25

bài giảng

Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 4/30/2016 8:32:27 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Jian 100% 4/30/2016 8:32:31 AM
 • .: rolling_on_the_floor 4/30/2016 8:32:32 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 4/30/2016 8:32:35 AM
 • .: K PHẢI BIỆN MINH 4/30/2016 8:32:38 AM
 • .: laughing 4/30/2016 8:32:40 AM
 • .: TRÊN NÀY 4/30/2016 8:32:46 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: shame_on_you 4/30/2016 8:32:48 AM
 • .: K AI BIẾT TA ĐÂU 4/30/2016 8:32:51 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thôi khỏi chém 4/30/2016 8:32:52 AM
 • .: laughing 4/30/2016 8:32:53 AM
 • .: http://hoctainha.vn/Users?sort=ten-hien-thi 4/30/2016 8:33:01 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tăng mak ns dối tu cái j nữa 4/30/2016 8:33:01 AM
 • .: 2 nick kia của jian 4/30/2016 8:33:07 AM
 • .: k on 4/30/2016 8:33:09 AM
 • .: laughing 4/30/2016 8:33:12 AM
 • .: chính xác là jian nay nó chỉ dùng có 1 nick 4/30/2016 8:33:32 AM
 • .: laughing 4/30/2016 8:33:33 AM
 • .: laughing 4/30/2016 8:33:46 AM
 • .: http://hoctainha.vn/Users?sort=ten-hien-thi 4/30/2016 8:33:47 AM
 • .: rolling_on_the_floor 4/30/2016 8:33:54 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/30/2016 8:34:38 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 4/30/2016 8:34:55 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ns chung 4/30/2016 8:34:57 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nữa hỏi chị cát 4/30/2016 8:35:01 AM
 • .: ok ok 4/30/2016 8:35:06 AM
 • .: laughing 4/30/2016 8:35:08 AM
 • .: http://hoctainha.vn/Users?sort=ten-hien-thi 4/30/2016 8:35:12 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ns vs tăng mệt 4/30/2016 8:35:12 AM
 • .: bằng chứng rõ rành rành 4/30/2016 8:35:18 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 4/30/2016 8:35:21 AM
 • .: còn chối cái 4/30/2016 8:35:21 AM
 • .: rolling_on_the_floor 4/30/2016 8:35:25 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/30/2016 8:35:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thế tăng đối tên lại cái 4/30/2016 8:35:41 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/30/2016 8:35:43 AM
 • .: http://hoctainha.vn/Users?sort=ten-hien-thi 4/30/2016 8:35:46 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: vào xem tí 4/30/2016 8:35:46 AM
 • .: k đổi 4/30/2016 8:36:05 AM
 • .: laughing 4/30/2016 8:36:07 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 4/30/2016 8:36:14 AM
 • .: ĐỂ THẾ CHO HUYỀN BÍ 4/30/2016 8:36:14 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: z thôi 4/30/2016 8:36:15 AM
 • .: laughing 4/30/2016 8:36:17 AM
 • .: gọi cat lên đi 4/30/2016 8:36:27 AM
 • .: rolling_on_the_floor 4/30/2016 8:36:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 4/30/2016 8:36:46 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ko có số 4/30/2016 8:36:49 AM
 • .: wave 4/30/2016 8:36:54 AM
 • .: laughing 4/30/2016 8:36:57 AM
 • Đá Nhỏ: https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1Bi2DH0yn_Y&h=yAQGqzTwY&s=1 4/30/2016 9:15:46 AM
 • Đá Nhỏ: like dùm nha mn 4/30/2016 9:15:51 AM
 • Băng Hạ: chán và chán 4/30/2016 9:52:11 AM
 • Băng Hạ: có ai k 4/30/2016 9:52:13 AM
 • mytra2k: 2 4/30/2016 9:58:36 AM
 • .: happy 4/30/2016 10:01:01 AM
 • Băng Hạ: 333 b 4/30/2016 10:03:35 AM
 • .: 4 4/30/2016 10:03:47 AM
 • Băng Hạ: b kia ns cho m bit b là ai tên j đk k 4/30/2016 10:04:01 AM
 • .: thich quảng đại 4/30/2016 10:04:16 AM
 • Băng Hạ: tên thật 4/30/2016 10:04:22 AM
 • .: face book là 4/30/2016 10:04:23 AM
 • .: JOAN CARTLOT 4/30/2016 10:04:39 AM
 • Băng Hạ: là ai 4/30/2016 10:04:48 AM
 • .: tên thật 4/30/2016 10:04:50 AM
 • .: happy 4/30/2016 10:05:11 AM
 • .: đã đi tu 4/30/2016 10:05:33 AM
 • .: nên k thể nói tên 4/30/2016 10:05:44 AM
 • .: trước đây 4/30/2016 10:05:49 AM
 • Băng Hạ: đang bực ns cho tử tế đi 4/30/2016 10:06:01 AM
 • Băng Hạ: thế s bit t 4/30/2016 10:06:54 AM
 • Băng Hạ: chúng ta trk bit nhau s 4/30/2016 10:07:08 AM
 • .: thì mem cũ mà 4/30/2016 10:07:08 AM
 • .: thí chủ k biết bần tăng 4/30/2016 10:07:30 AM
 • .: nhưng bần tăng bit thí chủ 4/30/2016 10:07:39 AM
 • Băng Hạ: what 4/30/2016 10:07:49 AM
 • Băng Hạ: what 4/30/2016 10:07:52 AM
 • Băng Hạ: what 4/30/2016 10:07:56 AM
 • Băng Hạ: cho bit tên đừng lm m điên 4/30/2016 10:08:12 AM
 • .: giữ kín 4/30/2016 10:08:24 AM
 • .: k dk nói với ai 4/30/2016 10:08:29 AM
 • .: ok 4/30/2016 10:08:30 AM
 • Băng Hạ: nc vs 1 con ng bit về m nhiều v mà m k bit chắc khinh m nên k ns 4/30/2016 10:08:39 AM
 • Băng Hạ: ok 4/30/2016 10:08:42 AM
 • Băng Hạ: b ns đi 4/30/2016 10:08:45 AM
 • Băng Hạ: hay a trai đó ah 4/30/2016 10:08:54 AM
 • .: http://hoa.hoctainha.vn/Users 4/30/2016 10:19:49 AM
 • .: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8742/hoa-11-sieu-kho-ai-khong-biet-thi-dung-co-tra-loi-lung-tung-dum-cai-nha 4/30/2016 10:24:27 AM
 • HY: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10324/hoa 4/30/2016 10:54:37 AM
 • HY: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10324/hoa 4/30/2016 10:54:40 AM
 • HY: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10324/hoa 4/30/2016 10:54:43 AM
 • HY: Help = ) ) Pls ! 4/30/2016 10:54:53 AM
 • .: confused 4/30/2016 12:36:44 PM
 • Trang'ss Kiều'ss: hi mn' 4/30/2016 1:13:25 PM
 • Song Nhi: hi 4/30/2016 1:14:04 PM
 • Trang'ss Kiều'ss: hi bn 4/30/2016 1:16:17 PM
 • Song Nhi: hi trang 4/30/2016 1:18:34 PM
 • Song Nhi: bị bơ hả e 4/30/2016 1:18:37 PM
 • Trang'ss Kiều'ss: ko ạ 4/30/2016 1:20:35 PM
 • Trang'ss Kiều'ss: hi mn 4/30/2016 2:59:09 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • EKKO.LOLHUYENTHOAI
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • *QuỲnh*MuUn*
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • HY
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • phuonghoagcs
 • manhcuong1999x