I - KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT KIM LOẠI
Hầu hết các kim loại ở điều kiện thường đều tồn tại dưới dạng tinh thể (trừ  $Hg$). Trong tinh thể kim loại, ion dương và nguyên tử kim loại ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể. Lực hút giữa các electron này và các ion dương tạo nên liên kết kim loại.
Như vậy: Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa  các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

II - MẠNG TINH THỂ KIM LOẠI
1. Một số kiểu mạng tinh thể
Các kim loại tồn tại dưới ba dạng tinh thể phổ biến sau:
Lập phương tâm khối: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên đỉnh và tâm của hình lập phương.
Lập  phương tâm diện: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lập phương. 
Lục phương: Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các hình lục giác đứng và ba nguyên tử, ion nằm phía trong của hình lục giác.
Kết cấu trúc mạng tinh thể phổ biến của một số kim loại được tổng kết trong bảng  $3.1$. Chúng ta có thể tra cứu khi muốn biết kim loại nghiên cứu có kiểu mạng tinh thể nào.
Thí dụ: Từ bảng  $3.1$  cho thấy kim loại sắt thuộc dạng tinh thể lập phương tâm khối, đồng dạng thuộc tinh thể lập phương tâm diện và coban thuộc dạng tinh thể lục phương. Người ta dùng độ đặc khít  $\rho$  là phần trăm thể tích mà các nguyên tử chiếm trong tinh thể để đặc trưng cho từng kiểu cấu trúc. Với kiểu cấu trúc lập phương tâm khối,  $\rho=68\%$; Kiểu cấu trúc lục phương tâm diện,  $\rho=74\%$; Kiểu cấu trúc lập phương, $\rho=74\%$. Phần trăm cón lại trong tinh thể là không gian trống.
Thí dụ: Đối với các kim loại có cấu trúc kiểu lập phương tâm khối, các nguyên tử kim loại chiếm  $68\%$   thể tích của tinh thể. Không gian trống của tinh thể là  $32\%$  thể tích tinh thể.
Bảng 3.1
Kiểu cấu trúc mạng tinh thể phổ biến của một số kim loại trong bảng tuần hoàn
 

2. Tính chất của tinh thể kim loại.
Vì trong tinh thể kim loại có những electron tự do, di chuyển được trong mạng nên tinh thể kim loại có những tính chất cơ bản sau: Có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.

