I- NGUYÊN TẮC NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG CÁC DUNG DỊCH
Để nhận biết một số ion trong dung dịch, người ta thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như: một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc một chất khí khó tan sủi bọt, bay khỏi dung dịch.
II- NHẬN BIẾT CÁC CATION $Na^+$ VÀ $NH^+_4$
1. Nhận biết cation $Na^+$
Hầu hết các hợp chất của natri tan nhiều trong nước và không có màu, nên người ta không dùng phản ứng hóa học để nhận biết ion $Na^+$ mà dùng phương pháp vật lí thử màu ngọn lửa như sau:
Cho một ít muối rắn lên dây platin hình khuyên hoặc nhúng dây platin vào dung dịch muối natri rồi đưa đầu dây đó vào ngọn lửa đèn khí không màu, thấy ngọn lửa nhuốm màu vàng tươi. Tuy nhiên, không khí trong phòng thí nghiệm thường có bụi, trong bụi nhiều khi có vết muối natri nên ta thấy ngọn lửa có màu vàng. Vì vậy, trước khi tiến hành thử ta nhúng dây platin nhiều lần vào dung dịch $HCl$ sạch và chỉ kết luận trong dung dịch có mặt ion $Na^+$ khi ngọn lửa có màu vàng tươi.
2. Nhận biết cation $NH^+_4$
Thêm lượng dư dung dịch kiềm $NaOH$ hoặc $KOH$ vào dung dịch chứa ion amoni rồi đun nóng nhẹ, khí $NH_3$ sẽ được giải phóng:
\[NH_4^ +  + O{H^ - }\xrightarrow{{{t^0}}}N{H_3} \uparrow  + {H_2}O\]
Ta nhận ra khí đó bằng mùi khai của nó hoặc sự thay đổi màu của mấu giấy quỳ tím tẩm ướt bằng nước cất (màu tím đổi sang màu xanh).
III- NHẬN BIẾT CATION $Ba^{2+}$
- Để nhận biết cation $Ba^{2+}$ và tách nó khỏi dung dịch người ta dùng dung dịch $H_2SO_4$ loãng, thuốc thử này tạo với ion $Ba^{2+}$ kết tủa màu trắng không tan trong thuốc thử dư.
\[B{a^{2 + }} + SO_4^{2 - }\xrightarrow{{         }}B{\text{aS}}{O_4} \downarrow \]
- Để nhận biết cation này ta dung dung dịch thuốc thử $K_2CrO_4$ hoặc $K_2Cr_2O_7$:
  $B{a^{2 + }} + CrO_4^{2 - }\xrightarrow{{         }}B{\text{aCr}}{O_4} \downarrow $
  $2B{a^{2 + }} + C{r_2}O_7^{ - 2} + {H_2}O\xrightarrow{{          }}2BaCr{O_4} \downarrow  + 2{H^ + } $
                                                                                          màu vàng tươi                                                                                        
IV- NHẬN BIẾT CÁC CATION $Al^{3+},  Cr^{3+}$
Đặc tính chung của $2$ cation này tạo nên các hiđroxit lưỡng tính. Vì vậy, khi thêm từ từ dung dịch chứa chúng, đầu tiên các hiđroxit $M(OH)_3$ kết tủa, sau đó kết tủa này tan trong thuốc thử dư:
\[\begin{gathered}
  A{l^{3 + }} + 3O{H^ - }\xrightarrow{{}}Al{(OH)_3} \downarrow   \\
  Al{(OH)_3} + O{H^ - }\xrightarrow{{}}{\left[ {Al{{\left( {OH} \right)}_4}} \right]^ - }  \\
\end{gathered} \]
$C{r^{3 + }} + 3O{H^ - }\xrightarrow{{          }}Cr{(OH)_3} \downarrow $
                                    màu xanh
$Cr{(OH)_3} + O{H^ - }\xrightarrow{{           }}{\left[ {Cr{{(OH)}_4}} \right]^ - }$
                                    màu xanh
V- NHẬN BIẾT CÁC CATION $Fe^{2+}, Fe^{3+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}$
1. Nhận biết các cation $Fe^{3+}$
- Thuốc thử đặc trưng của ion $Fe^{3+}$ là dung dịch chứa ion thioxianat $SCN^-$, nó tạo với ion $Fe^{3+}$ các ion phức chất có màu đỏ máu:
\[F{e^{3 + }} + 3SC{N^ - }\xrightarrow{{}}Fe{\left( {SCN} \right)_3}\]
- Cho dung dịch kiềm $NaOH, KOH$ hoặc $NH_3$ vào dung dịch chứa ion $Fe^{3+}$, kết tủa $Fe(OH)_3$ màu nâu đỏ sẽ tạo thành:
$F{e^{3 + }} + 3O{H^ - }\xrightarrow{{          }}Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow $
                                                                                        màu nâu đỏ
2. Nhận biết cation $Fe^{2+}$
- Cho dung dịch kiềm $OH^-$ hoặc $NH_3$ vào dung dịch $Fe^{2+}$ thì kết tủa $Fe(OH)_2$ màu trắng hơi xanh sẽ tạo thành. Ngay sau đó, trong dung dịch kết tủa này tiếp xúc với oxi không khí và bị oxi hóa thành $Fe(OH)_3$:
\[4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O\xrightarrow{{         }}4Fe{\left( {OH} \right)_3}\]
Vì vậy, kết tủa đang từ màu trắng hơi xanh, chuyển dần sang màu vàng rồi cuối cùng thành màu nâu đỏ.
- Các dung dịch chứa $Fe^{2+}$ làm mất màu dung dịch thuốc tím có mặt ion $H^+$ của môi trường axit:
$MnO_4^ -  + 5F{e^{2 + }} + 8{H^ + }\xrightarrow{{         }}M{n^{2 + }} + 5F{e^{3 + }} + 4{H_2}O$
                       màu tím hồng                                                    không màu
3. Nhận biết cation $Cu^{2+}$
Thuốc thử đặc trưng của ion $Cu^{2+}$ là dung dịch $NH_3$. Dung dịch thuốc thử đó đầu tiên tạo với ion $Cu^{2+}$ kết tủa $Cu(OH)_2$ màu xanh, sau đó kết tủa này bị hòa tan trong thuốc thử tạo thành ion phức $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ có màu xanh lam đặc trưng:
\[C{u^{2 + }} + 2N{H_3} + 2{H_2}O\xrightarrow{{             }}Cu{(OH)_2} \downarrow  + 2NH_4^ + \]
$Cu{(OH)_2} + 4N{H_3}\xrightarrow{{            }}{\left[ {Cu{{(N{H_3})}_4}} \right]^{2 + }} + 2O{H^ - }$
                                                                                màu xanh lam
4. Nhận biết cation $Ni^{2+}$
Các dung dịch muối niken (đều có màu xanh lá cây) tác dụng với các dung dịch $NaOH, KOH$ tạo thành kết tủa hiđroxit $Ni(OH)_2$ màu xanh lục, không tan trong thuốc thử dư, nhưng tan được trong dung dịch $NH_3$ tạo thành ion phức màu xanh:
$N{i^{2 + }} + 2O{H^ - }\xrightarrow{{         }}Ni{(OH)_2} \downarrow$
                                                                                           màu xanh lục
$Ni{(OH)_2} + 6N{H_3}\xrightarrow{{          }}{\left[ {Ni{{\left( {N{H_3}} \right)}_6}} \right]^{2 + }} + 2O{H^ - }$
                                màu xanh

Thẻ

Lượt xem

3010
Chat chit và chém gió
 • Táo: cám ơn anh nha 7/2/2015 8:00:59 PM
 • Ruanyu Jian: ??? 7/2/2015 8:20:53 PM
 • Ruanyu Jian: ai jup e the? 7/2/2015 8:35:51 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/2/2015 8:41:40 PM
 • Kim Chi: anh trai 7/2/2015 8:49:02 PM
 • Kim Chi: crying 7/2/2015 8:49:24 PM
 • Ruanyu Jian: happy cóa em nao k nhay? 7/2/2015 9:24:10 PM
 • Ruanyu Jian: ??? 7/2/2015 9:24:48 PM
 • Kim Chi: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
 • Ruanyu Jian: skull 7/3/2015 5:29:49 AM
 • Ruanyu Jian: em gai! toi qua ank len bang dt nen k nc voi em gai dk, ank xl em gai nha 7/3/2015 5:35:36 AM
 • Kim Chi: big_grin ko sao đâu anh 7/3/2015 7:40:59 AM
 • Kim Chi: anh lm bài tốt ko ạ? 7/3/2015 7:41:16 AM
 • Ruanyu Jian: cóa em nao k nhay? 7/3/2015 8:36:01 AM
 • Ruanyu Jian: ank lam qua muc kỵ vong! hjxhjx, doi ank the la cham het! 7/3/2015 8:37:26 AM
 • Ruanyu Jian: crying 7/3/2015 8:40:01 AM
 • Ruanyu Jian: crying 7/3/2015 8:40:38 AM
 • Kim Chi: văn- toán -anh khoảng bn điểm ạ????? 7/3/2015 8:42:42 AM
 • Ruanyu Jian: ??? 7/3/2015 8:48:39 AM
 • Ruanyu Jian: chac la tren 0 duoi 10 7/3/2015 8:49:28 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/3/2015 8:50:09 AM
 • Ruanyu Jian: chieu thi xong ank chet lun day em gai!! hjxhjx 7/3/2015 8:52:21 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/3/2015 8:58:40 AM
 • Ruanyu Jian: cóa em nào không nhẩy? 7/3/2015 8:59:37 AM
 • Ruanyu Jian: hjxhjx 7/3/2015 9:07:35 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/3/2015 9:11:02 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/3/2015 9:38:30 AM
 • Ruanyu Jian: worried 7/3/2015 9:46:01 AM
 • Ruanyu Jian: sad 7/3/2015 11:20:10 AM
 • badaovosong1996: ko bit hoa chieu co de ko 7/3/2015 11:40:52 AM
 • badaovosong1996: time_out 7/3/2015 11:41:31 AM
 • badaovosong1996: %-) 7/3/2015 11:42:06 AM
 • badaovosong1996: not_listening 7/3/2015 11:42:21 AM
 • badaovosong1996: waiting 7/3/2015 11:42:36 AM
 • badaovosong1996: at_wits_end 7/3/2015 11:42:45 AM
 • Ruanyu Jian: crying 7/3/2015 12:39:01 PM
 • Ruanyu Jian: chiều thi xong đi tự tử, vào lần cuối chia tay mọi người, cảm ơn mọi người vì tất cả, hẹn gặp lại kiếp sau. vĩnh biệt!!! 7/3/2015 12:42:30 PM
 • Ruanyu Jian: wave 7/3/2015 1:17:56 PM
 • Kim Chi: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 7/3/2015 4:45:51 PM
 • Kim Chi: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 7/3/2015 4:45:57 PM
 • Kim Chi: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 7/3/2015 4:46:05 PM
 • Kim Chi: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
 • Kim Chi: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
 • Ruanyu Jian: cryingcrying 7/3/2015 8:58:11 PM
 • Kim Chi: feeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_upfeeling_beat_up 7/3/2015 10:33:09 PM
 • Kim Chi: anh die chưa ạ???? 7/3/2015 10:34:08 PM
 • Ruanyu Jian: hjxhjx, chet hut 2 lan em gai!!!!!!!!!!!! 7/4/2015 8:57:20 AM
 • Táo: có ai k 7/4/2015 9:18:18 AM
 • Táo: còn ai onl k ạ 7/4/2015 9:19:02 AM
 • Ruanyu Jian: worried 7/4/2015 9:35:10 AM
 • Ruanyu Jian: worriedworriedworried 7/4/2015 9:35:57 AM
