Chương IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

13K
lượt xem

PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ

I - PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA1. Phản ứng hóa hợpa) Thí dụThí dụ 1:...
4K
lượt xem

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

I - PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬChúng ta hãy xét một số phản ứng để hiểu được bản chất của phản ứng oxi hóa - khử.1. Phản ứng của natri với oxiDễ dàng...
2

bài viết

Chat chit và chém gió
 • solider76 :3: rolling_on_the_floor) 9/30/2016 12:37:56 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: long, k nói xấu yến nữa 9/30/2016 12:38:00 AM
 • Nothing Special: suỵt -__- 9/30/2016 12:38:01 AM
 • Nothing Special: sad 9/30/2016 12:38:04 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: yến ngủ đi em 9/30/2016 12:38:04 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:38:05 AM
 • solider76 :3: ơ nói xấu gì đâu -_- 9/30/2016 12:38:20 AM
 • solider76 :3: hiazzz 9/30/2016 12:38:24 AM
 • Nothing Special: -__- ừa 9/30/2016 12:38:25 AM
 • Nothing Special: :v 9/30/2016 12:38:34 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:38:36 AM
 • Nothing Special: yeah eyah laughing 9/30/2016 12:38:41 AM
 • solider76 :3: chưa có 1 chữ syda lào nhá 9/30/2016 12:38:43 AM
 • solider76 :3: :v 9/30/2016 12:38:44 AM
 • Nothing Special: có ng gọi chị Yến rolling_on_the_floor 9/30/2016 12:38:48 AM
 • solider76 :3: rolling_on_the_floor 9/30/2016 12:39:16 AM
 • solider76 :3: đần thật :v 9/30/2016 12:39:20 AM
 • Nothing Special: laughing 9/30/2016 12:39:48 AM
 • Nothing Special: Long ngoan 9/30/2016 12:39:55 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:40:05 AM
 • solider76 :3: hiazzz 9/30/2016 12:40:08 AM
 • linhphuong: đù chả hiêu j 9/30/2016 12:40:23 AM
 • Nothing Special: big_grin túm lại c 98 9/30/2016 12:40:47 AM
 • Nothing Special: thoai 9/30/2016 12:40:50 AM
 • Nothing Special: pp mđ 9/30/2016 12:40:53 AM
 • Nothing Special: chị đi ngủ 9/30/2016 12:40:56 AM
 • Nothing Special: lát mấy bé nn mđ 9/30/2016 12:41:03 AM
 • solider76 :3: ncl là đứa nào tin nó 98 thì đần :V 9/30/2016 12:41:04 AM
 • Nothing Special: laughing 9/30/2016 12:41:06 AM
 • solider76 :3: ez hiểu chưa 9/30/2016 12:41:08 AM
 • solider76 :3: :V 9/30/2016 12:41:09 AM
 • Nothing Special: immmmmmmmmm 9/30/2016 12:41:09 AM
 • solider76 :3: rolling_on_the_floor) 9/30/2016 12:41:11 AM
 • Nothing Special: Nhung eiii lát nn mđ nhé 9/30/2016 12:41:33 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:41:39 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: yến ngủ đi. ngủ ngon 9/30/2016 12:41:53 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: mơ đẹp 9/30/2016 12:41:55 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:41:57 AM
 • Nothing Special: ok thankss laughing lát a ngủ k ngon nhá 9/30/2016 12:42:20 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: ừa 9/30/2016 12:42:27 AM
 • linhphuong: rolling_on_the_floor lại cso 1 cặp sắp ra đời hâ 9/30/2016 12:42:28 AM
 • Nothing Special: à k cần ngủ laughing 9/30/2016 12:42:28 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:42:29 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: uk, ngủ đi e 9/30/2016 12:42:36 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:42:37 AM
 • solider76 :3: ngủ gì 9/30/2016 12:43:12 AM
 • solider76 :3: cú đê :v 9/30/2016 12:43:15 AM
 • linhphuong: em hèm cú đêm ko tốt 9/30/2016 12:43:42 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: shame_on_you 9/30/2016 12:43:52 AM
 • solider76 :3: ngủ đi nhóc :v 9/30/2016 12:43:55 AM
 • linhphuong: để các cặp còn đi làm việc cú làm j chứ haha 9/30/2016 12:43:57 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: để yên cho yến ngủ 9/30/2016 12:43:58 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:44:24 AM
 • solider76 :3: rolling_on_the_floor) 9/30/2016 12:44:39 AM
