I - KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT KIM LOẠI
Hầu hết các kim loại ở điều kiện thường đều tồn tại dưới dạng tinh thể (trừ  $Hg$). Trong tinh thể kim loại, ion dương và nguyên tử kim loại ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể. Lực hút giữa các electron này và các ion dương tạo nên liên kết kim loại.
Như vậy: Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa  các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

II - MẠNG TINH THỂ KIM LOẠI
1. Một số kiểu mạng tinh thể
Các kim loại tồn tại dưới ba dạng tinh thể phổ biến sau:
Lập phương tâm khối: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên đỉnh và tâm của hình lập phương.
Lập  phương tâm diện: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lập phương. 
Lục phương: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các hình lục giác đứng và ba nguyên tử, ion nằm phía trong của hình lục giác.
Kết cấu trúc mạng tinh thể phổ biến của một số kim loại được tổng kết trong bảng  $3.1$. Chúng ta có thể tra cứu khi muốn biết kim loại nghiên cứu có kiểu mạng tinh thể nào.
Thí dụ: Từ bảng  $3.1$  cho thấy kim loại sắt thuộc dạng tinh thể lập phương tâm khối, đồng dạng thuộc tinh thể lập phương tâm diện và coban thuộc dạng tinh thể lục phương. Người ta dùng độ đặc khít  $\rho$  là phần trăm thể tích mà các nguyên tử chiếm trong tinh thể để đặc trưng cho từng kiểu cấu trúc. Với kiểu cấu trúc lập phương tâm khối,  $\rho=68\%$; Kiểu cấu trúc lục phương tâm diện,  $\rho=74\%$; Kiểu cấu trúc lập phương, $\rho=74\%$. Phần trăm cón lại trong tinh thể là không gian trống.
Thí dụ: Đối với các kim loại có cấu trúc kiểu lập phương tâm khối, các nguyên tử kim loại chiếm  $68\%$   thể tích của tinh thể. Không gian trống của tinh thể là  $32\%$  thể tích tinh thể.
Bảng 3.1
Kiểu cấu trúc mạng tinh thể phổ biến của một số kim loại trong bảng tuần hoàn
 

2. Tính chất của tinh thể kim loại.
Vì trong tinh thể kim loại có những electron tự do, di chuyển được trong mạng nên tinh thể kim loại có những tính chất cơ bản sau: Có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.

