I- VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn
Sáu nguyên tố hóa học đứng sau các nguyên tố khí hiếm là liti $(Li)$, natri $(Na)$, kali $(K)$, rubiđi $(Rb)$, xesi $(Cs)$, franxi $(Fr)$ được gọi là các kim loại kiềm. Các kim loại kiềm thuộc nhóm $IA$, đứng ở mỗi đầu chu kì (trừ chu kì 1 )
2. Cấu tạo và tính chất của kim loại kiềm
Cấu hình electron: Kim loại kiềm là những nguyên tố $s$. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử chỉ có ở $1e$, ở phân lớp $ns^1$ ($n$ là số thứ tự của chu kì). So với những electron khác trong nguyên tử thì electron $ns^1$ ở xa hạt nhân nguyên tử nhất, do đó dễ tách khỏi nguyên tử.

Các cation $M^+$ của kim loại kiềm có cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm đứng trước.
Thí dụ:
$Na \xrightarrow{{               }}Na^++e$
$[Ne]3s^1$             $[Ne]$
$Rb \xrightarrow{{                }}Rb^++e$
$[Kr]5s^1$              $[Kr]$
Năng lượng ion hóa: Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa $I_1$ nhỏ nhất so với các kim loại khác cùng chu kì.
Thí dụ:
Kim loại:                 $Na$       $Mg$          $Al$         $Fe$           $Zn$
$I_1  (kJ/mol):$      $497$      $738$          $578$       $759$         $906$
Do vậy, các kim loại kiềm có tính khử rất mạnh:  $M  \xrightarrow{{               }} M^++e$
Năng lượng ion hóa $I_2$ của các nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn năng lượng ion hóa $I_1$ nhiều lần (từ 6 đến 14 lần). Vì vậy, trong các phản ứng hóa học nguyên tử kim loại kiềm chỉ nhường 1 electron.
Trong nhóm kim loại kiềm, năng lượng ion hóa $I_1$ giảm dần từ $Li$ đến $Cs$.
Số oxi hóa: Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa $+1$
Thế điện cực chuẩn: Thế điện cực chuẩn của kim loại kiềm có giá trị rất âm.

II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là kiểu mạng kém đặc khít
1. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại kiềm thấp hơn nhiều so với các kim loại khác. Thí dụ, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm đều thấp hơn $200^0C$
Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm kém bền vững.
2. Khối lượng riêng
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm cũng nhỏ hơn so với các kim loại khác.
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm nhỏ là do nguyên tử của các kim loại kiềm có bán kính lớn và do cấu tạo mạng tinh thể của chúng kém đặc khít.
3. Tính cứng
Các kim loại kiềm đều mềm, có thể cắt chúng bằng dao. Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể yếu.

III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Các nguyên tử kim loại kiềm đều có năng lượng ion hóa $I_1$ thấp và thế điện cực chuẩn $E^0$ có giá trị rất âm. Vì vậy kim loại kiềm có tính khử rất mạnh.
1. Tác dụng với phi kim
Hầu hết các kim loại kiềm có thể khử được các phi kim. Thí dụ, kim loại $Na$ cháy trong môi trường khí oxi khô tạo ra natri peoxit $Na_2O_2$. Trong hợp chất peoxit, oxi có số oxi hóa $-1:$
$$2Na+O_2 \xrightarrow{{t^0}} Na_2O_2 (r)$$
2. Tác dụng với axit
Do thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử $E^0_{2H^+/H_2}=0,00  V$, thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử của kim loại kiềm đều có thể khử dễ dàng ion $H^+$ của dung dịch axit ($HCl,  H_2SO_4$ loãng) thành khí $H_2$ (phản ứng gây nổ nguy hiểm):
\[2Li + 2HCl\xrightarrow{{              }}2LiCl + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:    \[2M + 2{H^ + }\xrightarrow{{                  }}2{M^ + } + {H_2} \uparrow \]
3. Tác dụng với nước
Vì thế điện cực chuẩn $(E^0_{M^+/M})$ của kim loại kiềm nhỏ hơn nhiều so với thế điện cực của hidro ở $pH=7(E^0_{H_2O/H_2}=-0,41  V)$ nên kim loại kiềm khử được nước dễ dàng, giải phóng khí hiđro:
\[2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{            }}2NaOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:
\[2M + 2{H_2}O\xrightarrow{{          }}2MOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Do vậy, các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.

IV- ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ
1. Ứng dụng của kim loại kiềm
Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng:
Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy,...
Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân.
Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện.
Kim loại kiềm được dùng để điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện.
Kim loại kiềm được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ.
2. Điều chế kim loại kiềm
Kim loại kiềm dễ bị oxi hóa thành ion dương, do vậy trong tự nhiên kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
Điều chế kim loại kiềm bằng cách khử ion của chúng:
$$M^++e \xrightarrow{{      }} M$$
Tuy nhiên, không có chất nào khử được ion kim loại kiềm.
Phương pháp thường dùng để điều chế kim loại kiềm là điện phân nóng chảy muối halogenua của kim loại kiềm.
Thí dụ: điện phân muối $NaCl$ nóng chảy
Để hạ nhiệt độ nóng chảy của $NaCl$ ở $800^0C$ xuống nhiệt độ thấp hơn, người ta dùng hỗn hợp gồm 2 phần $NaCl$ và 3 phần $CaCl_2$ theo khối lượng. Hỗn hợp này có nhiệt độ nóng chảy dưới $600^0C$ . Cực dương (anot) bằng than chì (graphit), cực âm (catot) bằng thép. Giữa hai cực có vách ngăn bằng thép.
Các phản ứng xảy ra ở các điện cực:
Ở catot (cực âm) xảy ra sự khử ion $Na^+$ thành kim loại $Na$: $Na^++e \xrightarrow{{     }} Na$
Ở anot (cực dương) xảy ra sự ion hóa ion $Cl^-$ thành $Cl_2$: $2Cl^- \xrightarrow{{    }} Cl_2+2e$
Phương trình điện phân:  $2NaCl  \xrightarrow{{đpnc}} 2Na + H_2  \uparrow $

