I - AXIT PHOTPHORIC
$1.$ Cấu tạo phân tử
Axit photphoric ($H_3PO_4$) có công thức cấu tạo:

Trong hợp chất $H_3PO_4$, photpho có số oxi hóa cao nhất $+5$.
$2.$ Tính chất vật lí
Axit photphoric, còn gọi là axit orthophotphoric ($H_3PO_4$) là chất rắn dạng tinh thể, trong suốt, không màu, nóng chảy ở $42,5^0C$, rất háo hức nên dễ bị chảy rữa, tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Axit photphoric thường dùng là dung dịch đặc, sánh, có nồng độ $85\%$.
$3.$ Tính chất hóa học
a) Tính oxi hóa - khử
Khác với nitơ, photpho ở mức oxi hóa $+5$ bền hơn. Do vậy, axit photphoric khó bị khử, không có tính oxi hóa như axit nitric.
b) Tác dụng bởi nhiệt
Khi đun nóng đến khoảng $200 - 250^0C$, axit photphoric mất bớt nước, biến thành axit điphotphoric ($H_4P_2O_7$):$$2H_3PO_4\xrightarrow[{}]{{t^0}}H_4P_2O_7+ H_2O $$
Tiếp tục đun nóng đến khoảng $400 - 500^0C$, axit điphotphoric lại mất bớt nước, biến thành axit metaphotphoric:$$H_4P_2O_7\xrightarrow[{}]{{t^0}} 2HPO_3+H_2O $$Các axit $HPO_3, H_4P_2O_7$ lại có thể kết hợp với nước để tạo ra axit $H_3PO_4$.
c) Tính axit
* Axit $H_3PO_4$ là axit ba lần axit, có độ mạnh trung bình. Trong dung dịch nó phân li theo ba nấc. Dưới đây là hằng số phân li axit ở $25^0C$.
Nấc $1$:              $H_3PO_4 \rightleftharpoons  H^++H_2PO_4^-;        K_1=7,6 . 10^ {-3}$
Nấc $2$:              $H_2PO_4^- \rightleftharpoons  H^++HPO_4^ {2-};       K_2=6,2 . 10^ {-8}$
Nấc $3$:              $HPO_4^ { 2-} \rightleftharpoons  H^+ + PO_4^ {3-};               K_3=4,4 . 10^ {-13}$
Sự phân li chủ yếu xảy ra theo nấc $1$, nấc $2$ yếu hơn và nấc $3$ rất yếu. Như vậy trong dung dịch axit photphoric ngoài các phân tử $H_3PO_4$ không phân li, còn có các ion $H^+$, đihiđrophotphat ($H_2PO_4^-$), hiđrophotphat ($HPO_4^ {2-}$) và photphat ($PO_4^ {3-}$), không kể $H^+$ và $OH^-$ do nước phân li ra.
* Dung dịch $H_3PO_4$ có những tính chất chung của axit, như làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại,...
Khi tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ, tùy theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối.
Thí dụ:              $H_3PO_4 + NaOH \xrightarrow[{}]{{}}  NaH_2PO_4 + H_2O$
                         $H_3PO_4 + 2NaOH \xrightarrow[{}]{{}} Na_2HPO_4+2H_2O$
                         $H_3PO_4 + 3NaOH \xrightarrow[{}]{{}} Na_3PO_4+3H_2O$
$4.$ Điều chế và ứng dụng
a) Trong phòng thí nghiệm
Axit photphoric được điều chế bằng cách dùng $HNO_3$ đặc oxi hóa photpho:
                        $P+5HNO_3 $(đặc)$ \xrightarrow[{}]{{t^0}} H_3PO_4 +5NO_2 + H_2O $
b) Trong công nghiệp
* Cho $H_2SO_4$ đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit:
                       $Ca_3(PO_4)_2+3H_2SO_4 $(đặc) $  \xrightarrow[{}]{{t^0}} 3CaSO_4 \downarrow +2H_3PO_4 $
Tách muối $CaSO_4$ ra và cô đặc dung dịch, rồi làm lạnh để axit kết tinh. Axit photphoric điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết, có chất lượng thấp.
