I- VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn
Sáu nguyên tố hóa học đứng sau các nguyên tố khí hiếm là liti $(Li)$, natri $(Na)$, kali $(K)$, rubiđi $(Rb)$, xesi $(Cs)$, franxi $(Fr)$ được gọi là các kim loại kiềm. Các kim loại kiềm thuộc nhóm $IA$, đứng ở mỗi đầu chu kì (trừ chu kì 1 )
2. Cấu tạo và tính chất của kim loại kiềm
Cấu hình electron: Kim loại kiềm là những nguyên tố $s$. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử chỉ có ở $1e$, ở phân lớp $ns^1$ ($n$ là số thứ tự của chu kì). So với những electron khác trong nguyên tử thì electron $ns^1$ ở xa hạt nhân nguyên tử nhất, do đó dễ tách khỏi nguyên tử.

Các cation $M^+$ của kim loại kiềm có cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm đứng trước.
Thí dụ:
$Na \xrightarrow{{               }}Na^++e$
$[Ne]3s^1$             $[Ne]$
$Rb \xrightarrow{{                }}Rb^++e$
$[Kr]5s^1$              $[Kr]$
Năng lượng ion hóa: Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa $I_1$ nhỏ nhất so với các kim loại khác cùng chu kì.
Thí dụ:
Kim loại:                 $Na$       $Mg$          $Al$         $Fe$           $Zn$
$I_1  (kJ/mol):$      $497$      $738$          $578$       $759$         $906$
Do vậy, các kim loại kiềm có tính khử rất mạnh:  $M  \xrightarrow{{               }} M^++e$
Năng lượng ion hóa $I_2$ của các nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn năng lượng ion hóa $I_1$ nhiều lần (từ 6 đến 14 lần). Vì vậy, trong các phản ứng hóa học nguyên tử kim loại kiềm chỉ nhường 1 electron.
Trong nhóm kim loại kiềm, năng lượng ion hóa $I_1$ giảm dần từ $Li$ đến $Cs$.
Số oxi hóa: Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa $+1$
Thế điện cực chuẩn: Thế điện cực chuẩn của kim loại kiềm có giá trị rất âm.

II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là kiểu mạng kém đặc khít
1. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại kiềm thấp hơn nhiều so với các kim loại khác. Thí dụ, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm đều thấp hơn $200^0C$
Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm kém bền vững.
2. Khối lượng riêng
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm cũng nhỏ hơn so với các kim loại khác.
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm nhỏ là do nguyên tử của các kim loại kiềm có bán kính lớn và do cấu tạo mạng tinh thể của chúng kém đặc khít.
3. Tính cứng
Các kim loại kiềm đều mềm, có thể cắt chúng bằng dao. Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể yếu.

III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Các nguyên tử kim loại kiềm đều có năng lượng ion hóa $I_1$ thấp và thế điện cực chuẩn $E^0$ có giá trị rất âm. Vì vậy kim loại kiềm có tính khử rất mạnh.
1. Tác dụng với phi kim
Hầu hết các kim loại kiềm có thể khử được các phi kim. Thí dụ, kim loại $Na$ cháy trong môi trường khí oxi khô tạo ra natri peoxit $Na_2O_2$. Trong hợp chất peoxit, oxi có số oxi hóa $-1:$
$$2Na+O_2 \xrightarrow{{t^0}} Na_2O_2 (r)$$
2. Tác dụng với axit
Do thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử $E^0_{2H^+/H_2}=0,00  V$, thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử của kim loại kiềm đều có thể khử dễ dàng ion $H^+$ của dung dịch axit ($HCl,  H_2SO_4$ loãng) thành khí $H_2$ (phản ứng gây nổ nguy hiểm):
\[2Li + 2HCl\xrightarrow{{              }}2LiCl + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:    \[2M + 2{H^ + }\xrightarrow{{                  }}2{M^ + } + {H_2} \uparrow \]
3. Tác dụng với nước
Vì thế điện cực chuẩn $(E^0_{M^+/M})$ của kim loại kiềm nhỏ hơn nhiều so với thế điện cực của hidro ở $pH=7(E^0_{H_2O/H_2}=-0,41  V)$ nên kim loại kiềm khử được nước dễ dàng, giải phóng khí hiđro:
\[2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{            }}2NaOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:
\[2M + 2{H_2}O\xrightarrow{{          }}2MOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Do vậy, các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.