 • Kim Chi: anh còn đó ko???? 7/4/2015 10:04:17 AM
 • Táo: off r chị 7/4/2015 10:07:06 AM
 • Kim Chi: chết chị dui 7/4/2015 10:08:03 AM
 • Kim Chi: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
 • Ruanyu Jian: ank day 7/4/2015 10:14:41 AM
 • Ruanyu Jian: em gái 7/4/2015 10:14:46 AM
 • Ruanyu Jian: sao khóc? 7/4/2015 10:14:52 AM
 • Ruanyu Jian: em gái!!!!!!!!!!! 7/4/2015 10:15:14 AM
 • Ruanyu Jian: em gái 7/4/2015 10:17:27 AM
 • Kim Chi: em đăng bài 7/4/2015 10:25:28 AM
 • Kim Chi: anh giải hộ em nha 7/4/2015 10:25:33 AM
 • Ruanyu Jian: ukm 7/4/2015 10:27:27 AM
 • Kim Chi: happy 7/4/2015 10:27:49 AM
 • Ruanyu Jian: mà toán hay hóa thế? 7/4/2015 10:28:01 AM
 • Kim Chi: 2h chiều em đi học dui 7/4/2015 10:28:10 AM
 • Kim Chi: hóa ạ 7/4/2015 10:28:13 AM
 • Ruanyu Jian: ukm 7/4/2015 10:28:24 AM
 • Ruanyu Jian: tội em gái quá 7/4/2015 10:28:34 AM
 • Ruanyu Jian: đăng lun vao day lun e 7/4/2015 10:30:02 AM
 • Kim Chi: em đăng lên trên 7/4/2015 10:30:15 AM
 • Kim Chi: anh lm hộ em lun 7/4/2015 10:30:43 AM
 • Kim Chi: để em đăng tip 7/4/2015 10:30:49 AM
 • Ruanyu Jian: em gái 7/4/2015 10:33:39 AM
 • Ruanyu Jian: sao toàn câu dễ thế? suy nghĩ kĩ chưa đấy? 7/4/2015 10:33:57 AM
 • Kim Chi: anh lm hộ em đi mak 7/4/2015 10:34:10 AM
 • Kim Chi: tại gấp nên em ko lm đc 7/4/2015 10:34:28 AM
 • Kim Chi: sad 7/4/2015 10:34:33 AM
 • Ruanyu Jian: ukm, doi chut 7/4/2015 10:34:58 AM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/4/2015 10:35:09 AM
 • Ruanyu Jian: xong rùi đấy em gái!! 7/4/2015 10:41:15 AM
 • Ruanyu Jian: em gái!!!!!!!!! 7/4/2015 10:42:14 AM
 • Kim Chi: tiếp ạ 7/4/2015 10:42:22 AM
 • Kim Chi: happy 7/4/2015 10:42:25 AM
 • Ruanyu Jian: đâu? 7/4/2015 10:42:32 AM
 • Ruanyu Jian: ???? 7/4/2015 10:43:23 AM
 • Kim Chi: câu 1 sai dui 7/4/2015 10:44:26 AM
 • Ruanyu Jian: ank lam đúng đấy, chua lai rui day. 7/4/2015 11:04:57 AM
 • Ruanyu Jian: em gái, ank có chút viec ban nen pai đi, chieu lam dk k? 7/4/2015 11:05:20 AM
 • Kim Chi: chiều em đi học dui 7/4/2015 11:07:12 AM
 • Ruanyu Jian: vay ank giai nhanh 1 vai bai thui nha, 7/4/2015 11:07:53 AM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/4/2015 11:11:56 AM
 • Kim Chi: mà nếu anh bận thì thui ko sao đâu ạ 7/4/2015 11:12:15 AM
 • Ruanyu Jian: khong sao, anh di tre chut cung dk, ank lam 1 vai bai thui nha 7/4/2015 11:12:48 AM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/4/2015 11:13:03 AM
 • Kim Chi: happy 7/4/2015 11:13:09 AM
 • Ruanyu Jian: anh giai 2 bai rui, neu can thi chieu anh giai tiep nha, hoac để anh nhờ sư mụi giải giup em nha, ank pai đi đây 7/4/2015 11:23:37 AM
 • Ruanyu Jian: wave 7/4/2015 11:23:42 AM
 • Kim Chi: bye anh trai 7/4/2015 11:25:25 AM
 • Ruanyu Jian: worried 7/4/2015 3:48:09 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ BQT
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Jang GD
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11