* Để điều chế $H_3PO_4$ có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người ta đốt cháy photpho để được $P_2O_5$, rồi cho $P_2O_5$ tác dụng với nước.
                              $4P+5O_2\xrightarrow[{}]{{t^0}} 2P_2O_5 $
                              $P_2O_5+3H_2O \xrightarrow[{}]{{}} 2H_3PO_4$
Một lượng lớn axit photphoric sản xuất ra được dùng để điều chế các muối photphat và để sản xuất phân lân.
II - MUỐI PHOTPHAT
Muối photphat là muối của axit photphoric. Axit photphoric tạo ra ba loại muối: muối photphat trung hòa và hai muối photphat axit.
Thí dụ:      Muối photphat trung hòa: $Na_3PO_4, Ca_3(PO_4)_2, (NH_4)_3PO_4$
                  Muối đihiđrophotphat:  $NaH_2PO_4, Ca(H_2PO_4)_2, NH_4H_2PO_4$
                  Muối hiđrophotphat : $Na_2HPO_4, CaHPO_4, (NH_4)_2HPO_4$
$1$. Tính chất của muối photphat
a) Tính tan
Tất cả các muối đihiđrophotphat đều tan trong nước.
Trong số các muối hiđrophotphat và photphat trung hòa chỉ có muối natri, kali, amoni là dễ tan, còn muối của các kim loại khác đều không tan hoặc ít tan trong nước.
b) Phản ứng thủy phân
Các muối photphat tan bị thủy phân trong dung dịch.
Thí dụ:                 $Na_3PO_4+H_2O \rightleftharpoons  Na_2HPO_4 + NaOH$
                            $PO_4^ {3-}+ H_2O \rightleftharpoons  HPO_4^ {2-}+OH^-$
Do đó, dung dịch $Na_3PO_4$ có môi trường kiềm, làm quỳ tím ngả màu xanh.
$2.$ Nhận biết ion photphat
Thuốc thử để nhận biết ion $PO_4^{ 3-}$ trong dung dịch muối photphat là bạc nitrat.
Thí nghiệm: Nhỏ vào ống nghiệm $5-6$ giọt dung dịch $Na_3PO_4$ rồi thêm vào đó $3-4$ giọt dung dịch $AgNO_3$. Khi đó sẽ tạo thành kết tủa màu vàng, tan được trong dung dịch axit nitric loãng. Phương trình ion rút gọn:
                           $ 3Ag^+ + PO_4^ { 3-} \xrightarrow[{}]{{}} Ag_3PO_4 \downarrow $
                                                                  màu vàng

Thẻ

Lượt xem

12961
Chat chit và chém gió
 • ngomen24998: có ng bằng tuổi òi 11/24/2015 10:20:27 PM
 • ngomen24998: 2 sang 11/24/2015 10:20:34 PM
 • Nhok Clover: c gấu trúc ở đâu thế ạ?? 11/24/2015 10:20:39 PM
 • sangtrann: 2 11/24/2015 10:20:42 PM
 • sangtrann: 2 11/24/2015 10:20:42 PM
 • sangtrann: 2 11/24/2015 10:20:42 PM
 • sangtrann: no_talking 11/24/2015 10:20:49 PM
 • gautrucnhan: xuyên mộc 11/24/2015 10:20:50 PM
 • sangtrann: loser 11/24/2015 10:20:53 PM
 • sangtrann: loser 11/24/2015 10:20:55 PM
 • Nhok Clover: xuyên mộc?? 11/24/2015 10:21:04 PM
 • sangtrann: loserloserloserloserloser 11/24/2015 10:21:06 PM
 • Nhok Clover: ở tỉnh nào v?? 11/24/2015 10:21:09 PM
 • gautrucnhan: xin chào sangtrn 11/24/2015 10:21:14 PM
