Chương IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

19K
lượt xem

ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

I- KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP1. Khái niệmPolime là những hợp chất có nguyên tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết...
18K
lượt xem

VẬT LIỆU POLIME

I- CHẤT DẺO1. Khái niệmNếu hơ nóng một số đồ dùng bằng nhựa như nước, vỏ bút bi,...và uốn cong đi, rồi để nguội thì chúng vẫn giữ nguyên dạng uốn...
2

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: dạ 7/27/2016 10:43:17 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: im để e lm típ 7/27/2016 10:44:00 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: chán wa 7/27/2016 10:44:02 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_face 7/27/2016 10:44:26 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_face 7/27/2016 10:44:28 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:44:30 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:44:33 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:44:36 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:44:39 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:44:42 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:44:45 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:44:58 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:45:08 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:45:21 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:45:25 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:45:30 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:45:35 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:45:39 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:45:41 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_facestraight_face 7/27/2016 10:45:44 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_facestraight_face 7/27/2016 10:45:46 PM
 • khanhbinh22112000: hỏng nè hihi 7/27/2016 10:45:46 PM
 • (¯`•.¸ Băng Tuyết ¸.•´¯): winking 7/27/2016 10:45:51 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: angry 7/27/2016 10:45:53 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: đag lm 7/27/2016 10:46:03 PM
 • khanhbinh22112000: lm lại đi ^^ 7/27/2016 10:46:14 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: di mak lm 7/27/2016 10:46:20 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: angry 7/27/2016 10:47:02 PM
 • khanhbinh22112000: hehe 7/27/2016 10:47:13 PM
 • khanhbinh22112000: đùa thôi mừ 7/27/2016 10:47:17 PM
 • khanhbinh22112000: làm gì dữ v 7/27/2016 10:47:22 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: hỏng hết của nta r 7/27/2016 10:47:51 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: đùa j nữa 7/27/2016 10:47:54 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: lm đền e đi 7/27/2016 10:48:00 PM
 • khanhbinh22112000: okie 7/27/2016 10:48:06 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: winking 7/27/2016 10:48:33 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: icon này nhakiss 7/27/2016 10:48:40 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:48:47 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: lm đi a 7/27/2016 10:49:11 PM
 • khanhbinh22112000: ồi 7/27/2016 10:49:15 PM
 • khanhbinh22112000: chìu cô nương luôn 7/27/2016 10:49:22 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: big_grin 7/27/2016 10:49:28 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: confused 7/27/2016 10:50:04 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: lâu dữ 7/27/2016 10:50:07 PM
 • khanhbinh22112000: love_struck 7/27/2016 10:50:43 PM
 • khanhbinh22112000: ý 7/27/2016 10:50:46 PM
 • khanhbinh22112000: nhầm òi 7/27/2016 10:50:50 PM
 • khanhbinh22112000: cái nào zị ta 7/27/2016 10:50:55 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:50:55 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: kiss 7/27/2016 10:50:59 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: cái nì 7/27/2016 10:51:02 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: lm lẹ đi 7/27/2016 10:51:05 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: xem đẹp 7/27/2016 10:51:08 PM
 • khanhbinh22112000: kiss 7/27/2016 10:51:13 PM
 • khanhbinh22112000: kisskiss 7/27/2016 10:51:23 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskiss 7/27/2016 10:51:41 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskiss 7/27/2016 10:51:48 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:52:06 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:52:23 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:52:32 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:52:45 PM
 • khanhbinh22112000: đậu 7/27/2016 10:52:53 PM
 • khanhbinh22112000: sai rồi 7/27/2016 10:52:56 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: crying 7/27/2016 10:52:58 PM
 • khanhbinh22112000: lại lại 7/27/2016 10:52:59 PM
 • khanhbinh22112000: xí xí 7/27/2016 10:53:01 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: lm lại 7/27/2016 10:53:02 PM
 • khanhbinh22112000: kiss 7/27/2016 10:53:08 PM
 • khanhbinh22112000: kisskiss 7/27/2016 10:53:11 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskiss 7/27/2016 10:53:19 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskiss 7/27/2016 10:53:24 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:53:33 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:53:48 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:53:58 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:54:09 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:54:29 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:54:42 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:55:44 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:56:28 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:56:59 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:57:45 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskisskiss 7/27/2016 10:59:42 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskisskiss 7/27/2016 10:59:52 PM
 • khanhbinh22112000: kisskisskiss 7/27/2016 10:59:57 PM
 • khanhbinh22112000: kisskiss 7/27/2016 11:00:00 PM
 • khanhbinh22112000: kiss 7/27/2016 11:00:03 PM
 • khanhbinh22112000: hú hú hú 7/27/2016 11:00:06 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: big_grin 7/27/2016 11:00:15 PM
 • khanhbinh22112000: xong rùi nè Quỳnh ơi 7/27/2016 11:00:17 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: đẹp wa 7/27/2016 11:00:20 PM
 • khanhbinh22112000: quá đẹp lun 7/27/2016 11:00:23 PM
 • khanhbinh22112000: kakkâk 7/27/2016 11:00:26 PM
 • (¯`•.¸ Băng Tuyết ¸.•´¯): wa toán chém đi nè 7/27/2016 11:00:28 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_face 7/27/2016 11:00:38 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: thui e di ngủ đây 7/27/2016 11:00:45 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: pppppppppppp mn 7/27/2016 11:00:48 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: wave 7/27/2016 11:00:51 PM
 • (¯`•.¸ Băng Tuyết ¸.•´¯): wave 7/27/2016 11:00:53 PM
 • khanhbinh22112000: pp Quỳnh 7/27/2016 11:00:54 PM
 • khanhbinh22112000: wave 7/27/2016 11:01:10 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Zôn
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • tran85295
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • thaiviptn1201
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nguyenlamnich
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • ღComPuncTionღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Phúc
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Je suis Dan
 • Kim Thưởng
 • ♥♥♫♥thang♥♫♥♥
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • Kaito kid
 • svvodoi7
 • thuyduong99
 • luongthitramy2001
 • thienphucqaz
 • rin47
 • cherry_pjs107
 • GIÀKhờ