I- VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn
Sáu nguyên tố hóa học đứng sau các nguyên tố khí hiếm là liti $(Li)$, natri $(Na)$, kali $(K)$, rubiđi $(Rb)$, xesi $(Cs)$, franxi $(Fr)$ được gọi là các kim loại kiềm. Các kim loại kiềm thuộc nhóm $IA$, đứng ở mỗi đầu chu kì (trừ chu kì 1 )
2. Cấu tạo và tính chất của kim loại kiềm
Cấu hình electron: Kim loại kiềm là những nguyên tố $s$. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử chỉ có ở $1e$, ở phân lớp $ns^1$ ($n$ là số thứ tự của chu kì). So với những electron khác trong nguyên tử thì electron $ns^1$ ở xa hạt nhân nguyên tử nhất, do đó dễ tách khỏi nguyên tử.

Các cation $M^+$ của kim loại kiềm có cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm đứng trước.
Thí dụ:
$Na \xrightarrow{{               }}Na^++e$
$[Ne]3s^1$             $[Ne]$
$Rb \xrightarrow{{                }}Rb^++e$
$[Kr]5s^1$              $[Kr]$
Năng lượng ion hóa: Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa $I_1$ nhỏ nhất so với các kim loại khác cùng chu kì.
Thí dụ:
Kim loại:                 $Na$       $Mg$          $Al$         $Fe$           $Zn$
$I_1  (kJ/mol):$      $497$      $738$          $578$       $759$         $906$
Do vậy, các kim loại kiềm có tính khử rất mạnh:  $M  \xrightarrow{{               }} M^++e$
Năng lượng ion hóa $I_2$ của các nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn năng lượng ion hóa $I_1$ nhiều lần (từ 6 đến 14 lần). Vì vậy, trong các phản ứng hóa học nguyên tử kim loại kiềm chỉ nhường 1 electron.
Trong nhóm kim loại kiềm, năng lượng ion hóa $I_1$ giảm dần từ $Li$ đến $Cs$.
Số oxi hóa: Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa $+1$
Thế điện cực chuẩn: Thế điện cực chuẩn của kim loại kiềm có giá trị rất âm.

II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là kiểu mạng kém đặc khít
1. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các kim loại kiềm thấp hơn nhiều so với các kim loại khác. Thí dụ, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm đều thấp hơn $200^0C$
Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm kém bền vững.
2. Khối lượng riêng
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm cũng nhỏ hơn so với các kim loại khác.
Khối lượng riêng của các kim loại kiềm nhỏ là do nguyên tử của các kim loại kiềm có bán kính lớn và do cấu tạo mạng tinh thể của chúng kém đặc khít.
3. Tính cứng
Các kim loại kiềm đều mềm, có thể cắt chúng bằng dao. Tính chất này là do liên kết kim loại trong mạng tinh thể yếu.

III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Các nguyên tử kim loại kiềm đều có năng lượng ion hóa $I_1$ thấp và thế điện cực chuẩn $E^0$ có giá trị rất âm. Vì vậy kim loại kiềm có tính khử rất mạnh.
1. Tác dụng với phi kim
Hầu hết các kim loại kiềm có thể khử được các phi kim. Thí dụ, kim loại $Na$ cháy trong môi trường khí oxi khô tạo ra natri peoxit $Na_2O_2$. Trong hợp chất peoxit, oxi có số oxi hóa $-1:$
$$2Na+O_2 \xrightarrow{{t^0}} Na_2O_2 (r)$$
2. Tác dụng với axit
Do thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử $E^0_{2H^+/H_2}=0,00  V$, thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử của kim loại kiềm đều có thể khử dễ dàng ion $H^+$ của dung dịch axit ($HCl,  H_2SO_4$ loãng) thành khí $H_2$ (phản ứng gây nổ nguy hiểm):
\[2Li + 2HCl\xrightarrow{{              }}2LiCl + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:    \[2M + 2{H^ + }\xrightarrow{{                  }}2{M^ + } + {H_2} \uparrow \]
3. Tác dụng với nước
Vì thế điện cực chuẩn $(E^0_{M^+/M})$ của kim loại kiềm nhỏ hơn nhiều so với thế điện cực của hidro ở $pH=7(E^0_{H_2O/H_2}=-0,41  V)$ nên kim loại kiềm khử được nước dễ dàng, giải phóng khí hiđro:
\[2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{            }}2NaOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Dạng tổng quát:
\[2M + 2{H_2}O\xrightarrow{{          }}2MOH(dd) + {H_2} \uparrow \]
Do vậy, các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.

