Chương V: HIDROCACBON NO

8K
lượt xem

ANKAN: CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

I- CẤU TRÚC PHÂN TỬ ANKAN$1.$ Sự hình thành liên kết trong phân tử ankanCác nguyên tử $C$ ankan ở trạng thái lai hóa $sp^3$. Mỗi nguyên tử $C$ nằm...
29K
lượt xem

ANKAN: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN$1.$ Đồng đẳngAnkan: metan ($CH_4$), etan ($C_2H_6$), propan ($C_3H_8$), các butan ($C_4H_ { 10}$), các pentan...
37K
lượt xem

ANKAN: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I- TÍNH CHẤT HÓA HỌCỞ phân tử ankan chỉ có các liên kết $C-C$ và $C-H$. Đó là các liên kết $\sigma$ bền vững, vì thế ankan tương đối trơ về mặt...
15K
lượt xem

XICLOANKAN

I- CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP$1.$ Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankanCông thức phân tử và cấu trúc một số monoxicloankan không nhánh...
4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • KB: k 8/25/2016 1:19:34 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:34 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:34 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:34 AM
 • KB: kk 8/25/2016 1:19:35 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:35 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:35 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:36 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:36 AM
 • KB: kk 8/25/2016 1:19:36 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:37 AM
 • KB: kk 8/25/2016 1:19:37 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:37 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:38 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:38 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:38 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:38 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:40 AM
 • KB: kk 8/25/2016 1:19:40 AM
 • KB: spam chán goài 8/25/2016 1:20:23 AM
 • KB: làm cái gì đây te 8/25/2016 1:20:32 AM
 • KB: ồhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 8/25/2016 1:20:36 AM
 • KB: chế thơ chế thê 8/25/2016 1:20:44 AM
 • KB: lololololol 8/25/2016 1:20:50 AM
 • KB: ĐANG ĐÊM NGỒI HỌC 1 MỀNH 8/25/2016 1:22:05 AM
 • KB: CÔ ĐƠN MUỖI ĐỐT-GIẬT MÌNH NHỚ EM 8/25/2016 1:22:29 AM
 • KB: MUỖI ƠI BAY ĐẾN NHÀ EM 8/25/2016 1:22:50 AM
 • KB: ĐỐT EM 1 PHÁT CHO EM NHỚ MÌNH 8/25/2016 1:23:02 AM
 • KB: AHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:23:09 AM
 • KB: ĐỀU THƠ HAY VOÃI 8/25/2016 1:23:16 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:23:22 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:23:22 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:23:23 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:23:23 AM
 • KB: ..tiếp lào tiếp lào 8/25/2016 1:23:30 AM
 • KB: UKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 8/25/2016 1:24:39 AM
 • KB: BỒ XẤU THÌ SỢ BẠN CHÊ 8/25/2016 1:24:59 AM
 • KB: BỒ ĐẸP THÌ SỢ BẠN MÊ BẠN GIÀNH 8/25/2016 1:25:18 AM
 • KB: THẾ NÊN ANH MỚI PHẢI ĐÀNH 8/25/2016 1:25:35 AM
 • KB: LÀM THÂN GIAI Ế GIÀNH BỒ BẠN ANH 8/25/2016 1:25:49 AM
 • KB: HÔ HÔ HÔ 8/25/2016 1:25:54 AM
 • KB: LỰU ĐẠN THƠ HAY QUÁ 8/25/2016 1:26:03 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:26:07 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:26:08 AM
 • KB: ... 8/25/2016 1:26:08 AM
 • KB: HAIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 8/25/2016 1:26:37 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:26:43 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:26:43 AM
 • KB: .BUỒN QUÁ 8/25/2016 1:27:30 AM
 • KB: NGỒI TRONG ĐÊM THANH VẮNG LÀM THƠ AI AI CX TRÁNH 8/25/2016 1:28:05 AM
 • KB: LOLOLOLO 8/25/2016 1:28:12 AM
 • KB: BUỒNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 8/25/2016 1:28:21 AM
 • KB: MÀ LẠI MẾU NGỦ ĐC 8/25/2016 1:28:27 AM
 • KB: LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 8/25/2016 1:28:31 AM
 • KB: BUỒN LÀ NHIỀU KHI .......ĐIÊN LÀ HÚ 8/25/2016 1:28:49 AM
 • KB: BUỒN NHIỀU LÚC 8/25/2016 1:29:00 AM
 • KB: ............HÚ NHƯ ĐIEN 8/25/2016 1:29:17 AM
 • KB: BUỒN LÀ KHI..............KHÔNG THÈM NÓI 8/25/2016 1:29:36 AM
 • KB: BUỒN LÀ NHIỀU LÚC.........................NÓI NHƯ ĐIÊN 8/25/2016 1:29:56 AM
 • KB: WAHAHAHAHA 8/25/2016 1:30:02 AM
 • KB: THÔI BỎ NGHIỆP TIẾN SĨ VÔ CHUYÊN VĂN ĐI 8/25/2016 1:30:28 AM
 • KB: À HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ 8/25/2016 1:30:39 AM
 • KB: AHIHI :V 8/25/2016 1:30:44 AM
 • KB: / 8/25/2016 1:30:51 AM
 • KB: / 8/25/2016 1:30:51 AM
 • KB: / 8/25/2016 1:30:52 AM
 • KB: // 8/25/2016 1:30:52 AM
 • KB: / 8/25/2016 1:30:52 AM
 • KB: THÔI LÀM THIM 1 BÀI NỮA 8/25/2016 1:31:01 AM
 • KB: RỒI LẠI CHƠI "QUAY TAY ĐẠI PHÁP" THOAI!!! 8/25/2016 1:31:49 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:31:51 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:31:51 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:31:51 AM
 • KB: .. 8/25/2016 1:31:52 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:31:52 AM
 • KB: tui FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 8/25/2016 1:32:05 AM
 • KB: nên muốn ns với mấy đứa có gấu rằnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 8/25/2016 1:32:19 AM
 • KB: TÌNH LÀ 1 TRÒ CHƠI............... 8/25/2016 1:32:42 AM
 • KB: .......CHƠI ĐI CHƠI LẠI VẪN GAME OVER 8/25/2016 1:32:54 AM
 • KB: nên canh ngày mà ct đi nhoé hô hô hô!!!!!!!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:33:27 AM
 • KB: PS 8/25/2016 1:34:06 AM
 • KB: ai có lòng hảo tâm vui lòng sờ trym,à ko sờ pam để cho qua mấy cái dòng này hộ mình nhé!!!!!thanks nhìu !!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:34:45 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:39:41 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:39:42 AM
 • KB: NẾU 1 NGÀY MAI EM LẤY CK!! 8/25/2016 1:39:58 AM
 • KB: TRỜI ƠI!! THẰNG ĐÓ CÓ ĐẸP KO??@@ 8/25/2016 1:40:22 AM
 • KB: ĐỂ ANH ĐÊN CÒN CUA NÓ..... 8/25/2016 1:40:41 AM
 • KB: CƯỚP NÓ TỪ EM TRẢ HẬN LÒNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:40:58 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:41:26 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:41:26 AM
 • KB: gấu 8/25/2016 1:41:35 AM
 • KB: gấu 8/25/2016 1:41:37 AM
 • KB: chó sủa gâu gâu 8/25/2016 1:41:47 AM
 • KB: CUỘC ĐỜI NÀY CÒN NHIỀU SÓNG GIÓ 8/25/2016 1:42:12 AM
 • KB: THẾ NÊN GẤU CHÓ MỚI RA ĐỜI......................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:42:25 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Zôn
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnh
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • tran85295
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • dễ nhớ lắm
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Salim
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • thaiviptn1201
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • (⌚_⌚) ๖ۣۜTaø●ω●๖ۣۜKhinh (⌚_⌚)
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Hoàng Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nguyenlamnich
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • ღComPuncTionღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Je suis Dan
 • Kim Thưởng
 • ஜ_♥thắng♥_ஜ
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • Kaito kid
 • svvodoi7
 • thuyduong99
 • ๖ۣۜGlosbeღ
 • luongthitramy2001
 • thienphucqaz
 • rin47
 • cherry_pjs107
 • ♂KKK♂
 • thingvql
 • Ak
 • tuandanghoang2002
 • KhùKhờKhiêm
 • ngocnghech