I- VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn
Sáu nguyên tố hóa học đứng sau các nguyên tố khí hiếm là liti $(Li)$, natri $(Na)$, kali $(K)$, rubiđi $(Rb)$, xesi $(Cs)$, franxi $(Fr)$ được gọi là các kim loại kiềm. Các kim loại kiềm thuộc nhóm $IA$, đứng ở mỗi đầu chu kì (trừ chu kì 1 )
2. Cấu tạo và tính chất của kim loại kiềm
Cấu hình electron: Kim loại kiềm là những nguyên tố $s$. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử chỉ có ở $1e$, ở phân lớp $ns^1$ ($n$ là số thứ tự của chu kì). So với những electron khác trong nguyên tử thì electron $ns^1$ ở xa hạt nhân nguyên tử nhất, do đó dễ tách khỏi nguyên tử.

Các cation $M^+$ của kim loại kiềm có cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm đứng trước.
Thí dụ:
$Na \xrightarrow{{               }}Na^++e$
$[Ne]3s^1$             $[Ne]$
$Rb \xrightarrow{{                }}Rb^++e$
$[Kr]5s^1$              $[Kr]$
Năng lượng ion hóa: Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa $I_1$ nhỏ nhất so với các kim loại khác cùng chu kì.
Thí dụ:
Kim loại:                 $Na$       $Mg$          $Al$         $Fe$           $Zn$
$I_1  (kJ/mol):$      $497$      $738$          $578$       $759$         $906$
Do vậy, các kim loại kiềm có tính khử rất mạnh:  $M  \xrightarrow{{               }} M^++e$
Năng lượng ion hóa $I_2$ của các nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn năng lượng ion hóa $I_1$ nhiều lần (từ 6 đến 14 lần). Vì vậy, trong các phản ứng hóa học nguyên tử kim loại kiềm chỉ nhường 1 electron.
Trong nhóm kim loại kiềm, năng lượng ion hóa $I_1$ giảm dần từ $Li$ đến $Cs$.
Số oxi hóa: Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa $+1$
Thế điện cực chuẩn: Thế điện cực chuẩn của kim loại kiềm có giá trị rất âm.

II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là kiểu mạng kém đặc khít
1. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại kiềm thấp hơn nhiều so với các kim loại khác. Thí dụ, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm đều thấp hơn $200^0C$
Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm kém bền vững.
2. Khối lượng riêng
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm cũng nhỏ hơn so với các kim loại khác.
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm nhỏ là do nguyên tử của các kim loại kiềm có bán kính lớn và do cấu tạo mạng tinh thể của chúng kém đặc khít.
3. Tính cứng
Các kim loại kiềm đều mềm, có thể cắt chúng bằng dao. Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể yếu.

III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Các nguyên tử kim loại kiềm đều có năng lượng ion hóa $I_1$ thấp và thế điện cực chuẩn $E^0$ có giá trị rất âm. Vì vậy kim loại kiềm có tính khử rất mạnh.
1. Tác dụng với phi kim
Hầu hết các kim loại kiềm có thể khử được các phi kim. Thí dụ, kim loại $Na$ cháy trong môi trường khí oxi khô tạo ra natri peoxit $Na_2O_2$. Trong hợp chất peoxit, oxi có số oxi hóa $-1:$
$$2Na+O_2 \xrightarrow{{t^0}} Na_2O_2 (r)$$
2. Tác dụng với axit
Do thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử $E^0_{2H^+/H_2}=0,00  V$, thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử của kim loại kiềm đều có thể khử dễ dàng ion $H^+$ của dung dịch axit ($HCl,  H_2SO_4$ loãng) thành khí $H_2$ (phản ứng gây nổ nguy hiểm):
\[2Li + 2HCl\xrightarrow{{              }}2LiCl + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:    \[2M + 2{H^ + }\xrightarrow{{                  }}2{M^ + } + {H_2} \uparrow \]
3. Tác dụng với nước
Vì thế điện cực chuẩn $(E^0_{M^+/M})$ của kim loại kiềm nhỏ hơn nhiều so với thế điện cực của hidro ở $pH=7(E^0_{H_2O/H_2}=-0,41  V)$ nên kim loại kiềm khử được nước dễ dàng, giải phóng khí hiđro:
\[2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{            }}2NaOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:
\[2M + 2{H_2}O\xrightarrow{{          }}2MOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Do vậy, các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.

