I- VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn
Sáu nguyên tố hóa học đứng sau các nguyên tố khí hiếm là liti $(Li)$, natri $(Na)$, kali $(K)$, rubiđi $(Rb)$, xesi $(Cs)$, franxi $(Fr)$ được gọi là các kim loại kiềm. Các kim loại kiềm thuộc nhóm $IA$, đứng ở mỗi đầu chu kì (trừ chu kì 1 )
2. Cấu tạo và tính chất của kim loại kiềm
Cấu hình electron: Kim loại kiềm là những nguyên tố $s$. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử chỉ có ở $1e$, ở phân lớp $ns^1$ ($n$ là số thứ tự của chu kì). So với những electron khác trong nguyên tử thì electron $ns^1$ ở xa hạt nhân nguyên tử nhất, do đó dễ tách khỏi nguyên tử.

Các cation $M^+$ của kim loại kiềm có cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm đứng trước.
Thí dụ:
$Na \xrightarrow{{               }}Na^++e$
$[Ne]3s^1$             $[Ne]$
$Rb \xrightarrow{{                }}Rb^++e$
$[Kr]5s^1$              $[Kr]$
Năng lượng ion hóa: Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa $I_1$ nhỏ nhất so với các kim loại khác cùng chu kì.
Thí dụ:
Kim loại:                 $Na$       $Mg$          $Al$         $Fe$           $Zn$
$I_1  (kJ/mol):$      $497$      $738$          $578$       $759$         $906$
Do vậy, các kim loại kiềm có tính khử rất mạnh:  $M  \xrightarrow{{               }} M^++e$
Năng lượng ion hóa $I_2$ của các nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn năng lượng ion hóa $I_1$ nhiều lần (từ 6 đến 14 lần). Vì vậy, trong các phản ứng hóa học nguyên tử kim loại kiềm chỉ nhường 1 electron.
Trong nhóm kim loại kiềm, năng lượng ion hóa $I_1$ giảm dần từ $Li$ đến $Cs$.
Số oxi hóa: Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa $+1$
Thế điện cực chuẩn: Thế điện cực chuẩn của kim loại kiềm có giá trị rất âm.

II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là kiểu mạng kém đặc khít
1. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại kiềm thấp hơn nhiều so với các kim loại khác. Thí dụ, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm đều thấp hơn $200^0C$
Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm kém bền vững.
2. Khối lượng riêng
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm cũng nhỏ hơn so với các kim loại khác.
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm nhỏ là do nguyên tử của các kim loại kiềm có bán kính lớn và do cấu tạo mạng tinh thể của chúng kém đặc khít.
3. Tính cứng
Các kim loại kiềm đều mềm, có thể cắt chúng bằng dao. Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể yếu.

III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Các nguyên tử kim loại kiềm đều có năng lượng ion hóa $I_1$ thấp và thế điện cực chuẩn $E^0$ có giá trị rất âm. Vì vậy kim loại kiềm có tính khử rất mạnh.
1. Tác dụng với phi kim
Hầu hết các kim loại kiềm có thể khử được các phi kim. Thí dụ, kim loại $Na$ cháy trong môi trường khí oxi khô tạo ra natri peoxit $Na_2O_2$. Trong hợp chất peoxit, oxi có số oxi hóa $-1:$
$$2Na+O_2 \xrightarrow{{t^0}} Na_2O_2 (r)$$
2. Tác dụng với axit
Do thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử $E^0_{2H^+/H_2}=0,00  V$, thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử của kim loại kiềm đều có thể khử dễ dàng ion $H^+$ của dung dịch axit ($HCl,  H_2SO_4$ loãng) thành khí $H_2$ (phản ứng gây nổ nguy hiểm):
\[2Li + 2HCl\xrightarrow{{              }}2LiCl + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:    \[2M + 2{H^ + }\xrightarrow{{                  }}2{M^ + } + {H_2} \uparrow \]
3. Tác dụng với nước
Vì thế điện cực chuẩn $(E^0_{M^+/M})$ của kim loại kiềm nhỏ hơn nhiều so với thế điện cực của hidro ở $pH=7(E^0_{H_2O/H_2}=-0,41  V)$ nên kim loại kiềm khử được nước dễ dàng, giải phóng khí hiđro:
\[2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{            }}2NaOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:
\[2M + 2{H_2}O\xrightarrow{{          }}2MOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Do vậy, các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.

IV- ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ
1. Ứng dụng của kim loại kiềm
Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng:
Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy,...
Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân.
Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện.
Kim loại kiềm được dùng để điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện.
Kim loại kiềm được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ.
2. Điều chế kim loại kiềm
Kim loại kiềm dễ bị oxi hóa thành ion dương, do vậy trong tự nhiên kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
Điều chế kim loại kiềm bằng cách khử ion của chúng:
$$M^++e \xrightarrow{{      }} M$$
Tuy nhiên, không có chất nào khử được ion kim loại kiềm.
Phương pháp thường dùng để điều chế kim loại kiềm là điện phân nóng chảy muối halogenua của kim loại kiềm.
Thí dụ: điện phân muối $NaCl$ nóng chảy
Để hạ nhiệt độ nóng chảy của $NaCl$ ở $800^0C$ xuống nhiệt độ thấp hơn, người ta dùng hỗn hợp gồm 2 phần $NaCl$ và 3 phần $CaCl_2$ theo khối lượng. Hỗn hợp này có nhiệt độ nóng chảy dưới $600^0C$ . Cực dương (anot) bằng than chì (graphit), cực âm (catot) bằng thép. Giữa hai cực có vách ngăn bằng thép.
Các phản ứng xảy ra ở các điện cực:
Ở catot (cực âm) xảy ra sự khử ion $Na^+$ thành kim loại $Na$: $Na^++e \xrightarrow{{     }} Na$
Ở anot (cực dương) xảy ra sự ion hóa ion $Cl^-$ thành $Cl_2$: $2Cl^- \xrightarrow{{    }} Cl_2+2e$
Phương trình điện phân:  $2NaCl  \xrightarrow{{đpnc}} 2Na + H_2  \uparrow $

Thẻ

Lượt xem

10578
Chat chit và chém gió
 • Nhok Clover: c mến còn k z?? 11/25/2015 10:18:15 PM
 • Binsaito: còn chị Bin nà 11/25/2015 10:18:40 PM
 • nhocpropro2003: 1996 11/25/2015 10:18:46 PM
 • Nhok Clover: chị bin 11/25/2015 10:18:49 PM
 • Binsaito: gì ới 11/25/2015 10:18:53 PM
 • Nhok Clover: thừa nhận r hả 11/25/2015 10:18:58 PM
 • Nhok Clover: laughing 11/25/2015 10:19:00 PM
 • Binsaito: hok tin 96 đâu :/ 11/25/2015 10:19:02 PM
 • Binsaito: quỉ sứ hà :v 11/25/2015 10:19:10 PM
 • Nhok Clover: rolling_on_the_floor 11/25/2015 10:19:15 PM
 • Nhok Clover: giống con gái y chang lun 11/25/2015 10:19:23 PM
 • Nhok Clover: e giả gái miết mà k giống gì hết 11/25/2015 10:19:34 PM
 • Nhok Clover: a chỉ e đi 11/25/2015 10:19:39 PM
 • ngomen24998: c đây 11/25/2015 10:20:07 PM
 • Binsaito: có gì đâu 11/25/2015 10:20:21 PM
 • Nhok Clover: c thức khuya thế 11/25/2015 10:20:23 PM
 • Nhok Clover: a chỉ xem nào 11/25/2015 10:20:32 PM
 • ngomen24998: ừa 11/25/2015 10:20:45 PM
 • ngomen24998: c còn hc bài nữa nak 11/25/2015 10:21:02 PM
 • Binsaito: Ngày nào cũng bị con nhỏ bên cạnh hát cho nghe bài Là con gái thật tuyệt giờ nó ra như này hà broken_heart 11/25/2015 10:21:10 PM
 • ngomen24998: là con gái cug vui mak bin 11/25/2015 10:21:33 PM
 • Nhok Clover: hehe 11/25/2015 10:21:57 PM
 • Nhok Clover: là con gái thật mệt thì có 11/25/2015 10:22:05 PM
 • ngomen24998: s thế 11/25/2015 10:22:25 PM
 • Nhok Clover: e thấy bất công lắm c 11/25/2015 10:22:35 PM
 • Nhok Clover: toàn bị lũ con trai trong lớp nói là đồ con gái 11/25/2015 10:22:50 PM
 • Binsaito: ớ làm con gái sướng á, toàn đk ăn free ko ._. 11/25/2015 10:22:52 PM
 • Nhok Clover: khỉ á 11/25/2015 10:23:03 PM
 • Nhok Clover: e có được free đâu mà nói 11/25/2015 10:23:11 PM
 • Binsaito: còn đk gọi cái tên sung sướng nữa chớ 11/25/2015 10:23:20 PM
 • Binsaito: 2 lưng :3 11/25/2015 10:23:27 PM
 • ngomen24998: aj noj con gái ăn free chứ 11/25/2015 10:24:23 PM
 • Binsaito: thế ko có free hả 11/25/2015 10:24:43 PM
 • ngomen24998: k 11/25/2015 10:25:25 PM
 • ngomen24998: tự mình mua đấy 11/25/2015 10:25:34 PM
 • ngomen24998: đâu faj aj cug ăn free đâu Bin 11/25/2015 10:25:53 PM
 • Binsaito: chắc ăn ở chứ cj :/ 11/25/2015 10:25:58 PM
 • ngomen24998: đúng hk Nhok 11/25/2015 10:25:59 PM
 • Binsaito: như con nhỏ bên tui này 11/25/2015 10:26:20 PM
 • Binsaito: nó dth lắm 11/25/2015 10:26:24 PM
 • Nhok Clover: bọn con trai keo như kẹo kéo 11/25/2015 10:26:38 PM
 • Nhok Clover: toàn là tự bỏ tiền ra mua 11/25/2015 10:26:47 PM
 • Nhok Clover: có khi bọn nó còn giật của mình nữa chứ 11/25/2015 10:26:58 PM
 • ngomen24998: chính xác lun Nhok 11/25/2015 10:27:00 PM
 • Binsaito: mỗi lần nó thèm ăn mà ko đãi thì chỉ có chết thôi ._. 11/25/2015 10:27:03 PM
 • Binsaito: à cái đó thì tui cũng có :v 11/25/2015 10:27:09 PM
 • ngomen24998: dth zay thui đòi j nua bin 11/25/2015 10:27:22 PM
 • Binsaito: sướng lắm, đôi khi giật đk nguyên bì chưa bóc tem 11/25/2015 10:27:27 PM
 • Binsaito: :3 11/25/2015 10:27:30 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/25/2015 10:27:42 PM
 • Marin: rolling_on_the_floor 11/25/2015 10:27:53 PM
 • ngomen24998: tui cug ngồ chug vs con trai mak 11/25/2015 10:27:59 PM
 • Marin: bác bin bần cùng hóa 11/25/2015 10:28:02 PM
 • ngomen24998: có zay đâu 11/25/2015 10:28:04 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/25/2015 10:28:12 PM
 • Binsaito: xong bả rướt làm mình chạy như Tào Tháo rượt =.= 11/25/2015 10:28:18 PM
 • ngomen24998: Marin có ngồi chung vs con gái hk 11/25/2015 10:28:44 PM
 • Marin: có chị 11/25/2015 10:29:13 PM
 • Marin: lp em âm thịnh dương suy 11/25/2015 10:29:21 PM
 • Marin: 30 nữ 15 nam 11/25/2015 10:29:27 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/25/2015 10:30:10 PM
 • ngomen24998: bù wa cho chị 11/25/2015 10:30:16 PM
 • ngomen24998: dương thịnh âm suy 11/25/2015 10:30:30 PM
 • ngomen24998: 25 nam 11 nữ 11/25/2015 10:30:40 PM
 • Marin: nữ gấp đôi nam và mấy chx trong lp cũng do nữ gánh vác hết 11/25/2015 10:32:44 PM
 • Marin: lp trưởng, lp phó tổ trưởng 11/25/2015 10:32:56 PM
 • Marin: duy lp lao động là nam laughing 11/25/2015 10:33:13 PM
 • Nhok Clover: con trai chả được gì 11/25/2015 10:33:16 PM
 • Binsaito: ơ hok dám đâu 11/25/2015 10:34:11 PM
 • ngomen24998: chứ s bin, nói nghe 11/25/2015 10:34:28 PM
 • Binsaito: chơi dùm nk, ăn dùm nek, ngủ dù nek.... bất sướng ik :3 11/25/2015 10:34:37 PM
 • ngomen24998: lao động thì faj nam chứ Marin 11/25/2015 10:34:41 PM
 • ngomen24998: bó tay bin 11/25/2015 10:35:00 PM
 • Nhok Clover: lao động có con trai lun 11/25/2015 10:35:14 PM
 • Nhok Clover: thằng lớp phó lao động lên chơi k 11/25/2015 10:35:29 PM
 • Nhok Clover: đứng chỉ đạo k hè 11/25/2015 10:35:36 PM
 • Nhok Clover: k đem dụng cụ lun 11/25/2015 10:35:41 PM
 • Binsaito: lớp phó là phải thế ^^ 11/25/2015 10:36:08 PM
 • Marin: đúng r 11/25/2015 10:36:33 PM
 • Marin: đúng chất sếp là phải chỉ tay 5 ngón 11/25/2015 10:36:47 PM
 • Binsaito: ko bik thôi chứ đứng thế để sắp xếp công việc cho mấy bà đấy 11/25/2015 10:37:07 PM
 • ngomen24998: hạ bệ thằng lớp phó 11/25/2015 10:37:18 PM
 • Binsaito: ngta gọi là nhìn xa trông rộng lắm mới đứng thế đó 11/25/2015 10:37:25 PM
 • Nhok Clover: khỉ 11/25/2015 10:37:32 PM
 • Binsaito: :3 11/25/2015 10:37:34 PM
 • Nhok Clover: mập như heo mà chả lao động 11/25/2015 10:37:38 PM
 • Nhok Clover: như thùng phuy di động 11/25/2015 10:37:46 PM
 • ngomen24998: là con trai vs lại là lop phó faj làm phụ chứ 11/25/2015 10:37:49 PM
 • ngomen24998: đúng hk Nhok 11/25/2015 10:37:57 PM
 • Nhok Clover: chỉ có lớp e là thế thoy c 11/25/2015 10:38:05 PM
 • Nhok Clover: con trai lớp e chả ra gì 11/25/2015 10:38:12 PM
 • Nhok Clover: -_- 11/25/2015 10:38:15 PM
 • ngomen24998: hjhjhj 11/25/2015 10:38:45 PM
 • Binsaito: sao tui cảm thấy nhột nhột sao á @@ 11/25/2015 10:38:45 PM
 • ngomen24998: s nhột bin 11/25/2015 10:38:58 PM
 • ngomen24998: o đây có aj hc chug lớp vs Nhok hk 11/25/2015 10:39:15 PM
 • Nhok Clover: k c 11/25/2015 10:39:23 PM
 • Nhok Clover: ở đây k kiếm ra 1 người cùng hương nữa 11/25/2015 10:39:36 PM
 • Nhok Clover: gần đây mới chỉ có 2 người thoy 11/25/2015 10:39:47 PM
 • nhocpropro2003: ae ce nhà ở đâu v 11/25/2015 10:43:09 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • NhẬt Nhật
 • bluerose
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc