Chương V: HIDROCACBON NO

8K
lượt xem

ANKAN: CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

I- CẤU TRÚC PHÂN TỬ ANKAN$1.$ Sự hình thành liên kết trong phân tử ankanCác nguyên tử $C$ ankan ở trạng thái lai hóa $sp^3$. Mỗi nguyên tử $C$ nằm...
28K
lượt xem

ANKAN: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN$1.$ Đồng đẳngAnkan: metan ($CH_4$), etan ($C_2H_6$), propan ($C_3H_8$), các butan ($C_4H_ { 10}$), các pentan...
35K
lượt xem

ANKAN: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I- TÍNH CHẤT HÓA HỌCỞ phân tử ankan chỉ có các liên kết $C-C$ và $C-H$. Đó là các liên kết $\sigma$ bền vững, vì thế ankan tương đối trơ về mặt...
14K
lượt xem

XICLOANKAN

I- CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP$1.$ Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankanCông thức phân tử và cấu trúc một số monoxicloankan không nhánh...
4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • zzz02042001: rolling_on_the_floor 10/20/2016 10:54:15 PM
 • pharah :3: vcl rolling_on_the_floor)))) 10/20/2016 10:54:49 PM
 • zzz02042001: rolling_on_the_floor 10/20/2016 10:55:45 PM
 • mainC: laughing 10/20/2016 10:57:24 PM
 • mainC: laughing 10/20/2016 10:57:47 PM
 • Dan: big_grin 10/20/2016 11:09:37 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/21/2016 12:02:29 AM
 • nhungtoan1101: hê nhô 10/21/2016 6:19:39 PM
 • mainC: laughing 10/21/2016 7:17:21 PM
 • kaneki ken: hu 10/21/2016 7:29:26 PM
 • tamako: hú hú có ai ko 10/21/2016 7:44:51 PM
 • kaneki ken: no 10/21/2016 7:49:15 PM
 • tamako: oh thế ak vậy thôi kkkkkkkkkkrolling_on_the_floor 10/21/2016 7:51:28 PM
 • kaneki ken: ê 10/21/2016 7:58:08 PM
 • kaneki ken: hey ya 10/21/2016 7:58:17 PM
 • kaneki ken: happy 10/21/2016 7:58:38 PM
 • kaneki ken: đâu ùi 10/21/2016 7:58:45 PM
 • kaneki ken: haizzzzznail_biting 10/21/2016 8:02:07 PM
 • kaneki ken: wave 10/21/2016 8:02:15 PM
 • vantoan2000dz: m.n cho e hỏi bt với 10/21/2016 8:11:16 PM
 • kaneki ken: ơi 10/21/2016 8:26:40 PM
 • tamako: wavewave 10/21/2016 9:08:02 PM
 • tamako: cos ai hum ta 10/21/2016 9:08:20 PM
 • băng: wave 10/21/2016 9:14:19 PM
 • Vanus: wave 10/21/2016 9:18:26 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/21/2016 9:33:41 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: straight_face 10/21/2016 9:59:07 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/21/2016 11:16:04 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: wa chưa bà 10/22/2016 12:45:22 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: big_grin 10/22/2016 12:46:35 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: P ới 10/22/2016 12:47:23 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: bà đâu ruj 10/22/2016 12:47:27 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ưi 10/22/2016 12:48:17 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: t làm xong bt r 10/22/2016 12:48:32 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: uầy 10/22/2016 12:48:39 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ngon z 10/22/2016 12:48:41 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: z ngủ đi 10/22/2016 12:48:43 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: còn học bài cũ thoai 10/22/2016 12:48:50 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: vẫn cn bài cũ hả 10/22/2016 12:49:01 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: uk 10/22/2016 12:49:06 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: tui thì chả bh học cả 10/22/2016 12:49:09 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: mà mai tui có mỗi toán vs CD 10/22/2016 12:49:20 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: toán mờ 10/22/2016 12:49:24 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nên k p học big_grin 10/22/2016 12:49:27 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: thầy t bắt học 10/22/2016 12:49:29 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: mà bà học đén đâu ruj 10/22/2016 12:49:52 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: đại còn 3 chương 10/22/2016 12:50:07 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: hình học xong rồi 10/22/2016 12:50:15 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nhanh thế 10/22/2016 12:50:19 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: uk 10/22/2016 12:50:24 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: học xog ôn ak 10/22/2016 12:50:29 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: hay học 12 10/22/2016 12:50:33 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: học 12 10/22/2016 12:50:37 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: thầy kêu là 10/22/2016 12:50:45 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: uầy 10/22/2016 12:50:46 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: z mấy bà học chưa hết năm 11 10/22/2016 12:50:56 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: vào năm cuối là chỉ ôn thôi 10/22/2016 12:50:59 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: hết hết kiến thúc oi ý nhỉ 10/22/2016 12:51:04 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: uk 10/22/2016 12:51:08 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: uk 10/22/2016 12:51:15 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: bọn tui học chậm rì ak 10/22/2016 12:51:26 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: hình ms hết 1 chg 10/22/2016 12:51:32 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: đại ms sag c2 10/22/2016 12:51:37 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: tui học từ trong hè 10/22/2016 12:52:03 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: hè đc nghỉ mỗi 15 ngày 10/22/2016 12:52:19 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: = nghỉ tết 10/22/2016 12:52:26 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: crying 10/22/2016 12:52:31 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ít z 10/22/2016 12:52:35 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: bọn tui đc hơn tháng 10/22/2016 12:52:40 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: mà đi học thì tinh chs 10/22/2016 12:52:47 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: tinh nghỉ là nghỉ 10/22/2016 12:52:54 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/22/2016 12:52:58 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: uk 10/22/2016 12:53:07 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: big_grin 10/22/2016 12:54:45 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: khiếp 10/22/2016 12:56:23 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: s thế 10/22/2016 12:56:31 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: h này lượn fb thấy mấy cái hình nhìn khiếp 10/22/2016 12:56:40 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: -_- 10/22/2016 12:56:42 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: khéo lại mất ngủ laughing 10/22/2016 12:56:59 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: uk 10/22/2016 12:58:02 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: rợn ng 10/22/2016 12:58:07 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: dựng tóc gáy 10/22/2016 12:58:13 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/22/2016 12:58:19 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: mà cb ngủ thoj 10/22/2016 12:59:05 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: canh 1:02 ngủ big_grin 10/22/2016 12:59:19 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: list fb còn tận 20 đứa 10/22/2016 12:59:32 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: đói bụng 10/22/2016 1:00:51 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: thôi đi ngủ 10/22/2016 1:00:58 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing z đi ăn đi 10/22/2016 1:00:58 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: pp bà nhoa 10/22/2016 1:01:04 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: uk 10/22/2016 1:01:17 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: sinh nhật vui vẻ rose party 10/22/2016 1:01:19 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: tui cũng ngủ 10/22/2016 1:01:20 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp bà nhá 10/22/2016 1:01:24 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nn mơ tui nà peace_sign 10/22/2016 1:01:36 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ok bb 10/22/2016 1:01:42 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: big_hug ôm cái nà 10/22/2016 1:01:44 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: big_hugkiss 10/22/2016 1:01:52 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: moa moazz 10/22/2016 1:01:59 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: kiss wave 10/22/2016 1:02:37 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ Sâu ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • Kem CUTE
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • pekun273
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ღ ๖ۣۜQ ღ
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Hoài Sherry
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Dan
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nga.nhu852
 • 민 호앙를 수행
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • Mỹ Diệu
 • vienvien
 • ღD1102ღ
 • phuonghoagcs
 • .'
 • manhcuong1999x
 • Thảo Vân
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • xD
 • ngdthqvbn
 • hoanglinhss20
 • đừng có nói
 • Kẹo cực đắng
 • kaneki ken
 • TrinhᵔᴥᵔBee。♥‿♥。
 • con cu hủy diệt
 • ๖ۣۜH
 • ๖ۣۜNღ
 • ngocnguyen3061999
 • lekhoa190
 • Ăn chơi không sợ Bom rơi
 • MiKieu