Chương V: HIDROCACBON NO

7K
lượt xem

ANKAN: CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

I- CẤU TRÚC PHÂN TỬ ANKAN$1.$ Sự hình thành liên kết trong phân tử ankanCác nguyên tử $C$ ankan ở trạng thái lai hóa $sp^3$. Mỗi nguyên tử $C$ nằm...
26K
lượt xem

ANKAN: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN$1.$ Đồng đẳngAnkan: metan ($CH_4$), etan ($C_2H_6$), propan ($C_3H_8$), các butan ($C_4H_ { 10}$), các pentan...
33K
lượt xem

ANKAN: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I- TÍNH CHẤT HÓA HỌCỞ phân tử ankan chỉ có các liên kết $C-C$ và $C-H$. Đó là các liên kết $\sigma$ bền vững, vì thế ankan tương đối trơ về mặt...
12K
lượt xem

XICLOANKAN

I- CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP$1.$ Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankanCông thức phân tử và cấu trúc một số monoxicloankan không nhánh...
4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • tasfuskau: giỏi quá 5/1/2016 10:46:45 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 10:46:48 AM
 • Băng Hạ: giỏi j đề dễ k 5/1/2016 10:46:59 AM
 • tasfuskau: chị chơi j thế 5/1/2016 10:47:06 AM
 • tasfuskau: ak 5/1/2016 10:47:07 AM
 • tasfuskau: hóa ak chị? 5/1/2016 10:47:12 AM
 • Băng Hạ: ukm e 5/1/2016 10:47:24 AM
 • Băng Hạ: candy 5/1/2016 10:47:29 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 10:47:50 AM
 • tasfuskau: tren face ạ? 5/1/2016 10:47:54 AM
 • Băng Hạ: ukm e 5/1/2016 10:48:08 AM
 • Băng Hạ: chj ms mở 5/1/2016 10:48:11 AM
 • tasfuskau: dạ 5/1/2016 10:48:19 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 10:48:21 AM
 • Băng Hạ: chơi fb kb vs chị 5/1/2016 10:48:36 AM
 • tasfuskau: có dk chơi đâu chj 5/1/2016 10:49:45 AM
 • tasfuskau: ba mẹ cấm 5/1/2016 10:49:52 AM
 • tasfuskau: sad 5/1/2016 10:49:53 AM
 • Băng Hạ: chơi thì s đau 5/1/2016 10:50:12 AM
 • Băng Hạ: bme chị bit k ns j 5/1/2016 10:50:18 AM
 • tasfuskau: ba mẹ em sợ ảnh hưởng việc học 5/1/2016 10:50:37 AM
 • tasfuskau: nên cấm 5/1/2016 10:50:41 AM
 • Băng Hạ: tự m kiềm chế 5/1/2016 10:51:03 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 10:51:33 AM
 • tasfuskau: em thiếu kiềm chế lắm 5/1/2016 10:51:43 AM
 • luonggiacatminh: cần một người hx chuyên hóa để hỏi này chút...có ai ko 5/1/2016 10:51:43 AM
 • tasfuskau: laughing 5/1/2016 10:51:44 AM
 • tasfuskau: chị fais chỉ bí kíp 5/1/2016 10:51:53 AM
 • tasfuskau: ở đây có 1 người chuyên hóa 5/1/2016 10:52:01 AM
 • tasfuskau: nhưng hình như off rùi 5/1/2016 10:52:12 AM
 • Băng Hạ: toàn dân thường 5/1/2016 10:52:30 AM
 • luonggiacatminh: happy 5/1/2016 10:52:41 AM
 • Băng Hạ: chị thích htif mở 5/1/2016 10:52:42 AM
 • Băng Hạ: k thì chị khóa 5/1/2016 10:52:46 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 10:53:07 AM
 • tasfuskau: hay chị gai lập cho e 5/1/2016 10:53:29 AM
 • tasfuskau: laughing 5/1/2016 10:53:30 AM
 • Băng Hạ: sđt 5/1/2016 10:53:37 AM
 • Băng Hạ: hoặc maik đây 5/1/2016 10:53:42 AM
 • Băng Hạ: lấy tên j 5/1/2016 10:54:03 AM
 • Minh Tâm: Gọi hồn j t vậy 5/1/2016 10:54:10 AM
 • tasfuskau: có người cần gặp chị 5/1/2016 10:54:21 AM
 • Minh Tâm: Ê nếu hóa chuyên thì mình ko nhớ đâu nha ==: 5/1/2016 10:54:23 AM
 • tasfuskau: chị chuyên hóa 5/1/2016 10:54:25 AM