Thẻ

Lượt xem

8879
Chat chit và chém gió
 • Minh Tâm: Bai aki 5/4/2016 10:50:52 PM
 • aki: pp thầy chùa phình bụng nhálaughing 5/4/2016 10:50:58 PM
 • Minh Tâm: 😴😴em ngủ ngon 5/4/2016 10:51:06 PM
 • aki: pp chị 5/4/2016 10:51:12 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: pppp 5/4/2016 10:51:59 PM
 • Minh Tâm: 😯😯😯 em ko ép anh là jian nữa cơ mà nếu anh là lão em sẽ cạch mặt luôn 5/4/2016 10:52:06 PM
 • .: uk 5/4/2016 10:52:13 PM
 • .: tiếc là 5/4/2016 10:52:16 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: rolling_on_the_floor 5/4/2016 10:52:17 PM
 • .: a k phải thaengf jian 5/4/2016 10:52:21 PM
 • .: laughing 5/4/2016 10:52:22 PM
 • aki: thầy chùa ns dối nhiều phình bụng thì tập gym cả tháng cx ko lại đâulaughing 5/4/2016 10:52:25 PM
 • .: thằng 5/4/2016 10:52:25 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: rolling_on_the_floor 5/4/2016 10:52:25 PM
 • .: người xuất gia k nói dối 5/4/2016 10:52:41 PM
 • .: laughing 5/4/2016 10:52:42 PM
 • aki: thầy nhá 5/4/2016 10:52:44 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: c giang of ak? 5/4/2016 10:52:45 PM
 • .: MÔ PHẬT 5/4/2016 10:52:45 PM
 • Minh Tâm: Thôi khỏi phân biệt cạch cả 2 laughing) 5/4/2016 10:52:53 PM
 • aki: ờ định off 5/4/2016 10:52:54 PM
 • aki: nhưng 5/4/2016 10:52:57 PM
 • aki: khuyên thầy đã 5/4/2016 10:53:10 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: mk nửa nghi nửa k straight_face 5/4/2016 10:53:16 PM
 • aki: ko phình bụng khổ lắm 5/4/2016 10:53:21 PM
 • aki: khó chọn áolaughing 5/4/2016 10:53:31 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: .: THÔNG BÁO: TRÊN NÀY AI MUỐN SPAM. LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI ANH. ANH SPAM GIÚP 5/4/2016 4:53:41 PM .: VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ NỘI DUNG SPAM K PHẢN CẢM 5/4/2016 4:53:50 PM 5/4/2016 10:53:34 PM
 • .: k nc với mấy em này nữa 5/4/2016 10:53:40 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: thầy j mà lại v 5/4/2016 10:53:44 PM
 • .: giải thích mệt 5/4/2016 10:53:46 PM
 • aki: pp thầy phình bụng 5/4/2016 10:53:53 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: laughing 5/4/2016 10:53:54 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: rolling_on_the_floor 5/4/2016 10:53:58 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: em đặt spam 5/4/2016 10:54:00 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: spam hộ 5/4/2016 10:54:05 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: rolling_on_the_floor 5/4/2016 10:54:06 PM
 • .: spam j? 5/4/2016 10:54:11 PM
 • .: nói thử 5/4/2016 10:54:13 PM
 • .: ak 5/4/2016 10:54:15 PM
 • .: để mai nhá 5/4/2016 10:54:19 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: a vt thông báo v mà 5/4/2016 10:54:20 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135229/he-pt-a-thanh-long-cham-v 5/4/2016 10:54:27 PM
 • .: h dg bực mấy em này 5/4/2016 10:54:30 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: No! 5/4/2016 10:54:32 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: cả ở anh lẫn sinh 5/4/2016 10:54:38 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: spam luôn đi 5/4/2016 10:54:40 PM
 • .: mai 5/4/2016 10:54:44 PM
 • .: đang bực 5/4/2016 10:54:48 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: ừ c biết r 5/4/2016 10:54:48 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: spam đi -_- 5/4/2016 10:55:03 PM
 • Minh Tâm: =,= 5/4/2016 10:55:05 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: h thầy có vc r 5/4/2016 10:55:05 PM
 • .: MAI 5/4/2016 10:55:07 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: mai cần lm gì 5/4/2016 10:55:09 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: cần phải tập gym 5/4/2016 10:55:16 PM
 • Minh Tâm: Thôi đừng cqư 5/4/2016 10:55:17 PM
 • Minh Tâm: Căng 5/4/2016 10:55:20 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: nên c th cho thầy đi 5/4/2016 10:55:31 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: tha 5/4/2016 10:55:35 PM
 • Minh Tâm: Cũng tại em ghét lão kia lắm =_= 5/4/2016 10:55:39 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: pp mn 5/4/2016 10:55:40 PM
 • .: đi đã 5/4/2016 10:55:42 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: wave 5/4/2016 10:55:46 PM
 • .: mai spam cho 5/4/2016 10:55:47 PM
 • .: bực 5/4/2016 10:55:52 PM
 • .: frustrated 5/4/2016 10:55:56 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: ẹc 5/4/2016 10:55:57 PM
 • Minh Tâm: Pp conan 5/4/2016 10:55:57 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: mai thì thôi 5/4/2016 10:56:03 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: ppp c tâm 5/4/2016 10:56:03 PM
 • .: bye e tâm 5/4/2016 10:56:04 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: pp ly 5/4/2016 10:56:06 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: pp c yến 5/4/2016 10:56:11 PM
 • .: bye yến béo 5/4/2016 10:56:13 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: khỏi cần 5/4/2016 10:56:16 PM
 • .: bye LY e 5/4/2016 10:56:17 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: pp mn big_hug 5/4/2016 10:56:19 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: wave 5/4/2016 10:56:24 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: pp thầy 5/4/2016 10:56:27 PM
 • Minh Tâm: Thôi chắc chị qua fb đay 5/4/2016 10:56:27 PM
 • Minh Tâm: Chào mn 5/4/2016 10:56:32 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: dạ 5/4/2016 10:56:37 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: pp c 5/4/2016 10:56:39 PM
 • Minh Tâm: wave 5/4/2016 10:56:39 PM
 • .: wave 5/4/2016 10:56:52 PM
 • tasfuskau: big_grin 5/5/2016 7:17:39 AM
 • tasfuskau: có ai k 5/5/2016 7:17:43 AM
 • .: confused 5/5/2016 8:36:52 AM
 • vũ văn trí kiên: alo 5/5/2016 8:57:29 AM
 • Minh Tâm: Cos tao 5/5/2016 11:49:15 AM
 • Minh Tâm: straight_face đêm ko ngủ đc mệt v 5/5/2016 11:49:28 AM
 • .: ? 5/5/2016 12:17:46 PM
 • .: sao k ngủ đk 5/5/2016 12:17:53 PM
 • Minh Tâm: Mất ngủ mấy hôm r mà 5/5/2016 12:44:14 PM
 • Bé's Ngốc'ss: 2 5/5/2016 12:45:28 PM
 • Minh Tâm: 2 em 5/5/2016 12:57:23 PM
 • Minh Tâm: Zzzzz 5/5/2016 12:57:26 PM
 • Trang'ss Kiều'ss: 2 mn 5/5/2016 1:35:17 PM
 • Trang'ss Kiều'ss: hi mn 5/5/2016 1:35:27 PM
 • .: confused 5/5/2016 2:49:15 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ♚
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Bé'sS Choảnh'sS
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • phuonghoagcs
 • manhcuong1999x
 • Vy851998