Chương IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

14K
lượt xem

PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ

I - PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA1. Phản ứng hóa hợpa) Thí dụThí dụ 1:...
4K
lượt xem

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

I - PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬChúng ta hãy xét một số phản ứng để hiểu được bản chất của phản ứng oxi hóa - khử.1. Phản ứng của natri với oxiDễ dàng...
2

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:22 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:22 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:22 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:23 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:23 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:23 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:23 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:23 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:25 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:25 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:25 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:25 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:47:26 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: â 8/25/2016 5:47:27 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:02 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:02 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:02 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:02 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:03 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:03 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:03 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:03 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:03 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:04 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:04 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: .. 8/25/2016 5:48:04 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:05 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:05 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:05 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:05 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:06 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:06 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:06 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:06 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:06 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:07 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:07 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:07 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:07 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:07 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:08 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:08 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:08 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:08 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:09 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:09 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:09 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:09 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:09 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:10 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:10 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:10 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:10 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:11 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:11 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:11 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:11 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:12 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:12 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:12 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:12 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:12 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:13 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:13 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:13 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:13 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:13 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: .. 8/25/2016 5:48:14 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:14 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:14 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: .. 8/25/2016 5:48:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: . 8/25/2016 5:48:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:16 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:16 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:16 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:16 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:16 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: âa 8/25/2016 5:48:17 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:17 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:17 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:17 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:18 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:18 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:18 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:18 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: a 8/25/2016 5:48:19 PM
 • AnnieღTrinh: rolling_on_the_floor 8/25/2016 5:48:39 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: Tring 8/25/2016 5:48:44 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: cười j đó 8/25/2016 5:48:47 PM
 • AnnieღTrinh: dạ 8/25/2016 5:48:47 PM
 • AnnieღTrinh: rolling_on_the_floor 8/25/2016 5:48:50 PM
 • AnnieღTrinh: chế thơ hay phếtlaughing 8/25/2016 5:49:29 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/25/2016 5:50:40 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/11027/viet-cong-thuc-cau-tao big_grin 8/25/2016 5:58:07 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Zôn
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnh
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • tran85295
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • dễ nhớ lắm
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Salim
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • thaiviptn1201
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • (⌚_⌚) ๖ۣۜTaø●ω●๖ۣۜKhinh (⌚_⌚)
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Hoàng Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nguyenlamnich
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • hờ hờ
 • ღComPuncTionღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Je suis Dan
 • Kim Thưởng
 • ஜ_♥thắng♥_ஜ
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • Kaito kid
 • svvodoi7
 • thuyduong99
 • ๖ۣۜGlosbeღ
 • luongthitramy2001
 • thienphucqaz
 • rin47
 • cherry_pjs107
 • ♂KKK♂
 • thingvql
 • Ak
 • tuandanghoang2002
 • KhùKhờKhiêm
 • ngocnghech