I- TÍNH CHẤT VẬT LÍ
$1$. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng
Bảng $6.1$: Hằng  số vật lí của một số anken
Nhận xét:
Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của anken không khác nhiều so với ankan tương ứng và thường nhỏ hơn xicloankan có cùng số nguyên tử $C$. Ở điều kiện thường, anken từ $C_2$ đến $C_4$ là chất khí. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng mol phân tử. Các anken đều nhẹ hơn nước.
$2$. Tính tan và màu sắc
Anken hoà tan tốt trong dầu mỡ. Anken hầu như không tan trong nước và là những chất không màu.

II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
Liên kết $\pi$ ở nối đôi của anken kém bền vững, nên trong phản ứng dễ bị đứt ra để tạo thành kiên kết $\sigma$ với các nguyên tử khác. Vì thế, liên kết đôi $C=C$ là trung tâm phản ứng gây ra những phản ứng hoá học đặc trưng cho anken như phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hoá.
$1$. Phản ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hoá)
Khi có mặt chất xúc tác như $Ni, Pt, Pd$, ở nhiệt độ thích hợp, anken cộng hiđro vào nối đôi tạo thành ankan tương ứng, phản ứng toả nhiệt, thí dụ:
$$CH_2 =CH_2 +H_2 \xrightarrow[{}]{{xt, t^0}} CH_3 -CH_3 $$
$$R^1R^2C=CR^3R^4 +H_2 \xrightarrow[{}]{{xt, t^0}} R^1R^2CH-CHR^3R^4 $$
$2$. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
a) Cộng clo
Etilen và clo đều ít tan trong dung dịch natri clorua. Thoạt đầu mức nước trong ống nghiệm thấp (A). Etilen cộng với clo tạo thành chất lỏng dạng dầu, không tan trong nước, bám vào thành ống nghiệm, áp suất trong ống nghiệm giảm làm cho mức nước nâng lên (B).
$$CH_2=CH_2+Cl_2 \rightarrow  ClCH_2-CH_2Cl  (1,2-đicloetan,  t_s:83,5^0C)$$
b) Cộng brom
Cho $0,2  ml$ anken lỏng, chẳng hạn $hex-2-en$, vào ống nghiệm chứa $2  ml$ nước brom, lắc kĩ rồi để yên, màu vàng - da cam của nước brom bị mất.
Brom dễ cộng vào nối đôi của anken tạo thành dẫn xuất đihalogen không màu:
                      $CH_3CH=CHCH_2CH_2CH_3+Br_2 \rightarrow  CH_3CHBr-CHBrCH_2CH_2CH_3  $
                                                                                                               ($2,3$ - đibromhexan)
Anken làm mất màu của nước brom, vì thế người ta thường dùng nước brom hoặc dung dịch brom trong $CCl_4$ làm thuốc thử để nhận biết anken.
$3$. Phản ứng cộng axit và cộng nước
a) Cộng axit
Hiđro halogenua ($HCl, HBr, HI$), axit sunfuric đậm đặc, ... có thể cộng vào anken.
Thí dụ:               $CH_2=CH_2+H-Cl  (khí)  \rightarrow   CH_3CH_2Cl $    (etyl clorua)
                          $CH_2=CH_2+H-OSO_3H \rightarrow  CH_3CH_2OSO_3H$   (etyl hiđrosunfat)
Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken
Axit cộng vào anken theo sơ đồ chung:
Phản ứng xảy ra qua $2$ giai đoạn liên tiếp:
Phản ứng $H-A$ bị phân cắt dị li: $H^+$ tương tác với liên kết $\pi$ tạo thành cacbocation, còn $A^-$ tách ra.
Cacbocation là tiểu phân trung gian không bền, kết hợp ngay với anion $A^-$ tạo sản phẩm.
b) Cộng nước (phản ứng hiđrat hoá)
Ở nhiệt độ thích hợp và có xúc tác axit, anken có thể cộng nước, thí dụ:
           $CH_2=CH_2 + H - OH \xrightarrow[{}]{{H^+,  t^0}} HCH_2 - CH_2OH   $ (etanol)
c) Hướng của phản ứng cộng axit và nước vào anken
Phản ứng cộng axit hoặc nước vào anken không đối xứng thường tạo ra hỗn hợp hai đồng phân, trong đó có một đồng phân là sản phẩm chính. Thí dụ

Quy tắc Mac-côp-nhi-côp:
Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (kí hiệu chung là $HA$) vào liên kết $C=C$ của anken, $H$ (phần tử mang điện tích dương) ưu tiên cộng vào $C$ mang nhiều $H$ hơn (cacbon bậc thấp hơn), còn $A$ (phần tử mang điện tích âm) ưu tiên cộng vào $C$ mang ít $H$ hơn (cacbon bậc cao hơn).
$4$. Phản ứng trùng hợp
Các anken ở đầu dãy như etilen, propilen, butilen trong những điều kiện nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp thì tham gia phản ứng cộng nhiều phân tử với nhau thành những phân tử mạch rất dài và có khối lượng phân tử lớn. Người ta gọi đó là phản ứng trùng hợp. Thí dụ:
Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau thành những phân tử rất lớn gọi là polime.
Trong phản ứng trùng hợp, chất đầu (các phân tử nhỏ) được gọi là monome. Sản phẩm của phản ứng gồm nhiều mắc xích monome hợp thành nên được gọi là polime. Số lượng mắc xích monome trong một phân tử polime gọi là hệ số trùng hợp và kí hiệu là $n$.
$5$. Phản ứng oxi hoá
Giống với ankan, anken cháy hoàn toàn tạo ra $CO_2, H_2O$ và toả nhiều nhiệt:
$$C_nH_{2n}+\frac{3n}{2}O_2 \rightarrow  nCO_2 + nH_2O ;  \Delta H < 0 $$
Khác với ankan, anken làm mất màu dung dịch $KMnO_4$:
                            $3CH_2=CH_2 + 2KMnO_4+4H_2O \rightarrow  3HOCH_2-CH_2OH + 2MnO_2+2KOH$
                                                                                              (etylen glicol)
Phản ứng làm mất màu tím của dung dịch kali penmanganat được dùng để nhận ra sự có mặt của liên kết đôi anken.

III- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
$1$. Điều chế
Trong công nghiệp, etilen, propilen và butilen được điều chế bằng phản ứng tách hiđro từ ankan tương ứng bằng phản ứng crăckinh.
Trong phòng thí nghiệm, etilen đuợc điều chế bằng cách đun etanol với axit sunfuric đậm đặc:
$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[{}]{{H_2SO_4,  170^0C}} CH_2=CH_2 + H_2O $$
$2$. Ứng dụng
Trong các hoá chất hữu cơ do con người sản xuất ra thì etilen đứng hàng đầu về sản lượng. Sở dĩ như vậy vì etilen cũng như các anken thấp khác là nguyên liệu quan trọng của công nghiệp tổng hợp polime và các  hoá chất hữu cơ khác.
a) Tổng hợp polime
* Trùng hợp etilen, propilen, butilen người ta thu được các polime để chế tạo màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nướcm,... dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
* Chuyển hoá etilen thành các monome khác để tổng hợp ra hàng loạt polime đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống và kĩ thuật. Thí dụ:


b) Tổng hợp các hoá chất khác
Từ etilen tổng hợp ra những hoá chất hữu cơ thiết yếu như etanol, etilen oxit, etylen glicol, anđehit axetic,...

