I- TÍNH CHẤT VẬT LÍ
$1$. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng
Bảng $6.1$: Hằng  số vật lí của một số anken
Nhận xét:
Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của anken không khác nhiều so với ankan tương ứng và thường nhỏ hơn xicloankan có cùng số nguyên tử $C$. Ở điều kiện thường, anken từ $C_2$ đến $C_4$ là chất khí. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng mol phân tử. Các anken đều nhẹ hơn nước.
$2$. Tính tan và màu sắc
Anken hoà tan tốt trong dầu mỡ. Anken hầu như không tan trong nước và là những chất không màu.

II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
Liên kết $\pi$ ở nối đôi của anken kém bền vững, nên trong phản ứng dễ bị đứt ra để tạo thành kiên kết $\sigma$ với các nguyên tử khác. Vì thế, liên kết đôi $C=C$ là trung tâm phản ứng gây ra những phản ứng hoá học đặc trưng cho anken như phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hoá.
$1$. Phản ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hoá)
Khi có mặt chất xúc tác như $Ni, Pt, Pd$, ở nhiệt độ thích hợp, anken cộng hiđro vào nối đôi tạo thành ankan tương ứng, phản ứng toả nhiệt, thí dụ:
$$CH_2 =CH_2 +H_2 \xrightarrow[{}]{{xt, t^0}} CH_3 -CH_3 $$
$$R^1R^2C=CR^3R^4 +H_2 \xrightarrow[{}]{{xt, t^0}} R^1R^2CH-CHR^3R^4 $$
$2$. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
a) Cộng clo
Etilen và clo đều ít tan trong dung dịch natri clorua. Thoạt đầu mức nước trong ống nghiệm thấp (A). Etilen cộng với clo tạo thành chất lỏng dạng dầu, không tan trong nước, bám vào thành ống nghiệm, áp suất trong ống nghiệm giảm làm cho mức nước nâng lên (B).
$$CH_2=CH_2+Cl_2 \rightarrow  ClCH_2-CH_2Cl  (1,2-đicloetan,  t_s:83,5^0C)$$
b) Cộng brom
Cho $0,2  ml$ anken lỏng, chẳng hạn $hex-2-en$, vào ống nghiệm chứa $2  ml$ nước brom, lắc kĩ rồi để yên, màu vàng - da cam của nước brom bị mất.
Brom dễ cộng vào nối đôi của anken tạo thành dẫn xuất đihalogen không màu:
                      $CH_3CH=CHCH_2CH_2CH_3+Br_2 \rightarrow  CH_3CHBr-CHBrCH_2CH_2CH_3  $
                                                                                                               ($2,3$ - đibromhexan)
Anken làm mất màu của nước brom, vì thế người ta thường dùng nước brom hoặc dung dịch brom trong $CCl_4$ làm thuốc thử để nhận biết anken.
$3$. Phản ứng cộng axit và cộng nước
a) Cộng axit
Hiđro halogenua ($HCl, HBr, HI$), axit sunfuric đậm đặc, ... có thể cộng vào anken.
Thí dụ:               $CH_2=CH_2+H-Cl  (khí)  \rightarrow   CH_3CH_2Cl $    (etyl clorua)
                          $CH_2=CH_2+H-OSO_3H \rightarrow  CH_3CH_2OSO_3H$   (etyl hiđrosunfat)
Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken
Axit cộng vào anken theo sơ đồ chung:
Phản ứng xảy ra qua $2$ giai đoạn liên tiếp:
Phản ứng $H-A$ bị phân cắt dị li: $H^+$ tương tác với liên kết $\pi$ tạo thành cacbocation, còn $A^-$ tách ra.
Cacbocation là tiểu phân trung gian không bền, kết hợp ngay với anion $A^-$ tạo sản phẩm.
b) Cộng nước (phản ứng hiđrat hoá)
Ở nhiệt độ thích hợp và có xúc tác axit, anken có thể cộng nước, thí dụ:
           $CH_2=CH_2 + H - OH \xrightarrow[{}]{{H^+,  t^0}} HCH_2 - CH_2OH   $ (etanol)
c) Hướng của phản ứng cộng axit và nước vào anken
Phản ứng cộng axit hoặc nước vào anken không đối xứng thường tạo ra hỗn hợp hai đồng phân, trong đó có một đồng phân là sản phẩm chính. Thí dụ

