I- KHÁI NIỆM
1. Thí dụ
Khi cho dòng điện một chiều đi qua muối $NaCl$ nóng chảy, ở điện cực dương (nối với cực dương của nguồn điện) có khí clo thoát ra, còn ở cực âm (nối với cực âm của nguồn) người ta thu được kim loại natri. Quá trình này được gọi là sự điện phân muối $NaCl$ nóng chảy, trong đó xảy ra các phản ứng sau đây:
- $NaCl$ nóng chảy phân li thành ion: $NaCl \rightarrow Na^++Cl^-$
Dưới tác dụng của điện trường, ion âm chuyển về điện cực dương, ion dương chuyển về cực âm.
- Ở cực dương (anot) xảy ra sự oxi hóa ion $Cl^-:  2Cl^-  (l) \rightarrow Cl_2  (k)+2e$
Khi nghiên cứu pin điện hóa, chúng ta đã biết rằng trên anot xảy ra sự oxi hóa. Vì thế mà cực dương của thiết bị điện phân được gọi anot.
- Ở cực âm (catot) xảy ra sự khử ion $Na^+:  2Na^+  (l) +2e \rightarrow 2Na  (l)$
Sự điện phân $NaCl$ nóng chảy có thể biểu diễn ngắn gọn bằng sơ đồ:

Phương trình của điện phân là:  $2NaCl \overset{đpnc}{\rightarrow}2Na + Cl_2\uparrow $
2. Khái niệm
Sự điện phân là quá trình oxi hóa - khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li
Như vậy, sự điện li là quá trình sử dụng điện năng để tạo ra sự biến đổi hóa học

II- SỰ ĐIỆN PHÂN CÁC CHẤT ĐIỆN LI
1. Điện phân chất điện li nóng chảy
Ngoài quá trình điện phân $NaCl$ nóng chảy đã nêu trên để điều chế $Na$ và $Cl_2$ còn có quá trình điện phân các chất nóng chảy như $MgCl_2$ (điều chế $Mg$), $Al_2O_3$ (điều chế $Al$),...
2. Điện phân dung dịch chất điện li trong nước
a) Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với các điện cực trơ (graphit)
Thí nghiệm cho biết khi suất điện động của nguồn điện bằng hoặc lớn hơn $1,3 V$, thấy kim loại $Cu$ bám trên catot và khí oxi thoát ra ở anot.

Giải thích: Khi có dòng điện đi vào dung dịch, ion $SO^{2-}_4$ di chuyển về anot, ion $Cu^{2+}$ di chuyển về catot
- Ở anot (cực + ) có thể xảy ra sự oxi hóa ion $SO^{2-}_4$ hoặc phân tử $H_2O$, vì $H_2O$ dễ bị oxi hóa hơn, sản phẩm là khí oxi: $2H_2O (l) \rightarrow  O_2 (k)+4H^+ (dd)+4e$
- Ở catot (cực - ) có thể xảy ra sự khử ion $Cu^{2+}$ hoặc phân tử $H_2O$. Vì $Cu^{2+}$ dễ bị khử hơn $H_2O$, nên ion $Cu^{2+}$ bị khử thành kim loại $Cu$ bám trên catot:
$$Cu^{2+}+2e \rightarrow  Cu$$
Sơ đồ điện phân:

Phương trình điện phân:   $2CuSO_4+2H_2O \overset{đp}{\rightarrow} 2Cu+O_2\uparrow +2H_2SO_4$
b) Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anot đồng (anot tan)
Khi điện phân dung dịch $CuSO_4$, nếu dùng anot bằng một đoạn dây đồng mảnh (hình dưới) thì sau một thời gian điện phân, đoạn dây đồng nhúng trong dung dịch $CuSO_4$ bị tan hết và có kim loại $Cu$ bám trên bề mặt catot.
Giải thích:
Ở anot (cực +), các nguyên tử $Cu$ bị oxi hóa thành $Cu^{2+}$ đi vào dung dịch:
$$Cu(r) \rightarrow  Cu^{2+}(dd)+ 2e$$
Trong sự điện phân này, anot dần dần bị hòa tan.
Ở catot (cực -), ion $Cu^{2+}$ bị khử thành nguyên tử $Cu$ bám trên bề mặt catot:
$$Cu^{2+}(dd)+2e \rightarrow  Cu(r)$$
Phương trình điện phân:

Phương trình điện phân cho thấy nồng độ của ion $Cu^{2+}$ trong dung dịch là không đổi. Sự điện phân này được coi như là sự chuyển dời kim loại $Cu$ từ anot về catot.

III- ỨNG DỤNG CỦA SỰ ĐIỆN PHÂN
Sự điện phân có nhiều ứng dụng trong công nghiệp
1. Điều chế các kim loại
Một số kim loại, dù có thế điện cực chuẩn âm nhưng vẫn có thể điều chế bằng cách điện phân dung dịch muối của chúng. Thí dụ: Hơn $50\%$ sản lượng $Zn$ của thế giới được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch $ZnSO_4$
Những kim loại có thế điện cực chuẩn rất âm như các kim loại kiềm $(Na, K,...)$ được điều chế bằng cách điện phân những hợp chất ion của chúng ở dạng nóng chảy.
2. Điều chế một số phi kim: như $H_2,  O_2,  F_2,  Cl_2$
3. Điều chế một số hợp chất: như $KMnO_4,  NaOH, H_2O_2$, nước Gia-ven
4. Tinh chế một số kim loại: như $Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au,...$
Phương pháp điện phân với anot tan được dùng để tinh chế kim loại. Thí dụ: để có vàng tinh khiết, người ta dùng anot tan là vàng thô, ở catot thu được vàng ròng có độ tinh khiết $99,99\%$
5. Mạ điện
Điện phân với anot tan cũng được dùng trong kĩ thuật mạ điện, nhằm bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn và tạo vẻ đẹp cho vật mạ. Trong mạ điện, anot là kim loại dùng để mạ, như $Cu, Ag, Au, Cr, Ni,...$ catot là vật cần mạ. Lớp mạ thường rất mỏng, có độ dày từ $5.10^{-5}$ đến $1.10^{-3}  cm$
Thí dụ: mạ kẽm, thiếc, niken, bạc, vàng,...