 • Nhok Clover: đừng spam nữa sang 11/24/2015 10:21:22 PM
 • gautrucnhan: uhm ở bà rịa ý 11/24/2015 10:21:32 PM
 • Nhok Clover: oh, 11/24/2015 10:21:51 PM
 • Nhok Clover: c gau truc tên gì v ạ?? 11/24/2015 10:22:08 PM
 • gautrucnhan: hihi còn nhok clover ở đâu 11/24/2015 10:22:16 PM
 • gautrucnhan: chị tên kiều 11/24/2015 10:22:46 PM
 • ngomen24998: 2 gau truc 11/24/2015 10:23:23 PM
 • Nhok Clover: dạ e tên Nhi ở bình định 11/24/2015 10:23:26 PM
 • gautrucnhan: quê chị cũng ở đóa 11/24/2015 10:23:43 PM
 • gautrucnhan: chị vô nam sống vs cha me thôi 11/24/2015 10:24:00 PM
 • Nhok Clover: oh,v á 11/24/2015 10:24:06 PM
 • Nhok Clover: happy 11/24/2015 10:24:08 PM
 • Nhok Clover: đồng hương nữa r 11/24/2015 10:24:15 PM
 • gautrucnhan: xin chào ngmem 11/24/2015 10:24:19 PM
 • Nhok Clover: c mến ơi:cùng quê kìa 11/24/2015 10:24:27 PM
 • gautrucnhan: uhm đồng hương 11/24/2015 10:24:27 PM
 • Nhok Clover: hồi trước c ở huyện nào thế 11/24/2015 10:24:33 PM
 • gautrucnhan: phù cát 11/24/2015 10:24:41 PM
 • ngomen24998: gặp đồng hương roi 11/24/2015 10:24:56 PM
 • Nhok Clover: uầy 11/24/2015 10:25:11 PM
 • ngomen24998: gau truc vs Nhok Clover 11/24/2015 10:25:12 PM
 • Nhok Clover: k cùng huyện r 11/24/2015 10:25:16 PM
 • Nhok Clover: hihi,hiếm có đây 11/24/2015 10:25:25 PM
 • Nhok Clover: k một ai là bình định cả 11/24/2015 10:25:43 PM
 • gautrucnhan: oh 11/24/2015 10:25:47 PM
 • ngomen24998: gau truc o đâu? 11/24/2015 10:25:49 PM
 • Nhok Clover: https://web.facebook.com/nnk510blc 11/24/2015 10:26:22 PM
 • Nhok Clover: c mến vào kết bạn nhá 11/24/2015 10:26:28 PM
 • gautrucnhan: mình ở xuyên mộc bà rịa ý 11/24/2015 10:26:29 PM
 • ngomen24998: xa thế 11/24/2015 10:27:11 PM
 • ngomen24998: ừa để c kết bạn 11/24/2015 10:27:20 PM
 • gautrucnhan: hihi 11/24/2015 10:27:28 PM
 • Nhok Clover: c gấu trúc học giỏi hóa k v?? 11/24/2015 10:29:03 PM
 • gautrucnhan: hihi ko giỏi cho lám 11/24/2015 10:30:00 PM
 • Nhok Clover: à c định thi đại học khối nào v?? 11/24/2015 10:31:00 PM
 • gautrucnhan: sigh 11/24/2015 10:31:57 PM
 • gautrucnhan: đau đầu vs mấy cái khối 11/24/2015 10:32:18 PM
 • ngomen24998: gau truc chưa chọn khối lun hả 11/24/2015 10:32:40 PM
 • Nhok Clover: s ai cx thế v?? 11/24/2015 10:33:02 PM
 • Nhok Clover: quyết định ngành nghề khó quá hả mấy c?? 11/24/2015 10:33:28 PM
 • gautrucnhan: uhm 11/24/2015 10:34:07 PM
 • ngomen24998: khó cực lun e 11/24/2015 10:34:25 PM
 • Nhok Clover: hihi 11/24/2015 10:34:34 PM
 • gautrucnhan: nc phải tỉm hiểu kĩ và xem nang lực mình có đũ để thi vào ko đóa em 11/24/2015 10:34:37 PM
 • Nhok Clover: e thì đã có sẵn dự định chọn khối r 11/24/2015 10:34:59 PM
 • ngomen24998: e định thi khối j ak 11/24/2015 10:35:15 PM
 • Nhok Clover: với lại ba e cx chỉ hướng e vào trường mà e đã chọn 11/24/2015 10:35:21 PM
 • Nhok Clover: e định thi khối a c 11/24/2015 10:35:26 PM
 • ngomen24998: vào trường j nak 11/24/2015 10:35:42 PM
 • ngomen24998: ngành j nua 11/24/2015 10:36:02 PM
 • gautrucnhan: ngomem định thi vào trưởng nào vậy 11/24/2015 10:36:05 PM
 • ngomen24998: chưa bit nữa gau truc 11/24/2015 10:36:24 PM
 • ngomen24998: chán wa trời 11/24/2015 10:36:30 PM
 • gautrucnhan: vây thì khối này ti là khối nào á 11/24/2015 10:37:01 PM
 • Nhok Clover: e định thi vào trường dược 11/24/2015 10:37:02 PM
 • Nhok Clover: nếu năm đầu thi k đậu năm sau e sẽ thi lại 11/24/2015 10:37:29 PM
 • gautrucnhan: applause 11/24/2015 10:37:45 PM
 • Nhok Clover: mấy c cũng nên tin tưởng vào chính mình và có niềm yêu thích nó thì hãy chọn để thi ạ 11/24/2015 10:39:04 PM
 • Nhok Clover: chưa thử s biết mình k làm được 11/24/2015 10:39:15 PM
 • Nhok Clover: cố lên nhá 2 chị 11/24/2015 10:39:20 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/24/2015 10:39:28 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/24/2015 10:39:59 PM
 • gautrucnhan: cảm ơn em 11/24/2015 10:40:10 PM
 • gautrucnhan: cùng cố nha ngomem 11/24/2015 10:40:24 PM
 • ngomen24998: mến định thi khối a 11/24/2015 10:40:27 PM
 • ngomen24998: gau truc thi khoi j? 11/24/2015 10:40:37 PM
 • Nhok Clover: applause 11/24/2015 10:40:40 PM
 • gautrucnhan: khôia1 11/24/2015 10:41:01 PM
 • Nhok Clover: 2 c định thi vào ngành gì đó ạ 11/24/2015 10:42:36 PM
 • gautrucnhan: a1 đóa e 11/24/2015 10:43:55 PM
 • Nhok Clover: ngành gì ạ 11/24/2015 10:44:10 PM
 • gautrucnhan: và b 11/24/2015 10:44:12 PM
 • Nhok Clover: thông dịch viên chăng 11/24/2015 10:44:18 PM
 • Nhok Clover: nghề này rất có triển vọng đó ạ 11/24/2015 10:44:34 PM
 • gautrucnhan: uhm 11/24/2015 10:44:39 PM
 • gautrucnhan: applause 11/24/2015 10:44:54 PM
 • Nhok Clover: thoy e off đây 11/24/2015 10:45:55 PM
 • Nhok Clover: pp mấy c nha 11/24/2015 10:45:59 PM
 • Nhok Clover: trời mưa gió lạnh quá 11/24/2015 10:46:05 PM
 • Nhok Clover: e nên ngủ thì tốt hơn 11/24/2015 10:46:16 PM
 • Nhok Clover: wave 11/24/2015 10:46:22 PM
 • ngomen24998: chưa bit thi ngành j nua 11/24/2015 10:49:57 PM
 • ""NgỌn_GiÓ_Cô_ĐộC"": all 11/24/2015 10:55:36 PM
 • ""NgỌn_GiÓ_Cô_ĐộC"": có ai ko 11/24/2015 10:55:40 PM
 • phamngoctrang098: có~ 11/24/2015 11:29:45 PM
 • nhocpropro2003: hello 11/24/2015 11:49:10 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • NhẬt Nhật
 • bluerose
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc