I - AXIT PHOTPHORIC
$1.$ Cấu tạo phân tử
Axit photphoric ($H_3PO_4$) có công thức cấu tạo:

Trong hợp chất $H_3PO_4$, photpho có số oxi hóa cao nhất $+5$.
$2.$ Tính chất vật lí
Axit photphoric, còn gọi là axit orthophotphoric ($H_3PO_4$) là chất rắn dạng tinh thể, trong suốt, không màu, nóng chảy ở $42,5^0C$, rất háo hức nên dễ bị chảy rữa, tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Axit photphoric thường dùng là dung dịch đặc, sánh, có nồng độ $85\%$.
$3.$ Tính chất hóa học
a) Tính oxi hóa - khử
Khác với nitơ, photpho ở mức oxi hóa $+5$ bền hơn. Do vậy, axit photphoric khó bị khử, không có tính oxi hóa như axit nitric.
b) Tác dụng bởi nhiệt
Khi đun nóng đến khoảng $200 - 250^0C$, axit photphoric mất bớt nước, biến thành axit điphotphoric ($H_4P_2O_7$):$$2H_3PO_4\xrightarrow[{}]{{t^0}}H_4P_2O_7+ H_2O $$
Tiếp tục đun nóng đến khoảng $400 - 500^0C$, axit điphotphoric lại mất bớt nước, biến thành axit metaphotphoric:$$H_4P_2O_7\xrightarrow[{}]{{t^0}} 2HPO_3+H_2O $$Các axit $HPO_3, H_4P_2O_7$ lại có thể kết hợp với nước để tạo ra axit $H_3PO_4$.
c) Tính axit
* Axit $H_3PO_4$ là axit ba lần axit, có độ mạnh trung bình. Trong dung dịch nó phân li theo ba nấc. Dưới đây là hằng số phân li axit ở $25^0C$.
Nấc $1$:              $H_3PO_4 \rightleftharpoons  H^++H_2PO_4^-;        K_1=7,6 . 10^ {-3}$
Nấc $2$:              $H_2PO_4^- \rightleftharpoons  H^++HPO_4^ {2-};       K_2=6,2 . 10^ {-8}$
Nấc $3$:              $HPO_4^ { 2-} \rightleftharpoons  H^+ + PO_4^ {3-};               K_3=4,4 . 10^ {-13}$
Sự phân li chủ yếu xảy ra theo nấc $1$, nấc $2$ yếu hơn và nấc $3$ rất yếu. Như vậy trong dung dịch axit photphoric ngoài các phân tử $H_3PO_4$ không phân li, còn có các ion $H^+$, đihiđrophotphat ($H_2PO_4^-$), hiđrophotphat ($HPO_4^ {2-}$) và photphat ($PO_4^ {3-}$), không kể $H^+$ và $OH^-$ do nước phân li ra.
* Dung dịch $H_3PO_4$ có những tính chất chung của axit, như làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại,...
Khi tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ, tùy theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối.
Thí dụ:              $H_3PO_4 + NaOH \xrightarrow[{}]{{}}  NaH_2PO_4 + H_2O$
                         $H_3PO_4 + 2NaOH \xrightarrow[{}]{{}} Na_2HPO_4+2H_2O$
                         $H_3PO_4 + 3NaOH \xrightarrow[{}]{{}} Na_3PO_4+3H_2O$
$4.$ Điều chế và ứng dụng
a) Trong phòng thí nghiệm
Axit photphoric được điều chế bằng cách dùng $HNO_3$ đặc oxi hóa photpho:
                        $P+5HNO_3 $(đặc)$ \xrightarrow[{}]{{t^0}} H_3PO_4 +5NO_2 + H_2O $
b) Trong công nghiệp
* Cho $H_2SO_4$ đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit:
                       $Ca_3(PO_4)_2+3H_2SO_4 $(đặc) $  \xrightarrow[{}]{{t^0}} 3CaSO_4 \downarrow +2H_3PO_4 $
Tách muối $CaSO_4$ ra và cô đặc dung dịch, rồi làm lạnh để axit kết tinh. Axit photphoric điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết, có chất lượng thấp.
* Để điều chế $H_3PO_4$ có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người ta đốt cháy photpho để được $P_2O_5$, rồi cho $P_2O_5$ tác dụng với nước.
                              $4P+5O_2\xrightarrow[{}]{{t^0}} 2P_2O_5 $
                              $P_2O_5+3H_2O \xrightarrow[{}]{{}} 2H_3PO_4$
Một lượng lớn axit photphoric sản xuất ra được dùng để điều chế các muối photphat và để sản xuất phân lân.
II - MUỐI PHOTPHAT
Muối photphat là muối của axit photphoric. Axit photphoric tạo ra ba loại muối: muối photphat trung hòa và hai muối photphat axit.
Thí dụ:      Muối photphat trung hòa: $Na_3PO_4, Ca_3(PO_4)_2, (NH_4)_3PO_4$
                  Muối đihiđrophotphat:  $NaH_2PO_4, Ca(H_2PO_4)_2, NH_4H_2PO_4$
                  Muối hiđrophotphat : $Na_2HPO_4, CaHPO_4, (NH_4)_2HPO_4$
$1$. Tính chất của muối photphat
a) Tính tan
Tất cả các muối đihiđrophotphat đều tan trong nước.
Trong số các muối hiđrophotphat và photphat trung hòa chỉ có muối natri, kali, amoni là dễ tan, còn muối của các kim loại khác đều không tan hoặc ít tan trong nước.
b) Phản ứng thủy phân
Các muối photphat tan bị thủy phân trong dung dịch.
Thí dụ:                 $Na_3PO_4+H_2O \rightleftharpoons  Na_2HPO_4 + NaOH$
                            $PO_4^ {3-}+ H_2O \rightleftharpoons  HPO_4^ {2-}+OH^-$
Do đó, dung dịch $Na_3PO_4$ có môi trường kiềm, làm quỳ tím ngả màu xanh.
$2.$ Nhận biết ion photphat
Thuốc thử để nhận biết ion $PO_4^{ 3-}$ trong dung dịch muối photphat là bạc nitrat.
Thí nghiệm: Nhỏ vào ống nghiệm $5-6$ giọt dung dịch $Na_3PO_4$ rồi thêm vào đó $3-4$ giọt dung dịch $AgNO_3$. Khi đó sẽ tạo thành kết tủa màu vàng, tan được trong dung dịch axit nitric loãng. Phương trình ion rút gọn:
                           $ 3Ag^+ + PO_4^ { 3-} \xrightarrow[{}]{{}} Ag_3PO_4 \downarrow $
                                                                  màu vàng

Thẻ

Lượt xem

16579
Chat chit và chém gió
 • Danicini: đang lm bt ngày mai,.. vừa lm vừa tám vs bà nên chưa xong đc straight_face 6/28/2016 11:44:11 PM
 • Diệu 1102: tôi vẫn thức khuya như thường mà ông straight_face 6/28/2016 11:44:11 PM
 • Diệu 1102: còn tôi đang học Lý straight_face 6/28/2016 11:44:25 PM
 • Danicini: bt mấy h bà ms ngủ? 6/28/2016 11:44:29 PM
 • Diệu 1102: mai đi học straight_face 6/28/2016 11:44:31 PM
 • Danicini: hk là cớ thức khuyastraight_face 6/28/2016 11:44:45 PM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10613/giup-voi-moi-nguoi-xin-cam-on 6/28/2016 11:44:53 PM
 • Diệu 1102: ông mấy h ngủ straight_face hay ông làm bt đi straight_face mai còn đi học 6/28/2016 11:44:53 PM
 • Danicini: bà cũng v còn j?straight_face 6/28/2016 11:45:18 PM
 • Diệu 1102: tôi học tối ông ạ straight_face không học sáng straight_face 6/28/2016 11:45:51 PM
 • Danicini: tôi thì ko ngủ sớm đc bà ạ straight_face 6/28/2016 11:46:48 PM
 • Diệu 1102: vậy sao tôi có thấy ông thức muộn vậy đâu straight_face 6/28/2016 11:47:30 PM
 • Danicini: do tôi ko ol htn thôi... straight_face 6/28/2016 11:47:59 PM