Thẻ

Lượt xem

35926
Chat chit và chém gió
 • Minh Tâm: Chị vẫn đang nghĩ em 5/29/2016 3:42:37 PM
 • .: broken_heart 5/29/2016 7:50:13 PM
 • .: sad 5/29/2016 8:42:21 PM
 • ducnguyenminh777: tâm đâu òi 5/29/2016 9:01:28 PM
 • Dan: vanus 5/29/2016 9:01:33 PM
 • Dan: bánh bèo 5/29/2016 9:01:39 PM
 • Dan: có ol đó ko v? 5/29/2016 9:01:44 PM
 • Minh Tâm: Sao 5/29/2016 9:01:56 PM
 • Dan: nope 5/29/2016 9:02:44 PM
 • thiensulyphu: hi 5/29/2016 9:04:54 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: winking 5/29/2016 9:06:02 PM
 • .: winking 5/29/2016 9:06:06 PM
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102: winking 5/29/2016 9:17:11 PM
 • .: winking 5/29/2016 9:20:07 PM
 • vũ phong:5/29/2016 9:24:02 PM
 • vũ phong: có ai ko 5/29/2016 9:24:06 PM
 • vũ phong: ko có ai à 5/29/2016 9:24:38 PM
 • Băng Băng: có tui 5/29/2016 9:24:52 PM
 • Băng Băng:5/29/2016 9:24:54 PM
 • vũ phong: 22 bà 5/29/2016 9:25:03 PM
 • Băng Băng: 22 ông 5/29/2016 9:25:08 PM
 • .: winking 5/29/2016 9:25:24 PM
 • .: 2 tau 2 súng ak 5/29/2016 9:25:34 PM
 • .: tự kỉ ak em 5/29/2016 9:25:41 PM
 • .: laughing 5/29/2016 9:25:43 PM
 • Băng Băng: ko 5/29/2016 9:25:47 PM
 • vũ phong: chỉ là....... 5/29/2016 9:25:59 PM
 • .: ??? 5/29/2016 9:26:03 PM
 • .: sao 5/29/2016 9:26:05 PM
 • Băng Băng: rảnh nên .... 5/29/2016 9:26:06 PM
 • .: laughing 5/29/2016 9:26:10 PM
 • vũ phong: nch 1 mk thui 5/29/2016 9:26:13 PM
 • .: rảnh thì học đi e 5/29/2016 9:26:17 PM
 • .: laughing 5/29/2016 9:26:20 PM
 • Băng Băng: ko muốn hk 5/29/2016 9:26:26 PM
 • Băng Băng: muốn chơi 5/29/2016 9:26:36 PM
 • .: laughing 5/29/2016 9:26:57 PM
 • .: òi 5/29/2016 9:26:59 PM
 • .: chơi đi 5/29/2016 9:27:02 PM
 • Băng Băng: ko bt chs j 5/29/2016 9:27:18 PM
 • .: big_grin 5/29/2016 9:27:48 PM
 • .: vậy thì ngủ 5/29/2016 9:27:52 PM
 • Băng Băng: ngủ vừa dậy 5/29/2016 9:28:01 PM
 • Băng Băng: big_grin 5/29/2016 9:28:06 PM
 • .: @@ 5/29/2016 9:28:13 PM
 • .: lợn 5/29/2016 9:28:15 PM
 • .: laughing 5/29/2016 9:28:18 PM
 • Băng Băng: pig kin 5/29/2016 9:28:42 PM
 • vũ phong: kin pig 5/29/2016 9:28:53 PM
 • .: @@@ 5/29/2016 9:28:58 PM
 • .: sao k qua toán nc 5/29/2016 9:29:12 PM
 • vũ phong: em chẳng quen ai ở bển cả 5/29/2016 9:29:29 PM
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102: winking 5/29/2016 9:29:40 PM
 • Băng Băng: ngồi đây chơi 1 mk 5/29/2016 9:29:41 PM
 • .: winking 5/29/2016 9:30:10 PM
 • .: big_grin 5/29/2016 9:30:12 PM
 • .: chào e LÊNH 5/29/2016 9:30:16 PM
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102: chào anh Jian big_grin 5/29/2016 9:30:26 PM
 • .: òi 5/29/2016 9:30:47 PM
 • suunhi: not_worthy 5/29/2016 9:30:52 PM
 • .: k cải nhau ak e 5/29/2016 9:30:56 PM
 • .: laughing 5/29/2016 9:30:58 PM
 • .: chào em sửu nhi 5/29/2016 9:31:04 PM
 • suunhi: happy 5/29/2016 9:31:21 PM
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102: anh Jian laughing 5/29/2016 9:31:22 PM
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102: cãi gì anh laughing 5/29/2016 9:31:28 PM
 • .: cãi với boss 5/29/2016 9:31:55 PM
 • .: big_grin 5/29/2016 9:31:57 PM
 • .: em nhi lớp mấy nhỉ 5/29/2016 9:32:03 PM
 • suunhi: lớp 9 anh 5/29/2016 9:32:36 PM
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102: laughing nhóc đó con nít anh ạ laughing 5/29/2016 9:32:41 PM
 • .: ùi 5/29/2016 9:33:12 PM
 • .: lớp 9 năm nay thi lên 10 ak 5/29/2016 9:33:19 PM
 • .: big_grin 5/29/2016 9:33:20 PM
 • .: sắp thi chưa e 5/29/2016 9:33:24 PM
 • suunhi: correct 5/29/2016 9:33:26 PM
 • .: òi 5/29/2016 9:33:32 PM
 • .: LINH. em cãi nhau với con nit thì cũng k khác j... 5/29/2016 9:33:49 PM
 • .: ôn thi tốt nhá nhi 5/29/2016 9:33:55 PM
 • .: happy 5/29/2016 9:33:56 PM
 • Minh Tâm: laughing 5/29/2016 9:34:05 PM
 • suunhi: big_hug 5/29/2016 9:34:28 PM
 • .: winking 5/29/2016 9:34:38 PM
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102: đâu có laughing 5/29/2016 9:34:43 PM
 • .: tâm cười j thế em 5/29/2016 9:34:44 PM
 • .: happy 5/29/2016 9:34:46 PM
 • .: anh thấy em với boss cãi cả ngày 5/29/2016 9:35:02 PM
 • .: laughing 5/29/2016 9:35:04 PM
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102: em đang chờ nhóc đó đi ngủ để đốt nhà nhóc mà laughing 5/29/2016 9:35:12 PM
 • .: laughing 5/29/2016 9:35:16 PM
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102: tội dám nói xấu em angry 5/29/2016 9:35:21 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/29/2016 9:35:27 PM
 • .: laughing 5/29/2016 9:36:25 PM
 • Minh Tâm: Mọi ng ngủ ngon 5/30/2016 12:02:43 AM
 • pegasus689a: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10447/bai-kho-co-thuong hộ em cái bài lý thuyết này với các anh chị :3 5/30/2016 11:05:58 AM
 • Rubic: có ai hk 5/30/2016 1:43:33 PM
 • Rubic: sad 5/30/2016 1:43:43 PM
 • pegasus689a: :v 5/30/2016 1:49:01 PM
 • Rubic: happy 5/30/2016 1:52:39 PM
 • Rubic: chào bạn 5/30/2016 1:54:29 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • .
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • .
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • xươngrồngtrênsamạc
 • Hoàng Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜNhung ๖ۣۜAngles
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • vienvien
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • Vy851998
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Dan
 • ngdthqvbn