Chương V: HIDROCACBON NO

5K
lượt xem

ANKAN: CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

I- CẤU TRÚC PHÂN TỬ ANKAN$1.$ Sự hình thành liên kết trong phân tử ankanCác nguyên tử $C$ ankan ở trạng thái lai hóa $sp^3$. Mỗi nguyên tử $C$ nằm...
16K
lượt xem

ANKAN: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN$1.$ Đồng đẳngAnkan: metan ($CH_4$), etan ($C_2H_6$), propan ($C_3H_8$), các butan ($C_4H_ { 10}$), các pentan...
24K
lượt xem

ANKAN: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I- TÍNH CHẤT HÓA HỌCỞ phân tử ankan chỉ có các liên kết $C-C$ và $C-H$. Đó là các liên kết $\sigma$ bền vững, vì thế ankan tương đối trơ về mặt...
9K
lượt xem

XICLOANKAN

I- CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP$1.$ Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankanCông thức phân tử và cấu trúc một số monoxicloankan không nhánh...
4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ngomen24998: aj noj con gái ăn free chứ 11/25/2015 10:24:23 PM
 • Binsaito: thế ko có free hả 11/25/2015 10:24:43 PM
 • ngomen24998: k 11/25/2015 10:25:25 PM
 • ngomen24998: tự mình mua đấy 11/25/2015 10:25:34 PM
 • ngomen24998: đâu faj aj cug ăn free đâu Bin 11/25/2015 10:25:53 PM
 • Binsaito: chắc ăn ở chứ cj :/ 11/25/2015 10:25:58 PM
 • ngomen24998: đúng hk Nhok 11/25/2015 10:25:59 PM
 • Binsaito: như con nhỏ bên tui này 11/25/2015 10:26:20 PM
 • Binsaito: nó dth lắm 11/25/2015 10:26:24 PM
 • Nhok Clover: bọn con trai keo như kẹo kéo 11/25/2015 10:26:38 PM
 • Nhok Clover: toàn là tự bỏ tiền ra mua 11/25/2015 10:26:47 PM
 • Nhok Clover: có khi bọn nó còn giật của mình nữa chứ 11/25/2015 10:26:58 PM
 • ngomen24998: chính xác lun Nhok 11/25/2015 10:27:00 PM
 • Binsaito: mỗi lần nó thèm ăn mà ko đãi thì chỉ có chết thôi ._. 11/25/2015 10:27:03 PM
 • Binsaito: à cái đó thì tui cũng có :v 11/25/2015 10:27:09 PM
 • ngomen24998: dth zay thui đòi j nua bin 11/25/2015 10:27:22 PM
 • Binsaito: sướng lắm, đôi khi giật đk nguyên bì chưa bóc tem 11/25/2015 10:27:27 PM
 • Binsaito: :3 11/25/2015 10:27:30 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/25/2015 10:27:42 PM
 • Marin: rolling_on_the_floor 11/25/2015 10:27:53 PM
 • ngomen24998: tui cug ngồ chug vs con trai mak 11/25/2015 10:27:59 PM
 • Marin: bác bin bần cùng hóa 11/25/2015 10:28:02 PM
 • ngomen24998: có zay đâu 11/25/2015 10:28:04 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/25/2015 10:28:12 PM
 • Binsaito: xong bả rướt làm mình chạy như Tào Tháo rượt =.= 11/25/2015 10:28:18 PM
 • ngomen24998: Marin có ngồi chung vs con gái hk 11/25/2015 10:28:44 PM
 • Marin: có chị 11/25/2015 10:29:13 PM
 • Marin: lp em âm thịnh dương suy 11/25/2015 10:29:21 PM
 • Marin: 30 nữ 15 nam 11/25/2015 10:29:27 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/25/2015 10:30:10 PM
 • ngomen24998: bù wa cho chị 11/25/2015 10:30:16 PM
 • ngomen24998: dương thịnh âm suy 11/25/2015 10:30:30 PM
 • ngomen24998: 25 nam 11 nữ 11/25/2015 10:30:40 PM
 • Marin: nữ gấp đôi nam và mấy chx trong lp cũng do nữ gánh vác hết 11/25/2015 10:32:44 PM
 • Marin: lp trưởng, lp phó tổ trưởng 11/25/2015 10:32:56 PM
 • Marin: duy lp lao động là nam laughing 11/25/2015 10:33:13 PM
 • Nhok Clover: con trai chả được gì 11/25/2015 10:33:16 PM
 • Binsaito: ơ hok dám đâu 11/25/2015 10:34:11 PM
 • ngomen24998: chứ s bin, nói nghe 11/25/2015 10:34:28 PM
 • Binsaito: chơi dùm nk, ăn dùm nek, ngủ dù nek.... bất sướng ik :3 11/25/2015 10:34:37 PM
 • ngomen24998: lao động thì faj nam chứ Marin 11/25/2015 10:34:41 PM
 • ngomen24998: bó tay bin 11/25/2015 10:35:00 PM