IV- ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ
1. Ứng dụng của kim loại kiềm
Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng:
Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy,...
Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân.
Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện.
Kim loại kiềm được dùng để điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện.
Kim loại kiềm được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ.
2. Điều chế kim loại kiềm
Kim loại kiềm dễ bị oxi hóa thành ion dương, do vậy trong tự nhiên kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
Điều chế kim loại kiềm bằng cách khử ion của chúng:
$$M^++e \xrightarrow{{      }} M$$
Tuy nhiên, không có chất nào khử được ion kim loại kiềm.
Phương pháp thường dùng để điều chế kim loại kiềm là điện phân nóng chảy muối halogenua của kim loại kiềm.
Thí dụ: điện phân muối $NaCl$ nóng chảy
Để hạ nhiệt độ nóng chảy của $NaCl$ ở $800^0C$ xuống nhiệt độ thấp hơn, người ta dùng hỗn hợp gồm 2 phần $NaCl$ và 3 phần $CaCl_2$ theo khối lượng. Hỗn hợp này có nhiệt độ nóng chảy dưới $600^0C$ . Cực dương (anot) bằng than chì (graphit), cực âm (catot) bằng thép. Giữa hai cực có vách ngăn bằng thép.
Các phản ứng xảy ra ở các điện cực:
Ở catot (cực âm) xảy ra sự khử ion $Na^+$ thành kim loại $Na$: $Na^++e \xrightarrow{{     }} Na$
Ở anot (cực dương) xảy ra sự ion hóa ion $Cl^-$ thành $Cl_2$: $2Cl^- \xrightarrow{{    }} Cl_2+2e$
Phương trình điện phân:  $2NaCl  \xrightarrow{{đpnc}} 2Na + H_2  \uparrow $

