Chương IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

17K
lượt xem

ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

I- KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP1. Khái niệmPolime là những hợp chất có nguyên tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết...
15K
lượt xem

VẬT LIỆU POLIME

I- CHẤT DẺO1. Khái niệmNếu hơ nóng một số đồ dùng bằng nhựa như nước, vỏ bút bi,...và uốn cong đi, rồi để nguội thì chúng vẫn giữ nguyên dạng uốn...
2

bài viết

Chat chit và chém gió
 • danius99qn: nope 5/3/2016 8:37:57 PM
 • danius99qn: nope 5/3/2016 8:38:06 PM
 • dieulinhcute1102: spam, em thích Final đến thế hả rolling_on_the_floor 5/3/2016 8:38:55 PM
 • dieulinhcute1102: spam, em thích Final đến thế hả rolling_on_the_floor 5/3/2016 8:38:58 PM
 • tasfuskau: laughing 5/3/2016 8:41:19 PM
 • tasfuskau:5/3/2016 8:42:58 PM
 • tasfuskau: có ai k 5/3/2016 8:43:02 PM
 • dieulinhcute1102: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135173/hinh-khong-gian# 5/3/2016 8:43:10 PM
 • dieulinhcute1102: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135173/hinh-khong-gian# 5/3/2016 8:43:12 PM
 • dieulinhcute1102: spam, em thích Final đến thế hả rolling_on_the_floor 5/3/2016 8:43:31 PM
 • tasfuskau: hỏi bài ak 5/3/2016 8:43:36 PM
 • tasfuskau: laughing 5/3/2016 8:43:37 PM
 • dieulinhcute1102: không quen 5/3/2016 8:43:43 PM
 • dieulinhcute1102: copy nhầm 5/3/2016 8:43:48 PM
 • dieulinhcute1102: spam, em thích Final đến thế hả laughing 5/3/2016 8:44:04 PM
 • dieulinhcute1102: spam, em thích Final đến thế hả laughing 5/3/2016 8:44:26 PM
 • dieulinhcute1102: spam, em thích Final đến thế hả laughing 5/3/2016 8:44:28 PM
 • dieulinhcute1102: spam, em thích Final đến thế hả laughing 5/3/2016 8:44:30 PM
 • tasfuskau: angry 5/3/2016 8:46:12 PM
 • tasfuskau: LẠI ĐẾN BÀ NÀY 5/3/2016 8:46:17 PM
 • dieulinhcute1102: không quen 5/3/2016 8:47:20 PM
 • dieulinhcute1102: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009456157472 5/3/2016 8:47:23 PM
 • tasfuskau: wave 5/3/2016 8:47:30 PM
 • tasfuskau: đi ngủ 5/3/2016 8:47:32 PM
 • dieulinhcute1102: không quen 5/3/2016 8:47:35 PM
 • tasfuskau: sleepy 5/3/2016 8:47:37 PM
 • dieulinhcute1102: không quen nhé 5/3/2016 8:47:49 PM
 • dieulinhcute1102: spam, em thích Final đến thế hả 5/3/2016 8:47:52 PM
 • dieulinhcute1102: spam, em thích Final đến thế hả rolling_on_the_floor 5/3/2016 8:48:00 PM
 • danius99qn: nope 5/3/2016 8:52:13 PM
 • danius99qn: vắng tanh lun 5/3/2016 8:52:26 PM
 • danius99qn: rolling_on_the_floor 5/3/2016 8:52:28 PM
 • .: confused 5/3/2016 8:52:31 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: ??? 5/3/2016 8:54:00 PM
 • .: confused 5/3/2016 8:56:47 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: anh ơi 5/3/2016 8:58:22 PM
 • .: sao e 5/3/2016 8:58:49 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: a?? 5/3/2016 8:58:59 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: anh 5/3/2016 8:59:23 PM
 • .: confused 5/3/2016 8:59:26 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: làm sao liên lạc với a? 5/3/2016 8:59:34 PM
 • .: qua mail 5/3/2016 8:59:40 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: anh ak? 5/3/2016 8:59:42 PM
 • .: hôm sau anh kết bạn 5/3/2016 8:59:45 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: jian? 5/3/2016 8:59:46 PM
 • .: rồi liên lạc 5/3/2016 8:59:49 PM
 • .: không 5/3/2016 8:59:53 PM
 • .: k phải jian 5/3/2016 8:59:58 PM
 • .: shame_on_you 5/3/2016 9:00:02 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: v là ai?? 5/3/2016 9:00:04 PM