Thẻ

Lượt xem

16772
Chat chit và chém gió
 • .: nghỉ đi cho khỏe 5/28/2016 3:02:40 PM
 • .: rồi ôn bài mai thi típ 5/28/2016 3:02:46 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:02:52 PM
 • .: ak mà mai cn 5/28/2016 3:02:57 PM
 • .: dk nghỉ chứ nhỉ 5/28/2016 3:03:02 PM
 • .: laughing 5/28/2016 3:03:04 PM
 • Chin soái mụi ^-^: sad 5/28/2016 3:03:53 PM
 • .: ? 5/28/2016 3:04:01 PM
 • .: sao bùn 5/28/2016 3:04:03 PM
 • Chin soái mụi ^-^: thứ hai 5/28/2016 3:04:18 PM
 • .: ừa, thứ 2 đi thi. 5/28/2016 3:04:31 PM
 • Chin soái mụi ^-^: thi nói crying 5/28/2016 3:04:32 PM
 • .: cn ở nhà ôn bài 5/28/2016 3:04:42 PM
 • .: happy 5/28/2016 3:04:44 PM
 • .: em gái cố lên 5/28/2016 3:04:53 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:04:57 PM
 • .: thui mừ 5/28/2016 3:05:02 PM
 • Chin soái mụi ^-^: ko phải 5/28/2016 3:05:04 PM
 • .: cười cái coi 5/28/2016 3:05:06 PM
 • .: big_grin 5/28/2016 3:05:07 PM
 • .: òi 5/28/2016 3:05:10 PM
 • .: thế sao? 5/28/2016 3:05:15 PM
 • Chin soái mụi ^-^: e khóc cho mấy đứa thi chung xuất vs e thôi 5/28/2016 3:05:23 PM
 • .: @@@ 5/28/2016 3:05:32 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hehe thi nói đảm bảo e trùm khoá r 5/28/2016 3:05:39 PM
 • Chin soái mụi ^-^: kakaaa 5/28/2016 3:05:41 PM
 • .: laughing 5/28/2016 3:05:48 PM
 • .: bit đâu bất ngờ 5/28/2016 3:06:07 PM
 • .: rolling_on_the_floor 5/28/2016 3:06:10 PM
 • .: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135810/hi-nh-ho-c-qh-b3/37343#37343 5/28/2016 3:06:53 PM
 • .: mới có người trl bài của e 5/28/2016 3:07:02 PM
 • Chin soái mụi ^-^: toán hả 5/28/2016 3:07:55 PM
 • .: ừa 5/28/2016 3:08:18 PM
 • .: toán 5/28/2016 3:08:19 PM
 • .: qua coi đi 5/28/2016 3:08:23 PM
 • .: em gái sẽ thích đấy 5/28/2016 3:08:28 PM
 • .: laughing 5/28/2016 3:08:29 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hốt hền 5/28/2016 3:09:25 PM
 • Chin soái mụi ^-^: lạy chúa, nhóc này giỡn e à 5/28/2016 3:09:41 PM
 • .: big_grin 5/28/2016 3:09:55 PM
 • .: chắc vậy 5/28/2016 3:09:59 PM
 • .: em giỡn lại là dk mà 5/28/2016 3:10:07 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:10:11 PM
 • Chin soái mụi ^-^: @@ 5/28/2016 3:13:19 PM
 • Chin soái mụi ^-^: mình nghiêm 5/28/2016 3:13:26 PM
 • .: happy 5/28/2016 3:13:32 PM
 • .: bên toán 5/28/2016 3:13:48 PM
 • .: có mấy bài 5/28/2016 3:13:51 PM
 • .: treo thưởng 5/28/2016 3:13:54 PM
 • Chin soái mụi ^-^: mình nghiêm thúc mà tụi nhỏ cứ hay đùa 5/28/2016 3:13:56 PM
 • .: em gái làm dk thì qua làm 5/28/2016 3:14:01 PM
 • .: happy 5/28/2016 3:14:04 PM
 • Chin soái mụi ^-^: link @@ 5/28/2016 3:14:07 PM
 • .: òi òi 5/28/2016 3:14:12 PM
 • .: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135823/giup-vssss-toan-10-a 5/28/2016 3:14:46 PM
 • .: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135821/sa-ng-ta-o-ba-t-da-ng-thu-c-3 5/28/2016 3:15:20 PM
 • .: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135822/can-gap-a-hinh-hoc-phang-oxy 5/28/2016 3:15:55 PM
 • .: hết òi 5/28/2016 3:16:48 PM
 • .: làm dk bài nào thì làm na 5/28/2016 3:16:55 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:17:00 PM
 • Chin soái mụi ^-^: thôi 5/28/2016 3:17:19 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hok làm đâu 5/28/2016 3:17:26 PM
 • .: òi 5/28/2016 3:17:37 PM
 • .: thế chơi đi cho thoải mái đầu óc 5/28/2016 3:17:46 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:17:50 PM
 • Chin soái mụi ^-^: =) 5/28/2016 3:19:37 PM
 • .: happy 5/28/2016 3:20:04 PM
 • ❎: broken_heart 5/28/2016 8:17:10 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: a jian ơi 5/28/2016 8:17:21 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: có ai k 5/28/2016 8:22:36 PM
 • Dan: nope 5/28/2016 8:54:05 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: lope 5/28/2016 9:43:30 PM
 • Bé's Ngốc'ss: lope à 5/28/2016 10:32:00 PM
 • Song Nhi: có ai k? 5/28/2016 10:37:14 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: big_grin 5/28/2016 10:39:50 PM
 • Bé's Ngốc'ss: a Kiên 5/28/2016 10:40:27 PM
 • Quenmatkhaulapcaimoi: Alo 5/29/2016 12:06:03 AM
 • Quenmatkhaulapcaimoi: Có ai k 5/29/2016 12:09:47 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: sad 5/29/2016 12:36:16 AM
 • Dan: v~ 5/29/2016 9:39:20 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: broken_heart 5/29/2016 9:58:57 AM
 • ducnguyenminh777: anh jian 5/29/2016 9:59:12 AM
 • ducnguyenminh777: lên đại soái ca mà ko khao lớn thì không ổn anh à 5/29/2016 9:59:36 AM
 • ducnguyenminh777: em gái cũng soái tỉ cả 5/29/2016 10:00:00 AM
 • ducnguyenminh777: anh thật có phước 5/29/2016 10:00:09 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: ??? 5/29/2016 10:02:06 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: @@ 5/29/2016 10:02:15 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: bên toán 5/29/2016 10:02:18 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: đang bàn luận 5/29/2016 10:02:21 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: về e kìa 5/29/2016 10:02:24 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: laughing 5/29/2016 10:02:25 AM
 • Minh Tâm: Đừng spam danh vọng nữa 5/29/2016 10:16:57 AM
 • Minh Tâm: ^^ ảo lắm 5/29/2016 10:17:01 AM
 • ducnguyenminh777: tớ đang dăng bài ko sao đâu 5/29/2016 10:18:07 AM
 • .: broken_heart 5/29/2016 11:34:53 AM
 • pegasus689a: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10432/bai-kho-co-thuong 5/29/2016 1:22:30 PM
 • pegasus689a: Hộ em bài này với happy 5/29/2016 1:22:38 PM
 • pegasus689a: Em sắp thi cấp 3 happy 5/29/2016 1:22:44 PM
 • Minh Tâm: Chị vẫn đang nghĩ em 5/29/2016 3:42:37 PM
 • .: broken_heart 5/29/2016 7:50:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • MuUn'ss QuỲnh'ss
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • Hoàng Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • shadow night ^.^
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜNhung ๖ۣۜAngles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Dan
 • ngdthqvbn