IV- ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ
1. Ứng dụng của kim loại kiềm
Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng:
Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy,...
Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân.
Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện.
Kim loại kiềm được dùng để điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện.
Kim loại kiềm được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ.
2. Điều chế kim loại kiềm
Kim loại kiềm dễ bị oxi hóa thành ion dương, do vậy trong tự nhiên kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
Điều chế kim loại kiềm bằng cách khử ion của chúng:
$$M^++e \xrightarrow{{      }} M$$
Tuy nhiên, không có chất nào khử được ion kim loại kiềm.
Phương pháp thường dùng để điều chế kim loại kiềm là điện phân nóng chảy muối halogenua của kim loại kiềm.
Thí dụ: điện phân muối $NaCl$ nóng chảy
Để hạ nhiệt độ nóng chảy của $NaCl$ ở $800^0C$ xuống nhiệt độ thấp hơn, người ta dùng hỗn hợp gồm 2 phần $NaCl$ và 3 phần $CaCl_2$ theo khối lượng. Hỗn hợp này có nhiệt độ nóng chảy dưới $600^0C$ . Cực dương (anot) bằng than chì (graphit), cực âm (catot) bằng thép. Giữa hai cực có vách ngăn bằng thép.
Các phản ứng xảy ra ở các điện cực:
Ở catot (cực âm) xảy ra sự khử ion $Na^+$ thành kim loại $Na$: $Na^++e \xrightarrow{{     }} Na$
Ở anot (cực dương) xảy ra sự ion hóa ion $Cl^-$ thành $Cl_2$: $2Cl^- \xrightarrow{{    }} Cl_2+2e$
Phương trình điện phân:  $2NaCl  \xrightarrow{{đpnc}} 2Na + H_2  \uparrow $

Thẻ

Lượt xem

17220
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜN: chưa 9/26/2016 12:08:21 AM
 • ๖ۣۜN: big_grin 9/26/2016 12:08:24 AM
 • ๖ۣۜLostღ: đang làm gì đó :3 9/26/2016 12:08:35 AM
 • ๖ۣۜLostღ: rep lâu vch 9/26/2016 12:08:39 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: rep là j 9/26/2016 12:09:47 AM
 • ๖ۣۜLostღ: H chóa sida thế -_- 9/26/2016 12:10:22 AM
 • ๖ۣۜN: big_grin đag chs nà 9/26/2016 12:10:27 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■:9/26/2016 12:10:33 AM
 • ๖ۣۜLostღ: viết tắt của reply á 9/26/2016 12:10:34 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: reply nghĩa là j 9/26/2016 12:10:43 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: ko bit nghĩa 9/26/2016 12:10:50 AM
 • ๖ۣۜLostღ: -_- 9/26/2016 12:11:09 AM
 • ๖ۣۜLostღ: bó tay 9/26/2016 12:11:10 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: ns giùm đi 9/26/2016 12:11:52 AM
 • ๖ۣۜLostღ: trả lời :3 9/26/2016 12:12:06 AM
 • ๖ۣۜN: laughing 9/26/2016 12:12:24 AM
 • ๖ۣۜLostღ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 12:12:55 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: rolling_on_the_floorlà j 9/26/2016 12:13:11 AM
 • ๖ۣۜLostღ: con điên con >o< 9/26/2016 12:13:30 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: rolling_on_the_floor ko ns thì thôi 9/26/2016 12:14:10 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: lm j p chửi 9/26/2016 12:14:15 AM
 • ๖ۣۜLostღ: hâm laughing 9/26/2016 12:14:23 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: quỳ 9/26/2016 12:14:30 AM
 • ๖ۣۜN: laughing bà ấy ns ruj cn j 9/26/2016 12:14:31 AM
 • ๖ۣۜN: k nghe ak laughing 9/26/2016 12:14:38 AM
 • ๖ۣۜN: bó m laughing 9/26/2016 12:14:44 AM
 • ๖ۣۜLostღ: laughing 9/26/2016 12:14:45 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: chịu} 9/26/2016 12:15:01 AM
 • ๖ۣۜLostღ: haha 9/26/2016 12:15:44 AM
 • ๖ۣۜN: laughing méo hiểu 9/26/2016 12:17:13 AM
 • ๖ۣۜN: m đâg mơ ak laughing 9/26/2016 12:17:18 AM
 • ๖ۣۜLostღ: laughing 9/26/2016 12:17:46 AM
 • ๖ۣۜLostღ: mải nghĩ đến vk 9/26/2016 12:17:52 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: rolling_on_the_floor 9/26/2016 12:18:45 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: sang toán thì bit 9/26/2016 12:18:50 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: thanh dám trêu trolling_on_the_floor tức v 9/26/2016 12:19:00 AM
 • ๖ۣۜLostღ: kệ diu 9/26/2016 12:19:14 AM
 • ๖ۣۜLostღ: ok? 9/26/2016 12:19:15 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: bye 9/26/2016 12:20:59 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: 2 và nnrolling_on_the_floor 9/26/2016 12:21:08 AM
 • ๖ۣۜLostღ: bye 9/26/2016 12:21:27 AM
 • ๖ۣۜLostღ: nn :* 9/26/2016 12:21:29 AM
 • ๖ۣۜN: laughing 9/26/2016 12:22:28 AM
 • ๖ۣۜN: pp nn 9/26/2016 12:22:30 AM
 • ๖ۣۜLostღ: straight_face 9/26/2016 12:25:18 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: PM 9/26/2016 12:26:43 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: rolling_on_the_floor 9/26/2016 12:26:45 AM
 • PM: big_grin 9/26/2016 12:26:53 AM
 • PM: bây h là AM r 9/26/2016 12:27:00 AM
 • PM: laughing 9/26/2016 12:27:04 AM
 • ■ö£ kisslove £ö■: uk 9/26/2016 12:27:11 AM
 • ๖ۣۜLostღ: gì em? 9/26/2016 12:27:15 AM
 • PM: s dạo này ko thấy a K on mấy nhỉ 9/26/2016 12:27:29 AM
 • ๖ۣۜLostღ: 4 cẳng á 9/26/2016 12:27:39 AM
 • ๖ۣۜLostღ: chị kqt -_- 9/26/2016 12:27:44 AM
 • PM: laughing 9/26/2016 12:27:48 AM
 • ๖ۣۜLostღ: con chó đó dám hack mail chị 9/26/2016 12:27:53 AM
 • ๖ۣۜLostღ: đcm 9/26/2016 12:27:57 AM
 • ๖ۣۜN: laughing 9/26/2016 12:28:08 AM
 • PM: hihi chóa K laughing 9/26/2016 12:28:16 AM
 • ๖ۣۜLostღ: sad 9/26/2016 12:28:35 AM
 • ๖ۣۜN: K nào đấy 9/26/2016 12:28:35 AM
 • ๖ۣۜLostღ: 4 cẳng chứ còn ai vào đây 9/26/2016 12:28:48 AM
 • PM: thui pp mn wave 9/26/2016 12:29:16 AM
 • PM: e sờ líp đây 9/26/2016 12:29:24 AM
 • ๖ۣۜLostღ: bye em big_grin 9/26/2016 12:29:32 AM
 • PM: bye cj iu love_struck 9/26/2016 12:29:44 AM
 • PM: wave pp 9/26/2016 12:29:56 AM
 • ๖ۣۜLostღ: kiss ngủ ngoan 9/26/2016 12:30:00 AM
 • PM: đát zai laughing 9/26/2016 12:30:11 AM
 • ๖ۣۜLostღ: laughing 9/26/2016 12:30:47 AM
 • ๖ۣۜN: laughing 9/26/2016 12:31:02 AM
 • PM: cj cx ngủ sớm đi 9/26/2016 12:31:06 AM
 • PM: thức đêm nhiều xấu lắm 9/26/2016 12:31:19 AM
 • PM: kiss 9/26/2016 12:31:25 AM
 • ๖ۣۜLostღ: laughing xấu sẵn 9/26/2016 12:31:36 AM
 • ๖ۣۜLostღ: xấu thêm chả sao laughing 9/26/2016 12:31:41 AM
 • PM: can lời rolling_on_the_floor 9/26/2016 12:31:52 AM
 • ๖ۣۜLostღ: thôi ngủ sớm đi em 9/26/2016 12:32:14 AM
 • ๖ۣۜLostღ: mai còn đi học big_grin 9/26/2016 12:32:18 AM
 • PM: yes 9/26/2016 12:32:38 AM
 • PM: e láp của e cx sắp hết phin r laughing 9/26/2016 12:32:55 AM
 • ๖ۣۜN: laughing 9/26/2016 12:33:24 AM
 • ๖ۣۜLostღ: chị vừa sạc vừa dùng 9/26/2016 12:33:47 AM
 • ๖ۣۜLostღ: ahihi 9/26/2016 12:33:49 AM
 • ๖ۣۜLostღ: laughing 9/26/2016 12:33:50 AM
 • PM: dạ kiss 9/26/2016 12:34:13 AM
 • PM: cj êu lát nn mđ 9/26/2016 12:34:24 AM
 • PM: pp mn wave 9/26/2016 12:34:29 AM
 • ๖ۣۜLostღ: bye 9/26/2016 12:34:39 AM
 • ๖ۣۜLostღ: g9 9/26/2016 12:34:41 AM
 • ๖ۣۜLostღ: big_grin 9/26/2016 12:34:43 AM
 • ๖ۣۜN: pp bà nhá 9/26/2016 12:39:11 AM
 • ๖ۣۜN: tui cunugx ngủ đây 9/26/2016 12:39:17 AM
 • ๖ۣۜN: học oi ngủ sớm đi 9/26/2016 12:39:22 AM
 • ๖ۣۜN: nn mđ nhá wave 9/26/2016 12:39:28 AM
 • ๖ۣۜLostღ: bye bà kiss 9/26/2016 12:39:44 AM
 • ๖ۣۜLostღ: ngủ ngon mơ đẹp 9/26/2016 12:39:48 AM
 • ๖ۣۜQueenღ: laughing 9/26/2016 4:56:34 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:24:25 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ Sâu ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • Kem CUTE
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • pekun273
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Hoài Sherry
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Dan
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nga.nhu852
 • 민 호앙를 수행
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • Mỹ Diệu
 • vienvien
 • ღD1102ღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • xD
 • ngdthqvbn
 • đừng có nói
 • Sống để ước mơ
 • TrinhᵔᴥᵔBee。♥‿♥。
 • GOD OF "TRYM"
 • ๖ۣۜH
 • ๖ۣۜKen๖Jin๖ۜ
 • ๖ۣۜLostღ
 • ngocnguyen3061999
 • lekhoa190