I - AXIT PHOTPHORIC
$1.$ Cấu tạo phân tử
Axit photphoric ($H_3PO_4$) có công thức cấu tạo:

Trong hợp chất $H_3PO_4$, photpho có số oxi hóa cao nhất $+5$.
$2.$ Tính chất vật lí
Axit photphoric, còn gọi là axit orthophotphoric ($H_3PO_4$) là chất rắn dạng tinh thể, trong suốt, không màu, nóng chảy ở $42,5^0C$, rất háo hức nên dễ bị chảy rữa, tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Axit photphoric thường dùng là dung dịch đặc, sánh, có nồng độ $85\%$.
$3.$ Tính chất hóa học
a) Tính oxi hóa - khử
Khác với nitơ, photpho ở mức oxi hóa $+5$ bền hơn. Do vậy, axit photphoric khó bị khử, không có tính oxi hóa như axit nitric.
b) Tác dụng bởi nhiệt
Khi đun nóng đến khoảng $200 - 250^0C$, axit photphoric mất bớt nước, biến thành axit điphotphoric ($H_4P_2O_7$):$$2H_3PO_4\xrightarrow[{}]{{t^0}}H_4P_2O_7+ H_2O $$
Tiếp tục đun nóng đến khoảng $400 - 500^0C$, axit điphotphoric lại mất bớt nước, biến thành axit metaphotphoric:$$H_4P_2O_7\xrightarrow[{}]{{t^0}} 2HPO_3+H_2O $$Các axit $HPO_3, H_4P_2O_7$ lại có thể kết hợp với nước để tạo ra axit $H_3PO_4$.
c) Tính axit
* Axit $H_3PO_4$ là axit ba lần axit, có độ mạnh trung bình. Trong dung dịch nó phân li theo ba nấc. Dưới đây là hằng số phân li axit ở $25^0C$.
Nấc $1$:              $H_3PO_4 \rightleftharpoons  H^++H_2PO_4^-;        K_1=7,6 . 10^ {-3}$
Nấc $2$:              $H_2PO_4^- \rightleftharpoons  H^++HPO_4^ {2-};       K_2=6,2 . 10^ {-8}$
Nấc $3$:              $HPO_4^ { 2-} \rightleftharpoons  H^+ + PO_4^ {3-};               K_3=4,4 . 10^ {-13}$
Sự phân li chủ yếu xảy ra theo nấc $1$, nấc $2$ yếu hơn và nấc $3$ rất yếu. Như vậy trong dung dịch axit photphoric ngoài các phân tử $H_3PO_4$ không phân li, còn có các ion $H^+$, đihiđrophotphat ($H_2PO_4^-$), hiđrophotphat ($HPO_4^ {2-}$) và photphat ($PO_4^ {3-}$), không kể $H^+$ và $OH^-$ do nước phân li ra.
* Dung dịch $H_3PO_4$ có những tính chất chung của axit, như làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại,...
Khi tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ, tùy theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối.
Thí dụ:              $H_3PO_4 + NaOH \xrightarrow[{}]{{}}  NaH_2PO_4 + H_2O$
                         $H_3PO_4 + 2NaOH \xrightarrow[{}]{{}} Na_2HPO_4+2H_2O$
                         $H_3PO_4 + 3NaOH \xrightarrow[{}]{{}} Na_3PO_4+3H_2O$
$4.$ Điều chế và ứng dụng
a) Trong phòng thí nghiệm
Axit photphoric được điều chế bằng cách dùng $HNO_3$ đặc oxi hóa photpho:
                        $P+5HNO_3 $(đặc)$ \xrightarrow[{}]{{t^0}} H_3PO_4 +5NO_2 + H_2O $
b) Trong công nghiệp
* Cho $H_2SO_4$ đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit:
                       $Ca_3(PO_4)_2+3H_2SO_4 $(đặc) $  \xrightarrow[{}]{{t^0}} 3CaSO_4 \downarrow +2H_3PO_4 $
Tách muối $CaSO_4$ ra và cô đặc dung dịch, rồi làm lạnh để axit kết tinh. Axit photphoric điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết, có chất lượng thấp.
* Để điều chế $H_3PO_4$ có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người ta đốt cháy photpho để được $P_2O_5$, rồi cho $P_2O_5$ tác dụng với nước.
                              $4P+5O_2\xrightarrow[{}]{{t^0}} 2P_2O_5 $
                              $P_2O_5+3H_2O \xrightarrow[{}]{{}} 2H_3PO_4$
Một lượng lớn axit photphoric sản xuất ra được dùng để điều chế các muối photphat và để sản xuất phân lân.
II - MUỐI PHOTPHAT
Muối photphat là muối của axit photphoric. Axit photphoric tạo ra ba loại muối: muối photphat trung hòa và hai muối photphat axit.
