Chương V: HIDROCACBON NO

8K
lượt xem

ANKAN: CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

I- CẤU TRÚC PHÂN TỬ ANKAN$1.$ Sự hình thành liên kết trong phân tử ankanCác nguyên tử $C$ ankan ở trạng thái lai hóa $sp^3$. Mỗi nguyên tử $C$ nằm...
27K
lượt xem

ANKAN: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN$1.$ Đồng đẳngAnkan: metan ($CH_4$), etan ($C_2H_6$), propan ($C_3H_8$), các butan ($C_4H_ { 10}$), các pentan...
35K
lượt xem

ANKAN: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I- TÍNH CHẤT HÓA HỌCỞ phân tử ankan chỉ có các liên kết $C-C$ và $C-H$. Đó là các liên kết $\sigma$ bền vững, vì thế ankan tương đối trơ về mặt...
14K
lượt xem

XICLOANKAN

I- CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP$1.$ Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankanCông thức phân tử và cấu trúc một số monoxicloankan không nhánh...
4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: sad 6/29/2016 10:22:29 PM
 • Ruanyu Jian: còn cái chuyện a nói với e nữa 6/29/2016 10:22:37 PM
 • Ruanyu Jian: chưa xong 6/29/2016 10:22:45 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:22:46 PM
 • Bloody's Rose: bệnh j? 6/29/2016 10:22:58 PM
 • Ruanyu Jian: bệnh "tình" 6/29/2016 10:23:10 PM
 • Ruanyu Jian: sad 6/29/2016 10:23:29 PM
 • Bloody's Rose: straight_face 6/29/2016 10:23:37 PM
 • Bloody's Rose: cái mail sao r a? 6/29/2016 10:23:54 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 10:24:04 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 10:24:14 PM
 • Bloody's Rose: chào c linhbig_grin 6/29/2016 10:24:16 PM
 • Ruanyu Jian: 1 tháng òi 6/29/2016 10:24:19 PM
 • Ruanyu Jian: k dk 6/29/2016 10:24:20 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:24:22 PM
 • ღDღLღ1102ღ: big_grin 6/29/2016 10:24:23 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: big_grin 6/29/2016 10:24:26 PM
 • ღDღLღ1102ღ: Nhung ơi, Nhung kia đâu e winking 6/29/2016 10:24:42 PM
 • Bloody's Rose: chào e conanbig_grin 6/29/2016 10:24:44 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: chào c big_grin 6/29/2016 10:24:52 PM
 • Bloody's Rose: em chịubig_grin 6/29/2016 10:24:56 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: nhung ak? 6/29/2016 10:25:04 PM
 • Bloody's Rose: chắc 11 h ms onlaughing 6/29/2016 10:25:23 PM
 • Ruanyu Jian: nhung. đến lượt em giúp a òi đấy 6/29/2016 10:25:26 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:25:28 PM
 • Ruanyu Jian: đợi tháng nay òi 6/29/2016 10:25:34 PM
 • Ruanyu Jian: sad 6/29/2016 10:25:35 PM
 • ღDღLღ1102ღ: laughing ukm nhỉ 6/29/2016 10:25:57 PM
 • Bloody's Rose: khó nhỉ 6/29/2016 10:27:17 PM
 • Ruanyu Jian: sad 6/29/2016 10:27:51 PM
 • Bloody's Rose: e cx vừa mất gmail xog đây.k lấy lại đc nữa.chẳng hiểu tại sao 6/29/2016 10:28:06 PM
 • Bloody's Rose: may k có j quan trọng 6/29/2016 10:28:17 PM
 • Ruanyu Jian: @@ 6/29/2016 10:28:20 PM
 • Bloody's Rose: e ms lập gmail khác đấy 6/29/2016 10:28:29 PM
 • Ruanyu Jian: thế a trai e k dk ak 6/29/2016 10:28:39 PM
 • Bloody's Rose: a ấy đi công tác bận òi 6/29/2016 10:29:07 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:29:08 PM
 • Bloody's Rose: sad 6/29/2016 10:29:15 PM
 • Ruanyu Jian: kiểu này 6/29/2016 10:29:29 PM
 • Bloody's Rose: thế ms k lm j đc 6/29/2016 10:29:30 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:29:40 PM
 • ღDღLღ1102ღ: mua hẳn lap đi anh laughing 6/29/2016 10:30:16 PM
 • Minh Tâm: CÒN nhiều ng nhỉ laughing 6/29/2016 10:30:27 PM
 • Bloody's Rose: chào c tâmbig_grin 6/29/2016 10:30:47 PM
 • Ruanyu Jian: ừ, cũng định mua lap 6/29/2016 10:31:00 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:31:03 PM
