I- KHÁI NIỆM
1. Thí dụ
Khi cho dòng điện một chiều đi qua muối $NaCl$ nóng chảy, ở điện cực dương (nối với cực dương của nguồn điện) có khí clo thoát ra, còn ở cực âm (nối với cực âm của nguồn) người ta thu được kim loại natri. Quá trình này được gọi là sự điện phân muối $NaCl$ nóng chảy, trong đó xảy ra các phản ứng sau đây:
- $NaCl$ nóng chảy phân li thành ion: $NaCl \rightarrow Na^++Cl^-$
Dưới tác dụng của điện trường, ion âm chuyển về điện cực dương, ion dương chuyển về cực âm.
- Ở cực dương (anot) xảy ra sự oxi hóa ion $Cl^-:  2Cl^-  (l) \rightarrow Cl_2  (k)+2e$
Khi nghiên cứu pin điện hóa, chúng ta đã biết rằng trên anot xảy ra sự oxi hóa. Vì thế mà cực dương của thiết bị điện phân được gọi anot.
- Ở cực âm (catot) xảy ra sự khử ion $Na^+:  2Na^+  (l) +2e \rightarrow 2Na  (l)$
Sự điện phân $NaCl$ nóng chảy có thể biểu diễn ngắn gọn bằng sơ đồ:

Phương trình của điện phân là:  $2NaCl \overset{đpnc}{\rightarrow}2Na + Cl_2\uparrow $
2. Khái niệm
Sự điện phân là quá trình oxi hóa - khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li
Như vậy, sự điện li là quá trình sử dụng điện năng để tạo ra sự biến đổi hóa học

II- SỰ ĐIỆN PHÂN CÁC CHẤT ĐIỆN LI
1. Điện phân chất điện li nóng chảy
Ngoài quá trình điện phân $NaCl$ nóng chảy đã nêu trên để điều chế $Na$ và $Cl_2$ còn có quá trình điện phân các chất nóng chảy như $MgCl_2$ (điều chế $Mg$), $Al_2O_3$ (điều chế $Al$),...
2. Điện phân dung dịch chất điện li trong nước
a) Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với các điện cực trơ (graphit)
Thí nghiệm cho biết khi suất điện động của nguồn điện bằng hoặc lớn hơn $1,3 V$, thấy kim loại $Cu$ bám trên catot và khí oxi thoát ra ở anot.

Giải thích: Khi có dòng điện đi vào dung dịch, ion $SO^{2-}_4$ di chuyển về anot, ion $Cu^{2+}$ di chuyển về catot
- Ở anot (cực + ) có thể xảy ra sự oxi hóa ion $SO^{2-}_4$ hoặc phân tử $H_2O$, vì $H_2O$ dễ bị oxi hóa hơn, sản phẩm là khí oxi: $2H_2O (l) \rightarrow  O_2 (k)+4H^+ (dd)+4e$
- Ở catot (cực - ) có thể xảy ra sự khử ion $Cu^{2+}$ hoặc phân tử $H_2O$. Vì $Cu^{2+}$ dễ bị khử hơn $H_2O$, nên ion $Cu^{2+}$ bị khử thành kim loại $Cu$ bám trên catot:
$$Cu^{2+}+2e \rightarrow  Cu$$
Sơ đồ điện phân:

Phương trình điện phân:   $2CuSO_4+2H_2O \overset{đp}{\rightarrow} 2Cu+O_2\uparrow +2H_2SO_4$
b) Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anot đồng (anot tan)
Khi điện phân dung dịch $CuSO_4$, nếu dùng anot bằng một đoạn dây đồng mảnh (hình dưới) thì sau một thời gian điện phân, đoạn dây đồng nhúng trong dung dịch $CuSO_4$ bị tan hết và có kim loại $Cu$ bám trên bề mặt catot.
Giải thích:
Ở anot (cực +), các nguyên tử $Cu$ bị oxi hóa thành $Cu^{2+}$ đi vào dung dịch:
$$Cu(r) \rightarrow  Cu^{2+}(dd)+ 2e$$
Trong sự điện phân này, anot dần dần bị hòa tan.
Ở catot (cực -), ion $Cu^{2+}$ bị khử thành nguyên tử $Cu$ bám trên bề mặt catot:
$$Cu^{2+}(dd)+2e \rightarrow  Cu(r)$$
Phương trình điện phân:

Phương trình điện phân cho thấy nồng độ của ion $Cu^{2+}$ trong dung dịch là không đổi. Sự điện phân này được coi như là sự chuyển dời kim loại $Cu$ từ anot về catot.

III- ỨNG DỤNG CỦA SỰ ĐIỆN PHÂN
Sự điện phân có nhiều ứng dụng trong công nghiệp
1. Điều chế các kim loại
Một số kim loại, dù có thế điện cực chuẩn âm nhưng vẫn có thể điều chế bằng cách điện phân dung dịch muối của chúng. Thí dụ: Hơn $50\%$ sản lượng $Zn$ của thế giới được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch $ZnSO_4$
Những kim loại có thế điện cực chuẩn rất âm như các kim loại kiềm $(Na, K,...)$ được điều chế bằng cách điện phân những hợp chất ion của chúng ở dạng nóng chảy.
2. Điều chế một số phi kim: như $H_2,  O_2,  F_2,  Cl_2$
3. Điều chế một số hợp chất: như $KMnO_4,  NaOH, H_2O_2$, nước Gia-ven
4. Tinh chế một số kim loại: như $Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au,...$
Phương pháp điện phân với anot tan được dùng để tinh chế kim loại. Thí dụ: để có vàng tinh khiết, người ta dùng anot tan là vàng thô, ở catot thu được vàng ròng có độ tinh khiết $99,99\%$
5. Mạ điện
Điện phân với anot tan cũng được dùng trong kĩ thuật mạ điện, nhằm bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn và tạo vẻ đẹp cho vật mạ. Trong mạ điện, anot là kim loại dùng để mạ, như $Cu, Ag, Au, Cr, Ni,...$ catot là vật cần mạ. Lớp mạ thường rất mỏng, có độ dày từ $5.10^{-5}$ đến $1.10^{-3}  cm$
Thí dụ: mạ kẽm, thiếc, niken, bạc, vàng,...