Quy tắc Mac-côp-nhi-côp:
Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (kí hiệu chung là $HA$) vào liên kết $C=C$ của anken, $H$ (phần tử mang điện tích dương) ưu tiên cộng vào $C$ mang nhiều $H$ hơn (cacbon bậc thấp hơn), còn $A$ (phần tử mang điện tích âm) ưu tiên cộng vào $C$ mang ít $H$ hơn (cacbon bậc cao hơn).
$4$. Phản ứng trùng hợp
Các anken ở đầu dãy như etilen, propilen, butilen trong những điều kiện nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp thì tham gia phản ứng cộng nhiều phân tử với nhau thành những phân tử mạch rất dài và có khối lượng phân tử lớn. Người ta gọi đó là phản ứng trùng hợp. Thí dụ:
Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau thành những phân tử rất lớn gọi là polime.
Trong phản ứng trùng hợp, chất đầu (các phân tử nhỏ) được gọi là monome. Sản phẩm của phản ứng gồm nhiều mắc xích monome hợp thành nên được gọi là polime. Số lượng mắc xích monome trong một phân tử polime gọi là hệ số trùng hợp và kí hiệu là $n$.
$5$. Phản ứng oxi hoá
Giống với ankan, anken cháy hoàn toàn tạo ra $CO_2, H_2O$ và toả nhiều nhiệt:
$$C_nH_{2n}+\frac{3n}{2}O_2 \rightarrow  nCO_2 + nH_2O ;  \Delta H < 0 $$
Khác với ankan, anken làm mất màu dung dịch $KMnO_4$:
                            $3CH_2=CH_2 + 2KMnO_4+4H_2O \rightarrow  3HOCH_2-CH_2OH + 2MnO_2+2KOH$
                                                                                              (etylen glicol)
Phản ứng làm mất màu tím của dung dịch kali penmanganat được dùng để nhận ra sự có mặt của liên kết đôi anken.

III- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
$1$. Điều chế
Trong công nghiệp, etilen, propilen và butilen được điều chế bằng phản ứng tách hiđro từ ankan tương ứng bằng phản ứng crăckinh.
Trong phòng thí nghiệm, etilen đuợc điều chế bằng cách đun etanol với axit sunfuric đậm đặc:
$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[{}]{{H_2SO_4,  170^0C}} CH_2=CH_2 + H_2O $$
$2$. Ứng dụng
Trong các hoá chất hữu cơ do con người sản xuất ra thì etilen đứng hàng đầu về sản lượng. Sở dĩ như vậy vì etilen cũng như các anken thấp khác là nguyên liệu quan trọng của công nghiệp tổng hợp polime và các  hoá chất hữu cơ khác.
a) Tổng hợp polime
* Trùng hợp etilen, propilen, butilen người ta thu được các polime để chế tạo màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nướcm,... dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
* Chuyển hoá etilen thành các monome khác để tổng hợp ra hàng loạt polime đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống và kĩ thuật. Thí dụ:


b) Tổng hợp các hoá chất khác
Từ etilen tổng hợp ra những hoá chất hữu cơ thiết yếu như etanol, etilen oxit, etylen glicol, anđehit axetic,...

