I - KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT KIM LOẠI
Hầu hết các kim loại ở điều kiện thường đều tồn tại dưới dạng tinh thể (trừ  $Hg$). Trong tinh thể kim loại, ion dương và nguyên tử kim loại ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể. Lực hút giữa các electron này và các ion dương tạo nên liên kết kim loại.
Như vậy: Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa  các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

II - MẠNG TINH THỂ KIM LOẠI
1. Một số kiểu mạng tinh thể
Các kim loại tồn tại dưới ba dạng tinh thể phổ biến sau:
Lập phương tâm khối: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên đỉnh và tâm của hình lập phương.
Lập  phương tâm diện: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lập phương. 
Lục phương: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các hình lục giác đứng và ba nguyên tử, ion nằm phía trong của hình lục giác.
Kết cấu trúc mạng tinh thể phổ biến của một số kim loại được tổng kết trong bảng  $3.1$. Chúng ta có thể tra cứu khi muốn biết kim loại nghiên cứu có kiểu mạng tinh thể nào.
Thí dụ: Từ bảng  $3.1$  cho thấy kim loại sắt thuộc dạng tinh thể lập phương tâm khối, đồng dạng thuộc tinh thể lập phương tâm diện và coban thuộc dạng tinh thể lục phương. Người ta dùng độ đặc khít  $\rho$  là phần trăm thể tích mà các nguyên tử chiếm trong tinh thể để đặc trưng cho từng kiểu cấu trúc. Với kiểu cấu trúc lập phương tâm khối,  $\rho=68\%$; Kiểu cấu trúc lục phương tâm diện,  $\rho=74\%$; Kiểu cấu trúc lập phương, $\rho=74\%$. Phần trăm cón lại trong tinh thể là không gian trống.
Thí dụ: Đối với các kim loại có cấu trúc kiểu lập phương tâm khối, các nguyên tử kim loại chiếm  $68\%$   thể tích của tinh thể. Không gian trống của tinh thể là  $32\%$  thể tích tinh thể.
Bảng 3.1
Kiểu cấu trúc mạng tinh thể phổ biến của một số kim loại trong bảng tuần hoàn
 

2. Tính chất của tinh thể kim loại.
Vì trong tinh thể kim loại có những electron tự do, di chuyển được trong mạng nên tinh thể kim loại có những tính chất cơ bản sau: Có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.