Thẻ

Lượt xem

4873
Chat chit và chém gió
 • solider76 :3: HAHA 8/28/2016 11:28:20 PM
 • go: xíu a phá 8/28/2016 11:28:20 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": KO THÌ THUI 8/28/2016 11:28:21 PM
 • go: straight_facelà cóc 8/28/2016 11:28:27 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": A LÀ AI VÀ AI LÀ A 8/28/2016 11:28:29 PM
 • solider76 :3: CÓC ĐÓ :v 8/28/2016 11:28:32 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": CÓ LÀ AI 8/28/2016 11:28:33 PM
 • go: straight_face 8/28/2016 11:28:35 PM
 • solider76 :3: ẾCH V 8/28/2016 11:28:36 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": CÓC LÀ AI 8/28/2016 11:28:38 PM
 • go: à anh là ếch 8/28/2016 11:28:44 PM
 • go: ếch ương 8/28/2016 11:28:51 PM
 • solider76 :3: ỄNH ƯƠNG NHA :v 8/28/2016 11:28:57 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": CÓC LÀ CHÁU E NHA 8/28/2016 11:29:08 PM
 • go: straight_face 8/28/2016 11:29:10 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": laughing 8/28/2016 11:29:12 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": A LÀ AI SAO BT E 8/28/2016 11:29:21 PM
 • go: a là mem cũ nên bt 8/28/2016 11:29:33 PM
 • solider76 :3: E DI BO DY NÂU 8/28/2016 11:29:44 PM
 • solider76 :3: IDIOT :v 8/28/2016 11:29:48 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": LÀ AI 8/28/2016 11:29:56 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": TÊN TUỔI 8/28/2016 11:29:59 PM
 • go: straight_face 8/28/2016 11:30:04 PM
 • go: vô danh 8/28/2016 11:30:11 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": ẶC A DANH 8/28/2016 11:30:23 PM
 • go: ko phải 8/28/2016 11:30:34 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": LÀ AI 8/28/2016 11:30:38 PM
 • solider76 :3: LÀ CÓC 8/28/2016 11:30:47 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": BÂY H A CÓA NS KO 8/28/2016 11:30:49 PM
 • solider76 :3: HỎI LẮM THẾ :V 8/28/2016 11:30:52 PM
 • go: straight_face 8/28/2016 11:30:53 PM
 • solider76 :3: K NÓI THÌ BEM NHAU ĐI AHJHJ 8/28/2016 11:31:01 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": BH A CÓA NS KO 8/28/2016 11:31:05 PM
 • go: straight_facecon gái rắc rối 8/28/2016 11:31:19 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": NS KO 8/28/2016 11:31:21 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": NS KO 8/28/2016 11:31:23 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": NS KO 8/28/2016 11:31:24 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": NS KO 8/28/2016 11:31:25 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": NS KO 8/28/2016 11:31:27 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": NS KO 8/28/2016 11:31:29 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": NS K 8/28/2016 11:31:32 PM
 • go: straight_face 8/28/2016 11:31:35 PM
 • go: qua fb đê 8/28/2016 11:31:39 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": KO NS THÌ THUI 8/28/2016 11:31:40 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": E ĐI NGỦ ĐÂY 8/28/2016 11:31:47 PM
 • solider76 :3: HAHA 8/28/2016 11:31:51 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": E KO QUA DK MAK 8/28/2016 11:31:51 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": KO QUA FB DK 8/28/2016 11:32:00 PM
 • go: straight_faceuk vậy thì mất quyền lợi 8/28/2016 11:32:06 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": QUA MẸ CHÉM ĐẦU 8/28/2016 11:32:07 PM
 • go: ngủ đi 8/28/2016 11:32:15 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": MẤT QUYỀN J 8/28/2016 11:32:24 PM
 • go: straight_faceko ns thêm j nữa 8/28/2016 11:32:35 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": wave pp mn. e ngủ đây 8/28/2016 11:32:43 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": chúc mn nn 8/28/2016 11:32:46 PM
 • go: ngủ thì mất quyền lợi 8/28/2016 11:32:46 PM
 • go: wave 8/28/2016 11:32:49 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": kệ e 8/28/2016 11:32:50 PM
 • solider76 :3: CHÉM NHAU ĐÊ HJHJ 8/28/2016 11:32:50 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": e cứ đi ngủ 8/28/2016 11:32:55 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": wave mn 8/28/2016 11:33:03 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": ko ai chào e hả 8/28/2016 11:33:18 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": sadcrying 8/28/2016 11:33:25 PM
 • solider76 :3: CÒN 3 ĐỨA 8/28/2016 11:33:35 PM
 • solider76 :3: MN NÀO? 8/28/2016 11:33:37 PM
 • solider76 :3: :v 8/28/2016 11:33:42 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": tì 3 ng là số nhìu mak 8/28/2016 11:33:47 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": thì 8/28/2016 11:33:52 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": laughing nên dk gọi là mn 8/28/2016 11:34:00 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": ngu qá 8/28/2016 11:34:03 PM
 • solider76 :3: NHÌU GK3 :V 8/28/2016 11:34:07 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": laughing 8/28/2016 11:34:07 PM
 • solider76 :3: IDIOT :V 8/28/2016 11:34:11 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": thui e đi đây 8/28/2016 11:34:17 PM
 • Tôi Tên "NHÁI": pp nn 8/28/2016 11:34:25 PM
 • solider76 :3: GO AWAY NÔ TIỄN AHJHJ :v 8/28/2016 11:34:35 PM
 • ~BOSS~: straight_face 8/28/2016 11:36:27 PM
 • ~BOSS~: vẫn onl 8/28/2016 11:37:55 PM
 • Hải Sơn: Nhái off rùi hả 8/28/2016 11:39:03 PM
 • ~BOSS~: đg onl đó 8/28/2016 11:40:38 PM
 • ~BOSS~: of rùi 8/28/2016 11:41:23 PM
 • Hải Sơn: đến giờ Thơn onl 8/28/2016 11:41:31 PM
 • Hải Sơn: bây h thấy Lái ngại tóa tời 8/28/2016 11:41:40 PM
 • ~BOSS~: straight_facekệ thơn 8/28/2016 11:42:06 PM
 • ~BOSS~: thơn mí tủi òi 8/28/2016 11:42:14 PM
 • ~BOSS~: lm quen cái 8/28/2016 11:42:19 PM
 • Hải Sơn: Thơn cùn nỏ tủi lém 8/28/2016 11:42:26 PM
 • Hải Sơn: Thơn mứi có 16 tủi thui 8/28/2016 11:42:33 PM
 • ~BOSS~: straight_faceý me too 8/28/2016 11:42:43 PM
 • Hải Sơn: sao hơm 8/28/2016 11:42:53 PM
 • Hải Sơn: Boss cúng 2k1 hử 8/28/2016 11:43:14 PM
 • ~BOSS~: uk 8/28/2016 11:43:17 PM
 • Hải Sơn: ừm 8/28/2016 11:43:43 PM
 • ~BOSS~: thơn ở đâu ý 8/28/2016 11:44:17 PM
 • Hải Sơn: Thơn ở hà nụi 8/28/2016 11:46:09 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: cn ai k 8/29/2016 12:08:31 AM
 • con gián phập phồng: vèoooooooooooooo 8/29/2016 12:24:47 AM
 • con gián phập phồng: tránh đường cho gián bay 8/29/2016 12:27:45 AM
 • con gián phập phồng: xích xích ra xích xích ra ................ 8/29/2016 12:27:58 AM
 • con gián phập phồng: veooooooooooooooooo.........ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù.............brửmmmmmmmmmmmmmmm brừmmmmmmmmmmmmmmmmmmm........................veèoooooooooooooooooooooooooooooooooooo.......... 8/29/2016 12:29:20 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande zôn
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • DuDu
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • ๖ۣۜSuperღ
 • Thanh Niên Sống Ảo
 • băng
 • ๖ۣۜConan٩(^‿^)۶๖ۣۜDoyle(✿◠‿◠)
 • kaito kid
 • Hải Sơn
 • Susu Anh
 • bóng ma đường baker
 • JTR
 • ๖ۣۜSnowღ
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。)
 • KKKkhiem
 • khanhpino2011