Thẻ

Lượt xem

7057
Chat chit và chém gió
 • .: sao nó k đăng dk ta 5/24/2016 10:40:52 PM
 • .: sad 5/24/2016 10:40:53 PM
 • .: a có: nNO=0,05(mol) ;nH2=0,4(mol) và mZ=2,3(g) Muối sunfat trug hòa có thể gồm FeSO4 , Fe2(SO4)3 , (NH4)2SO4, K2SO4, Al2(SO4)3 áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 66,2 + 3,1.136=466,6+0,45.469 + mH2O → mH2O=18,9(g) → nH2O=1,05(mol) Đặt nNH4+=angrymol). Ta có 3,1=4x+2.1,05 + 2.0,4 → x= 0,05(mol) Vậy nNO3=0,05+0,05=0,1(mol) → nFe(NO3)2=0,05(mol) Bảo toàn nguyên tố O ta được 4a + 0,05.6 =1,05 + 0,05 a=0,2(mol) (Với a=nFe3O4) =>mAl =66,2-0,2.232-180.0,05 =10,8(g) %Al = 16,1%. Chúc em gái học tốt!!!! 5/24/2016 10:40:54 PM
 • .: mà đăng vào kia 5/24/2016 10:41:02 PM
 • .: k dk 5/24/2016 10:41:04 PM
 • .: crying 5/24/2016 10:41:06 PM
 • .: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10416/hoa-vo-co/12260#12260 5/24/2016 10:42:04 PM
 • .: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10414/pha-n-u-ng-ta-ch-cracking-hidrocacbon/12261#12261 5/24/2016 10:44:40 PM
 • .: đã xong 5/24/2016 10:44:55 PM
 • .: big_grin 5/24/2016 10:44:56 PM
 • Chin soái tỷ ^^: http://hoctainha.vn/users/49322/chin-soa-i-ty/nhat-ky 5/24/2016 10:45:37 PM
 • Chin soái tỷ ^^: nè 5/24/2016 10:45:41 PM
 • .: a xem ùi 5/24/2016 10:45:43 PM
 • .: big_grin 5/24/2016 10:45:44 PM
 • .: đẹp lắm 5/24/2016 10:45:52 PM
 • .: winking 5/24/2016 10:46:07 PM
 • .: xuất sắc 5/24/2016 10:46:10 PM
 • Chin soái tỷ ^^: sao treo sò v a 5/24/2016 10:46:13 PM
 • Chin soái tỷ ^^: @@ 5/24/2016 10:46:15 PM
 • .: đâu 5/24/2016 10:46:31 PM
 • .: e gái treo mà 5/24/2016 10:46:34 PM
 • .: cứ treo thưởng 1000 5/24/2016 10:46:46 PM
 • .: thì người giải buộc phải vậy 5/24/2016 10:46:56 PM
 • .: k thay đổi dk 5/24/2016 10:47:00 PM
 • .: sad 5/24/2016 10:47:02 PM
 • Chin soái tỷ ^^: hức 5/24/2016 10:47:37 PM
 • .: thui mừ 5/24/2016 10:47:45 PM
 • .: anh bù 5/24/2016 10:47:47 PM
 • .: winking 5/24/2016 10:47:51 PM
 • Chin soái tỷ ^^: nâu 5/24/2016 10:48:03 PM
 • Chin soái tỷ ^^: why 5/24/2016 10:48:07 PM
 • .: vào click V cho anh lun na 5/24/2016 10:48:09 PM
 • .: big_grin 5/24/2016 10:48:10 PM
 • Chin soái tỷ ^^: crying 5/24/2016 10:48:10 PM
 • .: ? 5/24/2016 10:48:13 PM
 • .: thui mừ 5/24/2016 10:48:18 PM
 • Chin soái tỷ ^^: đang chẵn 20k sò 5/24/2016 10:48:29 PM
 • .: em gái treo sò nên phải thế 5/24/2016 10:48:33 PM
 • .: sad 5/24/2016 10:48:35 PM
 • Chin soái tỷ ^^: hok xem nữa 5/24/2016 10:48:36 PM
 • .: òi 5/24/2016 10:48:40 PM
 • .: click V cho a trai đi 5/24/2016 10:48:49 PM
 • .: big_grin 5/24/2016 10:48:50 PM
 • .: dưới nút vote 5/24/2016 10:48:55 PM
 • .: ngoan. cười nào 5/24/2016 10:49:04 PM
 • Chin soái tỷ ^^: @@ 5/24/2016 10:50:48 PM
 • .: winking 5/24/2016 10:51:01 PM
 • .: k mún thấy e gái bùn 5/24/2016 10:51:07 PM
 • Chin soái tỷ ^^: ời 5/24/2016 10:51:12 PM
 • .: lun mỉm cười nhé 5/24/2016 10:51:14 PM
 • Chin soái tỷ ^^: cười nè 5/24/2016 10:51:14 PM
 • .: big_grin 5/24/2016 10:51:15 PM
 • Chin soái tỷ ^^: laughing 5/24/2016 10:51:16 PM
 • .: òi 5/24/2016 10:51:19 PM
 • .: hehe 5/24/2016 10:51:21 PM
 • .: xinh 5/24/2016 10:51:23 PM
 • .: thế mới xinh 5/24/2016 10:51:28 PM
 • .: winking 5/24/2016 10:51:31 PM
 • Chin soái tỷ ^^: ôi bực cái đứa bên kia 5/24/2016 10:52:09 PM
 • Chin soái tỷ ^^: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 5/24/2016 10:52:11 PM
 • .: bình tĩnh 5/24/2016 10:52:20 PM
 • .: hạ hỏa 5/24/2016 10:52:23 PM
 • .: kệ đi 5/24/2016 10:52:25 PM
 • .: đang con nít mà 5/24/2016 10:52:29 PM
 • .: chấp làm j 5/24/2016 10:52:32 PM
 • .: happy 5/24/2016 10:52:34 PM
 • Chin soái tỷ ^^: hừ 5/24/2016 10:53:29 PM
 • Chin soái tỷ ^^: bực 5/24/2016 10:53:31 PM
 • .: òi òi 5/24/2016 10:53:36 PM
 • .: thui mừ 5/24/2016 10:53:39 PM
 • Chin soái tỷ ^^: ghét nhất ng nào nói ảnh e là ảnh mạng 5/24/2016 10:53:45 PM
 • Chin soái tỷ ^^: tranh e vẽ lại bảo pts 5/24/2016 10:53:53 PM
 • .: broken_heart 5/24/2016 10:53:59 PM
 • .: cũng 1 phần 5/24/2016 10:54:10 PM
 • .: do e vẽ đẹp quá 5/24/2016 10:54:15 PM
 • .: big_grin 5/24/2016 10:54:17 PM
 • Chin soái tỷ ^^: @@ 5/24/2016 10:54:21 PM
 • Chin soái tỷ ^^: có v nữa 5/24/2016 10:54:24 PM
 • .: thôi, bình tĩnh 5/24/2016 10:54:25 PM
 • Chin soái tỷ ^^: hừ 5/24/2016 10:54:25 PM
 • .: hạ hỏa nào 5/24/2016 10:54:30 PM
 • .: làm theo a nào 5/24/2016 10:54:35 PM
 • .: hít 1 hơi thật sâu 5/24/2016 10:54:43 PM
 • .: rồi thở ra 5/24/2016 10:54:48 PM
 • .: winking 5/24/2016 10:54:51 PM
 • Chin soái tỷ ^^: @@ 5/24/2016 10:55:15 PM
 • Chin soái tỷ ^^: cần gì bực 5/24/2016 10:55:22 PM
 • Chin soái tỷ ^^: ghẹo nó lại 5/24/2016 10:55:31 PM
 • .: òi 5/24/2016 10:55:35 PM
 • .: thumbs_up 5/24/2016 10:55:42 PM
 • .: e gái cố lên 5/24/2016 10:55:50 PM
 • Chin soái tỷ ^^: e đi ngủ đây 5/24/2016 10:56:31 PM
 • Chin soái tỷ ^^: kệ chúng nó 5/24/2016 10:56:35 PM
 • Chin soái tỷ ^^: a ngủ sớm đi, pp ngủ ngon 5/24/2016 10:56:42 PM
 • .: òi 5/24/2016 10:57:12 PM
 • .: e gái nn 5/24/2016 10:57:15 PM
 • .: mơ đẹp 5/24/2016 10:57:18 PM
 • .: pp e gái 5/24/2016 10:57:21 PM
 • .: good_luck 5/24/2016 10:57:26 PM
 • .: wave 5/24/2016 10:57:29 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • QuỲnh'sS MuUn'sS
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • Hoàng Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • ๖ۣۜNhung ๖ۣۜAngles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Dan
 • ngdthqvbn