 • Diệu 1102: vậy hả, ukm straight_face ông học bài đi straight_face 6/28/2016 11:49:18 PM
 • Danicini: straight_face 6/28/2016 11:50:28 PM
 • Diệu 1102: straight_face 6/28/2016 11:59:12 PM
 • Danicini: 12h straight_face 6/29/2016 12:00:18 AM
 • Diệu 1102: ukm straight_face 6/29/2016 12:00:47 AM
 • Diệu 1102: good morning straight_face 6/29/2016 12:00:55 AM
 • Danicini: u2 straight_face 6/29/2016 12:01:13 AM
 • Diệu 1102: straight_face?? 6/29/2016 12:02:15 AM
 • Danicini: you too straight_face 6/29/2016 12:03:40 AM
 • Danicini: t mún đi ngủ bà ạ straight_face 6/29/2016 12:06:22 AM
 • Diệu 1102: ukm straight_face 6/29/2016 12:06:27 AM
 • Diệu 1102: ông ngủ đi straight_face 6/29/2016 12:06:33 AM
 • Diệu 1102: chúc ông ngủ ngon straight_face 6/29/2016 12:06:39 AM
 • Diệu 1102: see you straight_face 6/29/2016 12:06:45 AM
 • Danicini: vài giây sau lại ko mún ngủ bà ạ straight_face 6/29/2016 12:07:15 AM
 • Diệu 1102: ông bị gì thế sad straight_face 6/29/2016 12:07:28 AM
 • Danicini: bà đổi icon rồi kìa straight_face 6/29/2016 12:07:52 AM
 • Diệu 1102: không phải straight_face 6/29/2016 12:08:22 AM
 • Diệu 1102: ông bị gì thế straight_face 6/29/2016 12:08:33 AM
 • maiphuongbich99: cho hỏi : C2H2 , C3H6,CH4 có cái nào không phản ứng với dd Br2/CCl4 ko vậy 6/29/2016 12:08:59 AM
 • Danicini: Linh... bà bk ko? tui ko bk? straight_face 6/29/2016 12:10:15 AM
 • Diệu 1102: me too straight_face 6/29/2016 12:11:14 AM
 • Diệu 1102: tôi thấy C2H2, C3H6 td đc với Br2 straight_face 6/29/2016 12:11:31 AM
 • maiphuongbich99: ừ đúng rồi 6/29/2016 12:11:41 AM
 • Danicini: straight_face 6/29/2016 12:11:51 AM
 • maiphuongbich99: thôi mấy bạn ngủ ngon nhé 6/29/2016 12:11:52 AM
 • Diệu 1102: xl bạn nha straight_face 6/29/2016 12:12:05 AM
 • Danicini: xl... G9 6/29/2016 12:12:09 AM
 • Diệu 1102: mình không giúp đc straight_face 6/29/2016 12:12:12 AM
 • Danicini: straight_face me2 6/29/2016 12:12:18 AM
 • Diệu 1102: chúc bạn ngủ ngon straight_face 6/29/2016 12:12:20 AM
 • Danicini: cya 6/29/2016 12:12:27 AM
 • Diệu 1102: straight_face?? 6/29/2016 12:12:38 AM
 • Danicini: see u againt 6/29/2016 12:13:00 AM
 • Danicini: straight_face 6/29/2016 12:13:10 AM
 • Diệu 1102: ông chào tôi hay chào bạn đó đó straight_face 6/29/2016 12:13:30 AM
 • Danicini: Linh 6/29/2016 12:13:45 AM
 • Diệu 1102: ơi straight_face 6/29/2016 12:13:51 AM
 • Danicini: off straight_face 6/29/2016 12:13:54 AM
 • Diệu 1102: bye ông straight_face chúc ông ngủ ngon straight_face 6/29/2016 12:14:07 AM
 • Danicini: t chào bà đó straight_face 6/29/2016 12:14:10 AM
 • Diệu 1102: ukm straight_face bye ông straight_face 6/29/2016 12:14:28 AM
 • Danicini: Linh ngủ ngon straight_face mơ đẹp straight_face 6/29/2016 12:14:38 AM
 • Diệu 1102: bye ông straight_face 6/29/2016 12:15:04 AM
 • Danicini: bye straight_face 6/29/2016 12:15:06 AM
 • Diệu 1102: ukm straight_face 6/29/2016 12:16:06 AM
 • ngdthqvbn: co ai ko 6/29/2016 8:07:52 AM
 • huyen30899: co 6/29/2016 8:31:59 AM
 • ngdthqvbn: 2 6/29/2016 8:32:38 AM
 • huyen30899: Hi 6/29/2016 8:33:25 AM
 • ngdthqvbn: cho 1 g bot fe tiep xuc voi oxi mot thoi gian thi khoi luong bot vuot qua 4.41g neu chi tao thanh mot oxit duy nhat thi do la oxit nao trong 3 oxit feo;fe2o3;fe3o4 6/29/2016 8:33:30 AM
 • ngdthqvbn: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10611/e 6/29/2016 8:33:44 AM
 • huyen30899: xl p nhe.cai nay thi t k ro 6/29/2016 8:36:03 AM
 • ngdthqvbn: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10610/giai-chi-tiet-nha-1 6/29/2016 8:36:30 AM
 • ngdthqvbn: giup di 6/29/2016 8:36:42 AM
 • huyen30899: t laau roi co on laij phan nay dau 6/29/2016 8:38:28 AM
 • ngdthqvbn: the thoi z 6/29/2016 8:38:49 AM
 • huyen30899: p vào hoc24 đănbg ký thành viên rùi vào đó hỏi xem.thành viên trong đó nhiệt tình lắm 6/29/2016 8:41:36 AM
 • ngdthqvbn: uk 6/29/2016 8:42:57 AM
 • ngdthqvbn: 12 6/29/2016 8:56:49 AM
 • huyen30899: p giải dk chưa 6/29/2016 9:04:00 AM
 • ngdthqvbn: no 6/29/2016 9:04:07 AM
 • ngdthqvbn: p giup mh nha 6/29/2016 9:04:26 AM
 • huyen30899: ừa.mk đang hỏi nếu giải dk thì mk pao nhé 6/29/2016 9:04:49 AM
 • ngdthqvbn: ok 6/29/2016 9:05:06 AM
 • huyen30899: mà sao p hk ôn phần đó hả.mk giờ đang hk este nên lâu chẳng nhớ j về phần đó 6/29/2016 9:06:00 AM
 • ngdthqvbn: mk moi lop 8 thoi 6/29/2016 9:06:25 AM
 • huyen30899: à ra vậy.hihi 6/29/2016 9:06:56 AM
 • ngdthqvbn: giup mk may cai bai suc co2 vao dd dc ko 6/29/2016 9:07:46 AM
 • huyen30899: mk dốt hóa lăm. 6/29/2016 9:08:09 AM
 • ngdthqvbn: mk cg z 6/29/2016 9:09:39 AM
 • ngdthqvbn: at_wits_end 6/29/2016 9:09:47 AM
 • ngdthqvbn: at_wits_end 6/29/2016 9:09:52 AM
 • ngdthqvbn: at_wits_end 6/29/2016 9:09:57 AM
 • ngdthqvbn: at_wits_end 6/29/2016 9:09:59 AM
 • ngdthqvbn: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10559/giup 6/29/2016 9:10:16 AM
 • huyen30899: hee_hee 6/29/2016 9:10:35 AM
 • ngdthqvbn: ne 6/29/2016 9:11:00 AM
 • huyen30899: j bạn 6/29/2016 9:11:11 AM
 • ngdthqvbn: bn hoc 12 à 6/29/2016 9:11:14 AM
 • huyen30899: đúng rồi.năm nay mk lên lp 12 6/29/2016 9:11:27 AM
 • ngdthqvbn: bn co chuyen de giai bai tap c02 so2 td vs dd hiem ko cho minh muon 6/29/2016 9:12:08 AM
 • huyen30899: mk ko.p thử lên mạng tìm xem mk nghĩ là sẽ có đấy 6/29/2016 9:13:11 AM
 • ngdthqvbn: nhung ko hiu ro lám 6/29/2016 9:13:24 AM
 • huyen30899: xem bài giảng video ý 6/29/2016 9:14:20 AM
 • ngdthqvbn: ukm 6/29/2016 9:14:32 AM
 • ngdthqvbn: à mà bn o dau thế 6/29/2016 9:16:49 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Juxian
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • Phương =.= Anh
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • ღDღLღ1102ღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Danicini
 • ngdthqvbn
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • svvodoi7
 • thuyduong99