Chương IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

12K
lượt xem

ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

I- KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP1. Khái niệmPolime là những hợp chất có nguyên tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết...
8K
lượt xem

VẬT LIỆU POLIME

I- CHẤT DẺO1. Khái niệmNếu hơ nóng một số đồ dùng bằng nhựa như nước, vỏ bút bi,...và uốn cong đi, rồi để nguội thì chúng vẫn giữ nguyên dạng uốn...
2

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: bai nao e? 7/6/2015 10:03:14 PM
 • Kim Chi: em chưa đăng 7/6/2015 10:03:42 PM
 • Ruanyu Jian: happydang dj, 7/6/2015 10:04:24 PM
 • Kim Chi: bài 3 hôm trước anh cũng chưa giải 7/6/2015 10:04:42 PM
 • Ruanyu Jian: hom sau ank dung may tink thi ank giai cho, may hom nay annk dung dt thi cki gui. link dk thui. 7/6/2015 10:05:45 PM
 • Ruanyu Jian: de ank nko su mui xem no jai dk k? 7/6/2015 10:06:45 PM
 • Kim Chi: em cần đáp án thui anh 7/6/2015 10:06:48 PM
 • Kim Chi: ko cần cak giải 7/6/2015 10:06:59 PM
 • Ruanyu Jian: su mụi 7/6/2015 10:07:27 PM
 • Ruanyu Jian: ukm, vay de ank jai rui ank gui cho. 7/6/2015 10:08:09 PM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/6/2015 10:08:19 PM
 • Ruanyu Jian: happyhay ank gui link cko nhanh nha. 7/6/2015 10:10:12 PM
 • Ruanyu Jian: dethi.violet.vn/present/show/entry_id/7041453 7/6/2015 10:14:49 PM
 • Ruanyu Jian: happycau 5 7/6/2015 10:15:42 PM
 • Ruanyu Jian: em gai xem dk k, de ank gui cai khac 7/6/2015 10:16:34 PM
 • Ruanyu Jian: worrieddau rui ta? 7/6/2015 10:17:35 PM
 • Ruanyu Jian: EM GAI!! SƯ MỤI!! 7/6/2015 10:18:46 PM
 • Kim Chi: được dui anh 7/6/2015 10:18:47 PM
 • Kim Chi: big_grin 7/6/2015 10:18:52 PM
 • Ruanyu Jian: chay dau het rui? 7/6/2015 10:19:18 PM
 • Ruanyu Jian: he, the thi tot, con pai nao thi cu dang len mha! 7/6/2015 10:20:17 PM
 • Kim Chi: em lười đăng 7/6/2015 10:20:34 PM
 • Kim Chi: còn mấy bài nữa liền 7/6/2015 10:20:45 PM
 • Kim Chi: hixxxxxxxxxxxx 7/6/2015 10:20:47 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 7/6/2015 10:20:56 PM
 • Ruanyu Jian: vay dang tung bai 1 thui 7/6/2015 10:21:34 PM
 • Kim Chi: sad 7/6/2015 10:21:54 PM
 • Ruanyu Jian: happydang ca cung dk. 7/6/2015 10:22:54 PM
 • Kim Chi: em còn 1 đống tích phân chưa xong 7/6/2015 10:22:58 PM
 • Ruanyu Jian: ?? 7/6/2015 10:23:21 PM
 • Kim Chi: lm sao giờ???crying 7/6/2015 10:23:23 PM
 • Kim Chi: 9h sáng mai em học dui 7/6/2015 10:23:37 PM
 • Ruanyu Jian: happyhoc them ak? 7/6/2015 10:24:26 PM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/6/2015 10:24:37 PM
 • Kim Chi: chết em dui 7/6/2015 10:24:43 PM
 • Kim Chi: huhuhuhu 7/6/2015 10:24:46 PM
 • Ruanyu Jian: the lo ma di lam pai di? 7/6/2015 10:25:17 PM
 • Kim Chi: em ko làm đc ms nói 7/6/2015 10:25:50 PM
 • Kim Chi: anh còn SGK giải tích 12 ko ạ? 7/6/2015 10:26:05 PM
 • Ruanyu Jian: qua ben toan dang it bai len. 7/6/2015 10:26:09 PM
 • Ruanyu Jian: cO, sao e? 7/6/2015 10:26:34 PM
 • Kim Chi: bên đó đang loạn dui 7/6/2015 10:26:36 PM
 • Kim Chi: chỗ ôn tập chương 3 ý ạ 7/6/2015 10:26:48 PM
 • Kim Chi: anh tìm link giải hộ em 7/6/2015 10:26:57 PM
 • Ruanyu Jian: happyank H khong o nha! hjxhjx, xl em gai! 7/6/2015 10:28:00 PM
 • Kim Chi: toois nay anh onl ko ạ? 7/6/2015 10:28:33 PM
 • Ruanyu Jian: em gai vao trang nay nha: loigiaihay.com 7/6/2015 10:28:55 PM
 • Ruanyu Jian: co, nkung ank o tren pa. 7/6/2015 10:29:34 PM
 • Kim Chi: trang đó mak có thì em ko nhờ anh dui 7/6/2015 10:30:06 PM
 • Kim Chi: thui để em tự tìm 7/6/2015 10:30:18 PM
 • Kim Chi: tối nay chắc em onl đc 7/6/2015 10:30:31 PM
 • Ruanyu Jian: em vao trang do rui chọn pkan toan hoc 12, co loi giai chi tiet day! 7/6/2015 10:30:52 PM
 • Ruanyu Jian: ukm, em dang qua ben toan day! 7/6/2015 10:32:08 PM
 • Kim Chi: nhưng mà ko có phần ôn tập chương 7/6/2015 10:32:46 PM
 • Ruanyu Jian: hjxhjx, bit the toi nay ank o nka, k jup j dk e gai rui, xl em gai nka! 7/6/2015 10:33:24 PM
 • Kim Chi: hi 7/6/2015 10:33:42 PM
 • Kim Chi: ko sao đâu mak anh 7/6/2015 10:33:50 PM
 • Kim Chi: anh cứ đi chơi đi 7/6/2015 10:34:00 PM
 • Kim Chi: happy 7/6/2015 10:34:07 PM
 • Ruanyu Jian: em vao google gõ giai toan sgk 12 thu xem 7/6/2015 10:35:11 PM
 • Kim Chi: em đang tìm ạ 7/6/2015 10:35:46 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/6/2015 10:36:33 PM
 • Ruanyu Jian: worried 7/6/2015 10:38:49 PM
 • Ruanyu Jian: puppy_dog_eyes 7/6/2015 10:40:12 PM
 • Ruanyu Jian: happycoa tim Dk. k? 7/6/2015 10:42:04 PM
 • Kim Chi: kooooooooooooooooooooooo ạ 7/6/2015 10:42:34 PM
 • Ruanyu Jian: em gai, dt ank het pin, toi em gai ma con on thi ta nc tip nha, ank di sac dt da. 7/6/2015 10:44:55 PM
 • Ruanyu Jian: wave 7/6/2015 10:45:46 PM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/6/2015 10:45:50 PM
 • Kim Chi: wave 7/6/2015 10:45:58 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 6:09:06 AM
 • Kim Chi: big_grin 7/7/2015 7:13:08 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 11:51:17 AM
 • Ruanyu Jian: sad 7/7/2015 11:51:21 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 11:51:24 AM
 • Ruanyu Jian: sad 7/7/2015 11:51:28 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 7/7/2015 11:51:44 AM
 • Lăng Lăng of you: hi all^^ 7/7/2015 3:53:30 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 4:19:28 PM
 • Lăng Lăng of you: ????????????????????????????????? 7/7/2015 4:20:42 PM
 • Ruanyu Jian: coa chau nao k nhay? 7/7/2015 4:21:14 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 4:22:26 PM
 • Lăng Lăng of you: bạn ruanyu 7/7/2015 4:22:34 PM
 • Lăng Lăng of you: nói lm bài cho tui 7/7/2015 4:22:48 PM
 • Lăng Lăng of you: mà? 7/7/2015 4:23:00 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 4:24:11 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 4:26:03 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 4:29:58 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 4:36:01 PM
 • Ruanyu Jian: cóa em nao k nkay? 7/7/2015 4:47:32 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 4:48:55 PM
 • Ruanyu Jian: ???? 7/7/2015 4:49:41 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 5:25:07 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 5:40:32 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 5:41:39 PM
 • Ruanyu Jian: cóa chau nao k nhay? 7/7/2015 5:43:05 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 5:56:33 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 6:17:06 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 6:32:18 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 7:07:09 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ BQT
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Jang GD
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • tvhoangnguyen
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11