Thẻ

Lượt xem

18037
Chat chit và chém gió
 • aki: what? 6/25/2016 11:11:16 AM
 • aki: ai? 6/25/2016 11:11:18 AM
 • luucute.hotme: e mí tuổi laughing) 6/25/2016 11:11:23 AM
 • Hoài sherry: a H.A 6/25/2016 11:11:25 AM
 • aki: là ai e k bit bên toan hả 6/25/2016 11:11:38 AM
 • aNoo ami: happy 6/25/2016 11:11:51 AM
 • aNoo ami: e. mới 15 6/25/2016 11:12:05 AM
 • luucute.hotme: ồ... 6/25/2016 11:12:37 AM
 • Hoài sherry: uk 6/25/2016 11:12:39 AM
 • Hoài sherry: bên toán 6/25/2016 11:12:44 AM
 • luucute.hotme: k ngờ nhóm này nc vui thật :v... 6/25/2016 11:12:49 AM
 • Hoài sherry: chx kể ra dài lắm 6/25/2016 11:12:53 AM
 • Hoài sherry: ảnh unfriend fb với c r 6/25/2016 11:13:09 AM
 • aki: s nữa chị ? 6/25/2016 11:14:34 AM
 • luucute.hotme: laughing e có vấn đề j à hoài laughing 6/25/2016 11:14:37 AM
 • luucute.hotme: straight_face 6/25/2016 11:14:49 AM
 • Hoài sherry: crying 6/25/2016 11:15:13 AM
 • aki: nếu khó ns thì k cần ns cx đc chị 6/25/2016 11:15:33 AM
 • aki: k sao bôi cao là khỏilaughing 6/25/2016 11:15:48 AM
 • Hoài sherry: ảnh giận c thật 6/25/2016 11:16:06 AM
 • Mít Ướt: hi mn 6/25/2016 11:16:11 AM
 • Hoài sherry: hi 6/25/2016 11:16:14 AM
 • aki: 2 trang 6/25/2016 11:16:16 AM
 • aNoo ami: 222222222 6/25/2016 11:16:34 AM
 • Mít Ướt: 2 ami 6/25/2016 11:16:45 AM
 • Hoài sherry: crying 6/25/2016 11:16:52 AM
 • Hoài sherry: trang muội 6/25/2016 11:16:56 AM
 • Mít Ướt: chào c aki ạ 6/25/2016 11:16:58 AM
 • Mít Ướt: sao z c 6/25/2016 11:17:01 AM
 • Mít Ướt: chuyện ha ka à 6/25/2016 11:17:07 AM
 • luucute.hotme: s mí e pk nhau hết v :v.. 6/25/2016 11:17:07 AM
 • Hoài sherry: e cũng nghe nói chx của c r chứ? 6/25/2016 11:17:12 AM
 • Mít Ướt: r J 6/25/2016 11:17:20 AM
 • Mít Ướt: CH CĂNG ĐÂY 6/25/2016 11:17:26 AM
 • aki: vì bọn e lên đây lâu òi 6/25/2016 11:17:30 AM
 • Mít Ướt: 2 cute 6/25/2016 11:17:39 AM
 • Hoài sherry: uk 6/25/2016 11:17:41 AM
 • aki: a lw đi là vừa 6/25/2016 11:17:42 AM
 • aNoo ami: c. aki ơi 6/25/2016 11:17:44 AM
 • aki: s e? 6/25/2016 11:17:48 AM
 • Hoài sherry: căng như dây đàn luôn 6/25/2016 11:17:51 AM
 • aNoo ami: mít bn tuổi vại ak ??? 6/25/2016 11:18:15 AM
 • luucute.hotme: kn gái k :v...ngại lắm..thui mí e nc đi ..a nấu cơm đã laughing) 6/25/2016 11:18:16 AM
 • Mít Ướt: ami tên j z 6/25/2016 11:18:17 AM
 • Hoài sherry: òi 6/25/2016 11:18:24 AM
 • Hoài sherry: pp a 6/25/2016 11:18:26 AM
 • Hoài sherry: wave 6/25/2016 11:18:30 AM
 • luucute.hotme: big_grin 6/25/2016 11:18:34 AM
 • aki: pp 6/25/2016 11:18:38 AM
 • aNoo ami: Ngân ak... 6/25/2016 11:18:44 AM
 • aNoo ami: pp ộp pa 6/25/2016 11:18:52 AM
 • aNoo ami: wave 6/25/2016 11:18:59 AM
 • Mít Ướt: pp a cute 6/25/2016 11:19:05 AM
 • Mít Ướt: ê ami 6/25/2016 11:19:08 AM
 • Mít Ướt: bơ tui à 6/25/2016 11:19:14 AM
 • aNoo ami: đây ... 6/25/2016 11:19:17 AM
 • Mít Ướt: tui chào mà ko trả lời 6/25/2016 11:19:27 AM
 • aNoo ami: bơ đâu 6/25/2016 11:19:28 AM
 • aNoo ami: có mà 6/25/2016 11:19:34 AM
 • aNoo ami: xr 6/25/2016 11:19:38 AM
 • Mít Ướt: thế tên j z n\pn 6/25/2016 11:19:47 AM
 • Mít Ướt: pn 6/25/2016 11:19:51 AM
 • aNoo ami: Ngân 6/25/2016 11:19:59 AM
 • aNoo ami: lúc nãy rồi mak 6/25/2016 11:20:08 AM
 • Mít Ướt: mk ko để ý 6/25/2016 11:20:17 AM
 • Mít Ướt: lp mấy z 6/25/2016 11:20:20 AM
 • aNoo ami: happy 6/25/2016 11:20:24 AM
 • aNoo ami: nam nay lên 9 ak 6/25/2016 11:20:36 AM
 • aNoo ami: z. còn Mít... ??? 6/25/2016 11:20:55 AM
 • Mít Ướt: = mk nè 6/25/2016 11:21:26 AM
 • aNoo ami: hế 6/25/2016 11:21:53 AM
 • aNoo ami: zui ghe ta 6/25/2016 11:22:01 AM
 • aNoo ami: b. tên gi vại 6/25/2016 11:22:15 AM
 • Mít Ướt: hè hè 6/25/2016 11:22:21 AM
 • Mít Ướt: pn mem ms à 6/25/2016 11:22:32 AM
 • aNoo ami: cũng hơn tháng rồi 6/25/2016 11:22:52 AM
 • Mít Ướt:6/25/2016 11:23:00 AM
 • Mít Ướt: sao mk ko bít ta 6/25/2016 11:23:09 AM
 • aNoo ami: happy 6/25/2016 11:23:14 AM
 • aNoo ami: tại mìn ít on 6/25/2016 11:23:25 AM
 • Mít Ướt: uk 6/25/2016 11:23:47 AM
 • Mít Ướt: pn ở đâu z 6/25/2016 11:23:52 AM
 • aNoo ami: Quy nhơn b 6/25/2016 11:24:24 AM
 • aNoo ami: Mít ơi 6/25/2016 11:24:32 AM
 • Mít Ướt: ơi 6/25/2016 11:24:36 AM
 • aNoo ami: xl nhan 6/25/2016 11:24:39 AM
 • Mít Ướt: mk tên trag nha pn 6/25/2016 11:24:43 AM
 • Mít Ướt: sao xl 6/25/2016 11:24:49 AM
 • aNoo ami: h mình bận ròi 6/25/2016 11:24:51 AM
 • Mít Ướt: z thì pp pn nha 6/25/2016 11:25:02 AM
 • aNoo ami: hẹn b. bx nào ns típ nhan 6/25/2016 11:25:05 AM
 • aNoo ami: pppppp m.n 6/25/2016 11:25:11 AM
 • Mít Ướt: pp pn 6/25/2016 11:25:14 AM
 • aNoo ami: wave 6/25/2016 11:25:18 AM
 • Mít Ướt: wave 6/25/2016 11:25:25 AM
 • Song Nhi: có ai k? 6/25/2016 12:07:17 PM
 • Kaito kid: 2222222222222 6/25/2016 12:57:39 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 6/25/2016 2:24:18 PM
 • aNoo ami: a. jian 6/25/2016 5:20:19 PM
 • aNoo ami: !!! 6/25/2016 5:24:42 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Juxian
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • SkY'Ss TùnG'sS
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Danicini
 • ngdthqvbn
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • aNoo ami
 • phu1279
 • svvodoi7