Thí dụ:      Muối photphat trung hòa: $Na_3PO_4, Ca_3(PO_4)_2, (NH_4)_3PO_4$
                  Muối đihiđrophotphat:  $NaH_2PO_4, Ca(H_2PO_4)_2, NH_4H_2PO_4$
                  Muối hiđrophotphat : $Na_2HPO_4, CaHPO_4, (NH_4)_2HPO_4$
$1$. Tính chất của muối photphat
a) Tính tan
Tất cả các muối đihiđrophotphat đều tan trong nước.
Trong số các muối hiđrophotphat và photphat trung hòa chỉ có muối natri, kali, amoni là dễ tan, còn muối của các kim loại khác đều không tan hoặc ít tan trong nước.
b) Phản ứng thủy phân
Các muối photphat tan bị thủy phân trong dung dịch.
Thí dụ:                 $Na_3PO_4+H_2O \rightleftharpoons  Na_2HPO_4 + NaOH$
                            $PO_4^ {3-}+ H_2O \rightleftharpoons  HPO_4^ {2-}+OH^-$
Do đó, dung dịch $Na_3PO_4$ có môi trường kiềm, làm quỳ tím ngả màu xanh.
$2.$ Nhận biết ion photphat
Thuốc thử để nhận biết ion $PO_4^{ 3-}$ trong dung dịch muối photphat là bạc nitrat.
Thí nghiệm: Nhỏ vào ống nghiệm $5-6$ giọt dung dịch $Na_3PO_4$ rồi thêm vào đó $3-4$ giọt dung dịch $AgNO_3$. Khi đó sẽ tạo thành kết tủa màu vàng, tan được trong dung dịch axit nitric loãng. Phương trình ion rút gọn:
                           $ 3Ag^+ + PO_4^ { 3-} \xrightarrow[{}]{{}} Ag_3PO_4 \downarrow $
                                                                  màu vàng

Thẻ

Lượt xem

10433
Chat chit và chém gió
 • Duyên ngốc ngếch: kể đi c nghe 10/12/2015 10:56:43 PM
 • Lê Việt Tùng: chào chị Duyên đgái ạ laughing 10/12/2015 10:56:54 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: tùng xàm vừa 10/12/2015 10:57:04 PM
 • Lê Việt Tùng: :33 10/12/2015 10:57:15 PM
 • Duyên ngốc ngếch: sao chú bên mô cũng có hết z 10/12/2015 10:57:18 PM
 • Lê Việt Tùng: Em boss htn mà chị big_grin tongue 10/12/2015 10:57:53 PM
 • Duyên ngốc ngếch: ồ z à] 10/12/2015 10:58:58 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: ak e quên 10/12/2015 10:59:18 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: cái bn cá hêu đâu rùi nhể 10/12/2015 10:59:36 PM
 • loneliless: nó ít sang bên này lắm 10/12/2015 10:59:55 PM
 • Lê Việt Tùng: à,mai htn lại đóng nhé big_grin 10/12/2015 11:00:26 PM
 • loneliless: sao z ta? 10/12/2015 11:00:39 PM
 • loneliless: xàm 10/12/2015 11:00:46 PM
 • loneliless: vớ vẩn 10/12/2015 11:00:51 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: linh tinh 10/12/2015 11:01:24 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: đóng shit 10/12/2015 11:01:34 PM
 • loneliless: đóng cc 10/12/2015 11:01:56 PM
 • loneliless: chuẩn bị đi hk 10/12/2015 11:02:41 PM
 • loneliless: happy 10/12/2015 11:02:43 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: thôi đi ngủ đây 10/12/2015 11:02:46 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: èo h này còn chuẩn bị đi hk 10/12/2015 11:02:57 PM
 • loneliless: ngủ ngon kem 10/12/2015 11:03:02 PM
 • loneliless: mơ về mk n` vô 10/12/2015 11:03:12 PM
 • loneliless: happy 10/12/2015 11:03:26 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: hk j ll 10/12/2015 11:03:41 PM
 • loneliless: cô giáo chủ nhiệm bảo ngủ ít thoy 10/12/2015 11:03:53 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: hk nhìu vào chứ j 10/12/2015 11:04:31 PM
 • loneliless:10/12/2015 11:04:36 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: não ngắn 10/12/2015 11:04:44 PM
 • loneliless: đầu năm mà 10/12/2015 11:04:49 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: hk nhìu não to ra đc tí nào 10/12/2015 11:05:00 PM
 • loneliless: đc 10/12/2015 11:05:08 PM
 • loneliless: shit 10/12/2015 11:05:13 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: thik ăn shit lắm hả 10/12/2015 11:05:41 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: ra đây kem cho 10/12/2015 11:05:48 PM
 • loneliless: ở đâu 10/12/2015 11:05:55 PM
 • loneliless: kem ngồi trên mặt ll hả 10/12/2015 11:06:10 PM
 • loneliless: laughing 10/12/2015 11:06:13 PM