Thẻ

Lượt xem

24010
Chat chit và chém gió
 • anh81065: thất vọng chưa? 12/1/2015 8:37:10 PM
 • bestlucian: bạn trùng j` ơi 12/1/2015 8:37:17 PM
 • bestlucian: trung chứ 12/1/2015 8:37:20 PM
 • bestlucian: cái đó 12 mình bó tay 12/1/2015 8:37:28 PM
 • anh81065: tung chứ 12/1/2015 8:37:29 PM
 • bestlucian: à tung 12/1/2015 8:37:33 PM
 • bestlucian: lộn thui mà 12/1/2015 8:37:38 PM
 • bestlucian: big_grin 12/1/2015 8:37:41 PM
 • tung41726: cai day lp 11 mà 12/1/2015 8:37:44 PM
 • tung41726: t dốt hóa lm 12/1/2015 8:37:52 PM
 • bestlucian: zây cái đó mình chưa hox 12/1/2015 8:38:04 PM
 • anh81065: mình sang lớp toán đây, bye các bạn 12/1/2015 8:38:05 PM
 • bestlucian: thấy lạ quắc 12/1/2015 8:38:11 PM
 • tung41726: um 12/1/2015 8:38:12 PM
 • bestlucian: toán có ai ko 12/1/2015 8:38:14 PM
 • anh81065: wave 12/1/2015 8:38:27 PM
 • caydaonhuommau: C5H12 a? 12/1/2015 8:39:14 PM
 • caydaonhuommau: C\The sp monoclo 12/1/2015 8:39:44 PM
 • tung41726: um 12/1/2015 8:39:55 PM
 • tung41726: bn bít lm ko giúp t vs 12/1/2015 8:40:05 PM
 • caydaonhuommau: Nhiều ct lam. nhưng mà ct C5H12 nao chu? 12/1/2015 8:41:06 PM
 • caydaonhuommau: C5H12 cps 4 ct lận 12/1/2015 8:41:42 PM
 • tung41726: clo hoa C5H12 12/1/2015 8:42:36 PM
 • tung41726: t chep thiếu 12/1/2015 8:42:57 PM
 • nqadtct: ai biết phương trình C2H2 tạo C2H4O ko z 12/1/2015 8:44:51 PM
 • nqadtct: +H2O là được à,hay có đk gì nữa ko ? 12/1/2015 8:45:22 PM
 • caydaonhuommau: Nga tao dc C2H2O4 thoi 12/1/2015 8:49:25 PM
 • caydaonhuommau: Nham C2H4O2 12/1/2015 8:52:00 PM
 • caydaonhuommau: tung C5H12 co nhieu ct lm 12/1/2015 8:52:25 PM
 • tung41726: um 12/1/2015 8:53:11 PM
 • caydaonhuommau: mà tung co fb ko 12/1/2015 8:53:30 PM
 • tung41726: t có 12/1/2015 8:55:03 PM
 • tung41726: tên nguyễn minh tùng 12/1/2015 8:55:22 PM
 • tung41726: avt hình anh sơn tùng đấy 12/1/2015 8:55:46 PM
 • tung41726: sao bn 12/1/2015 8:56:00 PM
 • caydaonhuommau: ko thay 12/1/2015 8:57:39 PM
 • tung41726: thế bn ghi sđt 01667150740 vào tìm xem có ko 12/1/2015 8:58:22 PM
 • caydaonhuommau: ko co 12/1/2015 8:59:27 PM
 • caydaonhuommau: https://www.facebook.com/Nguyong.huy.19 12/1/2015 8:59:41 PM
 • caydaonhuommau: bn thu tim coi 12/1/2015 8:59:47 PM
 • tung41726: hay bn đọc nick fb bn t tìm xem 12/1/2015 8:59:47 PM
 • tung41726: bn đọc tên đi t tìm 12/1/2015 9:00:10 PM
 • caydaonhuommau: Trọng Huy 12/1/2015 9:00:41 PM
 • tung41726: avt là hình gì 12/1/2015 9:00:56 PM
 • Marin: ui mẹ ơi box toán nó đông khiếp 12/1/2015 9:01:04 PM
 • Marin: hê nhô mn 12/1/2015 9:01:07 PM
 • Marin: mình mem mới nhé 12/1/2015 9:01:14 PM
 • caydaonhuommau: ? 12/1/2015 9:02:46 PM
 • tung41726: anh đại diện đấy 12/1/2015 9:03:12 PM
 • caydaonhuommau: Bright Moon 12/1/2015 9:04:45 PM
 • caydaonhuommau: ? 12/1/2015 9:09:31 PM
 • tung41726: có phải bn có anh bìa ghi 11a2 ko 12/1/2015 9:12:56 PM
 • caydaonhuommau: ko 12/1/2015 9:16:15 PM
 • caydaonhuommau: mink hk o khối chuyên đhv mà 12/1/2015 9:16:29 PM
 • caydaonhuommau: bạn dien thong tin nay vao la dc 12/1/2015 9:16:39 PM
 • tung41726: bn ghi đi 12/1/2015 9:16:56 PM
 • caydaonhuommau: ? 12/1/2015 9:17:15 PM
 • tung41726: t ghi trọng huy r nhưng lm quá 12/1/2015 9:17:47 PM
 • tung41726: chả tìm đc bn 12/1/2015 9:18:17 PM
 • caydaonhuommau: haha 12/1/2015 9:19:23 PM
 • caydaonhuommau: có mail ko? 12/1/2015 9:19:27 PM
 • tung41726: ko 12/1/2015 9:20:08 PM
 • caydaonhuommau: hình như laf pentyl clorua 12/1/2015 9:28:52 PM
 • Shinichi: có ai k?? 12/1/2015 9:31:34 PM
 • tung41726: nhung dap an cua t ko co chat day 12/1/2015 9:35:30 PM
 • phamngoctrang098: có ai ko 12/1/2015 9:46:55 PM
 • Nhok Clover: có ai k?? 12/1/2015 9:58:09 PM
 • anh81065: 2 12/1/2015 10:39:47 PM
 • Marin: ế 12/1/2015 10:40:20 PM
 • Marin: còn ai thức k v 12/1/2015 10:40:34 PM
 • Marin: ai thức chấm phát đê rock_on 12/1/2015 10:41:52 PM
 • sangtrann: loser 12/1/2015 10:42:32 PM
 • Marin: sang trần tối học bài vv 12/1/2015 10:47:04 PM
 • sangtrann: hk r 12/1/2015 10:47:50 PM
 • Marin: box yên lặng vl ra 12/1/2015 10:54:41 PM
 • Shyn: Trọng Huy A6 Bộ onl nựa k 12/1/2015 10:54:54 PM
 • Shyn: ê marin 12/1/2015 10:55:52 PM
 • Shyn: T faker nè :v 12/1/2015 10:55:59 PM
 • Marin: faker là thằng nào nhỷ 12/1/2015 10:57:16 PM
 • Shyn: :v 12/1/2015 10:57:47 PM
 • Shyn: Đừng đua 12/1/2015 10:57:50 PM
 • Marin: đua j 12/1/2015 10:57:59 PM
 • Shyn: Thế tên ông tại sao lại là marin 12/1/2015 10:58:13 PM
 • Marin: đừng đùa 12/1/2015 10:58:13 PM
 • Shyn: :v 12/1/2015 10:58:17 PM
 • Shyn: mà ông tên thật là gì 12/1/2015 10:58:30 PM
 • Marin: à kết cái thèn đánh Rumble ấy mà 12/1/2015 10:58:39 PM
 • Shyn:12/1/2015 10:58:50 PM
 • Shyn: Ông vẫn bt chơi liên minh à 12/1/2015 10:59:08 PM
 • Marin: sao k 12/1/2015 11:00:54 PM
 • Shyn: rank gì rô rì 12/1/2015 11:02:33 PM
 • Shyn: rank gì rồi 12/1/2015 11:02:39 PM
 • Shyn: mà ông học lớp mấy rồi 12/1/2015 11:02:46 PM
 • Shyn: Quê ở đâu 12/1/2015 11:02:49 PM
 • Shyn: Ai onl làm giùm bài này: Cho Cu tác dụng với HCl. Sau phản ứng thu được 2 dung dịch có màu khác nhau =.= Hỏi khối lượng của Al sao cho Al phản ứng hết với NaOH laughing) Làm giùm với ạ. Nghĩ 3 ngày 3 đêm quên ăn quên ngủ vẫn k ra sad 12/1/2015 11:06:30 PM
 • Marin: đệt 12/1/2015 11:13:00 PM
 • Marin: lớp 11 12/1/2015 11:13:08 PM
 • Marin: rank bạc thôi 12/1/2015 11:13:17 PM
 • vhuyh62: helooo 12/2/2015 12:12:57 AM
 • tien1911999: hello 12/2/2015 12:56:24 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • NhẬt Nhật
 • bluerose
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc