Chương IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

19K
lượt xem

ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

I- KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP1. Khái niệmPolime là những hợp chất có nguyên tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết...
17K
lượt xem

VẬT LIỆU POLIME

I- CHẤT DẺO1. Khái niệmNếu hơ nóng một số đồ dùng bằng nhựa như nước, vỏ bút bi,...và uốn cong đi, rồi để nguội thì chúng vẫn giữ nguyên dạng uốn...
2

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Hải Sơn: ' 6/29/2016 10:09:19 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: còn ai ko? 6/29/2016 10:18:40 PM
 • Bloody's Rose: big_grin 6/29/2016 10:19:51 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:20:13 PM
 • Bloody's Rose: sao z a?big_grin 6/29/2016 10:22:11 PM
 • Ruanyu Jian: bị bệnh e ak 6/29/2016 10:22:27 PM
 • Ruanyu Jian: sad 6/29/2016 10:22:29 PM
 • Ruanyu Jian: còn cái chuyện a nói với e nữa 6/29/2016 10:22:37 PM
 • Ruanyu Jian: chưa xong 6/29/2016 10:22:45 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:22:46 PM
 • Bloody's Rose: bệnh j? 6/29/2016 10:22:58 PM
 • Ruanyu Jian: bệnh "tình" 6/29/2016 10:23:10 PM
 • Ruanyu Jian: sad 6/29/2016 10:23:29 PM
 • Bloody's Rose: straight_face 6/29/2016 10:23:37 PM
 • Bloody's Rose: cái mail sao r a? 6/29/2016 10:23:54 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 10:24:04 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 10:24:14 PM
 • Bloody's Rose: chào c linhbig_grin 6/29/2016 10:24:16 PM
 • Ruanyu Jian: 1 tháng òi 6/29/2016 10:24:19 PM
 • Ruanyu Jian: k dk 6/29/2016 10:24:20 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:24:22 PM
 • ღDღLღ1102ღ: big_grin 6/29/2016 10:24:23 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: big_grin 6/29/2016 10:24:26 PM
 • ღDღLღ1102ღ: Nhung ơi, Nhung kia đâu e winking 6/29/2016 10:24:42 PM
 • Bloody's Rose: chào e conanbig_grin 6/29/2016 10:24:44 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: chào c big_grin 6/29/2016 10:24:52 PM
 • Bloody's Rose: em chịubig_grin 6/29/2016 10:24:56 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: nhung ak? 6/29/2016 10:25:04 PM
 • Bloody's Rose: chắc 11 h ms onlaughing 6/29/2016 10:25:23 PM
 • Ruanyu Jian: nhung. đến lượt em giúp a òi đấy 6/29/2016 10:25:26 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:25:28 PM
 • Ruanyu Jian: đợi tháng nay òi 6/29/2016 10:25:34 PM
 • Ruanyu Jian: sad 6/29/2016 10:25:35 PM
 • ღDღLღ1102ღ: laughing ukm nhỉ 6/29/2016 10:25:57 PM
 • Bloody's Rose: khó nhỉ 6/29/2016 10:27:17 PM
 • Ruanyu Jian: sad 6/29/2016 10:27:51 PM
 • Bloody's Rose: e cx vừa mất gmail xog đây.k lấy lại đc nữa.chẳng hiểu tại sao 6/29/2016 10:28:06 PM
 • Bloody's Rose: may k có j quan trọng 6/29/2016 10:28:17 PM
 • Ruanyu Jian: @@ 6/29/2016 10:28:20 PM
 • Bloody's Rose: e ms lập gmail khác đấy 6/29/2016 10:28:29 PM
 • Ruanyu Jian: thế a trai e k dk ak 6/29/2016 10:28:39 PM
 • Bloody's Rose: a ấy đi công tác bận òi 6/29/2016 10:29:07 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:29:08 PM
 • Bloody's Rose: sad 6/29/2016 10:29:15 PM
 • Ruanyu Jian: kiểu này 6/29/2016 10:29:29 PM
 • Bloody's Rose: thế ms k lm j đc 6/29/2016 10:29:30 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:29:40 PM
 • ღDღLღ1102ღ: mua hẳn lap đi anh laughing 6/29/2016 10:30:16 PM
 • Minh Tâm: CÒN nhiều ng nhỉ laughing 6/29/2016 10:30:27 PM
 • Bloody's Rose: chào c tâmbig_grin 6/29/2016 10:30:47 PM
 • Ruanyu Jian: ừ, cũng định mua lap 6/29/2016 10:31:00 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:31:03 PM
 • Danicini: h 6/29/2016 10:36:54 PM
 • Danicini: i 6/29/2016 10:36:55 PM
 • ღDღLღ1102ღ: hstraight_face 6/29/2016 10:42:36 PM
 • ღDღLღ1102ღ: estraight_face 6/29/2016 10:42:38 PM
 • ღDღLღ1102ღ: lstraight_face 6/29/2016 10:42:40 PM
 • ღDღLღ1102ღ: lstraight_face 6/29/2016 10:42:43 PM
 • ღDღLღ1102ღ: ostraight_face 6/29/2016 10:42:46 PM
 • Danicini: vẫn còn chán lắm straight_face 6/29/2016 10:44:11 PM
 • ღDღLღ1102ღ: sao vậy ông straight_face 6/29/2016 10:48:05 PM
 • Danicini: ms đi hk về,... trời ms mưa xong đường còn nc, gặp thanh niên phóng xe qua vũng nc straight_face 6/29/2016 10:50:06 PM
 • Danicini: may mà ko mặc áo mưa nên ướt cái áo thôi bà ạ straight_face 6/29/2016 10:50:37 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 10:51:26 PM
 • ღDღLღ1102ღ: vậy ông thương cái áo bị ướt straight_face 6/29/2016 10:51:37 PM
 • ღDღLღ1102ღ: hay ông thương mai mẹ ông giặt cái áo bẩn straight_face 6/29/2016 10:51:50 PM
 • Jang: bà lưn đổi tên hoài nhỷ 6/29/2016 10:52:15 PM
 • ღDღLღ1102ღ: hnay tôi đi học mà sợ quá straight_face nhìn xe máy, ô tô lại sợ straight_face 6/29/2016 10:52:18 PM
 • ღDღLღ1102ღ: ukm ông straight_face 6/29/2016 10:52:24 PM
 • Jang: rảnh háng 6/29/2016 10:52:31 PM
 • ღDღLღ1102ღ: à straight_face đêm qua rảnh straight_face 6/29/2016 10:53:05 PM
 • Danicini: ít bữa hết hà straight_face 6/29/2016 10:53:10 PM
 • ღDღLღ1102ღ: á 6/29/2016 10:53:10 PM
 • ღDღLღ1102ღ: Jang hả straight_face 6/29/2016 10:53:14 PM
 • ღDღLღ1102ღ: mạ ôi =.= tưởng Danh 6/29/2016 10:53:22 PM
 • ღDღLღ1102ღ: sao 2 avt của 2 ông giống nhau quá straight_face không nhận ra 6/29/2016 10:54:09 PM
 • Danicini: omeoi straight_face 6/29/2016 10:54:32 PM
 • Danicini: ava của bà nhìn cũng hao hao giống straight_face 6/29/2016 10:54:58 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 10:56:09 PM
 • ღDღLღ1102ღ: khó nhận ra quá straight_face 6/29/2016 10:56:16 PM
 • ღDღLღ1102ღ: để tôi qua nick kia straight_face 6/29/2016 10:56:29 PM
 • Danicini: uhm straight_face 6/29/2016 10:56:47 PM
 • ღDiệuღ: đc chưa ông straight_face 6/29/2016 10:57:18 PM
 • ღDiệuღ: straight_face 6/29/2016 10:57:23 PM
 • Danicini: xanh lè straight_face 6/29/2016 10:57:38 PM
 • ღDiệuღ: ukm straight_face 6/29/2016 10:57:42 PM
 • ღDiệuღ: cho dễ nhìn straight_face 6/29/2016 10:57:48 PM
 • ღDiệuღ: mờ mà nhỉ straight_face 6/29/2016 10:57:54 PM
 • Danicini: uhm ít ra cũng phân biệt đc straight_face 6/29/2016 10:58:14 PM
 • ღDiệuღ: hnay tôi đi học Lý straight_face may mà hiểu đc straight_face chứ như bữa trước thì tiêu luôn straight_face 6/29/2016 10:58:46 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 6/29/2016 10:59:44 PM
 • Danicini: bà hk tới đâu rồi straight_face 6/29/2016 10:59:49 PM
 • ღDiệuღ: chu kỳ con lắc biến thiên theo nđ, độ cao, sâu straight_face 6/29/2016 11:01:05 PM
 • Danicini: nghe nó khó thế nào straight_face 6/29/2016 11:02:08 PM
 • Danicini: off đã 6/29/2016 11:04:00 PM
 • Danicini: bye 6/29/2016 11:04:01 PM
 • ღDiệuღ: bye ông straight_face 6/29/2016 11:04:22 PM
 • Ruande Juxian: broken_heart 6/29/2016 11:04:35 PM
 • ngdthqvbn: 2 6/30/2016 9:24:29 AM
 • aki: 2 6/30/2016 9:57:32 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Juxian
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Danicini
 • ngdthqvbn
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • svvodoi7
 • ๖ۣۜKaio๖ۣۣۜShin๖
 • thuyduong99