IV- ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ
1. Ứng dụng của kim loại kiềm
Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng:
Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy,...
Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân.
Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện.
Kim loại kiềm được dùng để điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện.
Kim loại kiềm được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ.
2. Điều chế kim loại kiềm
Kim loại kiềm dễ bị oxi hóa thành ion dương, do vậy trong tự nhiên kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
Điều chế kim loại kiềm bằng cách khử ion của chúng:
$$M^++e \xrightarrow{{      }} M$$
Tuy nhiên, không có chất nào khử được ion kim loại kiềm.
Phương pháp thường dùng để điều chế kim loại kiềm là điện phân nóng chảy muối halogenua của kim loại kiềm.
Thí dụ: điện phân muối $NaCl$ nóng chảy
Để hạ nhiệt độ nóng chảy của $NaCl$ ở $800^0C$ xuống nhiệt độ thấp hơn, người ta dùng hỗn hợp gồm 2 phần $NaCl$ và 3 phần $CaCl_2$ theo khối lượng. Hỗn hợp này có nhiệt độ nóng chảy dưới $600^0C$ . Cực dương (anot) bằng than chì (graphit), cực âm (catot) bằng thép. Giữa hai cực có vách ngăn bằng thép.
Các phản ứng xảy ra ở các điện cực:
Ở catot (cực âm) xảy ra sự khử ion $Na^+$ thành kim loại $Na$: $Na^++e \xrightarrow{{     }} Na$
Ở anot (cực dương) xảy ra sự ion hóa ion $Cl^-$ thành $Cl_2$: $2Cl^- \xrightarrow{{    }} Cl_2+2e$
Phương trình điện phân:  $2NaCl  \xrightarrow{{đpnc}} 2Na + H_2  \uparrow $

Thẻ

Lượt xem

17968
Chat chit và chém gió
 • tamako: ahihi 10/22/2016 9:56:43 PM
 • tamako: rolling_on_the_floor 10/22/2016 9:56:47 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ở đâu z cháu 10/22/2016 9:56:49 PM
 • zzz02042001: https://appear.in/duy 10/22/2016 9:56:54 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: trong apper ak 10/22/2016 9:56:56 PM
 • tamako: quà 20/10 đâu oy 10/22/2016 9:56:57 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ak thuj 10/22/2016 9:56:59 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: cụ k wa đâu 10/22/2016 9:57:03 PM
 • zzz02042001: sao thía 10/22/2016 9:57:08 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: đòi qàu từ lúc 12h oi 10/22/2016 9:57:16 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: rolling_on_the_floor 10/22/2016 9:57:18 PM
 • zzz02042001: laughing 10/22/2016 9:57:24 PM
 • zzz02042001: chanh iu qua rùi mà 10/22/2016 9:57:36 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/22/2016 9:57:41 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp 2 đứa 10/22/2016 9:57:44 PM
 • zzz02042001: h tặng vì tình iu của ta nek 10/22/2016 9:57:45 PM
 • zzz02042001: rose 10/22/2016 9:57:48 PM
 • zzz02042001: bye cụ 10/22/2016 9:57:53 PM
 • zzz02042001: laughing 10/22/2016 9:57:58 PM
 • tamako: tặng đồ ăn đê 10/22/2016 9:58:00 PM
 • tamako: bye cụ iu 10/22/2016 9:58:06 PM
 • zzz02042001: pigư 10/22/2016 9:58:08 PM
 • zzz02042001: chicken 10/22/2016 9:58:11 PM
 • tamako: moa moa 10/22/2016 9:58:12 PM
 • zzz02042001: lấy à thịt đi chanh 10/22/2016 9:58:19 PM
 • zzz02042001: cow 10/22/2016 9:58:22 PM
 • zzz02042001: monkey thịt khỉ ngon nek 10/22/2016 9:58:32 PM
 • tamako: nè cái đó là j z 10/22/2016 9:58:41 PM
 • tamako: thinking 10/22/2016 9:58:45 PM
 • zzz02042001: cái j? 10/22/2016 9:58:51 PM
 • zzz02042001: thịt động vật lấy mà nấu chanh 10/22/2016 9:59:05 PM
 • tamako: thui khỏi tui là tui thik ông nấu cho ăn cơ 10/22/2016 9:59:47 PM
 • zzz02042001: chờ tí 10/22/2016 10:00:00 PM
 • tamako: https://appear.in/duy 10/22/2016 10:00:17 PM
 • zzz02042001: j thía 10/22/2016 10:00:24 PM
 • tamako: là j z 10/22/2016 10:00:25 PM
 • zzz02042001: link 10/22/2016 10:00:30 PM
 • zzz02042001: vào mà nghe ryo hát 10/22/2016 10:00:42 PM
 • zzz02042001: zở ẹc 10/22/2016 10:00:49 PM
 • zzz02042001: https://www.google.com.vn/search?q=%C4%91%E1%BB%93+%C4%83n+ngon&biw=1360&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilqdf01u7PAhXFi5QKHarxBv4Q_AUIBigB 10/22/2016 10:01:27 PM
 • zzz02042001: đó chanh ăn đi! 10/22/2016 10:01:33 PM
 • tamako: wa 10/22/2016 10:02:34 PM
 • zzz02042001: big_grin 10/22/2016 10:02:42 PM
 • tamako: ước j mk đk ăn tthaatj 10/22/2016 10:02:50 PM
 • zzz02042001: laughing 10/22/2016 10:04:03 PM
 • zzz02042001: ăn đi 10/22/2016 10:04:10 PM
 • tamako: huhu thanks món quà tinh thần 10/22/2016 10:05:44 PM
 • tamako: ông ở đâu zợ 10/22/2016 10:05:54 PM
 • zzz02042001: ở nghệ an 10/22/2016 10:06:15 PM
 • zzz02042001: thía bà 10/22/2016 10:06:18 PM
 • zzz02042001: bà ở ô 10/22/2016 10:08:50 PM
 • zzz02042001:10/22/2016 10:08:55 PM
 • zzz02042001: mô rùi nhỉ 10/22/2016 10:10:05 PM
 • tamako: tui ở cạnh nhà quỳnh 10/22/2016 10:10:38 PM
 • zzz02042001: laughing 10/22/2016 10:11:22 PM
 • zzz02042001: là ở mmoo 10/22/2016 10:11:29 PM
 • zzz02042001: yawn 10/22/2016 10:14:39 PM
 • caydaonhuommau: big_grin 10/22/2016 10:14:53 PM
 • zzz02042001: yawn 10/22/2016 10:15:13 PM
 • zzz02042001: chanh off đéo ns câu chào nào 10/22/2016 10:15:30 PM
 • zzz02042001: yawn 10/22/2016 10:15:34 PM
 • tamako: đâu có off đâu 10/22/2016 10:17:14 PM
 • tamako: ở hn 10/22/2016 10:17:25 PM
 • tamako: big_grin 10/22/2016 10:17:30 PM
 • zzz02042001: hà lội à 10/22/2016 10:17:33 PM
 • tamako: uk 10/22/2016 10:17:40 PM
 • tamako: ông cho xem mặt cái 10/22/2016 10:18:35 PM
 • tamako: k thì hát cx dk 10/22/2016 10:18:43 PM
 • tamako: laughing 10/22/2016 10:18:46 PM
 • tamako: love_struck 10/22/2016 10:18:51 PM
 • zzz02042001: lúc nãy bên https://appear.in/duy 10/22/2016 10:19:13 PM
 • zzz02042001: cho bọn kia xem qua mặt rùi 10/22/2016 10:19:23 PM
 • zzz02042001: laughing 10/22/2016 10:19:27 PM
 • tamako: tui chưa thấy mak 10/22/2016 10:19:50 PM
 • tamako: huhu cho tui xem vs 10/22/2016 10:19:58 PM
 • tamako: kiss 10/22/2016 10:20:05 PM
 • zzz02042001: hum sau đi 10/22/2016 10:20:33 PM
 • zzz02042001: h mẹ ở nhà 10/22/2016 10:20:39 PM
 • zzz02042001: big_grin 10/22/2016 10:20:42 PM
 • tamako: oki nhớ nhá 10/22/2016 10:20:53 PM
 • zzz02042001: chanh cx thế cho xem mặt cái 10/22/2016 10:20:53 PM
 • zzz02042001: big_grin 10/22/2016 10:21:01 PM
 • tamako: thui tui xấu lắm 10/22/2016 10:21:05 PM
 • zzz02042001: t cx xấu 10/22/2016 10:21:18 PM
 • zzz02042001: laughing 10/22/2016 10:21:20 PM
 • tamako: luk nào onl fb tui cho xem ảnh 10/22/2016 10:21:22 PM
 • zzz02042001: gầy đét 10/22/2016 10:21:27 PM
 • tamako: thui thui lại chém 10/22/2016 10:21:39 PM
 • tamako: tui thì béo haha 10/22/2016 10:21:49 PM
 • zzz02042001: thật mặt hóp như nghiện 10/22/2016 10:21:49 PM
 • zzz02042001: laughing 10/22/2016 10:21:52 PM
 • tamako: rolling_on_the_floor 10/22/2016 10:21:54 PM
 • zzz02042001: mặt thì bần như thủ địa 10/22/2016 10:22:22 PM
 • zzz02042001: big_grin 10/22/2016 10:22:25 PM
 • tamako: thui tui biết ông là người khiêm tốn 10/22/2016 10:23:04 PM
 • tamako: ppppppppppppppp ông nha 10/22/2016 10:26:12 PM
 • tamako: ngủ đây 10/22/2016 10:26:17 PM
 • zzz02042001: wave 10/22/2016 10:29:30 PM
 • mainC: laughing 10/22/2016 10:32:45 PM
 • zzz02042001: yawn 10/22/2016 10:33:25 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ Sâu ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • Kem CUTE
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • pekun273
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ღ ๖ۣۜQ ღ
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Hoài Sherry
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Dan
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nga.nhu852
 • 민 호앙를 수행
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • Mỹ Diệu
 • vienvien
 • ღD1102ღ
 • phuonghoagcs
 • .'
 • manhcuong1999x
 • Thảo Vân
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • xD
 • ngdthqvbn
 • hoanglinhss20
 • đừng có nói
 • Kẹo cực đắng
 • kaneki ken
 • TrinhᵔᴥᵔBee。♥‿♥。
 • con cu hủy diệt
 • ๖ۣۜH
 • ๖ۣۜNღ
 • ngocnguyen3061999
 • lekhoa190
 • Ăn chơi không sợ Bom rơi
 • MiKieu