 • .: đại 5/3/2016 9:00:08 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: đại?? 5/3/2016 9:00:26 PM
 • .:5/3/2016 9:00:31 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: lp? 5/3/2016 9:00:36 PM
 • .: k lớp 5/3/2016 9:00:40 PM
 • .: đi tu rồi 5/3/2016 9:00:44 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: ???? 5/3/2016 9:00:49 PM
 • .: đi chùa ấy 5/3/2016 9:00:56 PM
 • .: làm sư 5/3/2016 9:01:00 PM
 • .: happy 5/3/2016 9:01:01 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: haizz 5/3/2016 9:01:02 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: a di mô đà phật 5/3/2016 9:01:03 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: đi chùa ak? 5/3/2016 9:01:11 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: nhưng k phải lúc nào e cũng lên mail 5/3/2016 9:01:13 PM
 • .: uk 5/3/2016 9:01:15 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: nhiêu tuổi?? 5/3/2016 9:01:21 PM
 • .: mà em liên lạc với anh chi thế 5/3/2016 9:01:29 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: 97 5/3/2016 9:01:30 PM
 • .: 20 e 5/3/2016 9:01:31 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: kcg 5/3/2016 9:01:40 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: a có học giỏi k ạ? 5/3/2016 9:01:48 PM
 • .: chịu 5/3/2016 9:02:11 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: chịu là sao? 5/3/2016 9:02:26 PM
 • .: cái đó phải người khác phán xét 5/3/2016 9:02:28 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: chưa chắc 5/3/2016 9:02:44 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: sao a k học đh ak? 5/3/2016 9:02:44 PM
 • .: ak, anh k thích 5/3/2016 9:02:56 PM
 • .: học đh xong k giàu dk 5/3/2016 9:03:12 PM
 • .: kiếm j mà ăn 5/3/2016 9:03:18 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: đi tu 5/3/2016 9:04:54 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: giàu đk ak? 5/3/2016 9:04:58 PM
 • .: tạm thời đi tu thôi 5/3/2016 9:05:07 PM
 • .: sau xuống chùa 5/3/2016 9:05:10 PM
 • .: làm lại 5/3/2016 9:05:15 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: happy 5/3/2016 9:05:50 PM
 • .: winking 5/3/2016 9:06:09 PM
 • .: MÔ PHẬT 5/3/2016 9:06:15 PM
 • .: praying 5/3/2016 9:06:19 PM
 • danius99qn: ơi 5/3/2016 9:13:18 PM
 • danius99qn: ủa? 5/3/2016 9:15:34 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: http://soanbaionline.net/wp-content/uploads/2016/03/cau-do.jpg 5/3/2016 9:16:27 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: http://soanbaionline.net/wp-content/uploads/2016/03/toan-hoc.jpg 5/3/2016 9:17:00 PM
 • vũ phong: 222222222222 5/3/2016 9:18:52 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: hi 5/3/2016 9:19:30 PM
 • vũ phong: 22 chị yêu 5/3/2016 9:19:43 PM
 • .: confused 5/3/2016 9:19:46 PM
 • lehieu3k: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10342/giai-ho-minh-vs-20k-card-dang-doi-ai-giai-dc 5/3/2016 9:20:17 PM
 • lehieu3k: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10342/giai-ho-minh-vs-20k-card-dang-doi-ai-giai-dc 5/3/2016 9:20:28 PM
 • ~~~~~~~ Cà rốt - sama ~~~~~~~: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/79/Assassination_Classroom_DVD_1_Cover.jpg/220px-Assassination_Classroom_DVD_1_Cover.jpg 5/3/2016 9:21:00 PM
 • vũ phong: ???? 5/3/2016 9:21:23 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • vũ phong
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Bé'sS Choảnh'sS
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • ~~~~~~~ Cà rốt - sama ~~~~~~~
 • danius99qn
 • vienvien
 • phuonghoagcs
 • manhcuong1999x
 • phuonglinh99lacau