Phương pháp chuẩn độ pemanganat hay còn gọi là phép đo pemanganat là phương pháp được sử dụng khá phổ biến để chuẩn độ dung dịch của nhiều chất khử khác nhau trong môi trường axit mạnh, vì trong môi trường đó ion $MnO^-_4$ có tính oxi hóa mạnh, nó bị khử về ion $Mn^{2+}$ không màu:
\[MnO_4^ -  + 5e + 8{H^ + }\xrightarrow{{         }}M{n^{2 + }} + 4{H_2}O\]
Do đó, có thể dùng dung dịch chuẩn $KMnO_4$ có màu tím hồng để chuẩn độ dung dịch chất khử, thí dụ:
\[\begin{gathered}
  MnO_4^ -  + 5F{e^{2 + }} + 8{H^ + }\xrightarrow{{}}M{n^{2 + }} + 5F{e^{3 + }} + 4{H_2}O  \\
  2MnO_4^ -  + 5{H_2}{O_2} + 6{H^ + }\xrightarrow{{}}2M{n^{2 + }} + 5{O_2} + 8{H_2}O  \\
\end{gathered} \]
Trong phép đo này người ta thường dùng dung dịch $KMnO_4$ nồng độ $0,02M$ làm dung dịch chuẩn, dung dịch $H_2SO_4     (3 - 4)M$ để tạo môi trường axit. dung dịch $KMnO_4$ có thể bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng, vì vậy, người ta đựng dung dịch chuẩn đó trong các chai bằng thủy tinh màu nâu có nút thủy tinh mài nhám. Khi chuẩn độ các dung dịch các chất khử tạo thành sản phẩm, thực tế không có màu, chẳng hạn, chuẩn độ dung dịch $FeSO_4$ trong môi trường $H_2SO_4$ không cần phải dùng chất chỉ thị, vì sau khi phản ứng oxi hóa vừa hết ion $Fe^{2+}$, một giọt dung dịch $KMnO_4$ dư sẽ làm dung dịch chuyển từ không màu sang màu hồng.

Thẻ

Lượt xem

7101
Chat chit và chém gió
 • KB: k 8/25/2016 1:19:34 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:34 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:34 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:34 AM
 • KB: kk 8/25/2016 1:19:35 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:35 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:35 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:36 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:36 AM
 • KB: kk 8/25/2016 1:19:36 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:37 AM
 • KB: kk 8/25/2016 1:19:37 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:37 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:38 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:38 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:38 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:38 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:39 AM
 • KB: k 8/25/2016 1:19:40 AM
 • KB: kk 8/25/2016 1:19:40 AM
 • KB: spam chán goài 8/25/2016 1:20:23 AM
 • KB: làm cái gì đây te 8/25/2016 1:20:32 AM
 • KB: ồhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 8/25/2016 1:20:36 AM
 • KB: chế thơ chế thê 8/25/2016 1:20:44 AM
 • KB: lololololol 8/25/2016 1:20:50 AM
 • KB: ĐANG ĐÊM NGỒI HỌC 1 MỀNH 8/25/2016 1:22:05 AM
 • KB: CÔ ĐƠN MUỖI ĐỐT-GIẬT MÌNH NHỚ EM 8/25/2016 1:22:29 AM
 • KB: MUỖI ƠI BAY ĐẾN NHÀ EM 8/25/2016 1:22:50 AM
 • KB: ĐỐT EM 1 PHÁT CHO EM NHỚ MÌNH 8/25/2016 1:23:02 AM
 • KB: AHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:23:09 AM
 • KB: ĐỀU THƠ HAY VOÃI 8/25/2016 1:23:16 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:23:22 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:23:22 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:23:23 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:23:23 AM
 • KB: ..tiếp lào tiếp lào 8/25/2016 1:23:30 AM
 • KB: UKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 8/25/2016 1:24:39 AM
 • KB: BỒ XẤU THÌ SỢ BẠN CHÊ 8/25/2016 1:24:59 AM
 • KB: BỒ ĐẸP THÌ SỢ BẠN MÊ BẠN GIÀNH 8/25/2016 1:25:18 AM
 • KB: THẾ NÊN ANH MỚI PHẢI ĐÀNH 8/25/2016 1:25:35 AM
 • KB: LÀM THÂN GIAI Ế GIÀNH BỒ BẠN ANH 8/25/2016 1:25:49 AM
 • KB: HÔ HÔ HÔ 8/25/2016 1:25:54 AM
 • KB: LỰU ĐẠN THƠ HAY QUÁ 8/25/2016 1:26:03 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:26:07 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:26:08 AM
 • KB: ... 8/25/2016 1:26:08 AM
 • KB: HAIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 8/25/2016 1:26:37 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:26:43 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:26:43 AM
 • KB: .BUỒN QUÁ 8/25/2016 1:27:30 AM
 • KB: NGỒI TRONG ĐÊM THANH VẮNG LÀM THƠ AI AI CX TRÁNH 8/25/2016 1:28:05 AM
 • KB: LOLOLOLO 8/25/2016 1:28:12 AM
 • KB: BUỒNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 8/25/2016 1:28:21 AM
 • KB: MÀ LẠI MẾU NGỦ ĐC 8/25/2016 1:28:27 AM
 • KB: LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 8/25/2016 1:28:31 AM
 • KB: BUỒN LÀ NHIỀU KHI .......ĐIÊN LÀ HÚ 8/25/2016 1:28:49 AM
 • KB: BUỒN NHIỀU LÚC 8/25/2016 1:29:00 AM
 • KB: ............HÚ NHƯ ĐIEN 8/25/2016 1:29:17 AM
 • KB: BUỒN LÀ KHI..............KHÔNG THÈM NÓI 8/25/2016 1:29:36 AM
 • KB: BUỒN LÀ NHIỀU LÚC.........................NÓI NHƯ ĐIÊN 8/25/2016 1:29:56 AM
 • KB: WAHAHAHAHA 8/25/2016 1:30:02 AM
 • KB: THÔI BỎ NGHIỆP TIẾN SĨ VÔ CHUYÊN VĂN ĐI 8/25/2016 1:30:28 AM
 • KB: À HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ 8/25/2016 1:30:39 AM
 • KB: AHIHI :V 8/25/2016 1:30:44 AM
 • KB: / 8/25/2016 1:30:51 AM
 • KB: / 8/25/2016 1:30:51 AM
 • KB: / 8/25/2016 1:30:52 AM
 • KB: // 8/25/2016 1:30:52 AM
 • KB: / 8/25/2016 1:30:52 AM
 • KB: THÔI LÀM THIM 1 BÀI NỮA 8/25/2016 1:31:01 AM
 • KB: RỒI LẠI CHƠI "QUAY TAY ĐẠI PHÁP" THOAI!!! 8/25/2016 1:31:49 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:31:51 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:31:51 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:31:51 AM
 • KB: .. 8/25/2016 1:31:52 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:31:52 AM
 • KB: tui FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 8/25/2016 1:32:05 AM
 • KB: nên muốn ns với mấy đứa có gấu rằnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 8/25/2016 1:32:19 AM
 • KB: TÌNH LÀ 1 TRÒ CHƠI............... 8/25/2016 1:32:42 AM
 • KB: .......CHƠI ĐI CHƠI LẠI VẪN GAME OVER 8/25/2016 1:32:54 AM
 • KB: nên canh ngày mà ct đi nhoé hô hô hô!!!!!!!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:33:27 AM
 • KB: PS 8/25/2016 1:34:06 AM
 • KB: ai có lòng hảo tâm vui lòng sờ trym,à ko sờ pam để cho qua mấy cái dòng này hộ mình nhé!!!!!thanks nhìu !!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:34:45 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:39:41 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:39:42 AM
 • KB: NẾU 1 NGÀY MAI EM LẤY CK!! 8/25/2016 1:39:58 AM
 • KB: TRỜI ƠI!! THẰNG ĐÓ CÓ ĐẸP KO??@@ 8/25/2016 1:40:22 AM
 • KB: ĐỂ ANH ĐÊN CÒN CUA NÓ..... 8/25/2016 1:40:41 AM
 • KB: CƯỚP NÓ TỪ EM TRẢ HẬN LÒNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:40:58 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:41:26 AM
 • KB: . 8/25/2016 1:41:26 AM
 • KB: gấu 8/25/2016 1:41:35 AM
 • KB: gấu 8/25/2016 1:41:37 AM
 • KB: chó sủa gâu gâu 8/25/2016 1:41:47 AM
 • KB: CUỘC ĐỜI NÀY CÒN NHIỀU SÓNG GIÓ 8/25/2016 1:42:12 AM
 • KB: THẾ NÊN GẤU CHÓ MỚI RA ĐỜI......................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8/25/2016 1:42:25 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Zôn
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnh
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • tran85295
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • dễ nhớ lắm
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Salim
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • thaiviptn1201
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • (⌚_⌚) ๖ۣۜTaø●ω●๖ۣۜKhinh (⌚_⌚)
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Hoàng Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • nguyenlamnich
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • ღComPuncTionღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Je suis Dan
 • Kim Thưởng
 • ஜ_♥thắng♥_ஜ
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • Kaito kid
 • Thùy Nhân
 • svvodoi7
 • thuyduong99
 • ๖ۣۜGlosbeღ
 • luongthitramy2001
 • thienphucqaz
 • rin47
 • cherry_pjs107
 • ♂KKK♂
 • thingvql
 • Ak
 • tuandanghoang2002
 • KhùKhờKhiêm
 • ngocnghech