I- KHÁI NIỆM
1. Thí dụ
Khi cho dòng điện một chiều đi qua muối $NaCl$ nóng chảy, ở điện cực dương (nối với cực dương của nguồn điện) có khí clo thoát ra, còn ở cực âm (nối với cực âm của nguồn) người ta thu được kim loại natri. Quá trình này được gọi là sự điện phân muối $NaCl$ nóng chảy, trong đó xảy ra các phản ứng sau đây:
- $NaCl$ nóng chảy phân li thành ion: $NaCl \rightarrow Na^++Cl^-$
Dưới tác dụng của điện trường, ion âm chuyển về điện cực dương, ion dương chuyển về cực âm.
- Ở cực dương (anot) xảy ra sự oxi hóa ion $Cl^-:  2Cl^-  (l) \rightarrow Cl_2  (k)+2e$
Khi nghiên cứu pin điện hóa, chúng ta đã biết rằng trên anot xảy ra sự oxi hóa. Vì thế mà cực dương của thiết bị điện phân được gọi anot.
- Ở cực âm (catot) xảy ra sự khử ion $Na^+:  2Na^+  (l) +2e \rightarrow 2Na  (l)$
Sự điện phân $NaCl$ nóng chảy có thể biểu diễn ngắn gọn bằng sơ đồ:

Phương trình của điện phân là:  $2NaCl \overset{đpnc}{\rightarrow}2Na + Cl_2\uparrow $
2. Khái niệm
Sự điện phân là quá trình oxi hóa - khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li
Như vậy, sự điện li là quá trình sử dụng điện năng để tạo ra sự biến đổi hóa học

II- SỰ ĐIỆN PHÂN CÁC CHẤT ĐIỆN LI
1. Điện phân chất điện li nóng chảy
Ngoài quá trình điện phân $NaCl$ nóng chảy đã nêu trên để điều chế $Na$ và $Cl_2$ còn có quá trình điện phân các chất nóng chảy như $MgCl_2$ (điều chế $Mg$), $Al_2O_3$ (điều chế $Al$),...
2. Điện phân dung dịch chất điện li trong nước
a) Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với các điện cực trơ (graphit)
Thí nghiệm cho biết khi suất điện động của nguồn điện bằng hoặc lớn hơn $1,3 V$, thấy kim loại $Cu$ bám trên catot và khí oxi thoát ra ở anot.

Giải thích: Khi có dòng điện đi vào dung dịch, ion $SO^{2-}_4$ di chuyển về anot, ion $Cu^{2+}$ di chuyển về catot
- Ở anot (cực + ) có thể xảy ra sự oxi hóa ion $SO^{2-}_4$ hoặc phân tử $H_2O$, vì $H_2O$ dễ bị oxi hóa hơn, sản phẩm là khí oxi: $2H_2O (l) \rightarrow  O_2 (k)+4H^+ (dd)+4e$
- Ở catot (cực - ) có thể xảy ra sự khử ion $Cu^{2+}$ hoặc phân tử $H_2O$. Vì $Cu^{2+}$ dễ bị khử hơn $H_2O$, nên ion $Cu^{2+}$ bị khử thành kim loại $Cu$ bám trên catot:
$$Cu^{2+}+2e \rightarrow  Cu$$
Sơ đồ điện phân:

Phương trình điện phân:   $2CuSO_4+2H_2O \overset{đp}{\rightarrow} 2Cu+O_2\uparrow +2H_2SO_4$
b) Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anot đồng (anot tan)
Khi điện phân dung dịch $CuSO_4$, nếu dùng anot bằng một đoạn dây đồng mảnh (hình dưới) thì sau một thời gian điện phân, đoạn dây đồng nhúng trong dung dịch $CuSO_4$ bị tan hết và có kim loại $Cu$ bám trên bề mặt catot.
Giải thích:
Ở anot (cực +), các nguyên tử $Cu$ bị oxi hóa thành $Cu^{2+}$ đi vào dung dịch:
$$Cu(r) \rightarrow  Cu^{2+}(dd)+ 2e$$
Trong sự điện phân này, anot dần dần bị hòa tan.
Ở catot (cực -), ion $Cu^{2+}$ bị khử thành nguyên tử $Cu$ bám trên bề mặt catot:
$$Cu^{2+}(dd)+2e \rightarrow  Cu(r)$$
Phương trình điện phân:

Phương trình điện phân cho thấy nồng độ của ion $Cu^{2+}$ trong dung dịch là không đổi. Sự điện phân này được coi như là sự chuyển dời kim loại $Cu$ từ anot về catot.

III- ỨNG DỤNG CỦA SỰ ĐIỆN PHÂN
Sự điện phân có nhiều ứng dụng trong công nghiệp
1. Điều chế các kim loại
Một số kim loại, dù có thế điện cực chuẩn âm nhưng vẫn có thể điều chế bằng cách điện phân dung dịch muối của chúng. Thí dụ: Hơn $50\%$ sản lượng $Zn$ của thế giới được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch $ZnSO_4$
Những kim loại có thế điện cực chuẩn rất âm như các kim loại kiềm $(Na, K,...)$ được điều chế bằng cách điện phân những hợp chất ion của chúng ở dạng nóng chảy.
2. Điều chế một số phi kim: như $H_2,  O_2,  F_2,  Cl_2$
3. Điều chế một số hợp chất: như $KMnO_4,  NaOH, H_2O_2$, nước Gia-ven
4. Tinh chế một số kim loại: như $Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au,...$
Phương pháp điện phân với anot tan được dùng để tinh chế kim loại. Thí dụ: để có vàng tinh khiết, người ta dùng anot tan là vàng thô, ở catot thu được vàng ròng có độ tinh khiết $99,99\%$
5. Mạ điện
Điện phân với anot tan cũng được dùng trong kĩ thuật mạ điện, nhằm bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn và tạo vẻ đẹp cho vật mạ. Trong mạ điện, anot là kim loại dùng để mạ, như $Cu, Ag, Au, Cr, Ni,...$ catot là vật cần mạ. Lớp mạ thường rất mỏng, có độ dày từ $5.10^{-5}$ đến $1.10^{-3}  cm$
Thí dụ: mạ kẽm, thiếc, niken, bạc, vàng,...

Thẻ

Lượt xem

3908
Chat chit và chém gió
 • Táo: em làm đc r 7/2/2015 8:00:54 PM
 • Táo: cám ơn anh nha 7/2/2015 8:00:59 PM
 • Ruanyu Jian: ??? 7/2/2015 8:20:53 PM
 • Ruanyu Jian: ai jup e the? 7/2/2015 8:35:51 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/2/2015 8:41:40 PM
 • Kim Chi: anh trai 7/2/2015 8:49:02 PM
 • Kim Chi: crying 7/2/2015 8:49:24 PM
 • Ruanyu Jian: happy cóa em nao k nhay? 7/2/2015 9:24:10 PM
 • Ruanyu Jian: ??? 7/2/2015 9:24:48 PM
 • Kim Chi: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
 • Ruanyu Jian: skull 7/3/2015 5:29:49 AM
 • Ruanyu Jian: em gai! toi qua ank len bang dt nen k nc voi em gai dk, ank xl em gai nha 7/3/2015 5:35:36 AM
 • Kim Chi: big_grin ko sao đâu anh 7/3/2015 7:40:59 AM
 • Kim Chi: anh lm bài tốt ko ạ? 7/3/2015 7:41:16 AM
 • Ruanyu Jian: cóa em nao k nhay? 7/3/2015 8:36:01 AM
 • Ruanyu Jian: ank lam qua muc kỵ vong! hjxhjx, doi ank the la cham het! 7/3/2015 8:37:26 AM
 • Ruanyu Jian: crying 7/3/2015 8:40:01 AM
 • Ruanyu Jian: crying 7/3/2015 8:40:38 AM
 • Kim Chi: văn- toán -anh khoảng bn điểm ạ????? 7/3/2015 8:42:42 AM
 • Ruanyu Jian: ??? 7/3/2015 8:48:39 AM
 • Ruanyu Jian: chac la tren 0 duoi 10 7/3/2015 8:49:28 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/3/2015 8:50:09 AM
 • Ruanyu Jian: chieu thi xong ank chet lun day em gai!! hjxhjx 7/3/2015 8:52:21 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/3/2015 8:58:40 AM
 • Ruanyu Jian: cóa em nào không nhẩy? 7/3/2015 8:59:37 AM
 • Ruanyu Jian: hjxhjx 7/3/2015 9:07:35 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/3/2015 9:11:02 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/3/2015 9:38:30 AM
 • Ruanyu Jian: worried 7/3/2015 9:46:01 AM
 • Ruanyu Jian: sad 7/3/2015 11:20:10 AM
 • badaovosong1996: ko bit hoa chieu co de ko 7/3/2015 11:40:52 AM
 • badaovosong1996: time_out 7/3/2015 11:41:31 AM
 • badaovosong1996: %-) 7/3/2015 11:42:06 AM
 • badaovosong1996: not_listening 7/3/2015 11:42:21 AM
 • badaovosong1996: waiting 7/3/2015 11:42:36 AM
 • badaovosong1996: at_wits_end 7/3/2015 11:42:45 AM
 • Ruanyu Jian: crying 7/3/2015 12:39:01 PM
 • Ruanyu Jian: chiều thi xong đi tự tử, vào lần cuối chia tay mọi người, cảm ơn mọi người vì tất cả, hẹn gặp lại kiếp sau. vĩnh biệt!!! 7/3/2015 12:42:30 PM
 • Ruanyu Jian: wave 7/3/2015 1:17:56 PM
 • Kim Chi: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 7/3/2015 4:45:51 PM
 • Kim Chi: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 7/3/2015 4:45:57 PM
 • Kim Chi: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 7/3/2015 4:46:05 PM
 • Kim Chi: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
 • Kim Chi: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
 • Ruanyu Jian: cryingcrying 7/3/2015 8:58:11 PM
 • Kim Chi: feeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_up 7/3/2015 10:33:09 PM
 • Kim Chi: anh die chưa ạ???? 7/3/2015 10:34:08 PM
 • Ruanyu Jian: hjxhjx, chet hut 2 lan em gai!!!!!!!!!!!! 7/4/2015 8:57:20 AM
 • Táo: có ai k 7/4/2015 9:18:18 AM
 • Táo: còn ai onl k ạ 7/4/2015 9:19:02 AM
 • Ruanyu Jian: worried 7/4/2015 9:35:10 AM
 • Ruanyu Jian: worriedworriedworried 7/4/2015 9:35:57 AM
 • Kim Chi: anh còn đó ko???? 7/4/2015 10:04:17 AM
 • Táo: off r chị 7/4/2015 10:07:06 AM
 • Kim Chi: chết chị dui 7/4/2015 10:08:03 AM
 • Kim Chi: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
 • Ruanyu Jian: ank day 7/4/2015 10:14:41 AM
 • Ruanyu Jian: em gái 7/4/2015 10:14:46 AM
 • Ruanyu Jian: sao khóc? 7/4/2015 10:14:52 AM
 • Ruanyu Jian: em gái!!!!!!!!!!! 7/4/2015 10:15:14 AM
 • Ruanyu Jian: em gái 7/4/2015 10:17:27 AM
 • Kim Chi: em đăng bài 7/4/2015 10:25:28 AM
 • Kim Chi: anh giải hộ em nha 7/4/2015 10:25:33 AM
 • Ruanyu Jian: ukm 7/4/2015 10:27:27 AM
 • Kim Chi: happy 7/4/2015 10:27:49 AM
 • Ruanyu Jian: mà toán hay hóa thế? 7/4/2015 10:28:01 AM
 • Kim Chi: 2h chiều em đi học dui 7/4/2015 10:28:10 AM
 • Kim Chi: hóa ạ 7/4/2015 10:28:13 AM
 • Ruanyu Jian: ukm 7/4/2015 10:28:24 AM
 • Ruanyu Jian: tội em gái quá 7/4/2015 10:28:34 AM
 • Ruanyu Jian: đăng lun vao day lun e 7/4/2015 10:30:02 AM
 • Kim Chi: em đăng lên trên 7/4/2015 10:30:15 AM
 • Kim Chi: anh lm hộ em lun 7/4/2015 10:30:43 AM
 • Kim Chi: để em đăng tip 7/4/2015 10:30:49 AM
 • Ruanyu Jian: em gái 7/4/2015 10:33:39 AM
 • Ruanyu Jian: sao toàn câu dễ thế? suy nghĩ kĩ chưa đấy? 7/4/2015 10:33:57 AM
 • Kim Chi: anh lm hộ em đi mak 7/4/2015 10:34:10 AM
 • Kim Chi: tại gấp nên em ko lm đc 7/4/2015 10:34:28 AM
 • Kim Chi: sad 7/4/2015 10:34:33 AM
 • Ruanyu Jian: ukm, doi chut 7/4/2015 10:34:58 AM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/4/2015 10:35:09 AM
 • Ruanyu Jian: xong rùi đấy em gái!! 7/4/2015 10:41:15 AM
 • Ruanyu Jian: em gái!!!!!!!!! 7/4/2015 10:42:14 AM
 • Kim Chi: tiếp ạ 7/4/2015 10:42:22 AM
 • Kim Chi: happy 7/4/2015 10:42:25 AM
 • Ruanyu Jian: đâu? 7/4/2015 10:42:32 AM
 • Ruanyu Jian: ???? 7/4/2015 10:43:23 AM
 • Kim Chi: câu 1 sai dui 7/4/2015 10:44:26 AM
 • Ruanyu Jian: ank lam đúng đấy, chua lai rui day. 7/4/2015 11:04:57 AM
 • Ruanyu Jian: em gái, ank có chút viec ban nen pai đi, chieu lam dk k? 7/4/2015 11:05:20 AM
 • Kim Chi: chiều em đi học dui 7/4/2015 11:07:12 AM
 • Ruanyu Jian: vay ank giai nhanh 1 vai bai thui nha, 7/4/2015 11:07:53 AM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/4/2015 11:11:56 AM
 • Kim Chi: mà nếu anh bận thì thui ko sao đâu ạ 7/4/2015 11:12:15 AM
 • Ruanyu Jian: khong sao, anh di tre chut cung dk, ank lam 1 vai bai thui nha 7/4/2015 11:12:48 AM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/4/2015 11:13:03 AM
 • Kim Chi: happy 7/4/2015 11:13:09 AM
 • Ruanyu Jian: anh giai 2 bai rui, neu can thi chieu anh giai tiep nha, hoac để anh nhờ sư mụi giải giup em nha, ank pai đi đây 7/4/2015 11:23:37 AM
 • Ruanyu Jian: wave 7/4/2015 11:23:42 AM
 • Kim Chi: bye anh trai 7/4/2015 11:25:25 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ BQT
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Jang GD
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11