Thẻ

Lượt xem

8005
Chat chit và chém gió
 • phương10: cho con xin lỗi 2/14/2016 1:00:44 AM
 • phương10: tại mún ngủ qua 2/14/2016 1:00:53 AM
 • Oanh Diện: mi chẳng thèm để ý hay suy nghĩ gì hết 2/14/2016 1:01:00 AM
 • phương10: tối qua t ngủ có 3 tiếng tới h lun nek 2/14/2016 1:01:45 AM
 • phương10: 1 h òi 2/14/2016 1:02:11 AM
 • Oanh Diện: mi ngủ trước đi, tau chưa ngủ 2/14/2016 1:02:32 AM
 • phương10: t chưa ngủ đâu 2/14/2016 1:03:19 AM
 • phương10: lm hết đại r ms ngủ 2/14/2016 1:03:31 AM
 • phương10: c 31 đi 2/14/2016 1:03:42 AM
 • Oanh Diện: phân tích đa thức thành nhân tử trong từng căn 2/14/2016 1:04:46 AM
 • Oanh Diện: thấy có căn ( x-1) là nhân tử chung 2/14/2016 1:05:01 AM
 • phương10: uk 2/14/2016 1:08:13 AM
 • phương10: năng nựa 2/14/2016 1:09:32 AM
 • Oanh Diện: thành tích, giải giống 30 2/14/2016 1:10:05 AM
 • phương10: ak 2/14/2016 1:10:32 AM
 • phương10: 32 đi 2/14/2016 1:12:13 AM
 • phương10: oanh 2/14/2016 1:12:48 AM
 • phương10: trưa mai 2/14/2016 1:12:53 AM
 • phương10: onl tiếp nhé 2/14/2016 1:13:01 AM
 • phương10: ê 2/14/2016 1:13:43 AM
 • Oanh Diện: chuyển thành căn ( 5x - 1 ) > căn ( x-1) + căn ( 2x-4) 2/14/2016 1:13:56 AM
 • Oanh Diện: sau đó bình phương 2/14/2016 1:14:03 AM
 • phương10: trưa mai onl dc ko 2/14/2016 1:14:11 AM
 • Oanh Diện: đưa về dạng căn f(x) < g(x) 2/14/2016 1:14:28 AM
 • phương10: tiếp 2/14/2016 1:15:45 AM
 • phương10: 33 2/14/2016 1:15:52 AM
 • phương10: nhanh đi t mún ngủ 2/14/2016 1:16:03 AM
 • Oanh Diện: chưa làm 2/14/2016 1:16:15 AM
 • phương10: 34 2/14/2016 1:16:20 AM
 • Oanh Diện: tau nghe lo 2/14/2016 1:16:41 AM
 • phương10: lo chi 2/14/2016 1:16:47 AM
 • Oanh Diện: a chung có lẽ đang..... uống rượu 2/14/2016 1:17:18 AM
 • phương10: haizzzzzzzzzz 2/14/2016 1:17:34 AM
 • phương10: ny t đang ngủ 2/14/2016 1:17:41 AM
 • Oanh Diện: ny mi thì nói mần chi, 2/14/2016 1:17:55 AM
 • Oanh Diện: chung vừa ct với ny 2/14/2016 1:18:06 AM
 • Oanh Diện: hắn buồn lắm 2/14/2016 1:18:12 AM
 • phương10: akkk 2/14/2016 1:18:14 AM
 • phương10: t cx buồn nek 2/14/2016 1:18:29 AM
 • Oanh Diện: uê ??? 2/14/2016 1:18:36 AM
 • phương10: buồn ngủ 2/14/2016 1:18:43 AM
 • Oanh Diện: cham mi 2/14/2016 1:18:50 AM
 • phương10: 34 2/14/2016 1:18:56 AM
 • phương10: lẹ đi 2/14/2016 1:19:01 AM
 • phương10: mai thành con gấu trúc 2/14/2016 1:19:33 AM
 • Oanh Diện: cấy trong căn thứ nhất pt đc thành (căn ( x+1)+1)^2 2/14/2016 1:19:48 AM
 • phương10: bài mô đó 2/14/2016 1:20:26 AM
 • phương10: 34 2/14/2016 1:20:34 AM
 • phương10: ak 2/14/2016 1:20:44 AM
 • Oanh Diện: ầy 2/14/2016 1:20:51 AM
 • Oanh Diện: 34 đó 2/14/2016 1:20:56 AM
 • phương10: nhanh 2/14/2016 1:20:57 AM
 • Oanh Diện: đó r chi nựa 2/14/2016 1:22:09 AM
 • phương10: xog r hôg 2/14/2016 1:22:44 AM
 • phương10: ak r 2/14/2016 1:22:47 AM
 • phương10: 35 2/14/2016 1:22:53 AM
 • Oanh Diện: chưa mần 2/14/2016 1:23:26 AM
 • phương10: 36 2/14/2016 1:23:35 AM
 • phương10: 36 t lm r 2/14/2016 1:23:43 AM
 • phương10: 37 2/14/2016 1:23:47 AM
 • phương10: 38 2/14/2016 1:24:17 AM
 • Oanh Diện: chưa mần 2/14/2016 1:24:33 AM
 • phương10: 39 2/14/2016 1:24:40 AM
 • Oanh Diện: 39 bình phương, giống 32 2/14/2016 1:24:53 AM
 • Oanh Diện: 40 chưa mần , hết 2/14/2016 1:25:04 AM
 • phương10: 41 2/14/2016 1:25:09 AM
 • phương10: ok 2/14/2016 1:25:42 AM
 • phương10: ngủ nhé 2/14/2016 1:25:47 AM
 • Oanh Diện: ukm 2/14/2016 1:26:00 AM
 • phương10: good bye honey 2/14/2016 1:26:00 AM
 • Oanh Diện: ko honey gì hết 2/14/2016 1:26:13 AM
 • Oanh Diện: bơ mi luôn 2/14/2016 1:26:22 AM
 • Quỳnh: 2222222 2/14/2016 11:39:51 AM
 • caydaonhuommau: 222222222222222222 2/14/2016 11:41:51 AM
 • Quỳnh: a thích chat ở bên này ak 2/14/2016 11:43:23 AM
 • caydaonhuommau: ukm 2/14/2016 11:46:42 AM
 • caydaonhuommau: tại a đag xem trang này nên chat ở đây 2/14/2016 11:47:15 AM
 • caydaonhuommau: e muốn sang bên toán hả? 2/14/2016 11:47:26 AM
 • Quỳnh: bên đó đong hơn mak a 2/14/2016 11:47:39 AM
 • Quỳnh: big_grin 2/14/2016 11:47:51 AM
 • caydaonhuommau: ukm 2/14/2016 11:48:59 AM
 • caydaonhuommau: chờ a tý 2/14/2016 11:49:03 AM
 • Quỳnh: lm j z ak 2/14/2016 11:49:25 AM
 • caydaonhuommau: a sang chỗ toán 2/14/2016 11:50:01 AM
 • Quỳnh: 22222222222222 2/14/2016 1:04:59 PM
 • 99loveguitar: có ai ở đây kkkkkkkk??!!!! 2/14/2016 1:12:47 PM
 • 99loveguitar: big_grin 2/14/2016 1:13:27 PM
 • Minh Tâm: big_grin 2/14/2016 1:46:25 PM
 • Quỳnh: hello 2/14/2016 2:42:47 PM
 • tbao: có ai k? 2/14/2016 3:43:06 PM
 • lethithuytrinh12345: ohayo ~ 2/14/2016 6:18:48 PM
 • Quỳnh: hello mn 2/14/2016 6:36:11 PM
 • 99loveguitar: hellooooooo!!!! 2/14/2016 6:36:22 PM
 • Quỳnh: big_grin 2/14/2016 6:36:36 PM
 • 99loveguitar: laughing 2/14/2016 6:36:41 PM
 • 99loveguitar: wave 2/14/2016 6:37:28 PM
 • tbao: hello 2/14/2016 8:12:21 PM
 • noivoi_visaothe: big_hug 2/14/2016 8:18:55 PM
 • noivoi_visaothe: lâu lắm ms gặp 2/14/2016 8:19:00 PM
 • lovesomebody121: 222 2/14/2016 9:27:01 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • kietvip98
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • NhẬt Nhật
 • bluerose
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • phương10
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • caothuhocduong9xtn
 • thanhthuy
 • lovesomebody121