ko tuổi: ko ai spam đâu 11/28/2015 9:02:32 PM
 • ko tên ko tuổi: toàn n ngoan thui 11/28/2015 9:02:37 PM
 • ko tên ko tuổi: còn ai k/ 11/28/2015 9:08:46 PM
 • Shinichi: ngoan khỉ á 11/28/2015 9:09:05 PM
 • Shinichi: toàn nc phiếm 11/28/2015 9:09:18 PM
 • nhocpropro2003: :3 11/28/2015 9:51:52 PM
 • ko tên ko tuổi: ĐK:$ \frac{-1}{3}\leq x\leq 6$ Khi đó, $ (1) \Leftrightarrow (\sqrt{3x+1}-4)+(1-\sqrt{6-x})+(3{x}^{2}-14x-5)=0$ $\Leftrightarrow \frac{3x-15}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{x-5}{1+\sqrt{6-x}}+(x-5).(3x+1)=0$ $ \Leftrightarrow (x-5)$[\frac{3}${\sqrt{3x+1}+4}+\frac{1}{1+\sqrt{6-x}}+(3x+1)]=0 (2) $ Vì:$ [\frac{3}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{1}{1+\sqrt{6-x}}+(3x+1)]>0 x\in [\frac{-1}{3};6] nên $ $(2)\Leftrightarrow x-5=0\Leftrightarrow x=5$ 11/28/2015 10:10:51 PM
 • sangtrann: 2 11/28/2015 10:27:41 PM
 • sangtrann: có ai ko 11/28/2015 10:48:49 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • NhẬt Nhật
 • bluerose
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc