I - AXIT PHOTPHORIC
$1.$ Cấu tạo phân tử
Axit photphoric ($H_3PO_4$) có công thức cấu tạo:

Trong hợp chất $H_3PO_4$, photpho có số oxi hóa cao nhất $+5$.
$2.$ Tính chất vật lí
Axit photphoric, còn gọi là axit orthophotphoric ($H_3PO_4$) là chất rắn dạng tinh thể, trong suốt, không màu, nóng chảy ở $42,5^0C$, rất háo hức nên dễ bị chảy rữa, tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Axit photphoric thường dùng là dung dịch đặc, sánh, có nồng độ $85\%$.
$3.$ Tính chất hóa học
a) Tính oxi hóa - khử
Khác với nitơ, photpho ở mức oxi hóa $+5$ bền hơn. Do vậy, axit photphoric khó bị khử, không có tính oxi hóa như axit nitric.
b) Tác dụng bởi nhiệt
Khi đun nóng đến khoảng $200 - 250^0C$, axit photphoric mất bớt nước, biến thành axit điphotphoric ($H_4P_2O_7$):$$2H_3PO_4\xrightarrow[{}]{{t^0}}H_4P_2O_7+ H_2O $$
Tiếp tục đun nóng đến khoảng $400 - 500^0C$, axit điphotphoric lại mất bớt nước, biến thành axit metaphotphoric:$$H_4P_2O_7\xrightarrow[{}]{{t^0}} 2HPO_3+H_2O $$Các axit $HPO_3, H_4P_2O_7$ lại có thể kết hợp với nước để tạo ra axit $H_3PO_4$.
c) Tính axit
* Axit $H_3PO_4$ là axit ba lần axit, có độ mạnh trung bình. Trong dung dịch nó phân li theo ba nấc. Dưới đây là hằng số phân li axit ở $25^0C$.
Nấc $1$:              $H_3PO_4 \rightleftharpoons  H^++H_2PO_4^-;        K_1=7,6 . 10^ {-3}$
Nấc $2$:              $H_2PO_4^- \rightleftharpoons  H^++HPO_4^ {2-};       K_2=6,2 . 10^ {-8}$
Nấc $3$:              $HPO_4^ { 2-} \rightleftharpoons  H^+ + PO_4^ {3-};               K_3=4,4 . 10^ {-13}$
Sự phân li chủ yếu xảy ra theo nấc $1$, nấc $2$ yếu hơn và nấc $3$ rất yếu. Như vậy trong dung dịch axit photphoric ngoài các phân tử $H_3PO_4$ không phân li, còn có các ion $H^+$, đihiđrophotphat ($H_2PO_4^-$), hiđrophotphat ($HPO_4^ {2-}$) và photphat ($PO_4^ {3-}$), không kể $H^+$ và $OH^-$ do nước phân li ra.
* Dung dịch $H_3PO_4$ có những tính chất chung của axit, như làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại,...
Khi tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ, tùy theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối.
Thí dụ:              $H_3PO_4 + NaOH \xrightarrow[{}]{{}}  NaH_2PO_4 + H_2O$
                         $H_3PO_4 + 2NaOH \xrightarrow[{}]{{}} Na_2HPO_4+2H_2O$
                         $H_3PO_4 + 3NaOH \xrightarrow[{}]{{}} Na_3PO_4+3H_2O$
$4.$ Điều chế và ứng dụng
a) Trong phòng thí nghiệm
Axit photphoric được điều chế bằng cách dùng $HNO_3$ đặc oxi hóa photpho:
                        $P+5HNO_3 $(đặc)$ \xrightarrow[{}]{{t^0}} H_3PO_4 +5NO_2 + H_2O $
b) Trong công nghiệp
* Cho $H_2SO_4$ đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit:
                       $Ca_3(PO_4)_2+3H_2SO_4 $(đặc) $  \xrightarrow[{}]{{t^0}} 3CaSO_4 \downarrow +2H_3PO_4 $
Tách muối $CaSO_4$ ra và cô đặc dung dịch, rồi làm lạnh để axit kết tinh. Axit photphoric điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết, có chất lượng thấp.
* Để điều chế $H_3PO_4$ có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người ta đốt cháy photpho để được $P_2O_5$, rồi cho $P_2O_5$ tác dụng với nước.
                              $4P+5O_2\xrightarrow[{}]{{t^0}} 2P_2O_5 $
                              $P_2O_5+3H_2O \xrightarrow[{}]{{}} 2H_3PO_4$
Một lượng lớn axit photphoric sản xuất ra được dùng để điều chế các muối photphat và để sản xuất phân lân.
II - MUỐI PHOTPHAT
Muối photphat là muối của axit photphoric. Axit photphoric tạo ra ba loại muối: muối photphat trung hòa và hai muối photphat axit.
Thí dụ:      Muối photphat trung hòa: $Na_3PO_4, Ca_3(PO_4)_2, (NH_4)_3PO_4$
                  Muối đihiđrophotphat:  $NaH_2PO_4, Ca(H_2PO_4)_2, NH_4H_2PO_4$
                  Muối hiđrophotphat : $Na_2HPO_4, CaHPO_4, (NH_4)_2HPO_4$
$1$. Tính chất của muối photphat
a) Tính tan
Tất cả các muối đihiđrophotphat đều tan trong nước.
Trong số các muối hiđrophotphat và photphat trung hòa chỉ có muối natri, kali, amoni là dễ tan, còn muối của các kim loại khác đều không tan hoặc ít tan trong nước.
b) Phản ứng thủy phân
Các muối photphat tan bị thủy phân trong dung dịch.
Thí dụ:                 $Na_3PO_4+H_2O \rightleftharpoons  Na_2HPO_4 + NaOH$
                            $PO_4^ {3-}+ H_2O \rightleftharpoons  HPO_4^ {2-}+OH^-$
Do đó, dung dịch $Na_3PO_4$ có môi trường kiềm, làm quỳ tím ngả màu xanh.
$2.$ Nhận biết ion photphat
Thuốc thử để nhận biết ion $PO_4^{ 3-}$ trong dung dịch muối photphat là bạc nitrat.
Thí nghiệm: Nhỏ vào ống nghiệm $5-6$ giọt dung dịch $Na_3PO_4$ rồi thêm vào đó $3-4$ giọt dung dịch $AgNO_3$. Khi đó sẽ tạo thành kết tủa màu vàng, tan được trong dung dịch axit nitric loãng. Phương trình ion rút gọn:
                           $ 3Ag^+ + PO_4^ { 3-} \xrightarrow[{}]{{}} Ag_3PO_4 \downarrow $
                                                                  màu vàng

Thẻ

Lượt xem

17710
Chat chit và chém gió
 • kaneki ken: chán nhể 10/20/2016 10:11:05 PM
 • kaneki ken: zay thôi 10/20/2016 10:11:11 PM
 • kaneki ken: e ngủ nha 10/20/2016 10:11:17 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: uk 10/20/2016 10:11:20 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp e 10/20/2016 10:11:21 PM
 • kaneki ken: yawn 10/20/2016 10:11:23 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nn mđ 10/20/2016 10:11:23 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: wave 10/20/2016 10:11:25 PM
 • kaneki ken: pp 10/20/2016 10:11:26 PM
 • kaneki ken: cj 10/20/2016 10:11:30 PM
 • kaneki ken: kiss 10/20/2016 10:11:33 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: straight_face 10/20/2016 10:14:20 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: worried 10/20/2016 10:14:28 PM
 • zzz02042001: húhus 10/20/2016 10:15:09 PM
 • zzz02042001: wave 10/20/2016 10:15:12 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: hi e 10/20/2016 10:15:24 PM
 • zzz02042001: tuổi 10/20/2016 10:15:33 PM
 • zzz02042001: ai mà e 10/20/2016 10:15:37 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: 22 10/20/2016 10:15:38 PM
 • zzz02042001: khéo liên lụy hàng xóm 10/20/2016 10:16:03 PM
 • zzz02042001: nỏ to quá 10/20/2016 10:16:08 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: confused 10/20/2016 10:16:09 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: mk thick thì mk nổ thui 10/20/2016 10:16:19 PM
 • zzz02042001: laughing 10/20/2016 10:16:29 PM
 • zzz02042001: ukm đc bữa của phụ nữ 10/20/2016 10:16:39 PM
 • zzz02042001: nổ mạnh nổ tơn đi 10/20/2016 10:16:45 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: rolling_on_the_floor 10/20/2016 10:16:57 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: k chúc c hả 10/20/2016 10:17:03 PM
 • zzz02042001: rose 10/20/2016 10:19:28 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing k chúc cụ ak 10/20/2016 10:19:36 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: crying 10/20/2016 10:19:51 PM
 • zzz02042001: chúc chị già lâu chết mụn 10/20/2016 10:19:53 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/20/2016 10:20:09 PM
 • zzz02042001: chúc cụ chết nhanh kẻo bệnh tật hành hạ 10/20/2016 10:20:16 PM
 • zzz02042001: big_grin 10/20/2016 10:20:21 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: uầy 10/20/2016 10:20:28 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: tk này giỏi 10/20/2016 10:20:31 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: cụ oánh cho h 10/20/2016 10:20:35 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: sad 10/20/2016 10:21:18 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: ppppppp mn e off nha 10/20/2016 10:22:02 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: chúc mn vv nha 10/20/2016 10:22:15 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: wave 10/20/2016 10:22:18 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp e 10/20/2016 10:22:49 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: tí e nn mđ nhá 10/20/2016 10:22:56 PM
 • zzz02042001: wave 10/20/2016 10:23:29 PM
 • zzz02042001: q tên quỳnh à 10/20/2016 10:23:36 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: yep 10/20/2016 10:24:49 PM
 • zzz02042001: ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღtên j? 10/20/2016 10:25:27 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: nhung 10/20/2016 10:25:50 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: thoi off 10/20/2016 10:25:56 PM
 • ღ ๖ۣۜQ ღ: p 10/20/2016 10:25:59 PM
 • zzz02042001: wave 10/20/2016 10:26:38 PM
 • pharah :3: hj 10/20/2016 10:28:41 PM
 • zzz02042001: 2 10/20/2016 10:29:35 PM
 • pharah :3: 3 10/20/2016 10:31:52 PM
 • pharah :3: :v 10/20/2016 10:31:53 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ặc 10/20/2016 10:33:34 PM
 • pharah :3: ax 10/20/2016 10:35:40 PM
 • zzz02042001: ặc! 10/20/2016 10:37:55 PM
 • zzz02042001: confused 10/20/2016 10:37:59 PM
 • pharah :3: có gì hót :v 10/20/2016 10:38:24 PM
 • zzz02042001: sleepy 10/20/2016 10:39:03 PM
 • zzz02042001: tin hot 10/20/2016 10:39:21 PM
 • pharah :3: ? 10/20/2016 10:39:22 PM
 • zzz02042001: hum nay mn ngủ sớm 10/20/2016 10:39:27 PM
 • pharah :3: why? 10/20/2016 10:39:59 PM
 • zzz02042001: thế ms hot 10/20/2016 10:40:28 PM
 • zzz02042001: bít why thì khỏi hot 10/20/2016 10:40:42 PM
 • pharah :3: axxx 10/20/2016 10:41:19 PM
 • pharah :3: mà who a du :v 10/20/2016 10:41:25 PM
 • zzz02042001: sleepy 10/20/2016 10:41:29 PM
 • zzz02042001: i am mạnh 10/20/2016 10:41:35 PM
 • zzz02042001: who? 10/20/2016 10:41:41 PM
 • pharah :3: quen hem nhỉ :V 10/20/2016 10:45:02 PM
 • zzz02042001: 0 10/20/2016 10:45:10 PM
 • zzz02042001: i do not no 10/20/2016 10:45:18 PM
 • zzz02042001: who? 10/20/2016 10:45:23 PM
 • pharah :3: who? 10/20/2016 10:45:42 PM
 • zzz02042001: pharah :3 tên j ấy 10/20/2016 10:46:31 PM
 • zzz02042001: ko hỉu à 10/20/2016 10:46:35 PM
 • zzz02042001: big_grin 10/20/2016 10:46:38 PM
 • pharah :3: à 10/20/2016 10:49:51 PM
 • pharah :3: tên đấy 10/20/2016 10:49:54 PM
 • zzz02042001: confused 10/20/2016 10:50:06 PM
 • zzz02042001: đấy à 10/20/2016 10:50:11 PM
 • zzz02042001: rolling_on_the_floor 10/20/2016 10:50:17 PM
 • pharah :3: ừm :V 10/20/2016 10:51:42 PM
 • zzz02042001: đấy !!!!!!!! 10/20/2016 10:53:05 PM
 • zzz02042001: rolling_on_the_floor 10/20/2016 10:53:08 PM
 • pharah :3: vcl rolling_on_the_floor)))) 10/20/2016 10:53:52 PM
 • zzz02042001: rolling_on_the_floor 10/20/2016 10:53:58 PM
 • zzz02042001: h lại đổi tên vcl à 10/20/2016 10:54:08 PM
 • zzz02042001: vcl!!!!!!! 10/20/2016 10:54:14 PM
 • zzz02042001: rolling_on_the_floor 10/20/2016 10:54:15 PM
 • pharah :3: vcl rolling_on_the_floor)))) 10/20/2016 10:54:49 PM
 • zzz02042001: rolling_on_the_floor 10/20/2016 10:55:45 PM
 • mainC: laughing 10/20/2016 10:57:24 PM
 • mainC: laughing 10/20/2016 10:57:47 PM
 • Dan: big_grin 10/20/2016 11:09:37 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/21/2016 12:02:29 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ Sâu ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • Kem CUTE
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • pekun273
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • ღ ๖ۣۜQ ღ
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Hoài Sherry
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Dan
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nga.nhu852
 • 민 호앙를 수행
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • Mỹ Diệu
 • vienvien
 • ღD1102ღ
 • phuonghoagcs
 • .'
 • manhcuong1999x
 • Thảo Vân
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • xD
 • ngdthqvbn
 • hoanglinhss20
 • đừng có nói
 • Kẹo cực đắng
 • kaneki ken
 • TrinhᵔᴥᵔBee。♥‿♥。
 • con cu hủy diệt
 • ๖ۣۜH
 • ๖ۣۜNღ
 • ngocnguyen3061999
 • lekhoa190
 • Ăn chơi không sợ Bom rơi