Thẻ

Lượt xem

9165
Chat chit và chém gió
 • .: happy 5/28/2016 3:02:21 PM
 • .: nghỉ đi cho khỏe 5/28/2016 3:02:40 PM
 • .: rồi ôn bài mai thi típ 5/28/2016 3:02:46 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:02:52 PM
 • .: ak mà mai cn 5/28/2016 3:02:57 PM
 • .: dk nghỉ chứ nhỉ 5/28/2016 3:03:02 PM
 • .: laughing 5/28/2016 3:03:04 PM
 • Chin soái mụi ^-^: sad 5/28/2016 3:03:53 PM
 • .: ? 5/28/2016 3:04:01 PM
 • .: sao bùn 5/28/2016 3:04:03 PM
 • Chin soái mụi ^-^: thứ hai 5/28/2016 3:04:18 PM
 • .: ừa, thứ 2 đi thi. 5/28/2016 3:04:31 PM
 • Chin soái mụi ^-^: thi nói crying 5/28/2016 3:04:32 PM
 • .: cn ở nhà ôn bài 5/28/2016 3:04:42 PM
 • .: happy 5/28/2016 3:04:44 PM
 • .: em gái cố lên 5/28/2016 3:04:53 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:04:57 PM
 • .: thui mừ 5/28/2016 3:05:02 PM
 • Chin soái mụi ^-^: ko phải 5/28/2016 3:05:04 PM
 • .: cười cái coi 5/28/2016 3:05:06 PM
 • .: big_grin 5/28/2016 3:05:07 PM
 • .: òi 5/28/2016 3:05:10 PM
 • .: thế sao? 5/28/2016 3:05:15 PM
 • Chin soái mụi ^-^: e khóc cho mấy đứa thi chung xuất vs e thôi 5/28/2016 3:05:23 PM
 • .: @@@ 5/28/2016 3:05:32 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hehe thi nói đảm bảo e trùm khoá r 5/28/2016 3:05:39 PM
 • Chin soái mụi ^-^: kakaaa 5/28/2016 3:05:41 PM
 • .: laughing 5/28/2016 3:05:48 PM
 • .: bit đâu bất ngờ 5/28/2016 3:06:07 PM
 • .: rolling_on_the_floor 5/28/2016 3:06:10 PM
 • .: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135810/hi-nh-ho-c-qh-b3/37343#37343 5/28/2016 3:06:53 PM
 • .: mới có người trl bài của e 5/28/2016 3:07:02 PM
 • Chin soái mụi ^-^: toán hả 5/28/2016 3:07:55 PM
 • .: ừa 5/28/2016 3:08:18 PM
 • .: toán 5/28/2016 3:08:19 PM
 • .: qua coi đi 5/28/2016 3:08:23 PM
 • .: em gái sẽ thích đấy 5/28/2016 3:08:28 PM
 • .: laughing 5/28/2016 3:08:29 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hốt hền 5/28/2016 3:09:25 PM
 • Chin soái mụi ^-^: lạy chúa, nhóc này giỡn e à 5/28/2016 3:09:41 PM
 • .: big_grin 5/28/2016 3:09:55 PM
 • .: chắc vậy 5/28/2016 3:09:59 PM
 • .: em giỡn lại là dk mà 5/28/2016 3:10:07 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:10:11 PM
 • Chin soái mụi ^-^: @@ 5/28/2016 3:13:19 PM
 • Chin soái mụi ^-^: mình nghiêm 5/28/2016 3:13:26 PM
 • .: happy 5/28/2016 3:13:32 PM
 • .: bên toán 5/28/2016 3:13:48 PM
 • .: có mấy bài 5/28/2016 3:13:51 PM
 • .: treo thưởng 5/28/2016 3:13:54 PM
 • Chin soái mụi ^-^: mình nghiêm thúc mà tụi nhỏ cứ hay đùa 5/28/2016 3:13:56 PM
 • .: em gái làm dk thì qua làm 5/28/2016 3:14:01 PM
 • .: happy 5/28/2016 3:14:04 PM
 • Chin soái mụi ^-^: link @@ 5/28/2016 3:14:07 PM
 • .: òi òi 5/28/2016 3:14:12 PM
 • .: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135823/giup-vssss-toan-10-a 5/28/2016 3:14:46 PM
 • .: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135821/sa-ng-ta-o-ba-t-da-ng-thu-c-3 5/28/2016 3:15:20 PM
 • .: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135822/can-gap-a-hinh-hoc-phang-oxy 5/28/2016 3:15:55 PM
 • .: hết òi 5/28/2016 3:16:48 PM
 • .: làm dk bài nào thì làm na 5/28/2016 3:16:55 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:17:00 PM
 • Chin soái mụi ^-^: thôi 5/28/2016 3:17:19 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hok làm đâu 5/28/2016 3:17:26 PM
 • .: òi 5/28/2016 3:17:37 PM
 • .: thế chơi đi cho thoải mái đầu óc 5/28/2016 3:17:46 PM
 • .: winking 5/28/2016 3:17:50 PM
 • Chin soái mụi ^-^: =) 5/28/2016 3:19:37 PM
 • .: happy 5/28/2016 3:20:04 PM
 • ❎: broken_heart 5/28/2016 8:17:10 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: a jian ơi 5/28/2016 8:17:21 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: có ai k 5/28/2016 8:22:36 PM
 • Dan: nope 5/28/2016 8:54:05 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: lope 5/28/2016 9:43:30 PM
 • Bé's Ngốc'ss: lope à 5/28/2016 10:32:00 PM
 • Song Nhi: có ai k? 5/28/2016 10:37:14 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: big_grin 5/28/2016 10:39:50 PM
 • Bé's Ngốc'ss: a Kiên 5/28/2016 10:40:27 PM
 • Quenmatkhaulapcaimoi: Alo 5/29/2016 12:06:03 AM
 • Quenmatkhaulapcaimoi: Có ai k 5/29/2016 12:09:47 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: sad 5/29/2016 12:36:16 AM
 • Dan: v~ 5/29/2016 9:39:20 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: broken_heart 5/29/2016 9:58:57 AM
 • ducnguyenminh777: anh jian 5/29/2016 9:59:12 AM
 • ducnguyenminh777: lên đại soái ca mà ko khao lớn thì không ổn anh à 5/29/2016 9:59:36 AM
 • ducnguyenminh777: em gái cũng soái tỉ cả 5/29/2016 10:00:00 AM
 • ducnguyenminh777: anh thật có phước 5/29/2016 10:00:09 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: ??? 5/29/2016 10:02:06 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: @@ 5/29/2016 10:02:15 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: bên toán 5/29/2016 10:02:18 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: đang bàn luận 5/29/2016 10:02:21 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: về e kìa 5/29/2016 10:02:24 AM
 • JIAN ĐẠI SOÁI: laughing 5/29/2016 10:02:25 AM
 • Minh Tâm: Đừng spam danh vọng nữa 5/29/2016 10:16:57 AM
 • Minh Tâm: ^^ ảo lắm 5/29/2016 10:17:01 AM
 • ducnguyenminh777: tớ đang dăng bài ko sao đâu 5/29/2016 10:18:07 AM
 • .: broken_heart 5/29/2016 11:34:53 AM
 • pegasus689a: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10432/bai-kho-co-thuong 5/29/2016 1:22:30 PM
 • pegasus689a: Hộ em bài này với happy 5/29/2016 1:22:38 PM
 • pegasus689a: Em sắp thi cấp 3 happy 5/29/2016 1:22:44 PM
 • Minh Tâm: Chị vẫn đang nghĩ em 5/29/2016 3:42:37 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • MuUn'ss QuỲnh'ss
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • Hoàng Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜNhung ๖ۣۜAngles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Dan
 • ngdthqvbn
 • ngoc.nvb0108