 • tasfuskau: jup đi 5/1/2016 10:54:29 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 10:54:30 AM
 • Minh Tâm: @@~ nhg chị bỏ tuyển thi qgia lâu rồi 5/1/2016 10:54:42 AM
 • Minh Tâm: Ko nhớ hóa chuyên đâu 5/1/2016 10:54:47 AM
 • tasfuskau: chị gái 5/1/2016 10:54:51 AM
 • Băng Hạ: ơi 5/1/2016 10:55:00 AM
 • tasfuskau: chiều e đưa mail 5/1/2016 10:55:09 AM
 • tasfuskau: chị lập nha 5/1/2016 10:55:12 AM
 • Băng Hạ: ok nt cho chị 5/1/2016 10:55:14 AM
 • tasfuskau: ok 5/1/2016 10:55:19 AM
 • Băng Hạ: ukm cả tên nữa 5/1/2016 10:55:19 AM
 • tasfuskau: chị tâm 5/1/2016 10:55:21 AM
 • tasfuskau: giúp đi 5/1/2016 10:55:25 AM
 • tasfuskau: laughing 5/1/2016 10:55:27 AM
 • Băng Hạ: h chị off đây ngồi máy tính lâu quá 5/1/2016 10:55:29 AM
 • tasfuskau: ok chị gái 5/1/2016 10:55:32 AM
 • tasfuskau: chị ăn ngon 5/1/2016 10:55:44 AM
 • tasfuskau: miệng 5/1/2016 10:55:46 AM
 • tasfuskau: bye chị gái 5/1/2016 10:55:50 AM
 • Minh Tâm: M giải đúng mà xóa cái j 5/1/2016 10:57:14 AM
 • tasfuskau: sai đề 5/1/2016 10:57:48 AM
 • tasfuskau: cái phần trăm ạ 5/1/2016 10:57:55 AM
 • tasfuskau: nhìn nhầm 5/1/2016 10:57:59 AM
 • tasfuskau: mà chị giải rồi 5/1/2016 10:58:04 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 10:58:05 AM
 • Minh Tâm: ~~ chị thiếu mà 5/1/2016 10:58:15 AM
 • Minh Tâm: Mò thiếu mà 5/1/2016 10:58:18 AM
 • Minh Tâm: ^^ 5/1/2016 10:58:21 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 10:58:35 AM
 • tasfuskau: sửa đi chị 5/1/2016 10:58:46 AM
 • Minh Tâm: Xóa làm gì c đã bảo bài c vs bài m bổ sung cho nhau mà xóa maat == 5/1/2016 11:02:13 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 11:02:24 AM
 • tasfuskau: thế đăng lại nhá 5/1/2016 11:02:29 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 11:02:31 AM
 • Minh Tâm: (Y) đăng lại và bổ sung thêm đáp án của t đi 5/1/2016 11:03:01 AM
 • tasfuskau: vâng chị 5/1/2016 11:03:10 AM
 • Minh Tâm: Xóa cái 2 anken liên tiếp 5/1/2016 11:03:11 AM
 • Minh Tâm: (Y) 5/1/2016 11:03:14 AM
 • tasfuskau: dạ 5/1/2016 11:03:16 AM
 • Minh Tâm: Ngoan 5/1/2016 11:03:17 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 11:03:18 AM
 • tasfuskau: chị đợi em xúi 5/1/2016 11:03:23 AM
 • Minh Tâm: 😢😢😢😢 lâu lắm mới thấy đứa ngoan 5/1/2016 11:03:33 AM
 • tasfuskau: em có hư đâu mà k ngoan chị 5/1/2016 11:03:34 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 11:03:36 AM
 • Minh Tâm: 😢 ko dùng fb là ghê r 5/1/2016 11:03:54 AM
 • tasfuskau: tại ba mẹ cấm 5/1/2016 11:04:15 AM
 • tasfuskau: chứ cũng muốn dùng lắm ạ 5/1/2016 11:04:21 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 11:04:23 AM
 • tasfuskau: xong 5/1/2016 11:06:57 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/1/2016 11:06:58 AM
 • tasfuskau: em đi ăn cơm đây 5/1/2016 11:09:21 AM
 • tasfuskau: tí chị ăn ngon 5/1/2016 11:09:26 AM
 • tasfuskau: hẹn gặp lại 5/1/2016 11:09:32 AM
 • tasfuskau: bye chị 5/1/2016 11:09:38 AM
 • tasfuskau: wave 5/1/2016 11:09:49 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • *QuỲnh*MuUn*
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • I came looking for me
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • phuonghoagcs
 • manhcuong1999x
 • luonggiacatminh