 • solider76 :3: ai là gì ín đâu :v 9/30/2016 12:44:46 AM
 • solider76 :3: thôi té 9/30/2016 12:44:50 AM
 • solider76 :3: pp rolling_on_the_floor 9/30/2016 12:44:53 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:45:18 AM
 • linhphuong: thui pp mn tý g9 nhá 9/30/2016 12:45:32 AM
 • linhphuong: ngủ mai còn đi học 9/30/2016 12:45:37 AM
 • linhphuong: hix 9/30/2016 12:45:38 AM
 • solider76 :3: have a nightmare all rolling_on_the_floor 9/30/2016 12:45:46 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: https://www.youtube.com/watch?v=tIMaQuriAvQ 9/30/2016 12:46:00 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: chúc mấy bé nn 9/30/2016 12:46:05 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:46:07 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: https://www.youtube.com/watch?v=tIMaQuriAvQ 9/30/2016 12:46:09 AM
 • solider76 :3: đám ma kiểu truất''ss 9/30/2016 12:46:31 AM
 • linhphuong: haiz anh đi ngủ vs yến luôn đi 9/30/2016 12:46:32 AM
 • solider76 :3: :v 9/30/2016 12:46:34 AM
 • linhphuong: hehe 9/30/2016 12:46:35 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: anh canh cho yến ngủ big_grin 9/30/2016 12:47:06 AM
 • linhphuong: thui canh làm j 9/30/2016 12:48:05 AM
 • linhphuong: anh canh trên giường thì em chúc mừng anh luôn haha 9/30/2016 12:48:16 AM
 • linhphuong: :V 9/30/2016 12:48:18 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: shame_on_you 9/30/2016 12:48:44 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: anh k nằm giường 9/30/2016 12:48:50 AM
 • linhphuong: ak thik thik nằm bàn hay ghế haha 9/30/2016 12:49:22 AM
 • linhphuong: em còn sợ anh ngru quên trong phong tắm cơ 9/30/2016 12:49:34 AM
 • linhphuong: hâh 9/30/2016 12:49:36 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin k có nằm 9/30/2016 12:49:37 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:49:39 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: k tắm 9/30/2016 12:49:44 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:50:23 AM
 • linhphuong: kinh vậy cơ anh 9/30/2016 12:50:47 AM
 • linhphuong: thôi ko ns vs anh nữa ngủ mai chém tiếp 9/30/2016 12:51:02 AM
 • linhphuong: hix mai3 tiết kt 9/30/2016 12:51:12 AM
 • linhphuong: nhọ 9/30/2016 12:51:13 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 12:51:19 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: òi 9/30/2016 12:51:21 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: good luck 9/30/2016 12:51:25 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: chúc e nn 9/30/2016 12:51:30 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: mơ.... 9/30/2016 12:51:32 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: mơ a càng tôt rolling_on_the_floor 9/30/2016 12:51:40 AM
 • linhphuong: thui em xin 9/30/2016 12:52:18 AM
 • linhphuong: em có người trong mộng rùi haha 9/30/2016 12:52:24 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: thì a có bắt em mơ a đâu laughing 9/30/2016 12:53:53 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: big_grin 9/30/2016 1:06:28 AM
 • Giải đáp toán lý hóa 24/7: broken_heart 9/30/2016 1:07:50 AM
 • Linh Dracula: ảo v~ 9/30/2016 1:22:40 AM
 • 민 호앙를 수행: laughing 9/30/2016 2:03:38 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ Sâu ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • Kem CUTE
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • pekun273
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Hoài Sherry
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Dan
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nga.nhu852
 • 민 호앙를 수행
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • Mỹ Diệu
 • vienvien
 • ღD1102ღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Thảo Vân
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Brain lag .-.
 • ngdthqvbn
 • đừng có nói
 • Sống để ước mơ
 • TrinhᵔᴥᵔBee。♥‿♥。
 • con cu hủy diệt
 • ๖ۣۜH
 • ๖ۣۜLostღ
 • ngocnguyen3061999
 • lekhoa190