I - KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT KIM LOẠI
Hầu hết các kim loại ở điều kiện thường đều tồn tại dưới dạng tinh thể (trừ  $Hg$). Trong tinh thể kim loại, ion dương và nguyên tử kim loại ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể. Lực hút giữa các electron này và các ion dương tạo nên liên kết kim loại.
Như vậy: Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa  các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

II - MẠNG TINH THỂ KIM LOẠI
1. Một số kiểu mạng tinh thể
Các kim loại tồn tại dưới ba dạng tinh thể phổ biến sau:
Lập phương tâm khối: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên đỉnh và tâm của hình lập phương.
Lập  phương tâm diện: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lập phương. 
Lục phương: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các hình lục giác đứng và ba nguyên tử, ion nằm phía trong của hình lục giác.
Kết cấu trúc mạng tinh thể phổ biến của một số kim loại được tổng kết trong bảng  $3.1$. Chúng ta có thể tra cứu khi muốn biết kim loại nghiên cứu có kiểu mạng tinh thể nào.
Thí dụ: Từ bảng  $3.1$  cho thấy kim loại sắt thuộc dạng tinh thể lập phương tâm khối, đồng dạng thuộc tinh thể lập phương tâm diện và coban thuộc dạng tinh thể lục phương. Người ta dùng độ đặc khít  $\rho$  là phần trăm thể tích mà các nguyên tử chiếm trong tinh thể để đặc trưng cho từng kiểu cấu trúc. Với kiểu cấu trúc lập phương tâm khối,  $\rho=68\%$; Kiểu cấu trúc lục phương tâm diện,  $\rho=74\%$; Kiểu cấu trúc lập phương, $\rho=74\%$. Phần trăm cón lại trong tinh thể là không gian trống.
Thí dụ: Đối với các kim loại có cấu trúc kiểu lập phương tâm khối, các nguyên tử kim loại chiếm  $68\%$   thể tích của tinh thể. Không gian trống của tinh thể là  $32\%$  thể tích tinh thể.
Bảng 3.1
Kiểu cấu trúc mạng tinh thể phổ biến của một số kim loại trong bảng tuần hoàn
 

2. Tính chất của tinh thể kim loại.
Vì trong tinh thể kim loại có những electron tự do, di chuyển được trong mạng nên tinh thể kim loại có những tính chất cơ bản sau: Có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.

Thẻ

Lượt xem

9979
Chat chit và chém gió
 • Hạ Băng: laughing 7/25/2016 8:40:52 PM
 • Hạ Băng: gửi link tui coi 7/25/2016 8:40:59 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:40:59 PM
 • Kaito kid: Đề sai 7/25/2016 8:41:10 PM
 • Kaito kid: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10752/hoa-10-nguyen-tu 7/25/2016 8:41:21 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ukm 7/25/2016 8:41:36 PM
 • Hạ Băng: đề sai sao kêu tui làm 7/25/2016 8:41:38 PM
 • Hạ Băng: laughing 7/25/2016 8:41:41 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: cái chỗ cuối ý 7/25/2016 8:41:42 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sao đc 7/25/2016 8:41:45 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:41:45 PM
 • Hạ Băng: để tui coi đã 7/25/2016 8:41:48 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/25/2016 8:41:49 PM
 • Phúc: vl 7/25/2016 8:42:04 PM
 • Phúc: hóa lp mấy 7/25/2016 8:42:08 PM
 • Kaito kid: 10 a 7/25/2016 8:42:17 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: chỗ kia là 39 chứ nhể 7/25/2016 8:42:36 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: thế ma ra đc 7/25/2016 8:42:40 PM
 • Kaito kid: Tui đoán bừa kà AlCl3 7/25/2016 8:42:41 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:42:45 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ukm 7/25/2016 8:42:45 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: nếu là 8 và 39 thì ra thé 7/25/2016 8:42:55 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/25/2016 8:42:58 PM
 • Kaito kid: Tại nhìn 196 quen 7/25/2016 8:43:00 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:43:03 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ukm 7/25/2016 8:43:06 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/25/2016 8:43:08 PM
 • Hạ Băng: đề bài hơi kì 7/25/2016 8:43:13 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ukm 7/25/2016 8:43:20 PM
 • Phúc: giải hệ 7/25/2016 8:43:24 PM
 • Phúc: pt 7/25/2016 8:43:26 PM
 • Kaito kid: Băng đang tập trung lm , mn yên lặng 7/25/2016 8:43:31 PM
 • Kaito kid: Hệ 4 pt 7/25/2016 8:43:40 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sad 7/25/2016 8:43:42 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:43:44 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: crying 7/25/2016 8:44:04 PM
 • Kaito kid: S v 7/25/2016 8:44:39 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: k thấy nháp 7/25/2016 8:45:10 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sao h 7/25/2016 8:45:12 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sad 7/25/2016 8:45:15 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:45:18 PM
 • Hạ Băng: hệ 4 ẩn 4 pt 7/25/2016 8:45:28 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: crying 7/25/2016 8:45:28 PM
 • Kaito kid: Uk 7/25/2016 8:45:34 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:45:37 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: giải ra đc 7/25/2016 8:45:41 PM
 • Hạ Băng: ai có máy tính bấm hộ 7/25/2016 8:45:42 PM
 • Kaito kid: Nghèo 7/25/2016 8:45:52 PM
 • Hạ Băng: máy tui k có 7/25/2016 8:45:52 PM
 • Kaito kid: K có 7/25/2016 8:45:55 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: n k có n tố tm 7/25/2016 8:45:58 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:45:59 PM
 • Hạ Băng: laughing 7/25/2016 8:45:59 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui k có 7/25/2016 8:46:03 PM
 • Kaito kid: Sửa đề 7/25/2016 8:46:18 PM
 • Kaito kid: Đề sai đó 7/25/2016 8:46:24 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:46:26 PM
 • Hạ Băng: sáng đi học bạn nó cướp r 7/25/2016 8:46:27 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: k có nháp 7/25/2016 8:46:43 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: h k l mdc bt 7/25/2016 8:46:46 PM
 • Kaito kid: rolling_on_the_floor 7/25/2016 8:46:50 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: crying 7/25/2016 8:46:51 PM
 • Hạ Băng: đợi tui giải tay 7/25/2016 8:46:51 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:46:57 PM
 • Phúc: crying 7/25/2016 8:48:10 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: i 7/25/2016 8:50:53 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: I 7/25/2016 8:50:57 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: A 7/25/2016 8:50:59 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: M 7/25/2016 8:51:00 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: F 7/25/2016 8:51:01 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: E 7/25/2016 8:51:02 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: E 7/25/2016 8:51:03 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: L 7/25/2016 8:51:04 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: I 7/25/2016 8:51:05 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: N 7/25/2016 8:51:06 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: G 7/25/2016 8:51:07 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: S 7/25/2016 8:51:10 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: A 7/25/2016 8:51:11 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: D 7/25/2016 8:51:12 PM
 • Phúc: angry 7/25/2016 8:51:14 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: ??? 7/25/2016 8:51:21 PM
 • Phúc: spam hả e 7/25/2016 8:52:15 PM
 • Kaito kid: 2 bà kia đi rồi ak 7/25/2016 8:52:54 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: đây 7/25/2016 8:53:00 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ông bà đang l mak 7/25/2016 8:53:05 PM
 • Phúc: anh dốt hóa quá 7/25/2016 8:53:13 PM
 • Kaito kid: Tui k lm 7/25/2016 8:53:14 PM
 • Kaito kid: laughing 7/25/2016 8:53:17 PM
 • Kaito kid: E cũng dốt 7/25/2016 8:53:23 PM
 • Phúc: đề sai hay s ý 7/25/2016 8:53:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui bỏ laughing 7/25/2016 8:53:27 PM
 • Phúc: mãi k ra 7/25/2016 8:53:29 PM
 • Hải Sơn: ê ế ê ê ề 7/25/2016 8:53:35 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui định tl 7/25/2016 8:53:38 PM
 • Hạ Băng: tui giải k ra 7/25/2016 8:53:39 PM
 • Kaito kid: Mà hôm j ngại quá 7/25/2016 8:53:42 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: đọc cái đề bỏ lun 7/25/2016 8:53:43 PM
 • Kaito kid: big_grin 7/25/2016 8:53:46 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/25/2016 8:53:49 PM
 • Hải Sơn: bài lớp mấy ạ 7/25/2016 8:53:51 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Zôn
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • tran85295
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • caydaonhuommau
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • nguyentienlamkudo
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nguyenlamnich
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • Mỹ Diệu
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • ღComPuncTionღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Phúc
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Je suis Dan
 • Kim Thưởng
 • ngdthqvbn
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • Kaito kid
 • svvodoi7
 • Hải Sơn
 • thuyduong99
 • luongthitramy2001
 • rin47
 • cherry_pjs107