 • loneliless: kinh ngừi 10/12/2015 11:06:22 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: rolling_on_the_floor 10/12/2015 11:06:31 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: ncl 10/12/2015 11:07:00 PM
 • loneliless: thật ko thể tin đc 10/12/2015 11:07:04 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: đi ngủ haizzzzzzzzzz 10/12/2015 11:07:10 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: tin j ll 10/12/2015 11:07:17 PM
 • loneliless: đi hk đây haizz 10/12/2015 11:07:35 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: pô pô pii pii 10/12/2015 11:07:53 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: mai kem KT nè 10/12/2015 11:07:59 PM
 • loneliless: tin là chúng mk có thể ở bên nhau 10/12/2015 11:08:04 PM
 • loneliless: pp 10/12/2015 11:08:11 PM
 • loneliless: mn nủ ngon nhá 10/12/2015 11:08:29 PM
 • Duyên ngốc ngếch: ai tìm ra du cho 5k laughing 10/12/2015 11:08:43 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: sến kinh 10/12/2015 11:08:51 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: pp c e đi ngủ đây 10/12/2015 11:09:10 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: du nó mất tích roài 10/12/2015 11:09:19 PM
 • Duyên ngốc ngếch: ngủ sớm z 10/12/2015 11:09:22 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: wave wave wave wave 10/12/2015 11:09:29 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: đang ốm giở 10/12/2015 11:09:44 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: ko ngủ mai ốm thêm 10/12/2015 11:09:52 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: hix 10/12/2015 11:09:55 PM
 • Duyên ngốc ngếch: ừm nn nha tội chứ 10/12/2015 11:09:59 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 10/13/2015 12:39:55 AM
 • MyyMyy: hế lo :v 10/13/2015 4:42:14 AM
 • MyyMyy: k còn ai thức à??? broken_heart 10/13/2015 4:45:17 AM
 • Tùng: có ai k??????????????????????? 10/13/2015 9:42:56 AM
 • Tùng: còn ai ko?????? 10/13/2015 10:09:04 AM
 • Tùng: crying 10/13/2015 10:09:07 AM
 • trangjn10: hi 10/13/2015 11:33:12 AM
 • huynhhoangphu.10k7: có ai ko 10/13/2015 2:56:41 PM
 • loneliless: hum nay ko on đc m.n chắc buồn lắm 10/13/2015 6:38:23 PM
 • loneliless: nhớ bảo điều này vs kem nhá 10/13/2015 6:38:39 PM
 • Nhok Clover: co ai k?? 10/13/2015 6:43:03 PM
 • Jin Kaido: helu 10/13/2015 6:48:48 PM
 • Ghost rider: ê nhóc 10/13/2015 6:49:10 PM
 • Ghost rider: sang toán đi 10/13/2015 6:49:14 PM
 • Nhok Clover: 2 jin 10/13/2015 6:49:16 PM
 • Nhok Clover: ai á?? 10/13/2015 6:49:20 PM
 • Ghost rider: ???????????????????? 10/13/2015 6:49:24 PM
 • Ghost rider: ????????????????????????????????? 10/13/2015 6:49:29 PM
 • Nhok Clover: hùng hả 10/13/2015 6:49:30 PM
 • Ghost rider: ?????????? 10/13/2015 6:49:33 PM
 • Ghost rider: hùng nào 10/13/2015 6:49:37 PM
 • Jin Kaido: laughing 10/13/2015 6:49:51 PM
 • Nhok Clover: chứ ai nữa mà giả vờ 10/13/2015 6:49:55 PM
 • Jin Kaido: du ~ giả nai 10/13/2015 6:49:57 PM
 • Jin Kaido: ko phai dau 10/13/2015 6:50:07 PM
 • Ghost rider: ê 10/13/2015 6:50:23 PM
 • Nhok Clover: mạnh hùng chứ k phải hùng hả 10/13/2015 6:50:25 PM
 • Ghost rider: hùng là thằng nào 10/13/2015 6:50:30 PM
 • Nhok Clover: gớm 10/13/2015 6:50:49 PM
 • Nhok Clover: giả nai thấy sợ 10/13/2015 6:50:55 PM
 • Jin Kaido: laughing 10/13/2015 6:51:01 PM
 • Jin Kaido: ko phài hùng dau 10/13/2015 6:51:06 PM
 • Nhok Clover: chứ ai jin 10/13/2015 6:51:37 PM
 • Ghost rider: uk 10/13/2015 6:51:38 PM
 • Ghost rider: tui mem mới mà 10/13/2015 6:51:47 PM
 • Ghost rider: mới lên đây hôm qua 10/13/2015 6:51:55 PM
 • Nhok Clover: mem mới mới chịu 10/13/2015 6:51:57 PM
 • Nhok Clover: sặc á 10/13/2015 6:52:00 PM
 • Nhok Clover: tin chết liền 10/13/2015 6:52:04 PM
 • Ghost rider: laughing 10/13/2015 6:52:10 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • Ghost rider
 • trangjn10
 • Jin Kaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MyyMyy
 • NhẬt Nhật
 • bluerose
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Shiroi Yuki
 • Trang241299