HÓA HỌC LỚP 10

4K
lượt xem

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

I- NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀNCác nguyên tố hoá học được xếp vào một bảng, gọi là bảng tuần hoàn, dựa trên các nguyên...
1K
lượt xem

BROM

I - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ1. Trạng thái tự nhiênGiống như clo, brom tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất, chủ yếu là muối bromua của...
10K
lượt xem

CÂN BẰNG HÓA HỌC

I - PHẢN ỨNG MỘT CHIỀU, PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC1. Phản ứng một chiềuXét phản ứng: ...
3K
lượt xem

CLO

I - TÍNH CHẤT VẬT LÍỞ điều kiện bình thường, clo là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, nặng hơn không khí $2,5$ lần ...
15K
lượt xem

ĐỒNG VỊ. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

I- ĐỒNG VỊCác nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học có thể có số khối khác nhau. Sở dĩ như vậy vì hạt nhân của các nguyên tử đó có cùng số...
3K
lượt xem

FLO

I - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ1. Trạng thái tự nhiênTrong tự nhiên, nguyên tố flo chỉ có ở dạng hợp chất. Hợp chất của flo có trong men răng...
2K
lượt xem

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

I- HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ$1$. Điện tích hạt nhân Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron. Nếu hạt nhân có Z proton, thì điện tích của hạt nhân bằng...
8K
lượt xem

HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC

I - TÍNH CHẤT VẬT LÍHiđro clorua $(HCl)$ là chất khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí $(d=\frac{36,5}{29} \approx 1,26 )$.Trong không khí...
4K
lượt xem

HIĐRO SUNFUA

I - CẤU TẠO PHÂN TỬPhân tử hiđro sunfua $(H_2S)$ có cấu tạo tương tự phân tử $H_2O$. Nguyên tử $S$ có $2$ electron độc thân ở phân lớp ...
8K
lượt xem

HIỆU ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

I - HIỆU ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC1. Hiệu độ âm điện và liên kết cộng hóa trị không cựcTrong các phân tử tạo thành bởi hai nguyên tử của cùng...
11K
lượt xem

HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

I - HÓA TRỊ1. Hóa trị trong hợp chất ionHóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion gọi là điện hóa trị và bằng điện tích của ion đó.Thí dụ:...
5K
lượt xem

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO

I - SƠ LƯỢC VỀ CÁC OXIT VÀ CÁC AXIT CÓ OXI CỦA CLOTuy không tác dụng trực tiếp với oxi nhưng clo tạo ra một loạt oxit được điều chế bằng con đường...
6K
lượt xem

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH

I - LƯU HUỲNH ĐIOXIT1. Cấu tạo phân tửNguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái kích thích có $4$ electron độc thân ở các phân lớp $3p$ và ...
1K
lượt xem

IOT

I - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ1. Trạng thái tự nhiênHàm lượng nguyên tố iot (ở dạng hợp chất) có trong vỏ trái đất là ít nhất so với các...
9K
lượt xem

KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC - LIÊN KẾT ION

I - KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC$1$. Khái niệm về liên kếtLiên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền...
123Trang sau 153050mỗi trang
35

bài viết

Chat chit và chém gió
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:40 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:41 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:43 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:44 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:45 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:47 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:48 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:49 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:50 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:52 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:53 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:55 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:27:57 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:02 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:04 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:05 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:06 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:07 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:09 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:10 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:11 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:13 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:14 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:15 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:17 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:18 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:19 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:28:20 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:36 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:37 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:39 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:40 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:42 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:43 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:45 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:46 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:47 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:49 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:50 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:52 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:53 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:54 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:56 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:57 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:30:58 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:31:00 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:37 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:38 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:40 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:41 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:43 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:44 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:46 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:48 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:49 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:51 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:52 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:53 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:55 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:56 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:58 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:34:59 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:01 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:02 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:03 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:04 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:06 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:07 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:08 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:09 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:11 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:12 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:13 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:14 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:15 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:17 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:18 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:19 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:20 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:22 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:24 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:42 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:45 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:48 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:50 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:35:54 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:04 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:19 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:21 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:22 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:24 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:25 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:28 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:30 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:32 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:34 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:35 PM
 • MyyMyy: happy 9/1/2015 11:36:36 PM
 • MyyMyy: chào buổi sáng mọi ng hihi 9/1/2015 11:37:30 PM
 • MyyMyy: cháo buổi tối chứ hihi 9/1/2015 11:38:32 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ BQT
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Jang GD
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • bahai1966
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • andeptrai_thichreus
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MyyMyy
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • thekiet93