 • Danicini: h 6/29/2016 10:36:54 PM
 • Danicini: i 6/29/2016 10:36:55 PM
 • ღDღLღ1102ღ: hstraight_face 6/29/2016 10:42:36 PM
 • ღDღLღ1102ღ: estraight_face 6/29/2016 10:42:38 PM
 • ღDღLღ1102ღ: lstraight_face 6/29/2016 10:42:40 PM
 • ღDღLღ1102ღ: lstraight_face 6/29/2016 10:42:43 PM
 • ღDღLღ1102ღ: ostraight_face 6/29/2016 10:42:46 PM
 • Danicini: vẫn còn chán lắm straight_face 6/29/2016 10:44:11 PM
 • ღDღLღ1102ღ: sao vậy ông straight_face 6/29/2016 10:48:05 PM
 • Danicini: ms đi hk về,... trời ms mưa xong đường còn nc, gặp thanh niên phóng xe qua vũng nc straight_face 6/29/2016 10:50:06 PM
 • Danicini: may mà ko mặc áo mưa nên ướt cái áo thôi bà ạ straight_face 6/29/2016 10:50:37 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 10:51:26 PM
 • ღDღLღ1102ღ: vậy ông thương cái áo bị ướt straight_face 6/29/2016 10:51:37 PM
 • ღDღLღ1102ღ: hay ông thương mai mẹ ông giặt cái áo bẩn straight_face 6/29/2016 10:51:50 PM
 • Jang: bà lưn đổi tên hoài nhỷ 6/29/2016 10:52:15 PM
 • ღDღLღ1102ღ: hnay tôi đi học mà sợ quá straight_face nhìn xe máy, ô tô lại sợ straight_face 6/29/2016 10:52:18 PM
 • ღDღLღ1102ღ: ukm ông straight_face 6/29/2016 10:52:24 PM
 • Jang: rảnh háng 6/29/2016 10:52:31 PM
 • ღDღLღ1102ღ: à straight_face đêm qua rảnh straight_face 6/29/2016 10:53:05 PM
 • Danicini: ít bữa hết hà straight_face 6/29/2016 10:53:10 PM
 • ღDღLღ1102ღ: á 6/29/2016 10:53:10 PM
 • ღDღLღ1102ღ: Jang hả straight_face 6/29/2016 10:53:14 PM
 • ღDღLღ1102ღ: mạ ôi =.= tưởng Danh 6/29/2016 10:53:22 PM
 • ღDღLღ1102ღ: sao 2 avt của 2 ông giống nhau quá straight_face không nhận ra 6/29/2016 10:54:09 PM
 • Danicini: omeoi straight_face 6/29/2016 10:54:32 PM
 • Danicini: ava của bà nhìn cũng hao hao giống straight_face 6/29/2016 10:54:58 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 10:56:09 PM
 • ღDღLღ1102ღ: khó nhận ra quá straight_face 6/29/2016 10:56:16 PM
 • ღDღLღ1102ღ: để tôi qua nick kia straight_face 6/29/2016 10:56:29 PM
 • Danicini: uhm straight_face 6/29/2016 10:56:47 PM
 • ღDiệuღ: đc chưa ông straight_face 6/29/2016 10:57:18 PM
 • ღDiệuღ: straight_face 6/29/2016 10:57:23 PM
 • Danicini: xanh lè straight_face 6/29/2016 10:57:38 PM
 • ღDiệuღ: ukm straight_face 6/29/2016 10:57:42 PM
 • ღDiệuღ: cho dễ nhìn straight_face 6/29/2016 10:57:48 PM
 • ღDiệuღ: mờ mà nhỉ straight_face 6/29/2016 10:57:54 PM
 • Danicini: uhm ít ra cũng phân biệt đc straight_face 6/29/2016 10:58:14 PM
 • ღDiệuღ: hnay tôi đi học Lý straight_face may mà hiểu đc straight_face chứ như bữa trước thì tiêu luôn straight_face 6/29/2016 10:58:46 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:59:44 PM
 • Danicini: bà hk tới đâu rồi straight_face 6/29/2016 10:59:49 PM
 • ღDiệuღ: chu kỳ con lắc biến thiên theo nđ, độ cao, sâu straight_face 6/29/2016 11:01:05 PM
 • Danicini: nghe nó khó thế nào straight_face 6/29/2016 11:02:08 PM
 • Danicini: off đã 6/29/2016 11:04:00 PM
 • Danicini: bye 6/29/2016 11:04:01 PM
 • ღDiệuღ: bye ông straight_face 6/29/2016 11:04:22 PM
 • Ruande Juxian: broken_heart 6/29/2016 11:04:35 PM
 • ngdthqvbn: 2 6/30/2016 9:24:29 AM
 • aki: 2 6/30/2016 9:57:32 AM
 • ๖ۣۜKaio๖ۣۣۜShin๖: 2222 6/30/2016 10:07:06 AM
 • aNoo ami: 2222rolling_eyes 6/30/2016 10:55:45 AM
 • Kaito kid: 2222222222222 6/30/2016 11:35:41 AM
 • Sherry: crying 6/30/2016 12:22:01 PM
 • luucute.hotme: yeah 6/30/2016 2:12:43 PM
 • baongoc9912htn: có ai k 6/30/2016 3:51:55 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Juxian
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Danicini
 • ngdthqvbn
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • svvodoi7
 • thuyduong99