Phương pháp chuẩn độ pemanganat hay còn gọi là phép đo pemanganat là phương pháp được sử dụng khá phổ biến để chuẩn độ dung dịch của nhiều chất khử khác nhau trong môi trường axit mạnh, vì trong môi trường đó ion $MnO^-_4$ có tính oxi hóa mạnh, nó bị khử về ion $Mn^{2+}$ không màu:
\[MnO_4^ -  + 5e + 8{H^ + }\xrightarrow{{         }}M{n^{2 + }} + 4{H_2}O\]
Do đó, có thể dùng dung dịch chuẩn $KMnO_4$ có màu tím hồng để chuẩn độ dung dịch chất khử, thí dụ:
\[\begin{gathered}
  MnO_4^ -  + 5F{e^{2 + }} + 8{H^ + }\xrightarrow{{}}M{n^{2 + }} + 5F{e^{3 + }} + 4{H_2}O  \\
  2MnO_4^ -  + 5{H_2}{O_2} + 6{H^ + }\xrightarrow{{}}2M{n^{2 + }} + 5{O_2} + 8{H_2}O  \\
\end{gathered} \]
Trong phép đo này người ta thường dùng dung dịch $KMnO_4$ nồng độ $0,02M$ làm dung dịch chuẩn, dung dịch $H_2SO_4     (3 - 4)M$ để tạo môi trường axit. dung dịch $KMnO_4$ có thể bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng, vì vậy, người ta đựng dung dịch chuẩn đó trong các chai bằng thủy tinh màu nâu có nút thủy tinh mài nhám. Khi chuẩn độ các dung dịch các chất khử tạo thành sản phẩm, thực tế không có màu, chẳng hạn, chuẩn độ dung dịch $FeSO_4$ trong môi trường $H_2SO_4$ không cần phải dùng chất chỉ thị, vì sau khi phản ứng oxi hóa vừa hết ion $Fe^{2+}$, một giọt dung dịch $KMnO_4$ dư sẽ làm dung dịch chuyển từ không màu sang màu hồng.

Thẻ

Lượt xem

6780
Chat chit và chém gió
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx: chúc mn nn 5/31/2016 9:44:01 PM
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx: ppp a việt 5/31/2016 9:44:02 PM
 • Killercats: trang ko pnl nữa ak 5/31/2016 9:44:14 PM
 • Killercats: onl 5/31/2016 9:44:19 PM
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx: ko 5/31/2016 9:44:26 PM
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx: e đi bộ vs mẹ đây 5/31/2016 9:44:34 PM
 • Killercats: 10h r còn đi bộ 5/31/2016 9:44:44 PM
 • Killercats: -_- 5/31/2016 9:44:47 PM
 • Killercats: mà e ở đâu z nhỉ 5/31/2016 9:45:04 PM
 • Killercats: hn phải ko 5/31/2016 9:45:09 PM
 • Killercats: t7 a cx lên đó 5/31/2016 9:45:19 PM
 • Killercats: tháng 7 5/31/2016 9:45:23 PM
 • suunhi: có ai ko? 5/31/2016 9:47:01 PM
 • joehart3004: killer ở đâu 5/31/2016 9:47:38 PM
 • Killercats: hp 5/31/2016 9:47:46 PM
 • joehart3004: ehh 5/31/2016 9:48:56 PM
 • joehart3004: oh trang dau r? 5/31/2016 9:50:07 PM
 • Killercats: off r 5/31/2016 9:50:19 PM
 • joehart3004: nhanh v 5/31/2016 9:51:11 PM
 • Killercats: uk 5/31/2016 9:51:26 PM
 • joehart3004: khi nao on lai 5/31/2016 9:51:46 PM
 • Killercats: ai pjk dc 5/31/2016 9:52:29 PM
 • Killercats: lm sao 5/31/2016 9:52:32 PM
 • joehart3004: suunhi 5/31/2016 9:52:43 PM
 • joehart3004: uk 5/31/2016 9:52:51 PM
 • joehart3004: off het r ak 5/31/2016 9:54:46 PM
 • joehart3004: eh 5/31/2016 9:57:57 PM
 • joehart3004: off r ak 5/31/2016 9:58:37 PM
 • suunhi: z 5/31/2016 9:59:26 PM
 • joehart3004: hi suunhi 5/31/2016 10:00:13 PM
 • joehart3004: ehh 5/31/2016 10:01:34 PM
 • joehart3004: dau r 5/31/2016 10:02:55 PM
 • joehart3004: s off het r 5/31/2016 10:04:34 PM
 • joehart3004: eh 5/31/2016 10:07:48 PM
 • joehart3004: luc on dc thi off het r 5/31/2016 10:10:52 PM
 • joehart3004: eh 5/31/2016 10:20:28 PM
 • suunhi: z 5/31/2016 10:22:09 PM
 • suunhi: sao ong chat lau wa vay? 5/31/2016 10:22:22 PM
 • joehart3004: chat lau la s 5/31/2016 10:22:40 PM
 • suunhi: ok 5/31/2016 10:24:23 PM
 • suunhi: co chuyen z ko? 5/31/2016 10:24:59 PM
 • suunhi: co chuyen z ko? 5/31/2016 10:25:03 PM
 • joehart3004: suu lop may? 5/31/2016 10:25:19 PM
 • joehart3004: eh 5/31/2016 10:26:02 PM
 • suunhi: 9 5/31/2016 10:26:05 PM
 • joehart3004: sinh 2001 ak 5/31/2016 10:27:11 PM
 • suunhi: yes 5/31/2016 10:27:19 PM
 • suunhi: sao off rui? 5/31/2016 10:29:22 PM
 • joehart3004: bn song o dau ? 5/31/2016 10:32:48 PM
 • pegasus689a: @@ 5/31/2016 10:33:31 PM
 • joehart3004: suunhi? 5/31/2016 10:34:17 PM
 • joehart3004: j pegasus 5/31/2016 10:35:17 PM
 • suunhi: long an 5/31/2016 10:36:30 PM
 • suunhi: ong song o dau? 5/31/2016 10:36:38 PM
 • joehart3004: tp.hcm 5/31/2016 10:38:41 PM
 • suunhi: wow vay chac ong hoc pro lam phai ko? ong hoc lop may rui? 5/31/2016 10:39:13 PM
 • joehart3004: lop 9 he len 10 sinh 2001 muh 5/31/2016 10:40:14 PM
 • suunhi: thi zo truong z? le hong phong? nguyen khuyen? 5/31/2016 10:40:42 PM
 • joehart3004: chua bik 5/31/2016 10:41:22 PM
 • suunhi: sao ko wuyet dinh de? don't be hestitated 5/31/2016 10:42:21 PM
 • joehart3004: thi dang ky le hong phong r 5/31/2016 10:44:26 PM
 • suunhi: thi chua? 5/31/2016 10:44:45 PM
 • suunhi: ak mà ông định đi theo ngành z? 5/31/2016 10:45:25 PM
 • joehart3004: chua 5/31/2016 10:45:28 PM
 • joehart3004: chua bik 5/31/2016 10:45:42 PM
 • suunhi: đù 5/31/2016 10:45:55 PM
 • suunhi: có chơi facebook ko kết bạn đê? 5/31/2016 10:47:44 PM
 • joehart3004: co 5/31/2016 10:48:44 PM
 • suunhi: tên z? 5/31/2016 10:49:01 PM
 • joehart3004: ua suunhi la boy ak 5/31/2016 10:49:03 PM
 • suunhi: yes you think i am a girl, aren't you? 5/31/2016 10:49:38 PM
 • joehart3004: eo 5/31/2016 10:50:08 PM
 • suunhi: rùi thấy mẹ dân dê gái sick 5/31/2016 10:50:33 PM
 • joehart3004: lq eo j me gai 5/31/2016 10:50:53 PM
 • suunhi: giỡn tí thui mà batting_eyelashes 5/31/2016 10:51:20 PM
 • suunhi: trên thành phố đề KT khó ko? 5/31/2016 10:52:26 PM
 • joehart3004: == 5/31/2016 10:52:34 PM
 • joehart3004: kho 5/31/2016 10:52:40 PM
 • suunhi: rùi dân long an ngu lun 5/31/2016 10:53:02 PM
 • joehart3004: uk 5/31/2016 10:53:41 PM
 • suunhi: kết bạn fb ko? 5/31/2016 10:54:01 PM
 • joehart3004: chuyen j 5/31/2016 10:54:36 PM
 • suunhi: có z trò chuyện +hỏi bài + thăm hỏi 5/31/2016 10:55:08 PM
 • joehart3004: uk 5/31/2016 10:56:03 PM
 • joehart3004: hoc gioi mon j 5/31/2016 10:56:19 PM
 • suunhi: học tùm lùm AV= cũng dc; Hóa=advance 5/31/2016 10:57:07 PM
 • suunhi: Hóa= medium ko fai advance 5/31/2016 10:57:40 PM
 • joehart3004: ok 5/31/2016 10:57:41 PM
 • suunhi: nhằm big_grin 5/31/2016 10:57:56 PM
 • joehart3004: ong dinh thi chuyen j 5/31/2016 10:58:14 PM
 • suunhi: dang ky Hóa + Av 5/31/2016 10:58:34 PM
 • suunhi: mà thấy hối hận AV wa vì có môn ngữ văn học bài = mệt thấy mother 5/31/2016 10:58:59 PM
 • joehart3004: tui cung chuyen Hoa ne 5/31/2016 10:59:42 PM
 • joehart3004: AV tui cung dc 5/31/2016 11:00:09 PM
 • suunhi: Đồng chí chung chiến tuyến rùi 5/31/2016 11:00:10 PM
 • suunhi: bũa nào đê tui up đề Hóa long an cho 5/31/2016 11:00:33 PM
 • suunhi: đối với ông chắc dễ 5/31/2016 11:00:44 PM
 • joehart3004: uuk thoi bye 5/31/2016 11:00:58 PM
 • suunhi: ok see u soon rock_on 5/31/2016 11:01:38 PM
 • joehart3004: ok 5/31/2016 11:01:48 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • Kem CUTE
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • MuUn'ss QuỲnh'ss
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • Hoàng Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜNhung ๖ۣۜAngles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • Diệu Linh 1102
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Dan
 • ngdthqvbn