 • Nhok Clover: lao động có con trai lun 11/25/2015 10:35:14 PM
 • Nhok Clover: thằng lớp phó lao động lên chơi k 11/25/2015 10:35:29 PM
 • Nhok Clover: đứng chỉ đạo k hè 11/25/2015 10:35:36 PM
 • Nhok Clover: k đem dụng cụ lun 11/25/2015 10:35:41 PM
 • Binsaito: lớp phó là phải thế ^^ 11/25/2015 10:36:08 PM
 • Marin: đúng r 11/25/2015 10:36:33 PM
 • Marin: đúng chất sếp là phải chỉ tay 5 ngón 11/25/2015 10:36:47 PM
 • Binsaito: ko bik thôi chứ đứng thế để sắp xếp công việc cho mấy bà đấy 11/25/2015 10:37:07 PM
 • ngomen24998: hạ bệ thằng lớp phó 11/25/2015 10:37:18 PM
 • Binsaito: ngta gọi là nhìn xa trông rộng lắm mới đứng thế đó 11/25/2015 10:37:25 PM
 • Nhok Clover: khỉ 11/25/2015 10:37:32 PM
 • Binsaito: :3 11/25/2015 10:37:34 PM
 • Nhok Clover: mập như heo mà chả lao động 11/25/2015 10:37:38 PM
 • Nhok Clover: như thùng phuy di động 11/25/2015 10:37:46 PM
 • ngomen24998: là con trai vs lại là lop phó faj làm phụ chứ 11/25/2015 10:37:49 PM
 • ngomen24998: đúng hk Nhok 11/25/2015 10:37:57 PM
 • Nhok Clover: chỉ có lớp e là thế thoy c 11/25/2015 10:38:05 PM
 • Nhok Clover: con trai lớp e chả ra gì 11/25/2015 10:38:12 PM
 • Nhok Clover: -_- 11/25/2015 10:38:15 PM
 • ngomen24998: hjhjhj 11/25/2015 10:38:45 PM
 • Binsaito: sao tui cảm thấy nhột nhột sao á @@ 11/25/2015 10:38:45 PM
 • ngomen24998: s nhột bin 11/25/2015 10:38:58 PM
 • ngomen24998: o đây có aj hc chug lớp vs Nhok hk 11/25/2015 10:39:15 PM
 • Nhok Clover: k c 11/25/2015 10:39:23 PM
 • Nhok Clover: ở đây k kiếm ra 1 người cùng hương nữa 11/25/2015 10:39:36 PM
 • Nhok Clover: gần đây mới chỉ có 2 người thoy 11/25/2015 10:39:47 PM
 • nhocpropro2003: ae ce nhà ở đâu v 11/25/2015 10:43:09 PM
 • nhocpropro2003: ALO 11/26/2015 10:38:59 AM
 • Jin Zhi: có ai ko? 11/26/2015 2:26:05 PM
 • ♪♪taliw♪♪: có ai ko??? 11/26/2015 4:21:35 PM
 • noivoi_visaothe: có ai k? 11/26/2015 4:51:35 PM
 • trongtlt95: wave 11/26/2015 7:12:52 PM
 • nhocpropro2003: alo 11/26/2015 7:52:13 PM
 • nhocpropro2003: giai di ae 11/26/2015 7:52:15 PM
 • nhocpropro2003: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/9827/hoa-lien-ket-phan-tu 11/26/2015 7:52:21 PM
 • nhocpropro2003: ae 11/26/2015 7:52:57 PM
 • nhocpropro2003: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/9827/hoa-lien-ket-phan-tu 11/26/2015 7:53:05 PM
 • nhocpropro2003: giai de 11/26/2015 7:53:07 PM
 • ""NgỌn_GiÓ_Cô_ĐộC"": có ai ko 11/26/2015 8:02:51 PM
 • zoom-x: c ♪♪taliw♪♪ ơi 11/26/2015 8:43:24 PM
 • nguynthuylinh58: ai biết làm hóa ko 11/26/2015 8:44:47 PM
 • nguynthuylinh58: làm giúp mình vài bài với 11/26/2015 8:44:58 PM
 • zoom-x: lớp mấy đấy ak 11/26/2015 8:48:35 PM
 • nguynthuylinh58: 11 b ạ 11/26/2015 8:50:53 PM
 • zoom-x: dạ xl e ko giúp j dc because e lớp 10 11/26/2015 8:51:28 PM
 • nguynthuylinh58: ui 11/26/2015 8:51:34 PM
 • zoom-x: thông cảm nhé 11/26/2015 8:51:47 PM
 • nguynthuylinh58: có ai biết hóa 11 ko giúp mình với 11/26/2015 8:51:51 PM
 • DuDu: dạo này thấy bên hoá đăng bài khá nhiều ^^ vui ^^ 11/26/2015 9:05:59 PM
 • nguynthuylinh58: b biết làm ko 11/26/2015 9:06:18 PM
 • DuDu: ai thế? 11/26/2015 9:06:36 PM
 • DuDu: cần gấp hông? 11/26/2015 9:06:58 PM
 • nhocpropro2003: ..... 11/26/2015 9:27:18 PM
 • ""NgỌn_GiÓ_Cô_ĐộC"": có ai ko 11/26/2015 10:19:40 PM
 • nguyenquangtruonghktcute: có em 11/26/2015 10:57:45 PM
 • bluerose: có ai k 11/27/2015 12:42:41 AM
 • ♪♪taliw♪♪: có ai ko 11/27/2015 11:28:08 AM
 • tiectime: có ai ko 11/27/2015 12:43:50 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • NhẬt Nhật
 • bluerose
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc